Byt energikälla och få bidrag!

Spara energi

Funderar du på att slänga ut oljepannan eller minska elräkningen för din uppvärmning? Efter årsskiftet är det rätt läge! Tänkt både långsiktigt på miljön och på din egen plånbok och gör slag i saken!

Annons

Regeringen har föreslagit att ett investeringsstöd för byte av uppvärmningssystem till förnybara energikällor ska införas (beslut tas i mitten av december). Från och med 1 januari 2006 kan enligt förslaget den som byter sin villauppvärmning från direktverkande el eller olja till mer miljövänliga alternativ få ett investeringsstöd beviljat av länsstyrelsen. Till de miljövänliga alternativen räknas biobränsle, värmepump (berg-, sjö- eller markvärme), solvärme och fjärrvärme.

Pelletspanna.

Pelletspannan Biotech från Nordic Bioenergy 

Investeringsstödet gäller både arbets- och materialkostnader och uppgår till högst 30 procent av kostnaderna upp till ett maxbelopp. Maxbeloppen varierar beroende på vilken åtgärd som genomförs - konvertering från oljepanna ger till exempel ett lägre belopp eftersom investeringskostnaden för detta är lägre. Konverteringsstödet kommer husägarna tillgodo genom en skattekreditering av beloppet.

Energibidraget gäller konverteringar som påbörjats och slutförts under perioden 1 januari 2006 till 31 december 2010. Stödet ges inte retroaktivt för konverteringar som genomförts innan den aktuella perioden.

I januari kommer Boverket gå ut med mer information om stödet och ansökningshandlingar, se www.boverket.se. För mer information om detta och andra energibidrag (bidrag för solvärme och fönsterbyten)
se www.regeringen.se.

Annons

Redaktionen rekommenderar

10 november 2005

0 Kommentarer

7

Läsarnas knep för att spara energi

Lämna ugnsluckan öppen när du lagat mat, sänk värmen inne, tina mat i kylen. Att spara energi gynnar både miljön och privatekonomin – här är läsarnas...

0

Energibesiktiga huset

Med hjälp av tilläggsisolering, intelligenta reglersystem anpassade till det befintliga värmesystemet, energiglas och snålspolande handduschar kan du...

0

Energikonsulten svarar

Här svarar energikonsulten Georg Saros på de tio vanligaste frågorna om uppvärmningssätt.

0

Energirådgivning - en guldgruva för villrådiga villaägare

Har du också kliat dig i huvudet och undrat vilket värmesystem som verkligen är bäst och uppfyller just dina krav och önskemål? Alla håller på sitt...

0

Så här går energibesiktningen till

Vi följde med besiktningsman Leif Kumlin på hans jakt efter energiläckor och eltjuvar.

0

Snart måste villan energideklareras

Villor och andra byggnader ska energideklareras, enligt en ny lag 2006. För villaägaren beräknas deklarationen kosta mellan 3 000 och 4 000 kronor, men...

0

Byt värmepanna och få 30 000 kr i bidrag!

Värmer du huset med direktverkande el eller olja? Passa på och byt värmekälla före år 2011! Byter du värmepanna får du bidrag.

0

Värmeskolan

Oljan blev ännu dyrare vid årsskiftet. Elpriset är på väg upp igen efter några år av pressade priser. Det finns skäl för alla oss i villa att se om...

0

Så tycker energikonsulten om reglersystem

Villaägaren köper funktionen och det är installatörens ansvar att utrustningen fungerar.