Annons
Foto Istock photo
Foto Istock photo

Rätt bidrag för egen energi

Spara energi

Hösten och vintern och kylan kryper allt närmre. Nu stänger vi ytterdörren och börjar skruva upp värmen och plötsligt bli energi ett högaktuellt ämne. Här får du reda på vilka stöd och bidrag som finns att söka samt när det behövs tillstånd för så kallad egenproducerad energi.

Annons
Energi ska inte bara ge huset värme och ljus och hålla badvattnet varmt. Den energi vi använder ska också helst vara miljövänlig och gärna så billig som möjligt.

Sverige har som mål att minska energianvändningen i bostäder och lokaler. Hos många människor finns också en önskan om att producera egen energi. Men frågorna är många: Hur mycket kan man spara på denna typ av energi? Vilka bidrag finns att få? Gäller ROT-avdraget? Och behövs bygglov?

Bland det första du kan göra när det gäller att se över energianvändningen i ditt hus är att ta kontakt med den egna kommunens energi- och klimatrådgivare. Vilka energiförbättrande åtgärder du kan söka bidrag för kan variera från kommun till kommun. Några av landets kommuner har nämligen egna system för att dela ut bidrag för till exempel installation av ackumulatortank eller renovering av fönster. Men de flesta bidrag som finns att söka gäller över hela landet. Stöden söker du hos Länsstyrelsen.

Bidrag att söka

Nu finns bidrag för solfångare och solceller att söka. För fastigheter som värms med direktverkande el finns också möjlighet att söka bidrag för att installera ett vattenburet distributionssystem. Utöver detta finns också ROT-avdraget. ROT-avdraget är ett avdrag och inte ett bidrag och ger möjlighet till skattereduktion för arbetskostnader för åtgärder som minskar energianvändningen i huset.

Bidrag för solsceller

Ett bidrag som väckt stort intresse är bidraget för solceller. Enbart Länsstyrelsen i Stockholms län hade 8,5 miljoner kronor att fördela för år 2009, men hade redan under de tre första månaderna fått in ansökningar motsvarande 15-20 miljoner kronor.

Bidraget ges till alla typer av nätanslutna solcellsinstallationer som påbörjas tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011. För privatpersoner och mindre företag kommer stödet att uppgå till 60 procent av investeringskostnaden.

För hela landet tillsattes 50 miljoner kronor om året under 3 år (2009 – 2011). Regeringen har dock föreslagit i budgetpropositionen att ytterligare 50 miljoner ska tillföras.

Fakta om byte från direktverkande elvärme

Den fastighetsägare som byter från direktverkande elvärme till en förnybar energikälla har också bidrag att söka. Man kan få ett så kallat konverteringsbidrag för installation av ett vattenburet system. Observera att stödet endast gäller distributionssystemet.

Stödet ges till småhusägare, flerbostadsägare och ägare av fritidshus som har direktverkande elvärme som konverterar till något av följande: fjärrvärme, berg, sjö eller jordvärmepump, biobränsle med automatisk eldning (vid direktverkande elvärme ges stödet enbart till radiatorsystemet), komplettering med solvärme.

Här gäller det dock att vara snabb, stödet går ut den 31 december i år. Bidrag kan ges för en storlek på 30 procent av arbets- och materialkostnaderna, men med ett maxbelopp på 30 000 kronor. Men om uppvärmningssystemet kompletteras med solvärme kan man även få stöde för detta. stöd Solvärmestödet är beroende av solfångarens energiproduktion och kan högst uppgå till 7 500 kr.

Det är möjligt att kombinera stödet med ROT-avdrag. Du kan ansöka om konverteringsstöd för materialkostnader och ROT-avdrag för arbetskostnader.

Annons

Fakta om bidrag till solvärme

Den 1 januari 2009 infördes ett nytt bidrag för solvärme. En villa kan få upp till 7 500 kr i bidrag. När det gäller ansökan och utbetalning ska man vända sig till länsstyrelsen.

För att få stöd ska solfångarna uppfylla vissa kvalitetskrav. De ska uppfylla kraven för P-märkning eller Solar Keymark och det årliga värmeutbytet ska vara beräknat enligt Boverkets föreskrifter. P-märkning kan rekommenderas eftersom dessa solfångarfabrikat är testade. Om du utnyttjar ROT-avdraget för solvärme kan du dock inte få solvärmestöd också.

Rot-avdraget

Reglerna för Rot-avdraget trädde i kraft den 30 juni 2009, men gäller även för arbeten som har utförts och betalats tidigare än så, från och med den 8 december 2008. Avdraget är 50 procent av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kronor per år och person. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget därmed det dubbla, max 100 000 kronor per år. Avdraget får man tillbaka direkt vid köpet av ett arbete. Det är numera hantverkaren som ansvarar för att söka om avdraget.

Avdraget gäller för reparationer, om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Avdraget riktar sig till de som har underhållsansvar för sin bostad.

Läsar mna igenom frågor och svar på regeringens webbplats bör energisparåtgärder kunna räknas som reparation. Som exempel nämner skatteverket bland annat byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Man kan dock inte få avdrag för andra bidragsberättigande åtgärder som till exempel om man installerar solvärme.

Bygglov och tillstånd – när behövs det?

Hur är det egentligen? Måste man ansöka om bygglov för solvärme och hur är det om man vill ha ett eget vindkraftverk på tomten? Bygglov behövs om ändringar har stor påverkan det yttre utseendet. Vissa begränsningar för takmaterial och takvinklar kan gälla i särskilt kulturkänsliga miljöer. Kontakta för säkerhets skull din kommun för att se vad som gäller för just din fastighet.

Och man får faktiskt montera små vindkraftverk, men det är hårt reglerat om var och hur stora. Detta är vad som gäller: Små vindkraftverk med en diameter på högst 2 meter får man uppföra på tomten utan bygglov. Det får dock inte vara högre placerat än avståndet till den närmaste tomtgränsen.

Men vindkraftverket får inte monteras fast på själva huset. Om det ska monteras på taket, eller på en mast/stolpe som sitter på huset måste man söka bygglov. Detta gäller även om vindkraftverket är mindre än 2 meter i diameter och inte sitter för högt.

Tillstånd för bergvärme

För att få installera bergvärme måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillståndet måste sökas av fastighetsägaren i god tid före installationen påbörjas.

Tillstånd för luft/luftvärmepump och solvärme

Det är alltid bäst att kontakta kommunen man bor i för att höra sig för om vad som gäller eftersom det är olika i kommun till kommun. I vissa kommuner förekommer anmälningsplikt för att installera en luft/luftvärmepump. Detta på grund av bullernivån. Likaså krävs tillstånd för att installera solvärme i vissa kommuner.

Här söker du stöd och bidrag

Länsstyrelserna administrerar stöden och bidragen, förutom ROT-avdraget som administreras av Skatteverket. En del kommuner har fått medel från det statliga Klimatinvesteringsprogrammet som de delar ut till kommunens invånare för olika typer av energieffektiviseringsåtgärder.

Genom att kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare får du reda på vad som gäller i just din kommun!

Vill du veta mer:

http://www.energimyndigheten.se

http://www.boverket.se

http://www.skatteverket.se

www.energiradgivningen.se

8 september 2010

0 Kommentarer

8

Läsarnas knep för att spara energi

Lämna ugnsluckan öppen när du lagat mat, sänk värmen inne, tina mat i kylen. Att spara energi gynnar både miljön och privatekonomin – här är läsarnas...

0

5 smarta snåljåpar - spara energi

Att uppgradera husets standard kostar ofta en hel del. Men även med relativt enkla medel kan du sänka din energiförbrukning. Här är våra favoritsnålisar...

0

Quiz: Hur eko är du?

Vi bombarderas med information om vilken mat vilken mat vi ska köpa, hur dålig vår bil är och hur vi förstör vår planet. Här får du det slutgiltiga...

0

Hur eko är du - svar

Flest A: Imponerande!Du är allt en riktig miljökämpe! Om alla var som du kanske vi inte skulle ha den här eviga miljödebatten. Fortsätt med ditt duktig...

3

Inredning som gör dig energismart

En strömbrytare som påminner dig att släcka lampan. En blomlampa som öppnar sina blad när du minskar elförbrukningen. Ett duschmunstycke som lyser rött...

0

Isolera vinden

I webb-filmen Isolera vinden ser du steg-för-steg hur du kan isolera din vind och spara både värme och pengar.

0

Miljövänlig matvecka!

Den här veckan pågår Naturskyddsföreningens kampanj "Mat för bättre klimat" för fullt runt om i landet.

0

Krönika: Energislukare

I hotellets källare kämpar jag med mitt dåliga samvete och en apparat jag varken sett förut eller ens gillar. Anledningen är att jag, av rent okynne,...

0

Om det blir elavbrott

Kung Bores kylslagna järngrepp håller i sig. Med den långvariga kylan överbelastas elnäten och risken för elavbrott ökar. Så här klarar du dig om strömm...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons