Annons

Dags för ny fasad

Fasad

En välskött fasad är en investering som ger dig ett friskt hus. Trä är ett levande material som ger huset karaktär. Det har också den fördelen att det bara blir vackrare med åren. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kommer igång och kan förverkliga din fasad. Så enkelt att du gör det själv!

Annons

I detta gör-det-självtips har vi valt att använda skruv från Grabber. Det finns naturligtvis andra alternativ som till exempel Essve eller Altenlonh Brinck & Co.

Stående träpanel


För att fasaden ska hålla krävs det att hela underarbetet görs riktigt. Ända in från stommen ut till den sista lockbrädan.

1. Ta bort all fasadbeklädnad in till regelstommen och börja sedan med att skruva upp gipsskivor, 9 mm utegips. Använd dig av exempelvis Grabber GUS25 eller GUS32.

2. Förstärk med kortlingar runt fönster. Därefter monterar du upp horisontella distansreglar i regelstommen. Skruva in genom gipset. Lämpligt avstånd mellan distansläkten är 60 cm.

3. Måtta upp var bottenbrädorna ska sitta och gör små märken. Tänk på att du ska ha en knutbräda i varje ände på väggen och att den ska ha en position som en sista lockbräda utanför.
Tumregeln är att både lockbräda, alternativt lockläkt ska överlappa bottenbrädorna med minst 20 mm.

4. Snedsåga alla paneldelar upptill så att kondensen rinner ut mot panelen i stället för in mot isoleringen. Bottenbrädan skruvas fast.
i distansregeln. Grundmåla panelbrädor innan de skruvas upp för ett bättre resultat. Bottenbrädor enkelskruvas med panelskruv som exempelvis PTS48 utv.

5. Varannan lockbräda sätts med kärnsidan utåt och varannan med kärnsidan inåt. På så sätt motverkar du sättningar i träet då årsringarna försöker räta ut sig när brädorna torkar. Skruva lockbrädorna med exempelvis den förborrade skruven PWS80 utv eller PTS75 utv, i mellanrummet mellan bottenbrädorna. En skruv cirka 20 mm från varje kant. Inte genom bottenbrädan utan vid sidan direkt in i distansläkten. Lockläkten skruvar du på samma sätt, i mellanrummet och in i distansläkten.

Annons

6. Vid skarvar och vid brädans nedre slut bör lockbrädan snedkapas så att regnvattnet avleds lättare och det känsliga ändträet skyddas. Lockbrädan skall överlappa bottenbrädan med cirka 20 mm.

Använd dig till exempel av dubbla PTS61UTV eller PTS75UTV, som förborrar panelen och förhindrar att panelen spricker. Skruvarna ska gå igenom bottenbrädorna.

7. Också knutbrädan bör målas innan den sätts upp, och snedkapas vid sitt nedre slut så att regnvattnet avleds. Använd dig av dubbla PTS61UTV alternativt PTS75UTV beroende på knutbrädans tjocklek.

8. När du skall montera ett dörr- och fönsterfoder använder du dig av ett foder med samma dimension som din panel, om du har sådan. Dimensionen 22 mm är ett vanligt val.
Vill du kunna efterjustera karmen skall fodret fästas direkt i karmen. Dessa skruvar kräver ingen förborrning eftersom skruven själv förborrar materialet. Använd dig av PTS48 utv eller PTS61 utv vid montaget.

Liggande träpanel

Liggande panel är ett annat alternativ som passar bra för yttervägg. Principen är densamma som när du bygger stående panel.

1. Också här behövs gipsskivor och distansreglar. Men eftersom fasadpanelen ska ligga horisontellt måste distansreglarna gå vertikalt.

2. Skruva fast bottenbrädan i distansregeln.

Liggande träpanel görs ofta av rundade bottenbrädor som gör lockbrädan överflödig.

Gipsskruv

När du fäster en utegipsskiva i regelstomme behövs en speciell gipsskruv. Är det ett lager gips används GUS25. För att fästa genom två lager behövs GUS32.

Träskruv

Distansregeln fäster du därefter i regelstommen med PWS80 utv.

Fäst botten- och lockbrädan i distansregel med PTS48 utv.

Träpanel på torp


Gamla stugor har ofta en stockvägg i stället för regelstomme. Det gör att du inte behöver gipsskiva som vindskydd. Var noga med att få distansregel i våg. Gamla hus är ofta lite vridna av ålder.

Momenten är i övrigt desamma som för stående panel.

Snickeri, trä mot trä

Det är den här skruvtypen du bör använda när du ska fästa distansregel i stocken. Eftersom gammalt trä ofta är torrt kan det vara bra att välja en lite längre skruv än vad som annars rekommenderas.

Välj BH-45 utv, BH-65 utv, BH-85 utv eller BH-100 utv där siffran anger skruvens längd i mm.

Fasadbrädor

Ytterpaneler

Det finns flera dimensioner av brädor för ytterväggar. Vilken du väljer är helt upp till ditt tycke och smak. Det är vikigt att du tänker på att lockbräda och bottenbräda inte är samma sak.

Distansläkt 45x45 mm

45x45 är en standarddimensionen som fungerar bra. Tjockleken gör att den är lätt att fästa övriga brädor i.

Bottenbräda

Fasaden behöver lite kraftigare virke. Det är valet av bottenbräda som ger huset sin karaktär.

Lockbräda eller foderbräda

Den överliggande lockbrädan är vanligen smäckrare än bottenbrädan. Välj en dimension som passar bra ihop med den.Vanligaste dimensionen på lockbrädor är 22 mm.

Panelskruv

När du ska fästa botten- och lockbrädan i distansregeln är det som att skruva i en ny vägg. Därför räcker det med lite mindre dimensioner än vad du använde för stocken. Välj PTS28 utv, PTS 48 utv, PTS61 utv eller PTS75 utv där siffran enger skruvens längd i mm.

Fasadvirke

Du kan vända dig till Svensk Träinformation AB eller din byggmaterielhandel för ytterligare information.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
22 juni 2004

0 Kommentarer

0

Huset bland enarna

Juniper House, enehuset, är inte likt något annat hus. Helt kamouflerat i grönska står det hemlighetsfullt i ett välbesökt semesterparadis.

0

Älskade kråkslott

Ingen förblir opåverkad av de gamla snickarglädjevillorna. Trots att de är opraktiska att äga och att underhålla, så är de nog en romantisk husdröm för...

0

"Hur isolerar man en putsad stuga?"

Hur isolerar vi vår putsade stuga, och går det att isolera inifrån, undrar vår läsare. Vår byggexpert Roger Nyström svarar på läsarfrågan.

0

"Varför släpper teglet?"

Varför släpper teglet på vår fasad, undrade Vi i Villas läsare. Läs vår byggexpert Roger Nyströms svar här.

0

Putsa huset – hur gör vi?

Vad kostar det att putsa huset, vilka metoder finns och hur väljer man en bra hantverkare? Här är expertens tips på läsarfrågan.

0

Sök hjälp hos arkitekten!

Vad kan en arkitekt tillföra om man vill bygga till huset? Kompetens och erfarenhet ger större möjligheter för att man ska bli riktigt nöjd. Här delar...

0

Råd & Rön testar: Enkel och effektiv isolering

Lösull sprutas in som isolering på många vindsbjälklag, både i nybyggda hus och som tilläggsisolering i gamla hus. Läs Råd Röns test här.

0

Husets ord

Alla fackområden har sina speciella ord och uttryck. Så är det också för allt som har med hus och byggande att göra. En del ord är kanske välkända -...

0

Dags att putsa om fasaden

En fasad av puts kan vara det vackraste som finns. Ytan som växlar färg i ljuset. Intrycket av hållbarhet och styrka. Ja - men så kommer också kunskapen...

Vi i Villas policy
Avbryt

Här kan du bli medlem i Vi i Villa genom att logga in med ett befintligt konto från sociala medier eller genom att skapa ett nytt konto, kopplat till din e-postadress nedan.

Som medlem får du tillgång till erbjudande och rabatter från våra leverantörer. Du kan också enkelt deltaga i våra tävlingar och forum när du är inloggad som medlem på webbplatsen.

Läs mer om medlemskapet och hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Annons