Annons

Golvvärme - vilken vardagslyx!

Spara energi

Visst är det skönt att ha varmt på golvet! I dag finns olika system att välja mellan för att hålla sig varm om strumplästen och värma upp rummet.

Annons

Värme i golvet är inget nytt modernt påfund. Romarna hade cirka 80 före Kristus, teknik för att tillföra värmen underifrån. När vi installerar golvvärme idag kan det vara enbart för komfort - det är skönt för fötterna och praktiskt i t ex bad och hall. Men oftast är det för totaluppvärmning, alltså för att värma upp hela rummet eller huset.

Golvvärme är ett lågtemperatursystem vilket innebär att värmen överförs till rummet via stora ytor med relativt låg temperatur. Motsatsen är högtemperatursystem, där små ytor, t ex radiatorer, med relativt hög temperatur överför värmen.

Både hygieniskt och behagligt

Golvvärme ger både ekonomiska och hygieniska fördelar. Eftersom den mesta värmen överförs genom strålning, slipper vi golvdrag och andra luftrörelser som rör upp damm och smuts.

Mögelsporer, kvalster, bakterier och annat otyg virvlar inte omkring och de trivs inte i ett varmt och torrt golv. Idealtemperaturen för kroppen är 18-20 grader i huvudhöjd och 23-24 grader vid fötterna. Golvvärmen ger ungefär en sådan fördelning och gör att du kan sänka rumstemperaturen och ändå slippa frysa, eftersom fötterna håller sig varma.

Golvvärme sparar pengar

Golvvärme innebär normalt lägre uppvärmningskostnad än t ex radiatorsystem. Den sänkta lufttemperaturen kan betyda en rejäl besparing. En förutsättning är att huset är anpassat för golvvärme.

Värmeisoleringen ska vara rätt dimensionerad och placerad. Luftintag ska inte förekomma under fönstren och ett betonggolv på mark bör vara isolerat med minst 100 mm mineralull eller motsvarande.

Bäst med klinker och sten

Det gäller också att golvmaterialet är lämpligt för golvvärme. Porösa material som trä och textilmattor har mycket låg värmeledningsförmåga och sådana konstruktioner måste kompletteras med värmefördelande plåtar, vanligen av aluminium. De porösa materialen isolerar och hindrar värmeflödet till rummet.

Hårda och tunga material som keramik och natursten lämpar sig bäst för en jämn värmespridning. De leder värmen snabbt från kablar/rör utan värmeförluster. Vid renoveringar är det vanligast att man spacklar in elektriska värmekablar i avjämningsmassa.

Ovanpå denna läggs sedan keramikplattorna i ett tunt skikt av fästmassa. När det gäller våtutrymmen ska det finnas ett tätskikt under plattorna. Här gäller branschregler som tillämpas av de ledande försäkringsbolagen.

Kablar utan magnetfält

Det har diskuterats om elektromagnetiska fält kring elektriska apparater och ledningar kan vara skadliga för människor. Inget har dock kommit fram som entydigt säger att det skulle vara så. Men bara misstanken är ju räcka för att vi ska vara så säkra som möjligt och välja en värmekabel med minimala magnetfält.

En sådan kabel är dubbelledare med en värmeaktiv del och en återledare. När strömmen går i båda riktningar i kabeln blir resultatet att magnetfälten upphäver varandra.

Alla elektriska system för värme i golv ska förläggas och anslutas till elnätet av behörig installatör. I Sverige gäller föreskrifter från Elsäkerhetsverket: ELSÄK-FS 1996:2. Enligt dessa är det dock numera tillåtet att själv hantera klenspänningssystem, högst 50 v.
Anslutningen av transformatatorer till elnätet ska dock göras av behörig elinstallatör, såvida den inte ansluts med en vanlig stickpropp i vägguttaget.

Om du anlitar en entreprenör för golv- och väggkonstruktioner med keramik är det klokt att välja ett företag med behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

Konstruktionen ska vara provad av Statens Provnings- och Forskningsinstitut och godkänd av Byggkeramikrådet.

El, vatten och luft

Det finns tre olika huvudprinciper för golvvärme; elektriska, vattenburna och luftburna system.  

Annons

Elektriskt system:

Vanligast är elektriska värmekablar, som drivs direkt på nätet med 230 volt. Värmekablarna kan vara inspacklade i tunna skikt eller ingjutna i betong. Dessa system innebär totaluppvärmning, vilket betyder att ingen annan värmekälla behövs i rummet. Andra elektriska system som är baserade på så kallad klenspänning, 50 volt eller lägre, kräver att nätspänningen transformeras ner. Dessa är normalt begränsade till komfortvärme och installeras ofta endast lokalt i bad- och duschrum.

Vattenburet system:

Vattenburna system bygger på att varmt vatten cirkulerar i rör som är ingjutna i betong eller ligger i spårade skivor eller kassetter. En fördel är att energikällan kan vara valfri; olja, ved, gas, el eller fjärrvärme. Om man redan har radiatoruppvärmning med cirkulerande vatten i sitt hus kan värmegolvet anslutas till det existerande rörsystemet. Det går dock inte att köra ut radiatorvattnet direkt i golvet. Detta är för varmt för lågtemperatursystem som golvvärme och måste spädas ut med returvatten i en så kallad pump- shuntgrupp.

Luftburet system:

Luftburna system förutsätter normalt nybyggnad. Det finns system med grunder för olika typer av hus där rör gjuts in i grundens eller bjälklagets betong och bildar kanaler för cirkulerande varm luft. Att husgrunden är uppvärmd ger god uttorkning och gör att ingen onödig fukt stannar kvar och förorsakar problem.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Redaktionen rekommenderar

3 september 2002

1 Kommentarer

2014-08-31
Fredrik Sjödin
0

5 smarta snåljåpar - spara energi

Att uppgradera husets standard kostar ofta en hel del. Men även med relativt enkla medel kan du sänka din energiförbrukning. Här är våra favoritsnålisar...

0

Quiz: Hur eko är du?

Vi bombarderas med information om vilken mat vilken mat vi ska köpa, hur dålig vår bil är och hur vi förstör vår planet. Här får du det slutgiltiga...

0

Hur eko är du - svar

Flest A: Imponerande!Du är allt en riktig miljökämpe! Om alla var som du kanske vi inte skulle ha den här eviga miljödebatten. Fortsätt med ditt duktig...

3

Inredning som gör dig energismart

En strömbrytare som påminner dig att släcka lampan. En blomlampa som öppnar sina blad när du minskar elförbrukningen. Ett duschmunstycke som lyser rött...

0

Isolera vinden

I webb-filmen Isolera vinden ser du steg-för-steg hur du kan isolera din vind och spara både värme och pengar.

0

Miljövänlig matvecka!

Den här veckan pågår Naturskyddsföreningens kampanj "Mat för bättre klimat" för fullt runt om i landet.

0

Krönika: Energislukare

I hotellets källare kämpar jag med mitt dåliga samvete och en apparat jag varken sett förut eller ens gillar. Anledningen är att jag, av rent okynne,...

0

Om det blir elavbrott

Kung Bores kylslagna järngrepp håller i sig. Med den långvariga kylan överbelastas elnäten och risken för elavbrott ökar. Så här klarar du dig om strömm...

0

Rätt bidrag för egen energi

Hösten och vintern och kylan kryper allt närmre. Nu stänger vi ytterdörren och börjar skruva upp värmen och plötsligt bli energi ett högaktuellt ämne....

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons