Annons

Olika typer av vattenrening

Brunn

Den som har kommunalt vatten kan lita på att något av landets över 2 000 vattenverk har skött sitt jobb. Men vad finns det för olika sätt att rena sin egen brunn på, om en vattenanalys visar att detta skulle behövas?

Annons

- Vattenrening är ett komplicerat område och tydligare riktlinjer vore bra. Internationellt är reglerna mycket strängare, säger Torbjörn Fagerlind som är 1:e statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Resultaten från analysen av det så kallade råvattnet från en brunn ligger till grund för vilken typ av utrustning man bör välja. 90 procent av alla reningsmetoder innebär separation av något och den ojämförligt vanligaste åtgärden är därför att sätta in ett vattenfilter. Det finns även UV-anläggningar som med hjälp av ultraviolett ljus tar död på oönskade mikroorganismer. Metoder där man tillsätter något till vattnet, exempelvis någon form av kemikalie, hör till undantagen.

Olika filter för olika problem

Ibland har man flera, helt olika problem med vattnet. Inte så sällan behöver man åtgärda både hög järnhalt och hårt vatten, till exempel. Då kan flera separata filtersteg behöva kopplas in efter varandra - något "multifilter" finns inte, menar Torbjörn Fagerlind. Ibland kan även reningen introducera nya problem. Att exempelvis minska radonhalten med hjälp av ett kolfilter kan ge upphov till en strålningskälla.

Men det finns inget vatten som inte går att rena rent tekniskt, slår Rolf Bergström som är ingenjör på IFO Vattenrening fast.

- Lukt- och smakämnen och humus är svårt att åtgärda. Järn, mangan, hårt och korrosivt vatten är enklare. När det handlar om bakterier gäller det i första hand att söka eliminera källan till dem.

Beroende på funktion kan ett filter fyllas med sand (kornstorlek cirka 1 mm), jonbytarmaterial, specialmassor för järn och mangan etc. Filtret placeras helst i markplanet, oftast dock i utrymmen som källare och liknande.

- Filterytan bestäms huvudsakligen av flödet, berättar Rolf Bergström. Det handlar oftast om runda tryckfilter med en diameter på 0,5-1 meter. Höjden ligger vanligtvis på 1-1,5 meter.

Priset varierar beroende på typ av filter. Mycket grovt kostar ett filter med viss kringutrustning 15 000-30 000 kronor inklusive montage. Som vanligt lönar det sig att jämföra olika företag. Komplicerade vatten är dyrare att åtgärda. I vissa fall kan ett alternativ vara att låta göra en ny brunn uppströms föroreningskällan. Handlar det om ett fritidshus med begränsade behov kanske man kan klara sig med att ha vatten i dunkar.

Att tänka på

När man investerar i en reningsutrustning bör man se till att leverantören och/eller installatören lämnar någon form av funktionsgaranti. Primärt handlar detta givetvis om att vattnet ska hålla den kvalitet som är önskvärd. Viktigt är dock även att de material som väljs vid installationen inte påverkar dricksvattnet, att det inte tillförs onödigt mycket av olika ämnen för att uppnå önskad vattenkvalitet, att reningen inte ger upphov till ökad korrosion etc.

Det system som fungerar bäst och kräver minst tillsyn är avhärdningsutrustning, berättar Rolf Bergström. Här behöver man endast fylla på vanligt koksalt, ofta som stortabletter, i ett separat kärl ett par gånger om året. Samtidigt är denna rening den som är dyrast i drift: 50 öre till 1 krona per kubikmeter vatten. Andra filter ligger på några eller ett tiotal ören per kubikmeter. Om man nu kan tala om dyrt i sammanhanget - rent vatten är ju egentligen otroligt billigt.

Den utrustning man väljer bör vara driftsäker, lättskött och lättåtkomlig. Och prisvärd, förstås. En anläggning med mycket kemikalier kan vara opraktisk att hantera. Komplicerad elektronisk reglering kan vara smidig men orsaka driftproblem. Men vad man än väljer kommer man aldrig ifrån vikten av att sköta om sin vattenanläggning. Om inte annat är det ju din egen och dina närmastes hälsa det handlar om.

Annons

Brunnens placering och utformning

Om en vattenanalys visar att kvaliteten på ditt brunnsvatten är dålig är det alltså upp till dig själv att göra något åt detta. Genom att installera olika typer av vattenfilter kan man lösa många problem, men problemen kan även bero på att brunnen är i dåligt skick, felaktigt konstruerad eller illa placerad.

Brunnens placering har nämligen stor betydelse när det handlar om kvaliteten på det vatten den ger. Platsen bör vara väl skyddad från tänkbara källor till föroreningar och, om så behövs, frostfri. En brunn bör exempelvis ligga högre än en avloppsanläggning och minst 30 meter från denna. Det är även viktigt att brunnen är skyddad mot ytligt grundvatten, samt att den är tät.

Olika typer av brunnar

Det finns fyra huvudtyper av brunnar: bergborrade brunnar, filterbrunnar, rörspetsbrunnar och grävda brunnar. Vilken typ som passar bäst beror på de geologiska förutsättningarna där du bor, samt på vilka krav du har vad gäller mängd och kvalitet på vattnet. I Sverige beräknas det finnas 400 000 enskilda brunnar för permanentboende och ungefär lika många för fritidsboende. Av dessa är drygt hälften borrade och knappt hälften grävda. Ungefär 5 000 nya brunnar borras varje år.

Om man funderar på att låta göra en brunn är Sveriges geologiska undersökning, SGU, en bra första kontakt.

- På SGU har vi ett brunnsarkiv med uppgifter om närliggande brunnar. Detta kan ge en viss ledning om förhållandena i närheten. Vi har även uppgifter om jordarter och geologiska förutsättningar, vilket är viktigt när man ska välja typ av brunn, berättar Torbjörn Fagerlind som är 1:e statsgeolog vid SGU.

Välj rätt brunnsborrare

En brunnsborrning är en stor investering och det är därför viktigt att välja en pålitlig brunnsborrare. Det finns två branschorganisationer, Avanti och Geotec, som själva har ställt upp vissa krav. Nyligen har det även genomförts en utbildning med ackreditering för brunnsborrare som SGU ansvarat för.

- Att välja en brunnsborrare med lokal erfarenhet är viktigt, menar Torbjörn Fagerlind. Det är även viktigt att ta in olika offerter för att kunna bedöma det ekonomiska.

Detta betyder dock inte att man okritiskt ska välja det billigaste alternativet. Istället är det viktigt att höra efter med referenter i närheten och göra en helhetsbedömning. De allra flesta företag är seriösa, men Torbjörn Fagerlind känner exempelvis en viss oro för att företag som nu arbetar med energiborrning ska ta steget över till vattenborrning, utan att ha klart för sig de speciella förutsättningar som det senare ställer på arbetet.

- Mellan tummen och pekfingret går en brunnsborrning på mellan 25 000 och 50 000 kronor, beroende på borrdjup och annat. Sedan tillkommer 15 000 till 30 000 kronor för en normal installation av pump, hydrofor, ledningar etc.

Alternativ till borrning

Priset för en grävd brunn är svårare att kalkylera. En sådan kan vara lämplig inom vissa områden, men man måste först veta de geologiska förutsättningarna. Generellt, menar Torbjörn Fagerlind, är den grävda brunnen mer sårbar i och med att den tar sitt vatten från ytligare grundvattenmagasin. 

Förutom brunn finns även möjlighet till enskild vattenförsörjning via ytvatten. Normalt måste dock detta vatten behandlas och ytvatten är knappast något alternativ i södra och mellersta Sverige, anser Torbjörn Fagerlind. Däremot kan en flödande källa erbjuda bra möjligheter till vattenförsörjning.

Goda råd för brunnar hittar du i SGU:s broschyr "Råd till fastighetsägare vid anläggning av brunn". Kontakta för säkerhets skull även kommunen om du funderar på en ny brunn. Kommunerna har idag rätt att införa såväl anmälningsskyldighet som bygglov för ny brunn, något som dock är ovanligt än så länge.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17)
http://www.socialstyrelsen.se/

SGU, Sveriges geologiska undersökning
Artiklar om brunnar och dricksvatten
www.sgu.se

Publikationer, bland annat "Vattenfilter" och "Råd till fastighetsägare vid anläggning av brunn"
www.sgu.se

SLV, Statens livsmedelsverk
Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
http://www.slv.se/upload/dokument/Lagstiftning/2000-2005/2001_30.pdf

Branschorganisationer för brunnsborrare:
Geotec
www.geotec.se

Avanti
www.avantisystem.se

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
01 juli 2004
 
Annons
Mer om Brunn

Från brunn till kran

Brunn Har du egen brunn är det bra om du lär känna din brunn och dess kringutrustning så att du vet hur du åtgärdar eventuella fel. Här får du svar på vanliga frågor - från brunn till kran.

Borrad brunn ger tryggare vattenförsörjning

Brunn - men ingen garanti för att vattnet smakar gottFörr i tiden grävde man brunnar, men idag är det borrning som gäller. En djupborrad brunn är mer beständi...

Kolla ditt brunnsvatten

Brunn Egen brunn? Många enskilda brunnar har otjänligt vatten. Så här kollar du vattnets kvalitet – och förbättrar om det behövs.

Egen brunn - en värdefull tillgång

Brunn Att ha en egen brunn innebär både för- och nackdelar. Det är ditt eget ansvar att vattnet du dricker håller måttet.

Gör brunnen radonfri

Brunn Få inte panik om du misstänker att det är radon i brunnen, det finns bra metoder både för att mäta och avskilja radon.

Hur friskt är ditt vatten?

Brunn I Sverige har vi i överlag väldigt bra och friskt vatten. De hushåll som har kommunalt vatten behöver inte fundera över vattnets kvalité, då tester av...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor och medlemskap i Vi i Villa-klubben

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till en mängd olika förmåner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

 

Användarvillkor

1. Allmänna riktlinjer och regler

 1. Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum.
 2. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala).
 3. De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
 4. Du får inte publicera länkar till din blogg på viivilla.se.

2. Etikett

 1. Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
 2. Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
 3. Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas.
 4. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

 

3. Upprätta en profil

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du automatiskt Vi i Villas policy och villkor, som du kan läsa här. När du använder någon av de andra tjänsterna på Viivilla.se godkänner du också villkoren.
 2. Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil samt allt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videor, ljud och texter, inlägg i gästböcker, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.
 3. Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected]
 4. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.
 5. Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

4. Din profil

 1. Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se.
 2. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.
 3. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.
 4. Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.
 5. Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.
 6. Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.
 7. Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

5. Uppladdning av och länkar till material

 1. Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.
 2. Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:
  1. Du själv har producerat materialet.
  2. Du har fått i uppdrag att sprida materialet av den ursprungliga upphovsmannen.
  3. Materialet har en öppen licens, som till exempel GNU, Creative Commons osv.
 3. Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.
 4. Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.
 5. Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.
 6. Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

6. Åsikter

 1. Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter.
 2. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötande material är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

7. E-post- och mobil-aviseringar

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på ’Avanmäl’ längst ned i nyhetsbrevet.
 2. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att vi skickar aviseringar till dig via e-post och/eller sms, när du mottar personliga meddelanden, någon har börjat följa dig, någon har svarat på något av dina inlägg etc. Du kan när som helst avbeställa aviseringarna i inställningarna på din profil.

8. Personuppgiftsbehandling

 1. När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se - mycket nöje!

Viivilla.se publiceras av Bonnier Publications, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.

Villkoren uppdaterades den 17 november 2017.

Annons