Annons

Billiga och enkla åtgärder ger stora besparingar

Spara energi

Det finns idag möjlighet att bygga hus som klarar sig på 8 000 kWh (tillförd energi) per år för uppvärmning, tappvarmvattenberedning och hushållsel. Det gäller bara att bygga klokt, ta tid på sig och planera projekteringen noga.

Annons

Lars Andréns författarlya har 7,5 kvm solfångare, 500 liters ackumulatortank och en kökspanna. Det finns också kakelugnar att trivselelda i och använda när vintern verkligen biter i.

Uppvärmningen står för ungefär 60 procent av hushållets energianvändning. Genom att sänka den genomsnittliga inomhustemperaturen från 22°C till 20°C i en villa som använder motsvarande 20 000 kWh för uppvärmning sparar man ungefär 2 000 kWh per år. Vid sidan om besparingspotentialen gör en lägre inomhustemperatur att vi i allmänhet mår bättre, tänker bättre, sover mer behagligt och dessutom får vi mindre problem med torr inomhusluft.

Korta duschtiden

En normalfamilj gör årligen av med 4 000 – 5 000 kWh för att bereda varmvatten. Vidlyftiga vanor kan kräva det dubbla. Det gäller med andra ord att se över sina disk- och duschvanor. Det finns vattenbesparande munstycken för såväl vanliga vattenkranar som duschar. För en familj som utnyttjar duschen (totalt) 20 minuter per dag går det åt ca 4 000 kWh per år för att värma den mängden varmvatten. Genom att halvera duschtiden sparar man in ungefär 2 000 kWh per år (plus allt vatten!).

Vädra smart

En annan kWh-tjuv är våra vädringsvanor. Det gäller att vädra snabbt och effektivt, gärna med tvärdrag. Vid längre vädringstider kyls väggar, golv och tak ner som sedan måste värmas upp igen. Man kan också ha i åtanke att mindre bra inomhusklimat kan vara ett tecken på att det snarare är för varmt än att det råder vädringsbehov.

Underhåll och serva befintlig utrustning

Det är också väsentligt att underhålla, serva, trimma in och justera samt vårda den utrustning man har. En välskött utrustning håller längre och arbetar med bättre verkningsgrad och dessutom bibehålls ett högre värde på utrusningen och inte minst viktigt så ökar driftsäkerheten betydligt.

Ekonomisota ofta

Som villaägare ska man se till att ekonomisota sin bränslepanna ofta. Genom att rensa bort sot i pannan får man en högre verkningsgrad vilket sparar miljön och sänker driftkostnaderna. Ekonomisotningarna kan årligen spara över 1000 kWh.

Installera ny utrustning

Vill man sänka sina värmekostnader ytterligare krävs i allmänhet investering av ny utrustning, till exempel förbättringar av fönster-, vind- och väggisolering, vattenbesparande åtgärder, effektivare värmereglering, tätnings- och isoleringsåtgärder, ny ventilation och värmeåtervinning, ny värmeutrusning eller andra installationer. Naturligtvis ska man inte göra allt på en gång, dels av kostnadsskäl och dels för att åtgärderna kan påverka varandra. Att göra en sak ändrar förutsättningarna för en annan och vise versa. Tänk också på att inte ”göra för mycket” så att huset blir för tätt vilket kan försämra inomhusmiljön och i värsta fall skapa fukt- och mögelproblem. Anlita alltid en fackman får råd och vägledning.

Annons

Vid nybyggnation

Är man i färd att bygga nytt finns det mycket att tänka på. Till att börja med har husets placering (väderstrecksorientering) stor betydelse för energianvändningen. Den passiva solinstrålningen kan ge bra värmetillskott under den kalla årstiden. Genom att ta vara på ljuset från solen ökar också komforten och trivseln och energiåtgången för belysning minskar.

Tänk på placeringen

En enkel åtgärd kan vara att placera huskroppens långsida mot söder. Det är en fördel om huset i möjligaste mån har söderorienterade fönster (ljusinsläpp) och gärna en öppen planlösning så att solstrålarna når långt in i huset. Finns det tunga material att magasinera värmen i är detta ett extra plus. Utnyttjar man den passiva solvärmen maximalt kan upp till 15 procent av värmekostnaden reduceras. Väljer man stora söderorienterade glaspartier är det viktigt att ha överskjutande tak som skuggar och minskar övertemperaturer under sommartid.

Geografisk placering

Låt terrängen och vegetationen vägleda valet av plats för huset. Undvik sänkor och lågpunkter som kan ge upphov till fuktproblem men som också är en naturlig samlingsplats för kall luft. Växtligheten kan fungera som vindskydd men var aktsam så att inte solinstrålningen stoppas vintertid. Eftersträva en placering där vindlasten blir så låg som möjligt.

Lägg tid på planlösningen

En genomtänkt planlösning ger både ökad trivsel och lägre energianvändning. Så kallade varma rum (till exempel vardagsrum) och kök placeras med fördel i husets mitt. En murstock och eventuell lokaleldstad bör placeras så centralt som möjligt. Ytterkanten av huset kan sedan omgärdas av rum som inte behöver vara så varma; sovrum, lekrum och andra aktivitetsrum. Utanför denna sektor kan sedan förrådsrummen placeras, gärna i nordlig riktning om så är möjligt.

Ny teknik

Försök hitta den senaste tekniken; till exempel energieffektiva hushållsmaskiner, ett modernt och flexibelt värmesystem och ett effektivt distributionssätt för värmen. På dessa områden har vi god kunskap i Sverige. Ett bra tips är att via Konsumentverket hitta energisnål utrustning. I tidningen Råd & Rön finns återkommande undersökningar om energieffektiv utrustning med allt ifrån hushållsapparater till värmeutrustning. Kommunernas energirådgivare är också en bra kunskapskälla vad avser ny teknik och olika bidragsmöjligheter. I allmänhet har energirådgivaren också bra kontakter med leverantörer och återförsäljare.

Förnybar energiteknik

Förutom miljöskäl så får man i regel låga driftkostnader med förnybar energiteknik.

Som konsument kan man ställa upp en kravbild som rangordnar vikten av bekvämlighet, miljöhänsyn, driftkostnader etc. De som kan tänka sig en praktisk insats och har utrymmen kan biobränsle vara ett bra alternativ.

För de som kan hantera (såga, hugga och torka) och lagra traditionell ved är detta både ett miljövänligt (om det används på rätt sätt) och driftekonomiskt alternativ. Pellets är mer bekvämt, visserligen ett dyrare bränsle men fortfarande ett inhemskt och miljövänligt alternativ.


Toarp i Oxie utanför Malmö är en ekooby som byggdes under tidigt 1990-tal. 38 hus med individuella värmesystem med solvärme, kökspanna och ackumulatortank.

Komplettera med lokaleldstad

Har man ett fungerande värmesystem som man ändå vill komplettera kan en lokaleldstad vara ett bra val. Här finns lätta braskaminer som är enkla och billiga att montera eller kakel- och täljstensugnar och även pelletskaminer som i gynnsamma fall kan klara en stor del av värmebehovet.

Sök efter godkänd eller testad teknik och kontrollera med kommunen om eventuella eldningsrestriktioner. All eldningsutrustning måste godkännas före den tas i bruk, i regel är det ortens skorstensfejarmästare som utför besiktningen.

Flexibla system

Det är svårt att spekulera i framtida energipriser. Flexibla värmesystem är därför önskvärt. Enklaste sättet att skapa flexibilitet är att bygga upp sitt värmesystem kring en ackumulatortank. På så vis kan man enkelt och förhållandevis billigt byta värmekälla och man får samtidigt en möjlighet att kombinera flera energislag.


Lindås är ett bostadsområde utanför Göteborg som är känt och omtalat och också prisbelönt för begreppet hus utan värmesystem.

Kan man bli självförsörjande på värme?

Gör man rätt från början finns det stora möjligheter att minska sitt beroende av köpt energi (både värme och el). Vi har en god teknisk kunskap att bygga effektiva och energisnåla hus med energieffektiv teknik, det gäller att sätta tuffa krav och låta fantasin spela fritt. Ett minskat beroende av köpt energi är också en insats för miljön. Eldar man på rätt sätt och låter solen stå för sommarförsörjningen blir tillskottet av växthusgaser till atmosfären minimal.

Fakta:

1 kg pellets motsvarar ett energinnehåll på 4,8 kWh
1 liter olja innehåller motsvarande 10 kWh
1 kg blandved (med 20% fukthalt) innehåller ca 2,4 kWh
1 m² plan solfångare ger på ett år 400-450 kWh i Sverige
Tunga material menas till exempel betonggolv eller murade inneväggar
Med varma rum menas till exempel vardagsrum eller TV-rum (rum där man är stillasittande)

Information och produktexempel

Råd och Rön
Statens energimyndighet
SP
Konsumentverket
Boverket
Kommunernas energirådgivare

Fotnot
Alla energi- och kostnadsbesparingar måste ses som generella. Förutsättningarna är individuella och energipriserna varierande. Följ alltid leverantörers och myndigheters rekommendationer och tumma aldrig på säkerheten.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
28. november 2007
 
Annons
Mer om Spara energi

5 smarta snåljåpar - spara energi

Spara energi Att uppgradera husets standard kostar ofta en hel del. Men även med relativt enkla medel kan du sänka din energiförbrukning. Här är våra favoritsnålisar!

Quiz: Hur eko är du?

Spara energi Vi bombarderas med information om vilken mat vilken mat vi ska köpa, hur dålig vår bil är och hur vi förstör vår planet. Här får du det slutgiltiga...

Hur eko är du - svar

Spara energi Flest A: Imponerande!Du är allt en riktig miljökämpe! Om alla var som du kanske vi inte skulle ha den här eviga miljödebatten. Fortsätt med ditt duktig...

Inredning som gör dig energismart

Spara energi En strömbrytare som påminner dig att släcka lampan. En blomlampa som öppnar sina blad när du minskar elförbrukningen. Ett duschmunstycke som lyser rött när vattnet är onödigt varmt. Nu kommer hjälpmedlen som ska motivera dig att spara energi i hemmet*

Isolera vinden

Spara energi I webb-filmen Isolera vinden ser du steg-för-steg hur du kan isolera din vind och spara både värme och pengar.

Miljövänlig matvecka!

Spara energi Den här veckan pågår Naturskyddsföreningens kampanj "Mat för bättre klimat" för fullt runt om i landet.

Krönika: Energislukare

Spara energi I hotellets källare kämpar jag med mitt dåliga samvete och en apparat jag varken sett förut eller ens gillar. Anledningen är att jag, av rent okynne, ätit en chokladkaka.

Om det blir elavbrott

Spara energi Kung Bores kylslagna järngrepp håller i sig. Med den långvariga kylan överbelastas elnäten och risken för elavbrott ökar. Så här klarar du dig om strömm...

Rätt bidrag för egen energi

Spara energi Hösten och vintern och kylan kryper allt närmre. Nu stänger vi ytterdörren och börjar skruva upp värmen och plötsligt bli energi ett högaktuellt ämne....

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons