Annons

Snart måste villan energideklareras

Spara energi

Villor och andra byggnader ska energideklareras, enligt en ny lag 2006. För villaägaren beräknas deklarationen kosta mellan 3 000 och 4 000 kronor, men deklarationen ska också hjälpa villaägaren att spara energi och pengar. Troligen träder lagen i kraft år 2009 och gäller endast vid ägarbyte.

Annons

Bildtext
Den obligatoriska energideklarationen kommer i första skedet troligen endast krävas vid ägarbyte från år 2009.

Bengt Nyman har utrett hur Sverige ska genomföra EG-direktivet ”om byggnaders energiprestanda”. Utredningen lämnas till regeringen nu i början av november. Nästa år väntas en proposition och därefter fattar riksdagen beslut om en ny lag.

EG:s ramdirektiv ska vara genomfört i senast 2009. Det betyder dock inte att alla villor måste vara färdigdeklarerade 2009.

-Alla byggnader kan inte energideklareras inom några få år; det vore praktiskt omöjligt, säger Bengt Nyman. Därför föreslår vi att det obligatoriska deklarationskravet för villor enbart ska gälla vid försäljning och ägarbyte och träda i kraft först år 2009.

Energiexperter måste utbildas

Att energideklarera två miljoner villor skulle kosta mer än sex miljarder kronor. Därtill kommer nästan en halv miljon andra byggnader. Undantagna är bland andra fritidshus, industribyggnader och kyrkor.

En ny yrkeskår av kvalificerade energiexperter måste utbildas och certifieras. Det är en flaskhals som man inte kan tränga igenom på några få år.
Deklarationen kommer att innehålla många olika uppgifter om husets energistatus: vindsisolering, fönster och andra delar av klimatskalet samt ventilationen, värmesystemet och dess funktion och ålder.

-Men det dröjer ytterligare något år innan beräkningsgrunderna för deklarationen är helt klara, säger Bengt Nyman. Just nu arbetar det europeiska standardiseringsorganet CEN med att utforma en gemensam Europastandard för hur man ska beräkna byggnaders energiprestanda och hur deklarationen ska utformas.

Två siffror ska berätta allt om huset

Riktlinjerna är att deklarationen, med alla dess bakgrundsfakta, ska utmynna i ett ”är-värde”, en enda siffra, som beskriver byggnadens nuvarande energiprestanda i ett nötskal.

- Den siffran ska sedan jämföras med ett ”bör-värde” för liknande byggnader, ett slags idealvärde, så att man kan se hur man ligger till.

Bör-värdet kommer antingen att bygga på statistiskt underlag eller bestämmas som ett önskvärt och jämförbart nybyggnadsvärde.
Utöver villans framräknade ”är-värde” och det jämförbara ”bör-värdet” ska energideklarationen också utmynna i ett förslag till förbättringar och lönsamma investeringar som kan minska villans energianvändning.

Många villaägare har redan idag ganska god kontroll på el- eller oljeförbrukning, ofta flera års noggrann statistik.

- Förbrukningssiffrorna för el och olja är naturligtvis ett väldigt bra underlag för deklarationen, säger Bengt Nyman. Men man måste skilja på å ena sidan hushållets beteendevanor och å andra sidan byggnadens objektiva energiprestanda. Den skillnaden kommer också att göras tydligt i deklarationen.

Deklarationen hjälper dig spara energi

När den certifierade experten kommer på besök ska man samtidigt kunna få lite extra rådgivning om husets värmesystem, om det kan vara dags att byta panna eller att byta värmekälla eller om bästa åtgärd kanske är att skaffa ett effektivt styr- och reglersystem.

Varje år byter ungefär 75 000 villor ägare, varav cirka 60 000 på öppna marknaden (15 000 ägarbyten är arv eller gåva till närstående eller exekutiva försäljningar). Det betyder att tre-fyra procent av hela villabeståndet byter ägare varje år. Och om energideklarationer bara kommer att genomföras när man blir tvingad enligt lagen, alltså vid försäljning, så tar det många decennier innan de flesta villor har blivit energideklarerade.

- Men vi hoppas att många villaägare ska inse nyttan med att frivilligt energideklarera sin villa. Syftet med deklarationen är ju att kunna minska energianvändningen och, det övergripande målet, att minska utsläppen av koldioxid. Energipriset driver på villaägarna att vilja spara, och då blir deklarationen ett redskap att kunna prioritera rätt åtgärder, säger Bengt Nyman.

Annons

Så sänker du dina energikostnader

1. Hushållsel
När förbrukningen av hushållsel är kartlagd kan man snart hitta sätt att minska förbrukningen enligt principen ”många bäckar små”. En video, teve eller dator i stand-by läge drar ström som en liten lampa, upp till 30 watt; årskostnad 250 kronor. Apparaterna bör alltså stängas av helt när de inte används.

Moderna hushållsapparater som kyl, frys, disk- och tvättmaskin drar betydligt mindre ström än äldre apparater. Skillnaden mellan en uppsättning gamla och en uppsättning nya apparater kan vara upp till 3 000 kronor per år.
Börja alltså tänka aktivt på familjens elvanor, och gör något roligt för de sparade pengarna istället.

2. Bättre isolering
Börja med vindsbjälklaget. I de flesta fall lönar det sig att isolera upp till en halv meter. Att isolera från 15 till 50 centimeter kan spara runt 2 000 kronor per år i ett genomsnittligt hus.

Fönstren är nästa punkt i klimatskalet som kan vara värt att förbättra. Äldre tvåglasfönster släpper igenom tre gånger så mycket värme som moderna energieffektiva fönster. Det är en stor investering att byta ut gamla fönster mot energieffektiva fönster, ett alternativ kan vara att sätta in en extra ruta eller att byta ut en av rutorna mot en isolerruta.

3. Jämn temperatur
Varje grad i temperaturskillnad kostar mellan 800 och 1 000 kronor om året. 23 grader istället för 19 grader kostar alltså mellan 3 000 och 5 000 kronor.
Ju mer stabil och jämn temperaturen är desto mindre energi går det åt för att uppnå samma komfortkänsla. När temperaturen varierar mellan till exempel 18 och 22 grader känns det som 18 men man betalar för 22.

Därför kan ett styr- och reglersystem spara både energi och pengar. Det finns system både för direktverkande el och för vattenburen värme. Ett bra styrsystem har program för dag-, natt och helganpassning av temperaturen. När hela familjen är bortrest kan temperaturen sänkas och åter höjas några timmar före hemkomsten.

Systemet ska anpassa sig snabbt efter solinstrålning och andra yttre värmekällor och bibehålla den förinställda temperaturen på jämn nivå.

4. Byte av värmekälla
Värmepump och pelletseldning är de vanligaste alternativen till el och olja. Värmepumpen halverar energiförbrukningen för värme och varmvatten. Pelletspannan kan ersätta all olja eller elvärme.

För villor med direktverkande elvärme finns alternativet med en pelletskamin om man inte vill installera ett vattenburet värmesystem.
Byte av värmekälla innebär en stor investering som förutsätter att man har ett bra grepp om husets energiprestanda.

5. Andra åtgärder
* Om huset har en separat äldre varmvattenberedare kan den ofta vara värd att byta.

*Värmeåtervinning i ventilationen kan spara en hel del energi.

* Förbrukningen av varmvatten är en fråga hela familjen kan sätta sig kring köksbordet och diskutera. Kanske tonårsdottern tycker det är värt med 1 000 kronor i extra fickpengar om hon väljer att duscha två minuter istället för 20 minuter per dag under ett år. Familjen kan spara det dubbla om dottern ändrar sina vanor.

Så här kan du förbereda din energideklaration

- Meningen är inte att villaägaren själv ska kunna genomföra deklarationen, säger Bengt Nyman. Man måste anlita den certifierade experten. Men med bra förberedelser kan man underlätta deklarationen.

1. Mät villans faktiska energianvändning
Hushållens elförbrukning har ökat kraftigt de senaste åren. Datorer och andra elektroniska apparater driver upp förbrukningen.

För villor med elvärme får man bäst överblick om det finns separata mätare för hushållsel och för värme/varmvatten.

Via elräkningen går det att få fram den exakta elförbrukningen, även om många räkningar fortfarande är krångliga att tyda och debiteringen hittills har skett efter preliminär förbrukning med justeringar i efterhand. Bäst kontroll får man genom att själv läsa av elmätaren t ex en gång i månaden.

För oljeförbrukningen gäller förstås att föra statistik över inköpen av olja. Ju längre tidsserier, desto bättre kunskap och överblick.

Den faktiska energianvändning är en viktig del av deklarationen, men den säger ofta mer om familjens vanor än om husets objektiva energiprestanda.

2. Klimatskalet
Värme från huset läcker ut till omgivningen genom tak, väggar och golv och genom fönstren. Vindsbjälklaget och fönstren är viktigast för energiekonomin.
Inomhusklimatets gränszoner mot omgivningen kallas klimatskalet. Klimatskalets egenskaper och standard är viktiga uppgifter för energideklarationen.

Börja med att mäta tjockleken och beskriva materialet i vindsbjälklagets isolering, t ex ”20 cm mineralull” eller ”10 cm sågspån”. Är isoleringsmaterialet
jämnt och fräscht, eller är det ojämnt och slitet?

Beskriv fönstren, t ex ”äldre tvåglas”, ”standard treglas” eller ”högisolerande energifönster”.

Vad är det för material och tjocklek på ytterväggarna och vad finns under husets bottenplatta?

3. Värmesystemet
Beskriv villans värmesystem. Börja med värmekällan, värms huset till exempel med direktverkande el, vattenburen el, olja, fjärrvärme, värmepump eller någon annan typ av värmekälla.

Hur gammal är oljepannan/brännaren? Om huset värms med ved behövs en närmare beskrivning av panna, ackumulatorvolym med mera.
Har villan ett fungerande styr- och reglersystem (gäller både för direktverkande el och vattenburen värme)? Beskriv reglersystemets egenskaper såsom innegivare, utegivare, möjligheter till nattsänkning och andra funktioner.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
01 november 2004
 
Annons
Mer om Spara energi

Måste man släcka lyset? - Läsarbrev

Spara energi Vi fick ett intressant läsarbrev till redaktionen. Det var från Nils som skrev att han höll en jämnare innetemperatur genom att inte släcka lamporna. Och det utan att elräkningen påverkas. Vi kollade vad Energimyndigheten anser i frågan.

Spartips för energismarta

Spara energi Att vara miljömedveten behöver inte kosta en förmögenhet. Långsiktigt spar vi i slutändan både pengar och energi och bidrar samtidigt till en förbättrad...

Inredning som gör dig energismart

Spara energi En strömbrytare som påminner dig att släcka lampan. En blomlampa som öppnar sina blad när du minskar elförbrukningen. Ett duschmunstycke som lyser rött...

Isolera vinden

Spara energi I webb-filmen Isolera vinden ser du steg-för-steg hur du kan isolera din vind och spara både värme och pengar.

Miljövänlig matvecka!

Spara energi Den här veckan pågår Naturskyddsföreningens kampanj "Mat för bättre klimat" för fullt runt om i landet.

Smart energiförbrukning (sponsorfilm)

Spara energi Se vår serie om hur du får smart energiförbrukning hemma!

Krönika: Energislukare

Spara energi I hotellets källare kämpar jag med mitt dåliga samvete och en apparat jag varken sett förut eller ens gillar. Anledningen är att jag, av rent okynne, ätit en chokladkaka.

Om det blir elavbrott

Spara energi Kung Bores kylslagna järngrepp håller i sig. Med den långvariga kylan överbelastas elnäten och risken för elavbrott ökar. Så här klarar du dig om strömm...

Rätt bidrag för egen energi

Spara energi Hösten och vintern och kylan kryper allt närmre. Nu stänger vi ytterdörren och börjar skruva upp värmen och plötsligt bli energi ett högaktuellt ämne....

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor och medlemskap i Vi i Villa-klubben

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till en mängd olika förmåner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

 

Användarvillkor

1. Allmänna riktlinjer och regler

 1. Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum.
 2. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala).
 3. De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
 4. Du får inte publicera länkar till din blogg på viivilla.se.

2. Etikett

 1. Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
 2. Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
 3. Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas.
 4. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

 

3. Upprätta en profil

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du automatiskt Vi i Villas policy och villkor, som du kan läsa här. När du använder någon av de andra tjänsterna på Viivilla.se godkänner du också villkoren.
 2. Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil samt allt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videor, ljud och texter, inlägg i gästböcker, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.
 3. Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected]
 4. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.
 5. Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

4. Din profil

 1. Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se.
 2. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.
 3. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.
 4. Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.
 5. Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.
 6. Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.
 7. Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

5. Uppladdning av och länkar till material

 1. Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.
 2. Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:
  1. Du själv har producerat materialet.
  2. Du har fått i uppdrag att sprida materialet av den ursprungliga upphovsmannen.
  3. Materialet har en öppen licens, som till exempel GNU, Creative Commons osv.
 3. Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.
 4. Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.
 5. Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.
 6. Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

6. Åsikter

 1. Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter.
 2. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötande material är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

7. E-post- och mobil-aviseringar

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på ’Avanmäl’ längst ned i nyhetsbrevet.
 2. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att vi skickar aviseringar till dig via e-post och/eller sms, när du mottar personliga meddelanden, någon har börjat följa dig, någon har svarat på något av dina inlägg etc. Du kan när som helst avbeställa aviseringarna i inställningarna på din profil.

8. Personuppgiftsbehandling

 1. När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se - mycket nöje!

Viivilla.se publiceras av Bonnier Publications, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.

Villkoren uppdaterades den 17 november 2017.

Annons