Forum

Byte av syllar
2 röster
okt 06 2009
#1
Är det någon som kan rekommendera eller har erfarenhet av företag i Skåne, som gör syllbyten och lämnar garanti på sitt arbete. Vill endast ha förslag på seriösa företag.
dec 03 2009
#2
Det finns bara tre företag som är riktiga specialister på att byta syllar och det är Byggskadeteknik, Fukt & Syll Specialisten, samt även BCR som använder sig av en stålsyll. Alla företagen arbetar utifrån Helsingborg med hela södra Sverige som arbetsfält. Samtliga dessa företag lämnar garanti på sina arbeten, men det viktigaste är ändå inte garantin, utan att de som genomför arbetet gör detta på ett riktigt sätt, så att inte problem uppstår i framtiden. Byggaskadeteknik har en riktigt bra utförlig hemsida; byggskadeteknik.eu på den kan man läsa mycket om problematiken kring vägg och golvkostruktioner, samt att man får förklarat vad som är problem i syll och vad fuktskador är, samt begreppet sjuka hus..