Annons
160 000 nybyggda bostäder har otäta fasader som kan leda till fuktskador. Foto www.fotoakuten.se
160 000 nybyggda bostäder har otäta fasader som kan leda till fuktskador. Foto www.fotoakuten.se

Konstruktionsfel i nybyggda hus

Byggnadsvård

Har nya hus sämre kvalité än de hus som byggdes förr i tiden? Vi ställde frågan till vår expert Stephan Fickler som är bebyggelseantikvarie och arbetar som verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Annons
En artikel i Dagens Industri från den 6 oktober 2009 informerade om att ungefär 160 000 nybyggda bostäder har otäta fasader som kan leda till fuktskador. Byggföretag som NCC, JM och Skanska har påbörjat arbetet med att åtgärda dessa fel runt om i landet. Det är en byggskandal som kommer att kosta mångmiljardbelopp. Drabbade är enstegstätade putsade hus. Byggtekniken som kallas för enstegstätning är av experterna en utdömd teknik som byggbranschen har använt sig av de senaste femton åren.

Är det så att nybyggda hus ofta har konstruktionsfel? Kanske är det dags att dra lärdom av äldre byggteknik. Vi frågade vår byggnadsvårdsexpert Stephan Fickler.

Vad kan vi lära oss av gammal och traditionell byggnadskonst? Vilka kunskaper bör vi ta vara på när vi bygger nya hus?

- Den viktigaste lärdomen är att använda material och metoder med ett känt åldrande. Nya, till synes billiga byggsystem har visat sig kunna bli mycket dyrare i förlängningen. Och i slutändan tas tyvärr förlusterna ut hos brukarna genom höjda boendekostnader.

- Det är också ett motiv att vara rädd om de äldre byggnader som finns. De är ”säkra” – man vet vilka kostnader för förvaltning man kan förvänta sig av dem i framtiden. Och ur ett hållbarhetsperspektiv är ett hus inte förbrukat förrän det är rivet. Nya material och metoder bör testas noggrant i vårt klimat innan de sätts in i full skala.

När nybyggda hus har konstruktionsfel, har det med byggtekniken att göra eller är det brist på kunskap?

- Vid en första påsyn är det i dessa fall en kombination av övertro på ny byggteknik och dålig utbildning. Men i grunden finns systematiska orsaker. Under rekordåren på 1960-70-talen växte hela byggbranschen och industrialiserades efter politiska påtryckningar för att klara att producera en miljon bostäder vilket också lyckades. Men efteråt stod man inte bara med en överdimensionerad byggsektor utan man hade även glömt bort de beprövade material och hantverksmässiga metoder som hade utvecklats empiriskt under mycket lång tid. Utvecklingen har lett fram till dagens ganska komplicerade situation med ett antal stora, ofta multinationella byggkoncerner som huvudaktörer i branschen som även är en stor politisk maktfaktor eftersom den sysselsätter många människor.

Finns det orsaker till att det uppstår konstruktionsfel?

- Det finns fler systematiska orsaker till att många nybyggda hus har konstruktionsfel. En byggherre som bygger för att själv förvalta huset bygger i regel mer hållbart och ansvarsfullt än en byggherre som har husproduktion som affärsidé. Om man bygger för att sälja vidare finns inte samma incitament att tänka på lång hållbarhet.

- Ett annat stort problem är att många beställare är oerfarna.


Stephan Fickler är bebyggelseantikvarie och verksamhetsledare på Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Vare sig du vill bygga nytt eller renovera en äldre byggnad är det viktigt att du väljer rätt teknik och material. Tillbyggnad eller restaurering av äldre hus har blivit väldigt populärt.

Vad bör villaägaren framförallt ta hänsyn till?

Annons

- Till att börja med skall man ta sig en funderare innan man kastar sig in i ett byggprojekt. Många är påverkade av inredningsmagasin och botrender och vill gärna förverkliga sina husdrömmar. Men passar huset dessa drömmar? Mitt råd är att bo i huset ett tag för att ta reda på hur man använder huset och vilka behov man har. Gärna ett helt år för då vet man också hur årstiderna påverkar huset, var man vill sitta i trädgården och så vidare. Under tiden har man tid att ta reda på fakta om huset, och planera olika byggåtgärder. Oftast blir de välgenomtänkta åtgärderna inte så omfattande som de som genomförs direkt och det spar både pengar och relationer.

Ett annat tips Stephan ger är att fotografera igenom hela huset innan man börjar renoveringen. Och fotografera även under arbetets gång. Det har man ofta nytta av och dessutom blir det ett bra informationsmaterial för husets framtida ägare.

- Ett sista råd är att inte snåla på fel saker. Till exempel är det klokt att anlita en erfaren arkitekt (begär referenser!) för eventuella tillbyggnader. Men det finns många andra fallgropar som man kan hamna i - tänk bara på vad som hände JM, Skanska och NCC när de inte använde beprövade material och metoder…

www.byggnadsvard.se finns cirka 500 artiklar om byggande och byggnadsvård som är tillgängliga för alla.

Tips:
 Håll ordning på dina papper kring huset med Svenska byggnadsvårdsföreningens egen "huspärm". Klicka här för att ladda ner.

27 oktober 2009

0 Kommentarer

Annons

Därför är det viktigt att reparera en sättning på huset

Tror du att du har råkat ut för en sättning på huset? Då gör du bäst i att reparera skadan så fort som möjligt. Här är allt du behöver veta om sättnings...

0

Villaägarens snöansvar

Vilket ansvar för snöröjning du har som villaägare skiljer sig lite beroende på var i landet du bor.

22

Allt om dolda fel!

Frågor om så kallade dolda fel hör till de allra vanligaste till våra experter. Här låter vi vår jurist, Robert Kiejstut, besvara ett antal olika frågor...

0

Smarta sajter för byggnadsvård

Vill du bli din egen hantverkare? Här är många smarta länkar att söka mer information på.

0

Svampen som äter upp hela huset

Äkta hussvamp är kapabel till att äta upp vitala delar av ett hus på några månader. Här får du veta allt du behöver om äkta hussvamp.

0

Sveriges vackraste villa får byggnadsvårdspris

Sveriges vackraste villa, villa Victor i Östersund, har vunnit Heimbygdas byggnadsvårdspris för bästa nybyggnad skriver Länstidningen i Östersund.

0

Så hittar du husets tidstypiska stil! 50-tal

För de flesta leder ordet “byggnadsvård” tankarna till gamla trähus från seklets början, men även modernare hus har sin speciella karaktär värd att...

0

Så hittar du husets tidstypiska stil! - Funkis, 30-tal

För de flesta leder ordet “byggnadsvård” tankarna till gamla trähus från seklets början, men även modernare hus har sin speciella karaktär värd att...

1

Så hittar du husets tidstypiska stil! 70-tal

För de flesta leder ordet “byggnadsvård” tankarna till gamla trähus från seklets början, men även modernare hus har sin speciella karaktär värd att...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons