Annons
Se till att det vatten du dricker är friskt! Analysera ditt brunnsvatten regelbundet – minst vart tredje år.
Se till att det vatten du dricker är friskt! Analysera ditt brunnsvatten regelbundet – minst vart tredje år.

Kolla ditt brunnsvatten

Brunn

Egen brunn? Många enskilda brunnar har otjänligt vatten. Så här kollar du vattnets kvalitet – och förbättrar om det behövs.

Annons

Omkring två miljoner permanent- och fritidsboende tar sitt dricksvatten från enskilda brunnar. Men bara var femte brunn har tjänligt vatten, visar en sammanställning av Socialstyrelsen. Var femte är otjänlig, medan resterande sextio procent är tjänliga med anmärkning.

– Vattnet i majoriteten av brunnarna innebär inga akuta hälsorisker, men det bör utredas närmare hur de kan åtgärdas för att säkerställa kvaliteten, säger Irene Andersson på Socialstyrelsen.

Många gånger kan det vara ett estetiskt problem snarare än en hälsofara, menar Göran Risberg vid Sveriges Geologiska undersökning (SGU).

– Vatten med hög järn- och manganhalt kan exempelvis missfärga tvätt och kakel.

Samtidigt varnar Socialstyrelsen för att vissa ämnen i dricksvattnet kan skada njurar, skelett och tänder på lång sikt. Den giftiga metallen kadmium kan exempelvis förekomma i brunnsvatten, liksom uran och arsenik.

Det finns också studier som visar på samband mellan surt vatten och hjärt- och kärlproblem. Teknologie doktor Ingegerd Rosborg menar att sådana problem är vanligare i hushåll där dricksvattnets pH ligger under sju. Hon ser även en koppling mellan surt vatten och mag- och tarmproblem, hudproblem och muskelvärk.

– Surt vatten innehåller mindre mineraler. Hjärtat behöver bland annat kalcium och magnesium.

Mineralhalterna i dricksvatten är som högst vid pH 7-8. pH-värdet ska därför vara över sju men helst inte över åtta.

Surt vatten kan också lösa ut koppar från ledningsrören, som i sin tur kange diarré. Genom att spola rören en halv minut får du bort kopparutfällningarna.

Ett av de vanligaste problemen är annars bakterier i dricksvattnet. Orsaken kan vara ett avlopp i närheten som förorenar vattnet, eller att brunnen är otät och ytligt vatten kommer in.

Det är framför allt de som har grävda brunnar som bör se upp. Enligt Socialstyrelsens studie var närmare 35 procent av proverna från de grävda brunnarna otjänliga som dricksvatten, medan drygt tio procent från de bergborrade brunnarna var otjänliga.

– Grävda brunnar är särskilt utsatta för kraftiga regn, då smutsigt vatten eller föroreningar från marken kan läcka in i brunnen, säger Irene Andersson.

Annons

Så hur vet jag om vattnet är bra? Analysera – minst vart tredje år! Det är brunnsägaren eller ägarföreningen som ansvarar för att vattnet håller god kvalitet. Hör efter med miljöförvaltningen hur du går tillväga. Eller ta direktkontakt med ett ackrediterat laboratorium.

– Se särskilt upp om vattnet får annan färg eller smakar annorlunda, råder Göran Risberg.

Har du en jämn vattenkvalitet kan det räcka med att ta ett prov. I slutet av sommaren är grundvattennivån som lägst och du har ingen påverkan från ytvatten.

– Tar du ett prov då får du ett bra svar på grundvattnets kvalitet. Bor du vid kusten är detta också en bra tid att ta prov vad gäller förekomst av salt/klorid. Men grumlas vattnet under snösmältning eller höstregn är det bra att ta ett prov även då.

Om analysen visar på problem med vattnet kan ett filter vara en lösning. Vattenrening med jonbytare kan exempelvis nästan helt ta bort arsenikhalterna. Du bör här ta hjälp av en fackkunnig filterleverantör. Denne bör ge en funktions­garanti, det vill säga att reningen ger förväntat resultat och inga oönskade effekter.

– Det finns en del lycksökare på marknaden för vattenfilter, påpekar Göran Risberg.

Hans bästa råd för att undvika problem är att göra bra brunnar från början. Välj en certifierad brunnsborrare. Du hittar sådana via certifieringsorganet Sitac (www.sitac.se) och branschorganisationerna  Avanti och Geotec. Ta dessutom gärna referenser.

Även äldre brunnar behöver ses över då och då. Tvätta rent väggarna och ta upp ansamlingar i botten av grävda brunnar, spola rent pumpen i borrade brunnar. Och glöm inte att rengöra eventuella filter regelbundet, tipsar SGU.

Läs mer

Fler tips hittar du i Socialstyrelsens och SGU:s broschyrer som kan laddas ner eller beställas på Socialstyrelsens webbplats:

Dricksvatten – Att anlägga brunn – råd om hur du går tillväga
Dricksvatten – Sköt om din brunn – råd om hur du går tillväga

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
28 augusti 2012

0 Kommentarer

4

Från brunn till kran

Har du egen brunn är det bra om du lär känna din brunn och dess kringutrustning så att du vet hur du åtgärdar eventuella fel. Här får du svar på vanliga...

1

Borrad brunn ger tryggare vattenförsörjning

- men ingen garanti för att vattnet smakar gottFörr i tiden grävde man brunnar, men idag är det borrning som gäller. En djupborrad brunn är mer beständi...

1

Olika typer av vattenrening

Den som har kommunalt vatten kan lita på att något av landets över 2 000 vattenverk har skött sitt jobb. Men vad finns det för olika sätt att rena sin...

0

Egen brunn - en värdefull tillgång

Att ha en egen brunn innebär både för- och nackdelar. Det är ditt eget ansvar att vattnet du dricker håller måttet.

0

Gör brunnen radonfri

Få inte panik om du misstänker att det är radon i brunnen, det finns bra metoder både för att mäta och avskilja radon.

4

Hur friskt är ditt vatten?

I Sverige har vi i överlag väldigt bra och friskt vatten. De hushåll som har kommunalt vatten behöver inte fundera över vattnets kvalité, då tester av...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons