Byt energikälla och få bidrag!

Spara energi

Funderar du på att slänga ut oljepannan eller minska elräkningen för din uppvärmning? Efter årsskiftet är det rätt läge! Tänkt både långsiktigt på miljön och på din egen plånbok och gör slag i saken!

Annons

Regeringen har föreslagit att ett investeringsstöd för byte av uppvärmningssystem till förnybara energikällor ska införas (beslut tas i mitten av december). Från och med 1 januari 2006 kan enligt förslaget den som byter sin villauppvärmning från direktverkande el eller olja till mer miljövänliga alternativ få ett investeringsstöd beviljat av länsstyrelsen. Till de miljövänliga alternativen räknas biobränsle, värmepump (berg-, sjö- eller markvärme), solvärme och fjärrvärme.

Pelletspanna.

Pelletspannan Biotech från Nordic Bioenergy 

Investeringsstödet gäller både arbets- och materialkostnader och uppgår till högst 30 procent av kostnaderna upp till ett maxbelopp. Maxbeloppen varierar beroende på vilken åtgärd som genomförs - konvertering från oljepanna ger till exempel ett lägre belopp eftersom investeringskostnaden för detta är lägre. Konverteringsstödet kommer husägarna tillgodo genom en skattekreditering av beloppet.

Energibidraget gäller konverteringar som påbörjats och slutförts under perioden 1 januari 2006 till 31 december 2010. Stödet ges inte retroaktivt för konverteringar som genomförts innan den aktuella perioden.

I januari kommer Boverket gå ut med mer information om stödet och ansökningshandlingar, se www.boverket.se. För mer information om detta och andra energibidrag (bidrag för solvärme och fönsterbyten)
se www.regeringen.se.

Annons

Redaktionen rekommenderar

10 november 2005

0 Kommentarer

1

Rusta för rusk

Strömavbrott – inget ljus, inget vatten, ingen värme. Hur klarar du till exempel flera dagar utan el? Vi hjälper dig att katastrofutrusta villan.

0

Landets villaägare får bra miljöbetyg!

Enligt nya siffror från Vi i Villas villapanel säger 88 procent av landets villaägare att de någorlunda kan påverka sina energikostnader så att det...

0

Vi i Villas miljökalender - november

Se över din möblering, investera i en motorvärmare och ta några minuter för att dammsuga bakom frysen. Svårare behöver det inte vara att leva ett mer...

0

Vi i Villas miljökalender - augusti

Sopsortera mera, se över dina kastruller och kranar, och ha en KRAV-full vecka. Vi i Villas miljökalender fortsätter med fler bra tips på hur du kan...

0

Spara energi och pengar

Räntan är på väg upp och hittills har det varit en kylig vinter. Små saker som kan påverka den enskilda ekonomin mycket. Här får du goda råd på hur du...

0

Spartips - spar energi med nya vanor

Använder du dig av alla spartips i den här artikeln kan du minska familjens elkostnader med upp till 30 procent.

0

Spara stora pengar genom små åtgärder

Att du kan påverka dina boendekostnader genom att investera långsiktigt i huset kan verka självklart. Men det finns avsevärda summor att spara också...

0

Spar energi - ändrat beteende viktigare än tekniken

Vanans makt är stor och vanor som leder till ett bekvämare liv går snabbt att ta till sig. Betydligt svårare är det att backa tillbaka några år i standa...

1

Värmekameran avslöjar husets energitjuvar

Våra hus läcker dyrbar värme – men var exakt finns läckagen? Ett sätt att få vetskap är att använda en värmekamera. Vi i Villa följde med på en besiktni...