Annons

Värmen i golvet ger god komfort, ekonomi och miljö

Spara energi

Det finns många fördelar med lågtemperatursystem och med att utnyttja hela golvytan som värmekälla.

Annons

Att värma upp rummet med hela golvet som värmekälla är inget nytt påfund från vår tid, då det blivit allt vanligare att byta ut radiatorerna under fönstren mot värmekablar eller vattenrör i golvet. Nej redan ca 100 f. Kr. hade romarna kommit på det fina med att värma upp bostäder genom att tillföra värmen underifrån med kanaler i golvet, där de varma rökgaserna från eldstaden passerade.

Golvvärme är ett lågtemperatursystem. Det innebär att värmen överförs till rummet via stora ytor med relativt låg temperatur. En yttemperatur på 23 - 24 grader på golvet räcker till komfortabla 18 - 20 grader i huvudhöjd.

Motsatsen är högtemperatursystem, där små ytor (t ex radiatorer) med relativt hög temperatur överför värmen. Vi får en god värmekomfort med en angenäm kontakttemperatur mot golvet. Eftersom mer än hälften av värmen överförs genom värmestrålning slipper vi onödiga luftrörelser, som ger golvdrag och rör omkring damm och smuts. Det bidrar till god hygien och minskar risken för att allergiframkallande partikla, damm, kvalster och andra småkryp, virvlar omkring i rummet. Från hygienisk synpunkt är det också positivt att biologisk tillväxt i golvet kan försvåras genom att det är rummets torraste del. De varma ytorna har låg relativ fuktighet. De oönskade organismerna kräver fuktighet för att föröka sig och frodas.

Med golvvärme är det möjligt att ha ett par grader lägre rumstemperatur än vid konventionella system. Tack vare att värmen kommer från "fotnivå" och vi får en gynnsam temperaturfördelning i rummet upplever vi inte rumstemperaturen som lägre. Det beror på att våra fötter, som är känsliga för kyla eftersom de befinner sig längst ut i kroppens cirkulationssystem, har det varmt och gott vid golvytan. Vi lurar kroppen, som uppfattar rumstemperaturen som ett par grader högre i och med att fötterna är varma.

Bättre ekonomi med golvvärme

Rätt dimensionerad golvvärme i en tät och välisolerad byggnad innebär normalt lägre uppvärmningskostnad än t ex radiatorsystem. Den sänkta lufttemperaturen, med bättre värmekomfort, kan betyda en rejäl besparing. Effektbehovet kan hållas nere till så låga siffror som 40 W/m2. En förutsättning är att huset är anpassat för golvvärme. Luftintag ska inte förekomma under fönstren, tillförsel av friskluft kan ordnas på andra sätt. Ett betonggolv på mark bör vara isolerat med minst 100 mm mineralull eller motsvarande. Det är inte lämpligt att installera golvvärme på ett oisolerat betonggolv på mark. I så fall bör någon form av värmeisolering tillföras på golvets ovansida innan ett golvvärmesystem läggs in.
Men för att golvvärme ska fungera som en ekonomiskt och värmetekniskt bra lösning krävs att systemet är så utformat, att det medger en snabb och jämn överföring av värmen från värmekällan till hela golvytan. En elektrisk värmekabel eller ett rör med cirkulerande varmt vatten har en relativt liten mantelyta, från vilken värmen snabbt ska fördelas till hela golvets yta utan onödiga förluster. Därför gäller det att hitta en konstruktion, som innehåller material med god förmåga att leda värmen utan bromsande isolerande egenskaper. Porösa material som trä och textilmattor har mycket låg värmeledningsförmåga och sådana konstruktioner måste kompletteras med värmefördelande plåtar, vanligen av aluminium. Hårda och tunga material har däremot goda ledningsegenskaper.

Om man vill jämföra värmekostnaderna i ett golvuppvärmt hus med ett hus som har konventionella radiatorer, måste man ta hänsyn till husens konstruktion, isolering, antal och typ av fönster m m. Men framför allt påverkas energiåtgången av de boendes vanor och anspråk på temperatur och komfort. Familjens storlek, åldersfördelning, matlagningsvanor, vädringsvanor och annat har stor inverkan på energiåtgången. Därför ska man kanske ta resultaten av sådana jämförande studier med en ordentlig nypa salt.

Bäst med klinker och sten

Gynnsamma golvprodukter för god och jämn värmespridning är hårda och tunga material som keramik och natursten. Dessa leder värme bra. Nya tunnare typer av kakel- och klinkerplattor gör att golvvärmekonstruktioner inte behöver bli onödigt tjocka. Vid renoveringssituationer är det vanligast att man spacklar in elektriska värmekablar i avjämningsmassa. Ovanpå denna läggs sedan keramikplattorna i ett tunt skikt av fästmassa. När det gäller våtutrymmen ska det finnas ett tätskikt under plattorna. För golv- och väggkonstruktioner med keramik gäller "PERs Branschregler" som är utarbetade av den byggkeramiska branschen i samråd med de ledande försäkringsbolagen. Konstruktionen, d v s tätskikt, förseglingar och fästmassa, ska vara provad av Statens Provnings- och Forskningsinstitut och godkänd av Byggkeramikrådet. Om man anlitar en entreprenör ska företaget ha behörighet, utfärdad av Byggkeramikrådet.

El, vatten och luft

Det finns tre olika huvudprinciper för golvvärme. Elektriska, vattenburna och luftburna system.

De vanligaste är idag baserade på elektriska värmekablar, som drivs direkt på nätet med 230 volt. Värmekablarna kan vara inspacklade i tunna skikt, vanligt vid renovering, ingjutna i betong i samband med nybyggnad eller förlagda i träbjälklag. Dessa system innebär totaluppvärmning, vilket betyder att ingen annan värmekälla behövs i rummet. Radiatorerna kan tas bort vid renovering. Andra elektriska system finns som är baserade på så kallad klenspänning, under 50 volt, och kräver att nätspänningen transformeras ner. Gemensamt för klenspänningssystemen är att de normalt är begränsade till komfortvärme, alltså inte värme för totaluppvärmning utan värme för att det ska kännas skönt för fötterna. Komfortvärme installeras ofta i bad- och duschrum.

De vattenburna systemen bygger på att varmt vatten cirkulerar i rör som är ingjutna i betong eller ligger i spårade skivor eller kassetter. En fördel är att energikällan kan vara valfri; olja, ved, gas, el eller fjärrvärme. Hittills har vattenburna system oftast använts vid nybyggnad. Det finns dock numera tunnare system som lämpar sig för renovering. Om man redan har radiatoruppvärmning med cirkulerande vatten i sitt hus kan ett värmegolv med vattensystem anslutas till det existerande rörsystemet. Dock går det inte att köra ut radiatorvattnet direkt i golvet. Detta är för varmt för lågtemperatursystem som golvvärme och måste späs ut med kallt vatten i en så kallad pump- shuntgrupp.

Luftburna system förutsätter normalt nybyggnad. Det finns system med grunder för olika typer av hus där rör gjuts in i betongen och bildar kanaler för cirkulerande varm luft. Att husgrunden är uppvärmd ger god uttorkning och gör att ingen onödig fukt stannar kvar och förorsakar problem.

Framtidens uppvärmningssystem?

Användning av golvvärme har ökat kraftigt i Sverige sedan slutet av åttiotalet. Eftersom nyproduktion förekommit i mycket begränsad omfattning är det renoveringssidan som svarar för merparten. I åtskilliga av de fåtaliga nybyggnadsprojekt som genomförs installeras golvvärme i större eller mindre omfattning. Det gäller ofta golv med klinkerplattor, som badrum, hall, inglasade uterum etc.

När nyproduktionen av bostäder kommer igång igen i större omfattning, är det mycket som talar för att golvvärme kommer att svara för totaluppvärmingen i en stor andel av husen.

Annons

Golvvärme ger, förutom att det är skönt för fötterna med varma golv, ekonomiska och hygieniska fördelar.

Temperaturfördelningen i ett rum med golvvärme kan se ut så här. Golvvärme ger en mjuk och behaglig värmeöverföring genom att värmen kommer från rätt håll. Och när fötterna har det varmt kan temperaturen sänkas utan att vi fryser.

Med radiatorvärme, som överförs mest genom luftrörelser, får vi den omvända temperaturfördelningen. Eftersom golvet förblir kallt skruvar vi upp värmen för att inte frysa om fötterna.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
28 juni 2002

0 Kommentarer

0

5 smarta snåljåpar - spara energi

Att uppgradera husets standard kostar ofta en hel del. Men även med relativt enkla medel kan du sänka din energiförbrukning. Här är våra favoritsnålisar...

0

Quiz: Hur eko är du?

Vi bombarderas med information om vilken mat vilken mat vi ska köpa, hur dålig vår bil är och hur vi förstör vår planet. Här får du det slutgiltiga...

0

Hur eko är du - svar

Flest A: Imponerande!Du är allt en riktig miljökämpe! Om alla var som du kanske vi inte skulle ha den här eviga miljödebatten. Fortsätt med ditt duktig...

3

Inredning som gör dig energismart

En strömbrytare som påminner dig att släcka lampan. En blomlampa som öppnar sina blad när du minskar elförbrukningen. Ett duschmunstycke som lyser rött...

0

Isolera vinden

I webb-filmen Isolera vinden ser du steg-för-steg hur du kan isolera din vind och spara både värme och pengar.

0

Miljövänlig matvecka!

Den här veckan pågår Naturskyddsföreningens kampanj "Mat för bättre klimat" för fullt runt om i landet.

0

Krönika: Energislukare

I hotellets källare kämpar jag med mitt dåliga samvete och en apparat jag varken sett förut eller ens gillar. Anledningen är att jag, av rent okynne,...

0

Om det blir elavbrott

Kung Bores kylslagna järngrepp håller i sig. Med den långvariga kylan överbelastas elnäten och risken för elavbrott ökar. Så här klarar du dig om strömm...

0

Rätt bidrag för egen energi

Hösten och vintern och kylan kryper allt närmre. Nu stänger vi ytterdörren och börjar skruva upp värmen och plötsligt bli energi ett högaktuellt ämne....

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons