Annons

Egen brunn - en värdefull tillgång

Brunn

Att ha en egen brunn innebär både för- och nackdelar. Det är ditt eget ansvar att vattnet du dricker håller måttet.

Annons

Har du egen brunn? Då är du inte ensam. Cirka 1,2 miljoner människor beräknas få sitt dricksvatten från egna brunnar. SCB uppskattar att 15 procent av vattenanvändningen i hushållen kommer från vad man kallar enskilda vattentäkter.

Att ha en egen brunn innebär både för- och nackdelar. Kommunalt vatten är inte gratis, men å andra sidan är såväl tillgången till vatten som kvaliteten på vattnet tryggad. Har du egen brunn är det ditt eget ansvar att vattnet du dricker håller måttet. Det är du som får lösa och betala för problem som kan tänkas uppstå. Tar du å andra sidan rätt hand om din brunn är den en mycket värdefull tillgång.

Tjänligt eller otjänligt?

Tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Det är omdömen man känner igen från den klassificering av badvatten som görs runt om i landet. Motsvarande klassificering används även när det gäller dricksvatten.

För ett tag sedan införlivade Sverige EU:s dricksvattendirektiv. De nya gränserna för otjänligt har blivit lägre i flera fall. Vad gäller enskilda brunnar finns dock egentligen ingen bindande lagstiftning om vilken kvalitet vattnet bör ha.

- Det finns allmänna råd, vilka är av lägre juridisk dignitet än föreskrifter. Samtidigt är de välgrundade, eftersom de bygger på vetenskapliga värderingar, säger Åsa Ahlgren som är avdelningsdirektör inom Enheten för hälsoskydd på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten finns samlade i författningssamlingen SOSFS 2003:17. Råden gäller brunnar och motsvarande som tillhandahåller mindre än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer. Under hösten kommer Socialstyrelsen även att utarbeta en handbok med kommentarer till lagstiftningen inom området och beskrivningar av enskildas ansvar.

Inget formellt ansvar

Vad har man då för formellt ansvar som brunnsägare?

- Enligt Miljöbalken är du som ansvarar för en dricksvattenanläggning skyldig att bedriva egenkontroll, berättar Åsa Ahlgren, men hur omfattande denna ska vara är det inget i lagen som säger.

Med andra ord är det upp till dig själv hur regelbundet du kontrollerar din brunn och dess omgivningar. Socialstyrelsen rekommenderar att man låter undersöka kvaliteten på dricksvattnet en gång vart tredje år, eller oftare om man befarar att vattnet förorenats eller om brunnen ligger i ett område som man kan misstänka är riskfyllt.

Vattenanalysen ger dig svar

Att låta göra en vattenanalys kan kosta en tusenlapp eller två. Men det är väl använda pengar, menar Margareta Johansson som är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Växjö kommun.

- Ett vattenfilter är en ganska stor investering. För att verkligen få rätt filter är det viktigt att man inte snålar in på kostnaden för en riktig analys av vattnet.

Annons

Hos vissa kommuner kan man få hjälp med vattenanalyser av Miljö- och hälsoskyddskontoret. Det finns också gott om laboratorier som utför sådana uppdrag. Dessa hittar du under rubriken "Laboratorier - Analyser" på Gula sidorna. Även firmor som säljer vattenfilter kan erbjuda vattenanalyser.

- Det är viktigt att analysen är fullständig och sker enligt Socialstyrelsens rekommendationer, fortsätter Margareta Johansson. Det finns en ackreditering av vattenanalyser som görs av Swedac. Den är ett slags kvalitetsgaranti och något man naturligtvis ska kräva av det företag man anlitar.

Omfattande analys

Analysen görs ur mikrobiologisk och kemisk/fysikalisk synvinkel. En fullständig analys omfattar mycket, bland annat bakteriehalt, hårdhet, pH-värde, om vattnet är aggressivt mot ledningar, samt förekomsten av metaller som järn och mangan. Man letar även efter ämnen som kan tyda på att vattnet är påverkat av något som kan ge negativa hälsoeffekter.

- Inget av detta är egentligen farligt i normala nivåer, men till exempel hög nitrathalt kan vara ett tecken på läckage från gödsel eller avlopp, medan hög salthalt kan tyda på påverkan av en väg eller havet.

För att ta ett prov använder du en speciell provtagningsflaska. Provet ska sedan lämnas till laboratoriet så snabbt som möjligt. I de flesta fall är man intresserad av kvaliteten på vattnet man dricker och då tar man lämpligen provet ur kökskranen. Har du vattenfilter kan du ta prover både i brunnen och ur kranen, för att se vilken effekt filtret har.

När analysen väl är klar och du står med protokollet i din hand är det viktigt att tolka det rätt. Har man exempelvis hittat en förhöjd halt av mangan betyder inte det att du måste köpa ett vattenfilter på stört. Mangan kan orsaka problem som utfällningar i vattnet och fläckar på tvätt, men om det inte innebär några bekymmer för dig behöver du inte nödvändigtvis göra något åt det. Ett annat exempel är att man inte ska installera ett vattenfilter om vattnet är rikt på mikroorganismer. Då finns det risk att bakterierna växer till ytterligare i filtermaterialet.

Hjälp med att tolka en vattenanalys kan du få av laboratoriet eller på kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor. Att observera är att radon, som kan förekomma i borrade brunnar, normalt inte ingår i en standardanalys.

Analysera regelbundet

I eget intresse bör man analysera vattnet regelbundet och ofta. Har vattnet i brunnen bra kvalitet menar Margareta Johansson dock att det kan räcka med vart tredje år. En tanke är att ta provet när vattnet är som sämst, till exempel efter vårfloden. Vid en nyborrad brunn bör man vänta några månader, eftersom själva borrningen påverkar kvaliteten på vattnet negativt. Tänker du köpa ett hus med egen brunn kan det vara läge att undersöka vattnet inte bara genom att iaktta och smaka på det, utan även genom att analysera det om inte säljaren låtit göra det.

- Var inte rädd för att göra en vattenanalys, avslutar Margareta Johansson. De allra flesta brunnar med problem går att åtgärda på ett eller annat sätt.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
1 juli 2004

0 Kommentarer

4

Från brunn till kran

Har du egen brunn är det bra om du lär känna din brunn och dess kringutrustning så att du vet hur du åtgärdar eventuella fel. Här får du svar på vanliga...

1

Borrad brunn ger tryggare vattenförsörjning

- men ingen garanti för att vattnet smakar gottFörr i tiden grävde man brunnar, men idag är det borrning som gäller. En djupborrad brunn är mer beständi...

0

Kolla ditt brunnsvatten

Egen brunn? Många enskilda brunnar har otjänligt vatten. Så här kollar du vattnets kvalitet – och förbättrar om det behövs.

1

Olika typer av vattenrening

Den som har kommunalt vatten kan lita på att något av landets över 2 000 vattenverk har skött sitt jobb. Men vad finns det för olika sätt att rena sin...

0

Gör brunnen radonfri

Få inte panik om du misstänker att det är radon i brunnen, det finns bra metoder både för att mäta och avskilja radon.

4

Hur friskt är ditt vatten?

I Sverige har vi i överlag väldigt bra och friskt vatten. De hushåll som har kommunalt vatten behöver inte fundera över vattnets kvalité, då tester av...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons