Annons

Dags för fönstertitt

Fönster och dörrar

Fönster ska släppa in ljus, men också behålla husets värme. En enkel renovering, tilläggsisolering eller rent av ett fönsterbyte kan inte bara spara energi, utan också öka trivseln i huset avsevärt. Kort sagt, det finns både estetiska, praktiska och rationella skäl till att ta sig en titt på "husets ögon" - fönstren.

Annons

Uppvärmning är en angelägen fråga för många husägare och med den blir även tillståndet för husets fönster aktuellt. Fönster sägs vara husets svaga punkt ur energiförbrukningssynvinkel och finns det någon trend idag så är det energisparglas.

Produkten är förvisso inte ny, under drygt tjugo års tid har värmeisoleringsförmågan i energisparglas utvecklats betydligt.

När den internationella glasproducenten Pilkington skulle starta tillverkningen av energisparglas efter energikrisen på 70-talet, valde man att anlägga den första fabriken just i Sverige.

- Sverige med vårt bistra klimat var länge i frontlinjen vad gäller utvecklingen av energiåtgärder. Dessa energisparglas är numera i princip standard i nyproducerade fönster, säger Alf Rolandsson på Pilkington.

Med vanliga tvåglasfönster släpps en tredjedel av husets värme ut genom fönstren, men med nya energieffektiva treglasfönster kan värmeförlusten minskas med två tredjedelar, enligt Energimyndigheten.

Behålla gamla eller byta till nya?

Att helt byta ut fönster i gott skick blir sällan ekonomiskt. Med lite underhåll av gamla fönster och kanske en tilläggsisolering - då man lägger till eller byter ut en eller ett par rutor i varje fönster - kan många kronor sparas. Beroende på vilken metod man jämför med så kostar ett nytt fönster mellan 30 och 100 procent mer än en tilläggsisolering, enligt Energimyndigheten.

Så här förbättras gamla fönster

Många gamla handgjorda fönster är dessutom väldigt vackra. En hel del gamla hus har fortfarande så kallade kopplade två- eller treglasfönster, d v s sådana fönster som går att koppla isär. Kopplade treglasfönster brukar ha ett enkelglas i ytterbågen och en isolerruta i innerbågen. En isolerruta är en förseglad ruta och består av ett tillslutet "paket" av två eller tre rutor, vars mellanrum är fyllt med luft eller ädelgaserna argon eller krypton, vilket förbättrar fönstrets värmeisolering.

Dagens energieffektiva energisparglas har en osynlig metallbeläggning som släpper in solstrålarnas värme, men hindrar en del av rumsvärmen att tränga ut genom fönstret. Ett sätt att förbättra gamla fönster är att låta en glasmästare byta ut den inre rutan till just ett energisparglas eller genom att - om det är ett tvåglasfönster - sätta in en extra tredje ruta.

På Göteborgs Glasmästeri ser man att en annan metod blir allt vanligare bland husägare. Den gamla kopplade bågen lossas och i karmen monteras istället en fast treglas isolerruta.

- Egentligen behöver man ju bara ett öppningsbart fönster per rum för att kunna vädra. Detta sätt är billigare och man slipper kringarbeten och kanske skador på tapeter och annat som ett byte av hela fönstret kan orsaka, säger Benny Berggren på Göteborgs Glasmästeri.

Annons

Lösningen med ej öppningsbara fönster förutsätter att de kan tvättas utifrån.

Få bort kallraset

Ett nytt energisparglas kan på ha fördelen att den innersta rutan i fönstret blir varmare än ett vanligt glas och då undviker man även problemet med kallras. Vid kallras kyls luften vid den kalla fönsterrutan ned och faller mot golvet och orsakar golvdrag. Detta ger en obehagskänsla och man sitter ogärna invid ett sådant fönster.

Att innerglaset är för kallt kan också vara en av förklaringarna till att det uppstår kondens på insidan när det är kallt ute. Glaset är kallare än rummet och blir därmed immigt. Men imma kan också bero på dålig ventilation.

Besiktiga först - renovera sen

Det är viktigt att man utvärderar fönstrets tillstånd innan man ger sig på tilläggsisolering eller renovering. Kontrollera att de ursprungliga gångjärnen och infästningarna håller för bågens nya tyngd och att det inte blir för trögt att öppna och stänga fönstret. Den extra rutan kan orsaka att bågen blir sned - med värmeförluster och ökat buller som resultat - eller att den till och med faller ned.

Täta och kitta om fönstren

Naturligtvis är det också viktigt att se över springan mellan karm och båge. Gamla lister kan vara torra och trasiga och behöva bytas ut. En noggrann tätning ger inte bara lägre energikostnader utan ger mindre buller, drag och damm.

Det viktiga är att man tätar inåt, för att undvika kondens mellan glasen som uppstår om rummets varma luft läcker ut till rutornas mellanrum. Arbetet är lätt att göra själv, är både relativt billigt och inte särskilt tidskrävande.

Exakta instruktioner för tätning medföljer ofta förpackningen, men för att välja rätt list och förbereda arbetet se även Liten tätningsskola. Även gammalt fönsterkitt bör bytas ut då det blir gammalt och sprött.


En noggrann tätning ger inte bara lägre energikostnader utan ger mindre buller, drag och damm.

Varför nya fönster?

Om husets fönster är i riktigt dåligt skick, eller om man har planer på att investera i ett nytt uppvärmningssystem eller ny fasadbeklädnad, kan det ändå vara värt att fundera på att byta fönster. Om man byter till energieffektiva fönster samtidigt som en ny värmekälla installeras, kan en mindre och billigare panna eller värmepump väljas och/eller färre antal element installeras, eftersom uppvärmningsbehovet minskar.

Energibesparingen vid ett byte från tvåglasfönster till energieffektiva fönster är enligt Konsumentverket lika stor som om alla väggar totalisolerades med 10 cm mineralull. Kostnaden blir förvisso ofta högre, men husets boyta och fasad bibehålls.

Ett nytt energieffektivt fönster har bättre isolering även i karm och båge, medan ett gammalt tilläggsisolerat fönster bara får minskad värmeförlust genom själva glaset. Med nya fönster kan man därför också uppnå en högre komfortkänsla i huset, till exempel genom minskat drag och buller. En annan fördel kan vara mindre underhåll; nya aluminiumfönster kräver betydligt mindre tillsyn än ett gammalt väderbitet målat fönster av trä. Genom att byta till energieffektiva fönster bidrar man också till att förbättra miljön.

Sedan den 1 januari i år kan också kostnaderna bli lägre då en ny lag träder i kraft. Under tre år ger lagen villaägare möjlighet till skattelättnad på maximalt 10 000 kronor vid byte till energieffektiva fönster i permanentbostaden. (Se även faktaruta.)

Vilket fönster ska man välja?

Det är svårt för konsumenten att själv välja fönster då det finns en uppsjö av olika produkter som fyller olika behov på marknaden: det finns fönster för bättre värmeisolering, skydd mot buller, solskydd, insynsskydd, fönster som uppfyller särskilda krav på säkerhet och tvåglasfönster som är minst lika bra som treglasfönster.

Många nya produkter kräver relativt lite underhåll och numera finns till och med fönster som tvättar sig själva. Det är viktigt att man frågar sig vad man har för krav på sina fönster. En rättvis prisjämförelse är annars svår att få till stånd.

Klart är dock att man bör välja ett fönster med lågt U-värde. U-värdet är ett mått på fönstrets värmebehållningsförmåga och ska gälla glasets, karmens och bågens sammanlagda isoleringsförmåga, inte bara glasets. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret.

Energisparglas

Det mest effektiva energisparglaset har ett U-värde på 1. Glasets osynliga beläggning (ofta av silver) släpper in värmen från solen, men hindrar att värmen släpps ut från rummet. Värt att notera är att denna beläggning kan till viss del hindra även solljuset att komma in i rummet.

En nackdel med nya energieffektiva fönster är att det kan bildas imma på det yttersta glaset vid snabba temperaturväxlingar. Denna brukar i allmänhet inte dröja länge kvar på rutan och är ett tecken på att fönstret har god värmeisolering.

Solskyddsglas

Om man har rum på en södersida som på sommaren blir olidligt varma, kan det vara en tanke att installera solskyddsglas. De håller ute solens strålar genom att antingen vara reflekterande eller absorberande och kan minska värmeinstrålningen med upp till 70 procent enligt Energimyndigheten.

I det senare absorberas värmen i glaset istället för att gå in i rummet. De reflekterande glasen utestänger också värmen från solen och har i viss mån en insynsskyddande funktion. Alf Rolandsson på Pilkington:

- Man har länge förknippat solskyddsglas med tonade glas, men utvecklingen har lett till att dessa kan produceras nästan utan färgnyans. Vi ser att allt fler villaägare efterfrågar produkten för större fönsterpartier.

Fönster mot minskat buller

Man kan också investera i en tystare inomhusmiljö genom att köpa fönster med något tjockare glas. Ett normalt glas har en tjocklek på 3-4 mm, men med ett glas som är 6-8 mm tjockt kan buller nivån sänkas märkbart.

Säkerhetsglas

Härdade glas kan ge särskilt skydd mot yttre våld och minskad risk för personskador vid olycksfall. Om glaset mot förmodan skulle krossas, granuleras det till små trubbiga bitar. Denna typ av glas är lämpligt för dörrar.

Rutor som tvättar sig själva

En relativt ny produkt på marknaden är självrengörande rutor. Det låter som en dröm, men med solens hjälp, blir detta verklighet. Dagsljusets UV-strålar bryter ner smutsen som effektivt sköljs bort av ett regnfall. Dessa rutor har till en början använts för offentliga byggnader, men har sakta blivit alltmer efterfrågade även för privat bruk. För att processen ska fungera krävs att regnet kan nå fönstret, vilket innebär att de fönster som skuggas av till exempel utskjutande tak kan man komma att behöva spola av manuellt.

Tag hjälp för att välja rätt

Med tanke på det enorma utbud av glas och fönster som finns att välja bland är det naturligtvis viktigt att fundera över vilket behov man egentligen har. Ett nytt glas som komplement till de befintliga fönstren kan göra stor skillnad. Ofta kan olika egenskaper kombineras i samma fönster och med hjälp av en glasmästare kan man få hjälp att välja rätt så att man kan dra nytta av både lägre energikostnader och en ökad komfort i hemmet.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
02 februari 2004
 
Annons
Mer om Fönster och dörrar
Medlems-
innehåll

Snickar-Björn: 5 svar om fönster & dörrar

Fönster och dörrar Vi i Villas hussnickare Björn Christiernsson svarar på frågor om bland annat fönsterkitt, mögel och varför man ska byta ytterdörr.

Bygg ett glasbetongfönster

Fönster och dörrar Här visar vi hur du kan bygga ett eget glasbetongfönster.

Att göra i juni (kanske...)

Fönster och dörrar Här får du tips på vad du kan göra i juni (om du vill).

Nya fönster – byta eller renovera?

Fönster och dörrar Anledningen till att vilja byta fönster kan vara många som fel stil, skruttig kvalitet eller alldeles för värmeslösiga. Frågan är om du ska byta till nytt, renovera eller byta glas?

Fönster som är gamla och energisnåla

Fönster och dörrar Familjen König vill byta ut sina 20 år gamla fönster med högt U-värde. Per Sjöhult, vd för Glasbranschföreningen, som organiserar glasmästare och glasfö...

70-tals fönstren har gjort sitt

Fönster och dörrar Anna-Lena Löfvenberg är trött på 70-talsfönstren och vill byta till nya energisnåla fönster som ser gammaldags ut.

Dags för ny garageport

Fönster och dörrar Har du renoverat huset men har fortfarande kvar din gamla garagedörr från sjuttiotalet? Då är det nog läge för en ny port som ger ditt garage ett lyft.

Husdoktorns recept för ett friskt hus - Fasad, dörrar och fönster

Fönster och dörrar Håll ögonen på kondens och felaktiga ytterväggskonstruktioner.

Renovera fönster – en lönsam affär

Fönster och dörrar När tidens tand börjat sätta sina spår på fönstren finns all anledning att agera. För desto tidigare du åtgärdar skador, desto enklare och snabbare...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor och medlemskap i Vi i Villa-klubben

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till en mängd olika förmåner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

 

Användarvillkor

1. Allmänna riktlinjer och regler

 1. Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum.
 2. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala).
 3. De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
 4. Du får inte publicera länkar till din blogg på viivilla.se.

2. Etikett

 1. Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
 2. Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
 3. Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas.
 4. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

 

3. Upprätta en profil

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du automatiskt Vi i Villas policy och villkor, som du kan läsa här. När du använder någon av de andra tjänsterna på Viivilla.se godkänner du också villkoren.
 2. Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil samt allt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videor, ljud och texter, inlägg i gästböcker, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.
 3. Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected]
 4. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.
 5. Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

4. Din profil

 1. Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se.
 2. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.
 3. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.
 4. Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.
 5. Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.
 6. Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.
 7. Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

5. Uppladdning av och länkar till material

 1. Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.
 2. Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:
  1. Du själv har producerat materialet.
  2. Du har fått i uppdrag att sprida materialet av den ursprungliga upphovsmannen.
  3. Materialet har en öppen licens, som till exempel GNU, Creative Commons osv.
 3. Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.
 4. Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.
 5. Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.
 6. Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

6. Åsikter

 1. Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter.
 2. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötande material är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

7. E-post- och mobil-aviseringar

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på ’Avanmäl’ längst ned i nyhetsbrevet.
 2. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att vi skickar aviseringar till dig via e-post och/eller sms, när du mottar personliga meddelanden, någon har börjat följa dig, någon har svarat på något av dina inlägg etc. Du kan när som helst avbeställa aviseringarna i inställningarna på din profil.

8. Personuppgiftsbehandling

 1. När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se - mycket nöje!

Viivilla.se publiceras av Bonnier Publications, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.

Villkoren uppdaterades den 17 november 2017.

Annons