Byt energikälla och få bidrag!

Spara energi

Funderar du på att slänga ut oljepannan eller minska elräkningen för din uppvärmning? Efter årsskiftet är det rätt läge! Tänkt både långsiktigt på miljön och på din egen plånbok och gör slag i saken!

Annons

Regeringen har föreslagit att ett investeringsstöd för byte av uppvärmningssystem till förnybara energikällor ska införas (beslut tas i mitten av december). Från och med 1 januari 2006 kan enligt förslaget den som byter sin villauppvärmning från direktverkande el eller olja till mer miljövänliga alternativ få ett investeringsstöd beviljat av länsstyrelsen. Till de miljövänliga alternativen räknas biobränsle, värmepump (berg-, sjö- eller markvärme), solvärme och fjärrvärme.

Pelletspanna.

Pelletspannan Biotech från Nordic Bioenergy 

Investeringsstödet gäller både arbets- och materialkostnader och uppgår till högst 30 procent av kostnaderna upp till ett maxbelopp. Maxbeloppen varierar beroende på vilken åtgärd som genomförs - konvertering från oljepanna ger till exempel ett lägre belopp eftersom investeringskostnaden för detta är lägre. Konverteringsstödet kommer husägarna tillgodo genom en skattekreditering av beloppet.

Energibidraget gäller konverteringar som påbörjats och slutförts under perioden 1 januari 2006 till 31 december 2010. Stödet ges inte retroaktivt för konverteringar som genomförts innan den aktuella perioden.

I januari kommer Boverket gå ut med mer information om stödet och ansökningshandlingar, se www.boverket.se. För mer information om detta och andra energibidrag (bidrag för solvärme och fönsterbyten)
se www.regeringen.se.

Annons

Redaktionen rekommenderar

10 november 2005

0 Kommentarer

21

20 sätt att spara energi utan uppoffringar

Uttrycket ”många bäckar små” är ganska utslitet, men när det gäller att spara energi i hemmet har det aldrig varit mer aktuellt. Här är några enkla...

0

Håll koll på energikonsumtionen i realtid

Ta kontroll över tidstjuvarna hemma. André Mellin och Joakim Ottander på Exibea har tagit fram en produkt som läser av energikonsumtionen i realtid.

0

5 smarta snåljåpar - spara energi

Att uppgradera husets standard kostar ofta en hel del. Men även med relativt enkla medel kan du sänka din energiförbrukning. Här är våra favoritsnålisar...

0

Bidrag för byte

Det finns bidrag att söka för den som vill spara energi i villan.

2

Måste man släcka lyset? - Läsarbrev

Vi fick ett intressant läsarbrev till redaktionen. Det var från Nils som skrev att han höll en jämnare innetemperatur genom att inte släcka lamporna....

0

Miljösmartare livsstil - Johans tre enkla val

Tänk värme istället för ljus när du ska spara energi. Vår miljö-
expert 
Johan Tell 
listar sina 
bästa 
tips!

0

Så sänker du din elräkning

Nu är elen billigast för de som bor i norr, där merparten av elen produceras och där det blir ett elöverskott. Dyrast el får de som bor i söder, där...

0

Tips för ett varmare liv

Du har gjort ditt huvudvärmeval men tycker fortfarande att det är kallt. Eller för dyrt. Eller drar för mycket energi. Så vad göra? Vi i Villa ger här...

0

Rätt bidrag för egen energi

Hösten och vintern och kylan kryper allt närmre. Nu stänger vi ytterdörren och börjar skruva upp värmen och plötsligt bli energi ett högaktuellt ämne....