Annons

Dags att byta värmekälla

Spara energi

Att byta uppvärmning innebär en stor investering. Det finns en handfull alternativ till el och olja. Vedeldning är vanligast, men pellets och värmepump ökar. Fjärrvärme och fossilgas förutsätter förstås att det finns ett fjärrvärmenät eller ett gasnät.

Annons

En praktisk förutsättning för att kunna välja mellan olika värmekällor är att huset har vattenburen värme. En halv miljon villor har direktverkande elvärme, och då har man inte så många valmöjligheter.

Genomsnittskostnaden för att installera ett vattenburet värmesystem, eller distributionssystem, brukar uppskattas till cirka 40 000 kronor. Själva distributionssystemet sparar i sig ingen energi, men det vattenburna systemet öppnar nya möjligheter att gå över till mer ekonomiska alternativ.

För att ytterligare öka valfriheten kan man installera en ackumulatortank som hjärta i husets vattenburna värmesystem. Ackumulatortanken kan försörjas med värme från flera olika energikällor, till exempel solfångare som komplement. För miljögodkänd vedeldning är ackumulatortanken absolut nödvändig.

Hugg ved en vecka och spara 10 000 kronor!

Vedeldning är en konst som ställer höga krav på utövaren. Icke desto mindre värms hundratusentals svenska villor med ved. Med rätt utrustning och rätt hantering är vedeldning både miljövänligt och mycket ekonomiskt. Till utrustningen hör en miljögodkänd vedpanna och tillräckligt stor ackumulatorvolym professionellt inkopplat till ett effektivt system. Till hanteringen hör torr kluven ved med minst en säsongs lagring och framförhållning. Räkna med drygt en veckas arbete för att kapa och klyva veden, och 20 minuter om dagen för att elda.

En effektiv utrustning för vedeldning kan kosta runt 80 000 kronor. Den årliga besparingen jämfört med el är mellan 10 000 och 12 000 kronor för genomsnittshuset, räknat på massavedspris och kostnader för hanteringen. Återbetalningstiden blir då 7-8 år. Om alternativet är att ändå investera i en ny elpanna eller oljepanna ökar förstås vedens lönsamhet ytterligare; då är det bara mellanskillnaden i investering som ska finansieras av det lägre bränslepriset.

Pelletseldningen ökar och ger bra ekonomi

Pellets är sammanpressade kulor av sågspån eller annan träråvara. Drygt en procent av Sveriges villor eldas med pellets. Ofta kan man använda en befintlig olje- eller vedpanna och komplettera den med en brännare. Alternativet är en ny pelletspanna. Det måste också finnas utrymme för ett avbalkat bränslelager nära pannrummet.

Genomsnittshuset förbrukar åtta-nio kubikmeter pellets per år. Pellets innehåller ungefär en tredjedel så mycket energi som motsvarande volym olja.

En ny panna med kringutrustning kan kosta runt 60 000 kronor. Pellets kostar cirka 35 öre per kWh. Genomsnittsvillans årliga besparing jämfört med el eller olja kan beräknas till mellan 8 000 och 9 000 kronor. Återbetalningstiden blir då runt 7 år. Enbart brännare som installeras på en befintlig panna kostar ungefär hälften så mycket som en ny pelletspanna.

Pellets är idag skattebefriat, men det finns ingen självklar garanti för att bränslet kommer att stå utanför energiskattesystemet i all framtid.

Värmepumpen halverar elnotan

Värmepumpen använder el för att förädla jordens eller berggrundens värme till användbar temperatur. En rätt dimensionerad värmepump täcker runt 80 procent av villans behov av värme och varmvatten. Den motsvarar en halvering av elförbrukningen till de ändamålen, eller en minskad elnota från 16 000 till 8 000 kronor per år för genomsnittsvillan.

Om investeringen för borrning, värmepump och installation uppgår till 100 000 kronor blir återbetalningstiden cirka 12 år.

Solvärmen bidrar med varmvatten


Foto Per Westergård

En solfångare kan bidra med varmvatten under sommarhalvåret. Under högsommaren producerar solfångaren ofta betydligt mer varmvatten än vad som förbrukas i hushållet. Energitillskottet måste därför beräknas på vad som i praktiken används. En genomsnittsvilla beräknas tillgodogöra sig cirka 2 000 - 2 500 kWh solvärme per år, vilket motsvarar tio procent av villans totala energibehov för värme och varmvatten.

Investering för utrustning och installation kan beräknas till 25 000 kronor och återbetalningstiden blir då cirka 10-15 år.

Annons

Ta in offerter!

Att byta värmesystem eller att installera en ny panna kostar mycket pengar. Det är stor skillnad i kvalitet och kunnande hos hantverkare. Villaägarens bästa sätt att skydda sig mot obehagliga överraskningar, till exempel en ny panna eller ett värmesystem som inte fungerar, är att skriva så noggranna och detaljerade avtal som möjligt, och att låta avtalen föregås av offerter från minst tre inbördes oberoende hantverkare.

Man ska handla upp ett fungerande och intrimmat värmesystem, inte bara köpa en panna eller en utrustning och sedan lämnas i sticket. Innan systemet fungerar är installationen inte slutförd. En offert och ett avtal är villaägarens enda möjlighet att komma på jämställd nivå med hantverkaren.

Men det är klart, då går det inte längre att betala med svarta pengar?

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
5 februari 2003

0 Kommentarer

7

Läsarnas knep för att spara energi

Lämna ugnsluckan öppen när du lagat mat, sänk värmen inne, tina mat i kylen. Att spara energi gynnar både miljön och privatekonomin – här är läsarnas...

0

Energibesiktiga huset

Med hjälp av tilläggsisolering, intelligenta reglersystem anpassade till det befintliga värmesystemet, energiglas och snålspolande handduschar kan du...

0

Energikonsulten svarar

Här svarar energikonsulten Georg Saros på de tio vanligaste frågorna om uppvärmningssätt.

0

Energirådgivning - en guldgruva för villrådiga villaägare

Har du också kliat dig i huvudet och undrat vilket värmesystem som verkligen är bäst och uppfyller just dina krav och önskemål? Alla håller på sitt...

0

Så här går energibesiktningen till

Vi följde med besiktningsman Leif Kumlin på hans jakt efter energiläckor och eltjuvar.

0

Snart måste villan energideklareras

Villor och andra byggnader ska energideklareras, enligt en ny lag 2006. För villaägaren beräknas deklarationen kosta mellan 3 000 och 4 000 kronor, men...

0

Byt värmepanna och få 30 000 kr i bidrag!

Värmer du huset med direktverkande el eller olja? Passa på och byt värmekälla före år 2011! Byter du värmepanna får du bidrag.

0

Byt energikälla och få bidrag!

Funderar du på att slänga ut oljepannan eller minska elräkningen för din uppvärmning? Efter årsskiftet är det rätt läge! Tänkt både långsiktigt på...

0

Värmeskolan

Oljan blev ännu dyrare vid årsskiftet. Elpriset är på väg upp igen efter några år av pressade priser. Det finns skäl för alla oss i villa att se om...

Vi i Villas policy
Avbryt

Här kan du bli medlem i Vi i Villa genom att logga in med ett befintligt konto från sociala medier eller genom att skapa ett nytt konto, kopplat till din e-postadress nedan.

Som medlem får du tillgång till erbjudande och rabatter från våra leverantörer. Du kan också enkelt deltaga i våra tävlingar och forum när du är inloggad som medlem på webbplatsen.

Läs mer om medlemskapet och hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Annons