Dags att byta värmekälla

Spara energi

Att byta uppvärmning innebär en stor investering. Det finns en handfull alternativ till el och olja. Vedeldning är vanligast, men pellets och värmepump ökar. Fjärrvärme och fossilgas förutsätter förstås att det finns ett fjärrvärmenät eller ett gasnät.

Annons

En praktisk förutsättning för att kunna välja mellan olika värmekällor är att huset har vattenburen värme. En halv miljon villor har direktverkande elvärme, och då har man inte så många valmöjligheter.

Genomsnittskostnaden för att installera ett vattenburet värmesystem, eller distributionssystem, brukar uppskattas till cirka 40 000 kronor. Själva distributionssystemet sparar i sig ingen energi, men det vattenburna systemet öppnar nya möjligheter att gå över till mer ekonomiska alternativ.

För att ytterligare öka valfriheten kan man installera en ackumulatortank som hjärta i husets vattenburna värmesystem. Ackumulatortanken kan försörjas med värme från flera olika energikällor, till exempel solfångare som komplement. För miljögodkänd vedeldning är ackumulatortanken absolut nödvändig.

Hugg ved en vecka och spara 10 000 kronor!

Vedeldning är en konst som ställer höga krav på utövaren. Icke desto mindre värms hundratusentals svenska villor med ved. Med rätt utrustning och rätt hantering är vedeldning både miljövänligt och mycket ekonomiskt. Till utrustningen hör en miljögodkänd vedpanna och tillräckligt stor ackumulatorvolym professionellt inkopplat till ett effektivt system. Till hanteringen hör torr kluven ved med minst en säsongs lagring och framförhållning. Räkna med drygt en veckas arbete för att kapa och klyva veden, och 20 minuter om dagen för att elda.

En effektiv utrustning för vedeldning kan kosta runt 80 000 kronor. Den årliga besparingen jämfört med el är mellan 10 000 och 12 000 kronor för genomsnittshuset, räknat på massavedspris och kostnader för hanteringen. Återbetalningstiden blir då 7-8 år. Om alternativet är att ändå investera i en ny elpanna eller oljepanna ökar förstås vedens lönsamhet ytterligare; då är det bara mellanskillnaden i investering som ska finansieras av det lägre bränslepriset.

Pelletseldningen ökar och ger bra ekonomi

Pellets är sammanpressade kulor av sågspån eller annan träråvara. Drygt en procent av Sveriges villor eldas med pellets. Ofta kan man använda en befintlig olje- eller vedpanna och komplettera den med en brännare. Alternativet är en ny pelletspanna. Det måste också finnas utrymme för ett avbalkat bränslelager nära pannrummet.

Genomsnittshuset förbrukar åtta-nio kubikmeter pellets per år. Pellets innehåller ungefär en tredjedel så mycket energi som motsvarande volym olja.

En ny panna med kringutrustning kan kosta runt 60 000 kronor. Pellets kostar cirka 35 öre per kWh. Genomsnittsvillans årliga besparing jämfört med el eller olja kan beräknas till mellan 8 000 och 9 000 kronor. Återbetalningstiden blir då runt 7 år. Enbart brännare som installeras på en befintlig panna kostar ungefär hälften så mycket som en ny pelletspanna.

Pellets är idag skattebefriat, men det finns ingen självklar garanti för att bränslet kommer att stå utanför energiskattesystemet i all framtid.Annons

 

Värmepumpen halverar elnotan

Värmepumpen använder el för att förädla jordens eller berggrundens värme till användbar temperatur. En rätt dimensionerad värmepump täcker runt 80 procent av villans behov av värme och varmvatten. Den motsvarar en halvering av elförbrukningen till de ändamålen, eller en minskad elnota från 16 000 till 8 000 kronor per år för genomsnittsvillan.

Om investeringen för borrning, värmepump och installation uppgår till 100 000 kronor blir återbetalningstiden cirka 12 år.

Solvärmen bidrar med varmvatten


Foto Per Westergård

En solfångare kan bidra med varmvatten under sommarhalvåret. Under högsommaren producerar solfångaren ofta betydligt mer varmvatten än vad som förbrukas i hushållet. Energitillskottet måste därför beräknas på vad som i praktiken används. En genomsnittsvilla beräknas tillgodogöra sig cirka 2 000 - 2 500 kWh solvärme per år, vilket motsvarar tio procent av villans totala energibehov för värme och varmvatten.

Investering för utrustning och installation kan beräknas till 25 000 kronor och återbetalningstiden blir då cirka 10-15 år.

Annons

Ta in offerter!

Att byta värmesystem eller att installera en ny panna kostar mycket pengar. Det är stor skillnad i kvalitet och kunnande hos hantverkare. Villaägarens bästa sätt att skydda sig mot obehagliga överraskningar, till exempel en ny panna eller ett värmesystem som inte fungerar, är att skriva så noggranna och detaljerade avtal som möjligt, och att låta avtalen föregås av offerter från minst tre inbördes oberoende hantverkare.

Man ska handla upp ett fungerande och intrimmat värmesystem, inte bara köpa en panna eller en utrustning och sedan lämnas i sticket. Innan systemet fungerar är installationen inte slutförd. En offert och ett avtal är villaägarens enda möjlighet att komma på jämställd nivå med hantverkaren.

Men det är klart, då går det inte längre att betala med svarta pengar?

 

05 februari 2003
 
Annons
Mer om Spara energi

Vi i Villas miljökalender - november

Spara energi Se över din möblering, investera i en motorvärmare och ta några minuter för att dammsuga bakom frysen. Svårare behöver det inte vara att leva ett mer miljösmart villaliv. Läs mer om dessa och andra enkla knep i vår miljökalender!

Vi i Villas miljökalender - juni -08

Spara energi Nationaldag och midsommarafton - här finns tips för hur du kan fira dessa dagar på ett mer miljövänligt vis.

Vi i Villas miljökalender - mars -08

Spara energi I fortsättningen av Vi i Villas miljökalender kan du bland annat läsa om hur du kan vara miljövänlig under påsken.

Vi i Villas miljökalender - maj -08

Spara energi Vi i Villas miljökalender är framme i maj månad. Nu planerar vi bland annat för en miljövänlig semester och trädgård!

Spara stora pengar genom små åtgärder

Spara energi Att du kan påverka dina boendekostnader genom att investera långsiktigt i huset kan verka självklart. Men det finns avsevärda summor att spara också...

Golvvärme - vilken vardagslyx!

Spara energi Visst är det skönt att ha varmt på golvet! I dag finns olika system att välja mellan för att hålla sig varm om strumplästen och värma upp rummet.

Så sänker du dina energikostnader

Spara energi Många bäckar små kan göra villaekonomin roligare. Men större saker som att helt byta värmesystem eller varmvattenberedare gör desto mer. Här får du goda råd för att sänka utgifterna.

Måste man släcka lyset? - Läsarbrev

Spara energi Vi fick ett intressant läsarbrev till redaktionen. Det var från Nils som skrev att han höll en jämnare innetemperatur genom att inte släcka lamporna....

5 smarta snåljåpar - spara energi

Spara energi Att uppgradera husets standard kostar ofta en hel del. Men även med relativt enkla medel kan du sänka din energiförbrukning. Här är våra favoritsnålisar...