Annons

Snart måste villan energideklareras

Spara energi

Villor och andra byggnader ska energideklareras, enligt en ny lag 2006. För villaägaren beräknas deklarationen kosta mellan 3 000 och 4 000 kronor, men deklarationen ska också hjälpa villaägaren att spara energi och pengar. Troligen träder lagen i kraft år 2009 och gäller endast vid ägarbyte.

Annons

Bildtext
Den obligatoriska energideklarationen kommer i första skedet troligen endast krävas vid ägarbyte från år 2009.

Bengt Nyman har utrett hur Sverige ska genomföra EG-direktivet ”om byggnaders energiprestanda”. Utredningen lämnas till regeringen nu i början av november. Nästa år väntas en proposition och därefter fattar riksdagen beslut om en ny lag.

EG:s ramdirektiv ska vara genomfört i senast 2009. Det betyder dock inte att alla villor måste vara färdigdeklarerade 2009.

-Alla byggnader kan inte energideklareras inom några få år; det vore praktiskt omöjligt, säger Bengt Nyman. Därför föreslår vi att det obligatoriska deklarationskravet för villor enbart ska gälla vid försäljning och ägarbyte och träda i kraft först år 2009.

Energiexperter måste utbildas

Att energideklarera två miljoner villor skulle kosta mer än sex miljarder kronor. Därtill kommer nästan en halv miljon andra byggnader. Undantagna är bland andra fritidshus, industribyggnader och kyrkor.

En ny yrkeskår av kvalificerade energiexperter måste utbildas och certifieras. Det är en flaskhals som man inte kan tränga igenom på några få år.
Deklarationen kommer att innehålla många olika uppgifter om husets energistatus: vindsisolering, fönster och andra delar av klimatskalet samt ventilationen, värmesystemet och dess funktion och ålder.

-Men det dröjer ytterligare något år innan beräkningsgrunderna för deklarationen är helt klara, säger Bengt Nyman. Just nu arbetar det europeiska standardiseringsorganet CEN med att utforma en gemensam Europastandard för hur man ska beräkna byggnaders energiprestanda och hur deklarationen ska utformas.

Två siffror ska berätta allt om huset

Riktlinjerna är att deklarationen, med alla dess bakgrundsfakta, ska utmynna i ett ”är-värde”, en enda siffra, som beskriver byggnadens nuvarande energiprestanda i ett nötskal.

- Den siffran ska sedan jämföras med ett ”bör-värde” för liknande byggnader, ett slags idealvärde, så att man kan se hur man ligger till.

Bör-värdet kommer antingen att bygga på statistiskt underlag eller bestämmas som ett önskvärt och jämförbart nybyggnadsvärde.
Utöver villans framräknade ”är-värde” och det jämförbara ”bör-värdet” ska energideklarationen också utmynna i ett förslag till förbättringar och lönsamma investeringar som kan minska villans energianvändning.

Många villaägare har redan idag ganska god kontroll på el- eller oljeförbrukning, ofta flera års noggrann statistik.

- Förbrukningssiffrorna för el och olja är naturligtvis ett väldigt bra underlag för deklarationen, säger Bengt Nyman. Men man måste skilja på å ena sidan hushållets beteendevanor och å andra sidan byggnadens objektiva energiprestanda. Den skillnaden kommer också att göras tydligt i deklarationen.

Deklarationen hjälper dig spara energi

När den certifierade experten kommer på besök ska man samtidigt kunna få lite extra rådgivning om husets värmesystem, om det kan vara dags att byta panna eller att byta värmekälla eller om bästa åtgärd kanske är att skaffa ett effektivt styr- och reglersystem.

Varje år byter ungefär 75 000 villor ägare, varav cirka 60 000 på öppna marknaden (15 000 ägarbyten är arv eller gåva till närstående eller exekutiva försäljningar). Det betyder att tre-fyra procent av hela villabeståndet byter ägare varje år. Och om energideklarationer bara kommer att genomföras när man blir tvingad enligt lagen, alltså vid försäljning, så tar det många decennier innan de flesta villor har blivit energideklarerade.

- Men vi hoppas att många villaägare ska inse nyttan med att frivilligt energideklarera sin villa. Syftet med deklarationen är ju att kunna minska energianvändningen och, det övergripande målet, att minska utsläppen av koldioxid. Energipriset driver på villaägarna att vilja spara, och då blir deklarationen ett redskap att kunna prioritera rätt åtgärder, säger Bengt Nyman.

Annons

Så sänker du dina energikostnader

1. Hushållsel
När förbrukningen av hushållsel är kartlagd kan man snart hitta sätt att minska förbrukningen enligt principen ”många bäckar små”. En video, teve eller dator i stand-by läge drar ström som en liten lampa, upp till 30 watt; årskostnad 250 kronor. Apparaterna bör alltså stängas av helt när de inte används.

Moderna hushållsapparater som kyl, frys, disk- och tvättmaskin drar betydligt mindre ström än äldre apparater. Skillnaden mellan en uppsättning gamla och en uppsättning nya apparater kan vara upp till 3 000 kronor per år.
Börja alltså tänka aktivt på familjens elvanor, och gör något roligt för de sparade pengarna istället.

2. Bättre isolering
Börja med vindsbjälklaget. I de flesta fall lönar det sig att isolera upp till en halv meter. Att isolera från 15 till 50 centimeter kan spara runt 2 000 kronor per år i ett genomsnittligt hus.

Fönstren är nästa punkt i klimatskalet som kan vara värt att förbättra. Äldre tvåglasfönster släpper igenom tre gånger så mycket värme som moderna energieffektiva fönster. Det är en stor investering att byta ut gamla fönster mot energieffektiva fönster, ett alternativ kan vara att sätta in en extra ruta eller att byta ut en av rutorna mot en isolerruta.

3. Jämn temperatur
Varje grad i temperaturskillnad kostar mellan 800 och 1 000 kronor om året. 23 grader istället för 19 grader kostar alltså mellan 3 000 och 5 000 kronor.
Ju mer stabil och jämn temperaturen är desto mindre energi går det åt för att uppnå samma komfortkänsla. När temperaturen varierar mellan till exempel 18 och 22 grader känns det som 18 men man betalar för 22.

Därför kan ett styr- och reglersystem spara både energi och pengar. Det finns system både för direktverkande el och för vattenburen värme. Ett bra styrsystem har program för dag-, natt och helganpassning av temperaturen. När hela familjen är bortrest kan temperaturen sänkas och åter höjas några timmar före hemkomsten.

Systemet ska anpassa sig snabbt efter solinstrålning och andra yttre värmekällor och bibehålla den förinställda temperaturen på jämn nivå.

4. Byte av värmekälla
Värmepump och pelletseldning är de vanligaste alternativen till el och olja. Värmepumpen halverar energiförbrukningen för värme och varmvatten. Pelletspannan kan ersätta all olja eller elvärme.

För villor med direktverkande elvärme finns alternativet med en pelletskamin om man inte vill installera ett vattenburet värmesystem.
Byte av värmekälla innebär en stor investering som förutsätter att man har ett bra grepp om husets energiprestanda.

5. Andra åtgärder
* Om huset har en separat äldre varmvattenberedare kan den ofta vara värd att byta.

*Värmeåtervinning i ventilationen kan spara en hel del energi.

* Förbrukningen av varmvatten är en fråga hela familjen kan sätta sig kring köksbordet och diskutera. Kanske tonårsdottern tycker det är värt med 1 000 kronor i extra fickpengar om hon väljer att duscha två minuter istället för 20 minuter per dag under ett år. Familjen kan spara det dubbla om dottern ändrar sina vanor.

Så här kan du förbereda din energideklaration

- Meningen är inte att villaägaren själv ska kunna genomföra deklarationen, säger Bengt Nyman. Man måste anlita den certifierade experten. Men med bra förberedelser kan man underlätta deklarationen.

1. Mät villans faktiska energianvändning
Hushållens elförbrukning har ökat kraftigt de senaste åren. Datorer och andra elektroniska apparater driver upp förbrukningen.

För villor med elvärme får man bäst överblick om det finns separata mätare för hushållsel och för värme/varmvatten.

Via elräkningen går det att få fram den exakta elförbrukningen, även om många räkningar fortfarande är krångliga att tyda och debiteringen hittills har skett efter preliminär förbrukning med justeringar i efterhand. Bäst kontroll får man genom att själv läsa av elmätaren t ex en gång i månaden.

För oljeförbrukningen gäller förstås att föra statistik över inköpen av olja. Ju längre tidsserier, desto bättre kunskap och överblick.

Den faktiska energianvändning är en viktig del av deklarationen, men den säger ofta mer om familjens vanor än om husets objektiva energiprestanda.

2. Klimatskalet
Värme från huset läcker ut till omgivningen genom tak, väggar och golv och genom fönstren. Vindsbjälklaget och fönstren är viktigast för energiekonomin.
Inomhusklimatets gränszoner mot omgivningen kallas klimatskalet. Klimatskalets egenskaper och standard är viktiga uppgifter för energideklarationen.

Börja med att mäta tjockleken och beskriva materialet i vindsbjälklagets isolering, t ex ”20 cm mineralull” eller ”10 cm sågspån”. Är isoleringsmaterialet
jämnt och fräscht, eller är det ojämnt och slitet?

Beskriv fönstren, t ex ”äldre tvåglas”, ”standard treglas” eller ”högisolerande energifönster”.

Vad är det för material och tjocklek på ytterväggarna och vad finns under husets bottenplatta?

3. Värmesystemet
Beskriv villans värmesystem. Börja med värmekällan, värms huset till exempel med direktverkande el, vattenburen el, olja, fjärrvärme, värmepump eller någon annan typ av värmekälla.

Hur gammal är oljepannan/brännaren? Om huset värms med ved behövs en närmare beskrivning av panna, ackumulatorvolym med mera.
Har villan ett fungerande styr- och reglersystem (gäller både för direktverkande el och vattenburen värme)? Beskriv reglersystemets egenskaper såsom innegivare, utegivare, möjligheter till nattsänkning och andra funktioner.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
1 november 2004

0 Kommentarer

0

5 smarta snåljåpar - spara energi

Att uppgradera husets standard kostar ofta en hel del. Men även med relativt enkla medel kan du sänka din energiförbrukning. Här är våra favoritsnålisar...

0

Quiz: Hur eko är du?

Vi bombarderas med information om vilken mat vilken mat vi ska köpa, hur dålig vår bil är och hur vi förstör vår planet. Här får du det slutgiltiga...

0

Hur eko är du - svar

Flest A: Imponerande!Du är allt en riktig miljökämpe! Om alla var som du kanske vi inte skulle ha den här eviga miljödebatten. Fortsätt med ditt duktig...

3

Inredning som gör dig energismart

En strömbrytare som påminner dig att släcka lampan. En blomlampa som öppnar sina blad när du minskar elförbrukningen. Ett duschmunstycke som lyser rött...

0

Isolera vinden

I webb-filmen Isolera vinden ser du steg-för-steg hur du kan isolera din vind och spara både värme och pengar.

0

Miljövänlig matvecka!

Den här veckan pågår Naturskyddsföreningens kampanj "Mat för bättre klimat" för fullt runt om i landet.

0

Krönika: Energislukare

I hotellets källare kämpar jag med mitt dåliga samvete och en apparat jag varken sett förut eller ens gillar. Anledningen är att jag, av rent okynne,...

0

Om det blir elavbrott

Kung Bores kylslagna järngrepp håller i sig. Med den långvariga kylan överbelastas elnäten och risken för elavbrott ökar. Så här klarar du dig om strömm...

0

Rätt bidrag för egen energi

Hösten och vintern och kylan kryper allt närmre. Nu stänger vi ytterdörren och börjar skruva upp värmen och plötsligt bli energi ett högaktuellt ämne....

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons