Annons
Bättre kunskap om din brunn ger högre vattenkvalitet. Foto: J-E Weinitz
Bättre kunskap om din brunn ger högre vattenkvalitet. Foto: J-E Weinitz

Från brunn till kran

Brunn

Har du egen brunn är det bra om du lär känna din brunn och dess kringutrustning så att du vet hur du åtgärdar eventuella fel. Här får du svar på vanliga frågor - från brunn till kran.

Annons

Flera komponenter måste fungera för att dricksvattnet i din brunn ska nå husets tappvattenkranar. Om du lär känna din brunn och dess kringutrustning har du bättre möjligheter att åtgärda eventuella fel. Här får du svar på några vanliga frågor - från brunn till kran.

Vilka pumpar passar bäst för en bergborrrad brunn?

Djupbrunnspumpar är allra vanligast nuförtiden. I undantagsfall kan man använda en ejektorpump som placeras ovan mark, men denna teknik anses idag föråldrad. Fördelen med den dränkbara pumpen är att den inte syns eller hörs och inte riskerar utsättas för frost. En nackdel är att pumpen är svårtillgänglig och kan fastna i borrhålet.

Vid val av pump tar man hänsyn till brunnens djup och diameter, vattenmängd och vattennivå men också den beräknade vattenförbrukningen i huset. Det kan skilja uppemot 3000 kronor mellan olika djupbrunnspumpar beroende på kapacitet.

... för en grävd brunn?

Självsugande jetpumpar ovan mark är vanligast. Vid året-runt-användning bör pumpen antingen placeras inomhus eller i ett pumphus mellan brunnen och huset. Den totala sughöjden är begränsad och bör inte överstiga 8 meter.

Istället för endast en sugpump är det smidigt att använda en pumpautomat, som förutom pumpen innehåller en membranhydrofor/hydropress och tryckvakt i en enhet.
Det traditionella alternativet är att använda en handpump, men nuförtiden används denna mest som trädgårdsdekoration vid brunnen.

Vad ska jag tänka på vid rördragning från brunn?

Det är viktigt att rör/slangar läggs på frostfritt djup samt att rörgraven återfylls med material som inte kan skada rören. Det kan vara bra att lägga ett plastband (grävskydd) i rörgraven som signalerar att det finns en känslig ledning. Passa på att upprätta en ledningskarta och förvara denna tillsammans med övriga värdehandlingar på distributionsanläggningen.


Hjärtat i husets vattensystem! Hydroforen är vattenreservoar och tryckutjämnare som ser till att pumpen inte behöver starta varje gång du öppnar en kran. Foto: J-E Weinitz

Hur fungerar en konventionell hydrofor?

Hydroforen är en tank, vanligtvis i varmgalvaniserat eller rostfritt stål, som innehåller vatten och luft. Den bör placeras i närheten av pumpen, till exempel i källaren eller i ett särskilt pumphus. Hydroforen fungerar som en vattenreservoar och med hjälp av en tryckströmbrytare regleras trycket i vattenledningar och kranar. Husets vattenförbrukning avgör hur stor hydrofor man behöver. För enfamiljshus brukar det krävas en storlek på 150-300 liter.

Bör jag hellre välja en membranhydrofor?

I en membranhydrofor (kallas även hydropress eller tryckvattenbehållare) separeras vattnet från tryckluften via ett gummimembran eller gummiblåsa. Med en membranhydrofor kan du välja en mindre tank och fortfarande få ut samma mängd vatten mellan pumpstarterna som i en hydrofor. En hydropress på 60 liter motsvarar ungefär en 150 liters hydrofor.

Om du har problem med svavelväte i brunnsvattnet bör du dock välja en konventionell hydrofor, där luften kommer åt vattnet och frigör svavelvätet.

Annons

Pumpen startar ofta/trycket i kranarna är dåligt - vad kan det bero på?

I vanliga fall beror det på att hydroforen har felaktigt - oftast för lågt - lufttryck. Kontroll och eventuell justering av lufttrycket bör ske minst en gång om året. Metoden för att justera trycket skiljer sig åt mellan en konventionell hydrofor och en membranhydrofor. Det ska framgå av din bruksanvisning hur du går tillväga steg-för-steg. (Skötselråd brukar även finnas på tillverkarnas hemsidor.)

Pumpen och/eller hydroforen kan också vara underdimensionerad, det vill säga ha för låg kapacitet för att klara husets vattenförbrukning. Äldre hydroforer kan ibland vara rostangripna, och rost kan stoppa upp flödet. I detta fall är det lämpligast att byta hydrofor.

Om det är dåligt tryck i enskilda kranar kan det bero på att silen på kranarna täppts igen av beläggningar. Ta bort silen och rengör.

Det kommer inget vatten alls - vad kan det bero på?

Vattenståndet i brunnen kan ha sjunkit, men detta problem förekommer undantagsvis i djupborrade brunnar. Om brunnen har tillräcklig vattenförsörjning bör systemet felsökas.

Om du har sugpump eller ejektorpump: Fyll på slangarna med vatten; luft kan ha kommit in i systemet. Byt bottenventil om felet återkommer. Om detta inte hjälper måste troligen pumpen repareras eller bytas.

Om du har djupbrunnspump (sänkpump): Tag upp pumpen för reparation eller byt pump. Felet kan även bero på att tryckströmbrytaren, som automatiskt slår på/av pumpen, har gått sönder.


Vattensystem med djupbrunnspump. Illustration från "Att anlägga en brunn", SGU/Socialstyrelsen

Övrig utrustning som är värd att känna till

Tryckströmbrytare: reglerar att man får rätt tryck i hydrofor, vattenledningar och kranar.
Manometer: visar trycket i systemet.
Avstängningsventil: gör det möjligt att stänga av vattnet vid skötsel eller reparation.
Bottenventil/backventil: släpper igenom inkommande vatten, men hindrar vattnet att gå tillbaka till brunnen om trycket i systemet sjunker.
Kontaktormotorskydd: skyddar pumpens motor mot överbelastning.

Källor:
Geotec: www.geotec.se
Debe Pumpar:www.debe
Grundfos: www.grundfos.se
"Att anlägga en brunn", "Sköt om din brunn" (SGU/Socialstyrelsen)

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!14 april 2008

4 Kommentarer

2013-02-09
hejdenberg
2013-02-09
Erik. M.
2014-01-15
John
2014-03-16
Björn
1

Borrad brunn ger tryggare vattenförsörjning

- men ingen garanti för att vattnet smakar gottFörr i tiden grävde man brunnar, men idag är det borrning som gäller. En djupborrad brunn är mer beständi...

0

Kolla ditt brunnsvatten

Egen brunn? Många enskilda brunnar har otjänligt vatten. Så här kollar du vattnets kvalitet – och förbättrar om det behövs.

1

Olika typer av vattenrening

Den som har kommunalt vatten kan lita på att något av landets över 2 000 vattenverk har skött sitt jobb. Men vad finns det för olika sätt att rena sin...

0

Egen brunn - en värdefull tillgång

Att ha en egen brunn innebär både för- och nackdelar. Det är ditt eget ansvar att vattnet du dricker håller måttet.

0

Gör brunnen radonfri

Få inte panik om du misstänker att det är radon i brunnen, det finns bra metoder både för att mäta och avskilja radon.

4

Hur friskt är ditt vatten?

I Sverige har vi i överlag väldigt bra och friskt vatten. De hushåll som har kommunalt vatten behöver inte fundera över vattnets kvalité, då tester av...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons