I glesbygden är det vanligt med egen brunn. Många grävda brunnar ersätts med djupborrade.
I glesbygden är det vanligt med egen brunn. Många grävda brunnar ersätts med djupborrade.

Borrad brunn ger tryggare vattenförsörjning

Brunn

- men ingen garanti för att vattnet smakar gott

Förr i tiden grävde man brunnar, men idag är det borrning som gäller. En djupborrad brunn är mer beständig och mindre känslig för miljöpåverkan. Ändå är det vanligt att brunnsvattnet behöver renas för att uppnå bra dricksvattenkvalitet.

Långtifrån alla villaägare har tillgång till kommunalt dricksvatten. I glesbygden är det snarare regel än undantag att man hämtar vattnet ur egen brunn.


Det är viktigt att skydda brunnen från yttre föroreningar. Kontrollera att det anslutande brunnslocket är helt tät.

Vid många äldre hus på landet finns redan en grävd brunn. Men numera ersätts ofta grävda brunnar med djupborrade, säger Anders Nelson, ombudsman på Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation Geotec:

- Eftersom grävda brunnar tar vatten från ytliga grundvattenmagasin är de mer utsatta för yttre påverkan, till exempel nybyggnationer med närliggande avlopp. Därför är det vanligt att man ersätter en grävd brunn för att vattenkvaliteten försämrats eller för att brunnen sinat.

Nyproduktionen av grävda brunnar är idag marginell. En förklaring är allt färre entreprenörer erbjuder denna tjänst. Och vill man inte gräva själv återstår bara borrning som alternativ.

Borrare bör ha personcertifikat

Om man ska investera i en borrad brunn är det lämpligast att välja ett företag som är lokalt etablerat och har utfört vattenbrunnsborrning i området tidigare. Prata gärna med andra brunnsägare i trakten så kan de hjälpa dig att hitta rätt entreprenör. Ta in offerter och fråga efter referenser från fler än ett företag om det är möjligt.
Den som utför borrningen bör ha ett personcertifikat, framhåller Anders Nelson. Certifikatet är en garanti om att borraren har kunskap om både borrteknik, geologi och miljö. Hos certifieringsorganet Sitac (www.sitac.se) finns listor på företag som har certifierade borrare.

- Ett annat råd är att låta brunnsborraren ansvara för hela entreprenaden. Då vet du vem du ska vända dig till om det inträffar något fel, säger Anders Nelson.

Kostnaden för en totalentreprenad, "från brunn till kran", brukar ligga kring 50 000-75 000 kronor inklusive moms.


Du ansvarar själv för vattenkvalitén i din brunn.

Vattenkvaliteten - ditt eget ansvar

Det kommunala dricksvattnet omfattas av regler med stränga kvalitetskrav. Motsvarande regler finns inte när det gäller privat vattentäkt. Har du egen brunn får du alltså själv ta ansvar för kontroll av vattnet och eventuella åtgärder. Provtagningar på brunnsvattnet bör göras ungefär vart tredje år, säger Marianne Löwenhielm, miljöutredare på Socialstyrelsen.

- Både vattenkvalitet och vattentillgång i en brunn kan förändras med tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det finns tydliga tecken som missfärgningar eller dålig smak. Idag väljer många att enbart göra provtagning vid fastighetsköp, men med tanke på att grundvattnet i brunnen är föränderligt bör man göra regelbundna uppföljningskontroller.

Som brunnsägare bör du i första hand vända dig till din kommun när du ska utföra en vattenprovtagning. Många kommuner erbjuder rabatterat pris för en vattenanalys, samt provtagningsflaskor som kan lämnas under speciella inlämningsdagar. För vattenanalyser anlitar kommunen ett ackrediterat laboratorium. Om du själv vill anlita ett labb kan du söka i Gula Sidorna under rubriken "Laboratorier - Analyser".

Mikrobiologiskt eller kemiskt prov

I vanliga fall kan man välja mellan att göra en mikrobiologisk eller kemisk kontroll av brunnsvattnet. Vid en mikrobiologisk undersökning kontrolleras bakterier i vattnet, medan en kemisk analys är mer omfattande och rymmer bland annat kontroll av metallhalter. Den senare undersökningen brukar kräva fler provtagningsflaskor. Kommunen eller analysföretaget ger råd för hur respektive provtagning ska genomföras.

I vissa områden där det förekommer radon i berggrunden bör man göra ett radonprov på vattnet. Provet tas i en gastät glasflaska och mäts på laboratoriet i en så kallad gammaspektrometer, som visar hur hög radonhalt provet har.

Analys ligger till grund för åtgärder

"Tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" är de riktvärden som Socialstyrelsen har för dricksvattenkvalitet.

- Om vattnet bedöms som "otjänligt" ska man undvika att konsumera det, man bör då göra en ordentlig kontroll av brunnen och försöka spåra föroreningskällan. "Tjänligt med anmärkning" är ett slags varningsklocka. Det innebär att man kan dricka vattnet utan hälsorisk, men att det indikerar en förorening som ligger över gränsvärdet och därför helst bör åtgärdas, förklarar Marianne Löwenhielm.

I vattenlaboratoriernas analysprotokoll medföljer ett utlåtande som baseras på Socialstyrelsens riktvärden. I protokollet finns även uppgifter över vilka analyser som gjorts och hur höga halter som finns av mikrobiologiska och/eller kemiska ämnen. Protokollet ligger sedan till grund för vilka åtgärder som är lämpliga att göra. Eftersom de ackrediterade vattenlaboratorierna är oberoende kan de inte rekommendera vilka reningsmetoder eller vattenfilter som är lämpligast. Det innebär att man själv får ta kontakt med ett vattenreningsföretag som, med utgångspunkt från analysprotokollet, föreslår en lämplig reningsutrustning.


I princip kan all sorts brunnsvatten renas. Det gäller bara att hitta rätt teknik.

Vanliga problem med brunnsvattnet

Det är långtifrån alla brunnar som ger klart, luktfritt och välsmakande dricksvatten. Men med rätt teknik kan i princip all sorts brunnsvatten renas. Ibland kan det räcka med en billig filterpatron som byts ut efter en tids användning. I andra fall behövs ett kombinationsfilter som tar hand om flera olika föroreningar samtidigt. Priset varierar mycket mellan olika system och fabrikat, och de dyraste filtren kan kosta 20 000-25 000 kronor inklusive installation.

Hög järn/manganhalt, lågt pH-värde eller hög kalkhalt är de allra vanligaste problemen i dricksvattenbrunnar. Metaller åtgärdas vanligtvis med järnfilter eller kolfilter, medan kalk avlägsnas med avhärdningsfilter. Surt vatten (lågt pH-värde) ökar risken för frätskador på ledningar och hushållsmaskiner och kan åtgärdas med ett så kallat avsyrningsfilter.

Illaluktande brunnsvatten är ett annat vanligt problem. I djupborrade brunnar kan det bildas svavelväte som ger ifrån sig en lukt av "ruttet ägg" när det kommer ur kranen. Lukten försvinner om man luftar vattnet med till exempel en luftinjektor.

Om vattnet luktar "mossa" eller "jord" kan det vara ett tecken på humusämnen i brunnen. Man bör i detta fall göra en mikrobiologisk analys för att se om det finns skadliga bakterier.

Om du har höga halter av bakterier i vattnet kan det bero på en otät brunnsvägg eller ett otätt brunnslock. Därför är det viktigt att alltid kontrollera brunnens skick före installation av reningsutrustning.

Några råd vid köp av vattenreningsutrustning

Rening bör alltid föregås av en vattenanalys hos ett ackrediterat laboratorium.
Det finns ett stort utbud av vattenfilter på marknaden. Ta in offerter och jämför pris- och garantivillkor.
Vattenreningsföretaget bör alltid erbjuda en funktionsgaranti så att reningen ger önskat resultat och inte oönskade effekter som till exempel ökad bakterieaktivitet, ökad radioaktiv strålning (om till exempel radon ansamlas i filtret) eller korrosionseffekter.
Kontrollera även att leverantören erbjuder bra service och support om det uppstår problem med vattenreningen.
Vattenreningsutrustning kräver viss skötsel och det är ägarens ansvar att följa skötselråden.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
26 februari 2008
Mer om Brunn

Från brunn till kran

Brunn Har du egen brunn är det bra om du lär känna din brunn och dess kringutrustning så att du vet hur du åtgärdar eventuella fel. Här får du svar på vanliga frågor - från brunn till kran.

Kolla ditt brunnsvatten

Brunn Egen brunn? Många enskilda brunnar har otjänligt vatten. Så här kollar du vattnets kvalitet – och förbättrar om det behövs.

Olika typer av vattenrening

Brunn Den som har kommunalt vatten kan lita på att något av landets över 2 000 vattenverk har skött sitt jobb. Men vad finns det för olika sätt att rena sin...

Egen brunn - en värdefull tillgång

Brunn Att ha en egen brunn innebär både för- och nackdelar. Det är ditt eget ansvar att vattnet du dricker håller måttet.

Gör brunnen radonfri

Brunn Få inte panik om du misstänker att det är radon i brunnen, det finns bra metoder både för att mäta och avskilja radon.

Hur friskt är ditt vatten?

Brunn I Sverige har vi i överlag väldigt bra och friskt vatten. De hushåll som har kommunalt vatten behöver inte fundera över vattnets kvalité, då tester av...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor och medlemskap i Vi i Villa-klubben

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till en mängd olika förmåner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

 

Användarvillkor

1. Allmänna riktlinjer och regler

 1. Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum.
 2. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala).
 3. De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
 4. Du får inte publicera länkar till din blogg på viivilla.se.

2. Etikett

 1. Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
 2. Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
 3. Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas.
 4. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

 

3. Upprätta en profil

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du automatiskt Vi i Villas policy och villkor, som du kan läsa här. När du använder någon av de andra tjänsterna på Viivilla.se godkänner du också villkoren.
 2. Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil samt allt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videor, ljud och texter, inlägg i gästböcker, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.
 3. Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected]
 4. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.
 5. Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

4. Din profil

 1. Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se.
 2. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.
 3. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.
 4. Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.
 5. Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.
 6. Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.
 7. Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

5. Uppladdning av och länkar till material

 1. Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.
 2. Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:
  1. Du själv har producerat materialet.
  2. Du har fått i uppdrag att sprida materialet av den ursprungliga upphovsmannen.
  3. Materialet har en öppen licens, som till exempel GNU, Creative Commons osv.
 3. Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.
 4. Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.
 5. Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.
 6. Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

6. Åsikter

 1. Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter.
 2. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötande material är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

7. E-post- och mobil-aviseringar

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på ’Avanmäl’ längst ned i nyhetsbrevet.
 2. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att vi skickar aviseringar till dig via e-post och/eller sms, när du mottar personliga meddelanden, någon har börjat följa dig, någon har svarat på något av dina inlägg etc. Du kan när som helst avbeställa aviseringarna i inställningarna på din profil.

8. Personuppgiftsbehandling

 1. När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se - mycket nöje!

Viivilla.se publiceras av Bonnier Publications, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.

Villkoren uppdaterades den 17 november 2017.