Forum

Svensk byggstandard SS-4370146
1 röster
mar 21 2011
#1
Hej, Jag bygger ny villa. I avtalet med entreprenören står det att elinstallationen är enligt svensk standard. Är det någon som vet var jag kan finna information om vad detta standard innefattar?
apr 19 2011
#2
Hej på http://www.elforlaget.se/index.php?fuseaction=cart.catalog&cd_id=149&item_id=051749 hittade jag deta SS 437 01 46 Utgåva 1 1999 Elinstallationer i byggnader - Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering, Standarden ger uppgifter om antalet uttag och andra anslutningspunkter samt deras placering. I första hand avser uppgifterna utrymmen i bostäder, byggnader för särskilda boendeformer, skolor, förskolor och fritidshem. Standarden kan i tillämpliga delar användas för likartade utrymmen i t.ex. kontor och liknande utrymmen. De uppgifter som finns i standarden kan ses som rekommendationer i byggnader för särskilda boendeformer, men måste anpassas till det enskilda fallet. Uppgifterna om antalet är i de flesta fall tillämpbara. För en mer lättsam och förståelig skrift se artikel nr 052672. 14 sidor.