Annons
I glesbygden är det vanligt med egen brunn. Många grävda brunnar ersätts med djupborrade.
I glesbygden är det vanligt med egen brunn. Många grävda brunnar ersätts med djupborrade.

Borrad brunn ger tryggare vattenförsörjning

Brunn

- men ingen garanti för att vattnet smakar gott

Förr i tiden grävde man brunnar, men idag är det borrning som gäller. En djupborrad brunn är mer beständig och mindre känslig för miljöpåverkan. Ändå är det vanligt att brunnsvattnet behöver renas för att uppnå bra dricksvattenkvalitet.

Annons

Långtifrån alla villaägare har tillgång till kommunalt dricksvatten. I glesbygden är det snarare regel än undantag att man hämtar vattnet ur egen brunn.


Det är viktigt att skydda brunnen från yttre föroreningar. Kontrollera att det anslutande brunnslocket är helt tät.

Vid många äldre hus på landet finns redan en grävd brunn. Men numera ersätts ofta grävda brunnar med djupborrade, säger Anders Nelson, ombudsman på Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation Geotec:

- Eftersom grävda brunnar tar vatten från ytliga grundvattenmagasin är de mer utsatta för yttre påverkan, till exempel nybyggnationer med närliggande avlopp. Därför är det vanligt att man ersätter en grävd brunn för att vattenkvaliteten försämrats eller för att brunnen sinat.

Nyproduktionen av grävda brunnar är idag marginell. En förklaring är allt färre entreprenörer erbjuder denna tjänst. Och vill man inte gräva själv återstår bara borrning som alternativ.

Borrare bör ha personcertifikat

Om man ska investera i en borrad brunn är det lämpligast att välja ett företag som är lokalt etablerat och har utfört vattenbrunnsborrning i området tidigare. Prata gärna med andra brunnsägare i trakten så kan de hjälpa dig att hitta rätt entreprenör. Ta in offerter och fråga efter referenser från fler än ett företag om det är möjligt.
Den som utför borrningen bör ha ett personcertifikat, framhåller Anders Nelson. Certifikatet är en garanti om att borraren har kunskap om både borrteknik, geologi och miljö. Hos certifieringsorganet Sitac (www.sitac.se) finns listor på företag som har certifierade borrare.

- Ett annat råd är att låta brunnsborraren ansvara för hela entreprenaden. Då vet du vem du ska vända dig till om det inträffar något fel, säger Anders Nelson.

Kostnaden för en totalentreprenad, "från brunn till kran", brukar ligga kring 50 000-75 000 kronor inklusive moms.


Du ansvarar själv för vattenkvalitén i din brunn.

Vattenkvaliteten - ditt eget ansvar

Det kommunala dricksvattnet omfattas av regler med stränga kvalitetskrav. Motsvarande regler finns inte när det gäller privat vattentäkt. Har du egen brunn får du alltså själv ta ansvar för kontroll av vattnet och eventuella åtgärder. Provtagningar på brunnsvattnet bör göras ungefär vart tredje år, säger Marianne Löwenhielm, miljöutredare på Socialstyrelsen.

- Både vattenkvalitet och vattentillgång i en brunn kan förändras med tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det finns tydliga tecken som missfärgningar eller dålig smak. Idag väljer många att enbart göra provtagning vid fastighetsköp, men med tanke på att grundvattnet i brunnen är föränderligt bör man göra regelbundna uppföljningskontroller.

Som brunnsägare bör du i första hand vända dig till din kommun när du ska utföra en vattenprovtagning. Många kommuner erbjuder rabatterat pris för en vattenanalys, samt provtagningsflaskor som kan lämnas under speciella inlämningsdagar. För vattenanalyser anlitar kommunen ett ackrediterat laboratorium. Om du själv vill anlita ett labb kan du söka i Gula Sidorna under rubriken "Laboratorier - Analyser".

Mikrobiologiskt eller kemiskt prov

I vanliga fall kan man välja mellan att göra en mikrobiologisk eller kemisk kontroll av brunnsvattnet. Vid en mikrobiologisk undersökning kontrolleras bakterier i vattnet, medan en kemisk analys är mer omfattande och rymmer bland annat kontroll av metallhalter. Den senare undersökningen brukar kräva fler provtagningsflaskor. Kommunen eller analysföretaget ger råd för hur respektive provtagning ska genomföras.

I vissa områden där det förekommer radon i berggrunden bör man göra ett radonprov på vattnet. Provet tas i en gastät glasflaska och mäts på laboratoriet i en så kallad gammaspektrometer, som visar hur hög radonhalt provet har.

Annons

Analys ligger till grund för åtgärder

"Tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" är de riktvärden som Socialstyrelsen har för dricksvattenkvalitet.

- Om vattnet bedöms som "otjänligt" ska man undvika att konsumera det, man bör då göra en ordentlig kontroll av brunnen och försöka spåra föroreningskällan. "Tjänligt med anmärkning" är ett slags varningsklocka. Det innebär att man kan dricka vattnet utan hälsorisk, men att det indikerar en förorening som ligger över gränsvärdet och därför helst bör åtgärdas, förklarar Marianne Löwenhielm.

I vattenlaboratoriernas analysprotokoll medföljer ett utlåtande som baseras på Socialstyrelsens riktvärden. I protokollet finns även uppgifter över vilka analyser som gjorts och hur höga halter som finns av mikrobiologiska och/eller kemiska ämnen. Protokollet ligger sedan till grund för vilka åtgärder som är lämpliga att göra. Eftersom de ackrediterade vattenlaboratorierna är oberoende kan de inte rekommendera vilka reningsmetoder eller vattenfilter som är lämpligast. Det innebär att man själv får ta kontakt med ett vattenreningsföretag som, med utgångspunkt från analysprotokollet, föreslår en lämplig reningsutrustning.


I princip kan all sorts brunnsvatten renas. Det gäller bara att hitta rätt teknik.

Vanliga problem med brunnsvattnet

Det är långtifrån alla brunnar som ger klart, luktfritt och välsmakande dricksvatten. Men med rätt teknik kan i princip all sorts brunnsvatten renas. Ibland kan det räcka med en billig filterpatron som byts ut efter en tids användning. I andra fall behövs ett kombinationsfilter som tar hand om flera olika föroreningar samtidigt. Priset varierar mycket mellan olika system och fabrikat, och de dyraste filtren kan kosta 20 000-25 000 kronor inklusive installation.

Hög järn/manganhalt, lågt pH-värde eller hög kalkhalt är de allra vanligaste problemen i dricksvattenbrunnar. Metaller åtgärdas vanligtvis med järnfilter eller kolfilter, medan kalk avlägsnas med avhärdningsfilter. Surt vatten (lågt pH-värde) ökar risken för frätskador på ledningar och hushållsmaskiner och kan åtgärdas med ett så kallat avsyrningsfilter.

Illaluktande brunnsvatten är ett annat vanligt problem. I djupborrade brunnar kan det bildas svavelväte som ger ifrån sig en lukt av "ruttet ägg" när det kommer ur kranen. Lukten försvinner om man luftar vattnet med till exempel en luftinjektor.

Om vattnet luktar "mossa" eller "jord" kan det vara ett tecken på humusämnen i brunnen. Man bör i detta fall göra en mikrobiologisk analys för att se om det finns skadliga bakterier.

Om du har höga halter av bakterier i vattnet kan det bero på en otät brunnsvägg eller ett otätt brunnslock. Därför är det viktigt att alltid kontrollera brunnens skick före installation av reningsutrustning.

Några råd vid köp av vattenreningsutrustning

Rening bör alltid föregås av en vattenanalys hos ett ackrediterat laboratorium.
Det finns ett stort utbud av vattenfilter på marknaden. Ta in offerter och jämför pris- och garantivillkor.
Vattenreningsföretaget bör alltid erbjuda en funktionsgaranti så att reningen ger önskat resultat och inte oönskade effekter som till exempel ökad bakterieaktivitet, ökad radioaktiv strålning (om till exempel radon ansamlas i filtret) eller korrosionseffekter.
Kontrollera även att leverantören erbjuder bra service och support om det uppstår problem med vattenreningen.
Vattenreningsutrustning kräver viss skötsel och det är ägarens ansvar att följa skötselråden.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
26 februari 2008

1 Kommentarer

2008-03-13
Giraffen
4

Från brunn till kran

Har du egen brunn är det bra om du lär känna din brunn och dess kringutrustning så att du vet hur du åtgärdar eventuella fel. Här får du svar på vanliga...

0

Kolla ditt brunnsvatten

Egen brunn? Många enskilda brunnar har otjänligt vatten. Så här kollar du vattnets kvalitet – och förbättrar om det behövs.

1

Olika typer av vattenrening

Den som har kommunalt vatten kan lita på att något av landets över 2 000 vattenverk har skött sitt jobb. Men vad finns det för olika sätt att rena sin...

0

Egen brunn - en värdefull tillgång

Att ha en egen brunn innebär både för- och nackdelar. Det är ditt eget ansvar att vattnet du dricker håller måttet.

0

Gör brunnen radonfri

Få inte panik om du misstänker att det är radon i brunnen, det finns bra metoder både för att mäta och avskilja radon.

4

Hur friskt är ditt vatten?

I Sverige har vi i överlag väldigt bra och friskt vatten. De hushåll som har kommunalt vatten behöver inte fundera över vattnets kvalité, då tester av...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons