Annons

Golvvärme - vilken vardagslyx!

Spara energi

Visst är det skönt att ha varmt på golvet! I dag finns olika system att välja mellan för att hålla sig varm om strumplästen och värma upp rummet.

Annons

Värme i golvet är inget nytt modernt påfund. Romarna hade cirka 80 före Kristus, teknik för att tillföra värmen underifrån. När vi installerar golvvärme idag kan det vara enbart för komfort - det är skönt för fötterna och praktiskt i t ex bad och hall. Men oftast är det för totaluppvärmning, alltså för att värma upp hela rummet eller huset.

Golvvärme är ett lågtemperatursystem vilket innebär att värmen överförs till rummet via stora ytor med relativt låg temperatur. Motsatsen är högtemperatursystem, där små ytor, t ex radiatorer, med relativt hög temperatur överför värmen.

Både hygieniskt och behagligt

Golvvärme ger både ekonomiska och hygieniska fördelar. Eftersom den mesta värmen överförs genom strålning, slipper vi golvdrag och andra luftrörelser som rör upp damm och smuts.

Mögelsporer, kvalster, bakterier och annat otyg virvlar inte omkring och de trivs inte i ett varmt och torrt golv. Idealtemperaturen för kroppen är 18-20 grader i huvudhöjd och 23-24 grader vid fötterna. Golvvärmen ger ungefär en sådan fördelning och gör att du kan sänka rumstemperaturen och ändå slippa frysa, eftersom fötterna håller sig varma.

Golvvärme sparar pengar

Golvvärme innebär normalt lägre uppvärmningskostnad än t ex radiatorsystem. Den sänkta lufttemperaturen kan betyda en rejäl besparing. En förutsättning är att huset är anpassat för golvvärme.

Värmeisoleringen ska vara rätt dimensionerad och placerad. Luftintag ska inte förekomma under fönstren och ett betonggolv på mark bör vara isolerat med minst 100 mm mineralull eller motsvarande.

Bäst med klinker och sten

Det gäller också att golvmaterialet är lämpligt för golvvärme. Porösa material som trä och textilmattor har mycket låg värmeledningsförmåga och sådana konstruktioner måste kompletteras med värmefördelande plåtar, vanligen av aluminium. De porösa materialen isolerar och hindrar värmeflödet till rummet.

Hårda och tunga material som keramik och natursten lämpar sig bäst för en jämn värmespridning. De leder värmen snabbt från kablar/rör utan värmeförluster. Vid renoveringar är det vanligast att man spacklar in elektriska värmekablar i avjämningsmassa.

Ovanpå denna läggs sedan keramikplattorna i ett tunt skikt av fästmassa. När det gäller våtutrymmen ska det finnas ett tätskikt under plattorna. Här gäller branschregler som tillämpas av de ledande försäkringsbolagen.

Kablar utan magnetfält

Det har diskuterats om elektromagnetiska fält kring elektriska apparater och ledningar kan vara skadliga för människor. Inget har dock kommit fram som entydigt säger att det skulle vara så. Men bara misstanken är ju räcka för att vi ska vara så säkra som möjligt och välja en värmekabel med minimala magnetfält.

En sådan kabel är dubbelledare med en värmeaktiv del och en återledare. När strömmen går i båda riktningar i kabeln blir resultatet att magnetfälten upphäver varandra.

Alla elektriska system för värme i golv ska förläggas och anslutas till elnätet av behörig installatör. I Sverige gäller föreskrifter från Elsäkerhetsverket: ELSÄK-FS 1996:2. Enligt dessa är det dock numera tillåtet att själv hantera klenspänningssystem, högst 50 v.
Anslutningen av transformatatorer till elnätet ska dock göras av behörig elinstallatör, såvida den inte ansluts med en vanlig stickpropp i vägguttaget.

Om du anlitar en entreprenör för golv- och väggkonstruktioner med keramik är det klokt att välja ett företag med behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

Konstruktionen ska vara provad av Statens Provnings- och Forskningsinstitut och godkänd av Byggkeramikrådet.

El, vatten och luft

Det finns tre olika huvudprinciper för golvvärme; elektriska, vattenburna och luftburna system.  

Annons

Elektriskt system:

Vanligast är elektriska värmekablar, som drivs direkt på nätet med 230 volt. Värmekablarna kan vara inspacklade i tunna skikt eller ingjutna i betong. Dessa system innebär totaluppvärmning, vilket betyder att ingen annan värmekälla behövs i rummet. Andra elektriska system som är baserade på så kallad klenspänning, 50 volt eller lägre, kräver att nätspänningen transformeras ner. Dessa är normalt begränsade till komfortvärme och installeras ofta endast lokalt i bad- och duschrum.

Vattenburet system:

Vattenburna system bygger på att varmt vatten cirkulerar i rör som är ingjutna i betong eller ligger i spårade skivor eller kassetter. En fördel är att energikällan kan vara valfri; olja, ved, gas, el eller fjärrvärme. Om man redan har radiatoruppvärmning med cirkulerande vatten i sitt hus kan värmegolvet anslutas till det existerande rörsystemet. Det går dock inte att köra ut radiatorvattnet direkt i golvet. Detta är för varmt för lågtemperatursystem som golvvärme och måste spädas ut med returvatten i en så kallad pump- shuntgrupp.

Luftburet system:

Luftburna system förutsätter normalt nybyggnad. Det finns system med grunder för olika typer av hus där rör gjuts in i grundens eller bjälklagets betong och bildar kanaler för cirkulerande varm luft. Att husgrunden är uppvärmd ger god uttorkning och gör att ingen onödig fukt stannar kvar och förorsakar problem.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Redaktionen rekommenderar

3 september 2002

1 Kommentarer

2014-08-31
Fredrik Sjödin
7

Läsarnas knep för att spara energi

Lämna ugnsluckan öppen när du lagat mat, sänk värmen inne, tina mat i kylen. Att spara energi gynnar både miljön och privatekonomin – här är läsarnas...

0

Energibesiktiga huset

Med hjälp av tilläggsisolering, intelligenta reglersystem anpassade till det befintliga värmesystemet, energiglas och snålspolande handduschar kan du...

0

Energikonsulten svarar

Här svarar energikonsulten Georg Saros på de tio vanligaste frågorna om uppvärmningssätt.

0

Energirådgivning - en guldgruva för villrådiga villaägare

Har du också kliat dig i huvudet och undrat vilket värmesystem som verkligen är bäst och uppfyller just dina krav och önskemål? Alla håller på sitt...

0

Så här går energibesiktningen till

Vi följde med besiktningsman Leif Kumlin på hans jakt efter energiläckor och eltjuvar.

0

Snart måste villan energideklareras

Villor och andra byggnader ska energideklareras, enligt en ny lag 2006. För villaägaren beräknas deklarationen kosta mellan 3 000 och 4 000 kronor, men...

0

Byt värmepanna och få 30 000 kr i bidrag!

Värmer du huset med direktverkande el eller olja? Passa på och byt värmekälla före år 2011! Byter du värmepanna får du bidrag.

0

Byt energikälla och få bidrag!

Funderar du på att slänga ut oljepannan eller minska elräkningen för din uppvärmning? Efter årsskiftet är det rätt läge! Tänkt både långsiktigt på...

0

Värmeskolan

Oljan blev ännu dyrare vid årsskiftet. Elpriset är på väg upp igen efter några år av pressade priser. Det finns skäl för alla oss i villa att se om...

Vi i Villas policy
Avbryt

Här kan du bli medlem i Vi i Villa genom att logga in med ett befintligt konto från sociala medier eller genom att skapa ett nytt konto, kopplat till din e-postadress nedan.

Som medlem får du tillgång till erbjudande och rabatter från våra leverantörer. Du kan också enkelt deltaga i våra tävlingar och forum när du är inloggad som medlem på webbplatsen.

Läs mer om medlemskapet och hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Annons