Annons

Dränera inte i onödan

Dränering

Dränera huset, inte plånboken. Förvissa dig därför alltid om att dräneringsarbetet och kostnaderna är motiverade. Kanske är det istället ett fuktskydd som ska till i stället för dränering.

Annons

Dräneringens huvudsakliga uppgift är att leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset mot vattenflöden i marken. Som fuktskydd har dräneringen mindre betydelse. Det är skillnad mellan fukt och vatten. Fukt kan inte ledas bort i en dräneringsledning. Har du problem med fukt och mögel inomhus, måste du alltså förvissa dig om att problemen verkligen beror på en dålig dränering innan du fattar beslut om ett så pass omfattande och dyrbart arbete som det innebär att dränera om huset. En ny dränering kanske inte alls förbättrar situationen inomhus.

Kostnaderna för en ny dränering kan variera högst avsevärt beroende på hustyp och möjligheterna att komma åt på alla sidor. Kanske finns ett garage eller annat hinder. Räkna med att det kommer att kosta 100 – 150 000 kr för ett vanligt småhus med källare.

Det är mycket pengar och det är därför viktigt att inte sätta igång med mindre än att man vet att det blir ett märkbart resultat. Att bara lägga om dräneringen för att den gamla skulle ha tjänat ut kan vara en överloppsgärning.

Däremot är det ofta så att det utvändiga fuktskyddet inte längre fungerar och måste förnyas. Förr var det vanligt att källarytterväggen ströks med asfalt, en metod som inte längre används. Visserligen skyddade asfaltlagret mot fukt utifrån, men det hejdade också den fukt som alstras inomhus och som på så sätt samlades i ytterväggen.  

Analysera problematiken - välj rätt åtgärd vid dränering

Att fullt ut åtgärda ett fukt- och mögelskadat hus kan bli mycket dyrbart. I ett hus med källare kan de akuta problemen dock ofta avhjälpas relativt enkelt eftersom de sitter på insidan. Om all beklädnad och isolering mot källarytterväggen rivs bort tillsammans med uppreglade golv kommer ytorna att bli varmare och torrare. Efter mycket noggrann rengöring kan nog mögellukten sitta kvar en tid, men även den kommer att avklinga.

I dag vill man kunna använda sina källarutrymmen till annat än förvaring av rotfrukter och årets äppelskörd. Det förutsätter att källaren är varm och framför allt torr. För att åstadkomma detta krävs inte bara att huset är dränerat, fuktskyddet måste också fungera. Bästa resultat får man om källarytterväggen värmeisoleras på utsidan. Sitter isoleringen på insidan får väggen i princip samma temperatur som marken runt huset, den blir kall och fuktig. Monteras värmeisoleringen på utsidan blir väggen varmare och därmed också mycket torrare.

Två olika system vid dränering

Om du beslutar dig för att satsa på utvändiga åtgärder finns det i princip två olika system att välja på. Antingen placeras en luftspaltbildande matta av polyeten mot grundmuren, utanför mattan återfylls med dränerande material som avskiljs från omgivande mark med en fiberduk.
Eller så isoleras grundmurens utsida med en dränerande och värmeisolerande skiva. Från fuktsynpunkt är det alltid klokt att göra ytterväggen varmare. Metoderna går att kombinera och man kan då få bådas fördelar.

När källarytterväggen är frilagd är det naturligtvis läge att se över dräneringen oavsett dess ålder och skick. Dräneringens högsta punkt ska ligga väl under källargolvet och den ska sedan luta 1:200 mot ett avlopp eller stenkista. Det finns gott om broschyrmaterial och hemsidor som i detalj visar hur det yttre fuktskyddet ska utföras.

Viktigt att marken sluttar

Även källarlösa hus och hus med krypgrund behöver skyddas mot onödig fuktbelastning. Är marken vattensjuk bör det finnas en dränering. Oavsett hustyp är det viktigt att marken planeras så att ytvatten rinner bort från huset. Efter något år kan återfyllnadsmassorna ha sjunkit ihop så mycket att man har något som kan likna ett vattensamlande dike intill husgrunden. Marken måste slutta från huset. Det är rejäla mängder vatten som rinner på ytan vid regn. Glöm inte att flytta ut rabatterna från huset. Det är inte nyttigt med matjord mot grunden, särskilt som man också vattnar sina odlingar.

Inget för den osäkra

Att lägga om dräneringen är väl för de för de flesta inte något att göra själv. Själva grävandet för ett hus med källare bör utföras av en fackman. Det kan uppstå problem med ras som för lekmannen är svåra att förutse. Det är inte alldeles riskfritt att stå nere på schaktbotten med flera meter jordmassor intill sig. Det har hänt olyckor, var därför aldrig ensam nere i gropen. Små grävmaskiner finns i dag att hyra.

Att lägga om dräneringen kring ett källarlöst hus eller ett hus med krypgrund bör därför inte vara en oöverstiglig uppgift för den som är road och händig.

Men, ännu en gång, förvissa dig om att arbetet och kostnaderna för en ny dränering är motiverade. En god idé kan vara att kontakta en konsult som behärskar fukt- och vattenproblem. Sök t.ex. på www.byggdoktor.com

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
Annons
30 september 2005

2 Kommentarer

2012-07-15
robban
2014-01-29
Aron
5

Dränering - en viktig del i husets skötsel

Det kommer många frågor angående dränering till viivilla.se´s redaktion. I den här artikeln försöker vi reda ut begreppen.

0

Skydda villan mot översvämningar!

De senaste åren har kraftiga regn gett översvämningar och ras på flera håll i landet och det troliga är att det kommer att bli allt vanligare.

1

Tänk på det här när du dränerar!

Fukt, mögel och vattenskador. För att förhindra fuktproblem är det viktigt att dräneringen fungerar som den ska. Att dränera om är dyrt, men att låta...

2

Ledare: Hej, nu är jag här!

Som chefredaktör för Vi i Villa – Sveriges största tidning!

4

Dags att dränera?

Flagnade färg och fuktfläckar på källarväggen - hur allvarligt är det? Hur vet jag att dräneringen fungerar? Och när är det läge att byta?

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons