Annons
llustration: Rakhsha Razani
llustration: Rakhsha Razani

Dimensionera värmepumpen rätt

Värmepump

Rätt installerad och rätt dimensionerad är en värmepump i det långa loppet en god affär. Men, det är inte alls säkert att den högsta effekten ger den bästa ekonomin.

Annons

Rätt installerad och rätt dimensionerad är en värmepump i det långa loppet en god affär. I jämförelse med direktverkande elvärme minskar elbehovet med ca 65 procent, vilket innebär att pumpen - inklusive installation - har betalat sig på mellan fem och tio år. Men, det är inte alls säkert att den högsta effekten ger den bästa ekonomin.

Ta inte i för mycket när du väljer värmepump! För att få riktigt god ekonomi ska din värmepump ha en kapacitet motsvarande ca 50 % av ditt energibehov. Resten täcks in av t ex en liten elpatron eller motsvarande värmekälla.

Detta är en bild av idealfallet, och strängt taget borde varje värmepumpsköp vara just ett sådant idealfall. Men är det så? Tyvärr, nej...

En rundringning till expertisen visade att det i väldigt många fall av ekonomiska missräkningar handlar om felaktig effektdimensionering av pumpen. Det ligger kanske nära till hands att föreställa sig att feldimensioneringen skulle bestå i att man valt en pump med alltför låg effekt. Så brukar det inte förhålla sig. I stället är det ofta överdimensionerade pumpar som ställer till med problem. 

Effekt och energi i korthet

Ett pedagogiskt försök att göra en svår sak enkel, kan se ut så här:

Energi är måttet på den mängd kraft som åtgår när ett arbete utförs, medan effekt är måttet på den maximala kraftmängd, som en maskin kan hantera i ett visst ögonblick. Därför brukar man ibland använda begreppet dimensionerande effekt.

Effekt mäts i praktiken i kilowatt (kW) och elenergi mäts i Sverige av tradition i kilowattimmar (kWh).

När man väljer värmepump ska man alltså dels beakta byggnadens energiförbrukning, dels vilken klimatzon den befinner sig i. Av detta kan man sedan räkna fram effektbehovet, och här handlar det om uteffekt, d v s den värmeeffekt som behövs för att ge god komfort i byggnaden. Den ingående eleffekten i en värmepump är ca 20 procent av den utgående värmeeffekten.

Kapacitet hälften av effektbehovet

Expertisen, förkroppsligad av Energimyndigheten, SVEP (Svenska värmepumpsföreningen) och VET-Gruppen (Värme- och, Energitekniska Föreningen), är enstämmig i sina rekommendationer av effektval.

Pumpen ska vara dimensionerad så att dess kapacitet motsvarar hälften av effektbehovet.

En värmepump som dimensionerats på detta sätt ger ca 85 procent av det totala behovet av värmeenergi. Resterande behov, s k spetslast, täcks in med hjälp av elpatron, en liten oljepanna eller en pelletskamin. Har man kvar gamla elradiatorer kan naturligtvis dessa användas för att ge det behövliga tillskottet, under förutsättning att termostaterna fungerar klanderfritt.

Det är på den här punkten som det kan slå slint för det sunda bondförståndet. Varför i all världen kan man inte täcka in hela behovet med värmepump? Måste man verkligen ha dubbla värmesystem om man skaffar sig pump? Svaret är: Ska man vara rationell och utnyttja värmepumpen rätt, så måste man faktiskt ha det.

Pris efter effekt

En värmepumps pris är knutet till dess effekt. Ju högre effekt, desto större och dyrare maskin. Och vidare - det totala effektbehovet (alltså 100 procent) är beräknat på den kallaste tänkbara vinterdagen på den aktuella orten. Sådana köldknäppar inträffar kanske var femte eller tionde år, eller ännu mer sällan.

Arne Lögdberg på VET-gruppen ger ett konkret och lättfattligt exempel på hur värmepumpens ekonomi fungerar:

- En normalvilla har ett värmeeffektbehov på ca 10 kW. Det betyder en energimängd på ungefär 25 000 kWh per år. Av dessa kWh levererar en 5 kW:s värmepump ca 21 500. Resterande 3 500 utgör spetslast, och täcks in med en liten elpatron eller motsvarande värmekälla.

Att kompensera denna lilla energimängd genom att köpa en dubbelt större värmepump är en direkt usel affär. Det är som att handla en dator för tjugotusen, när man egentligen behöver en billig skrivmaskin...

En värmepumpsköpare som p g a egna funderingar eller rekommendationer från en mindre nogräknad återförsäljare (så´na finns tyvärr även inom denna bransch) har införskaffat en överdimensionerad apparat, har således gjort en mycket dålig affär. I själva verket har han missat hela idén med värmepumpen...

Nytillverkade pumpar överlägsna

Eftersom ett inköp av värmepump är en ganska stor affär, gör man klokt i att informera sig ordentligt innan man gör köpet.

För dig som har en energiförbrukning på över 35.000 KWh, finns det stora pengar att spara, pumpen har du tjänat in efter ungefär 8 år. Men även med en lägre elförbrukning kan det vara idé att räkna på vad en värmepump gör för ekonomin i ett längre perspektiv.

En rekommendation är att köpa en nytillverkad pump. Tekniken har under de allra senaste åren utvecklats enormt, samtidigt som priserna har gått ner drastiskt. Vidare bör man tänka över vilken typ av energilager man ska ha. Borrhål i berg ger mycket god värmelagring, men är dyra och kan inte utföras av hemmafixaren, vilket t ex är fallet med en jordslinga.

Svante Wijk som är handläggare på Energimyndigheten råder den tilltänkte köparen att läsa på ordentligt:

- Energimyndighetens broschyr "Villavärmepumpar" är en utmärkt introduktion. Man kan också gå in på vår hemsida www.stem.se och söka på "frågor och svar". Konsumentverket har publicerat en bok som heter "Att välja värmepump", som ger ytterligare kött på benen.

Och vidare: Energimyndigheten har tagit fram en lista på 86 berg-, ytjord- och sjövärmepumpar, som kan ge en hel del vägledning.

"Bäst ekonomi får du om pumpens kapacitet motsvarar hälften av energibehovet.

Annons

En normalvilla förbrukar cirka 25 000 kWh per år. Då räcker det med en värmepump på 5 kW."

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
27. juni 2002
 
Annons
Mer om Värmepump
Annons

Vilken värmepump passar dig?

Värmepump Hur väljer jag rätt värmepump och vilka olika sorters värmepumpar finns det? Innova kommer med smarta tips. 

När det är dags för utbyte av bergvärmepump är NIBE F1255/F1155 ett alternativ.
Annons

6 frågor och svar – då vet du när det är dags att byta till en ny...

Värmepump När måste jag byta ut husets nuvarande uppvärmning och när det värt att investera i en ny värmepump? Nibe svarar på 6 frågor för dig som vill veta mer...

Annons från NIBE

NIBE F2026 - luft/vatten-värmepump med låg ljudvolym som arbetar...

Värmepump NIBE F2026 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2026 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller...

Annons från NIBE

Han hämtar värme ur en frusen sjö!

Värmepump Att värma huset med värmepump fungerar alldeles utmärkt även i strängt vinterklimat i Sveriges nordligaste by. Sixten Jensens NIBE värmepump hämtar värme från sjöbottnen och garanterar skönt inomhusklimat när Sixten kommer hem från jobbet 20 mil bort.

Den här artikeln är sponsrad.

Värmepumpen gör att tegelugnen värmer längre

Värmepump I det nybyggda huset i Visby kombineras den sköna spisvärmen från en klassisk tegelugn med smart teknik hos en NIBE F750 frånluftsvärmepump. Resultatet...

Så värmer vi villan

Värmepump Uppvärmning är den tveklöst största utgiftsposten för oss villaägare. Men hur värmer vi egentligen våra villor, vilka värmekällor är på väg bort och...

Ökat intresse för luft/luftvärmepumpen

Värmepump Allt fler söker alternativa uppvärmningskällor till bostaden. Dels för att skona miljön och dels för att minska dyra uppvärmningskostnader. Intresset ökar för luft/luftvärmepumpen.

Så funkar de olika energivalen

Värmepump En översikt av olika uppvärmningsalternativ och vilka hus de passar.

Läsarnas vanligaste värmefrågor!

Värmepump Berg, luft, ved, sol eller olja? Eller lite av varje? Att välja värmekälla är inte lätt. Därför har vi låtit vår experthjälp bara handla om värme denna...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons