Annons

Stort projekt för pelletseldning

Pellets

Nationella pelletsdagar ska få villaägarna att välja pellets för uppvärmning av huset, hoppas branschen. Och det finns också en hel del pengar i att byta från oljeuppvärmning till biobränslet.

Annons


Foto Pellex

Pellets är ett intressant alternativ till olja. Inte bara för miljöns skull utan också plånbokens.

– Man kan sänka sina kostnader med mellan 40 och 50 procent om man byter från olja till pellets, säger Anders Odell, testansvarig på Konsumentverket.

För cirka tre år sedan skedde en kraftig ökning av pellets. Det var så många som bytte till biobränslet att det blev brist. Därmed kom ökningen av sig. Numera är det inte brist på råvara längre.

– Vi ser en kraftigare ökning igen. Det händer mycket, säger Ulla-Karin Enbom, projektledare vid GDE-net Energisamverkan i Gävleborg och Dalarna.

Hon ska, tillsammans Pelletsindustrins Riksförbund och Swedish Heating Boilers and Burners Association, SBBA, försöka få branschen på att bli bättre på att samverka. Och att få villaägarna att elda med allt mer pellets.

Projektet får statligt stöd

Samverkansprojektet har också fått statligt stöd genom Energimyndigheten, som beviljat 2,6 miljoner kronor. Bland annat ska pengarna gå till aktiviteter i samband med nationella pelletsdagar som ska genomföras runt om i landet 25 och 26 februari.
Förhoppningen är att den som vill installera pelletsvärme i framtiden inte ska behöva vända sig till så många olika aktörer: installatörer, försäljare av brännare, panna.

– Kunden ska bara behöva ringa ett samtal. Det ska vara rådgivning för helhetslösningar, vad som är bäst före ens behov. Blir det efterfrågan på helhetslösningar så kommer också företagen. Vi går åt det hållet, säger Ulla-Karin Enbom.

Hon anser att den stora fördelen med pellets är att det ersätter fossila bränslen och därmed är ett ekonomiskt och mindre miljöpåfrestande alternativ.

– Tidigare är det många som inte känt det som bekvämt och tryggt alternativ, men så är det i dag. Tekniken har kommit ikapp.

Hon får medhåll av Konsumentverket. Att värma huset med pellets behöver inte innebära mycket merarbete, även om det ska askas ur ungefär var fjortonde dag.

– Jag tror att folk vill ha det bekvämt och bara behöva trycka på en knapp. Man får väga det mot varandra, kostnad kontra arbete. Men arbetet med pellets är inte betungande, säger Anders Odell.

Annons

Vad krävs då för utrustning?
För den som ska byta till pellets som uppvärmning av huset är det en del att tänka på. Man behöver ha ett systemtänkande, att alla komponenter ska fungera på ett bra sätt.

– En del har haft problem med driftstörningar när de bytt system men behållit sin oljepanna. Helst ska man köpa en pelletspanna, men det är naturligtvis en kostnadsfråga också, säger Anders Odell.

Välj P-märkt

I vissa fall fungerar det dock bra med oljepanna i pelletsystemet. Men problemet med gamla pannor är att de ofta har högre miljöutsläpp och har sämre verkningsgrad, påpekar Odell. Pelletsbrännaren bör vara P-märkt, anser Anders Odell.

– Våra tester visar att en del andra brast i säkerhet. P-märkta brännare uppfyller både säkerhets- och miljökrav.

Nytt test kommer i vår

Det kan också vara värt att vänta lite med att installera system för pelletsuppvärmning. Konsumentverket håller just nu på att genomföra tester av den allra senaste tekniken. Resultaten kommer i vår.

– Vi gjorde provningar under försommaren. De visar att det fortfarande finns teknik som inte fungerar bra i kombination olja och pelletsbrännare, säger Anders Odell.

På Konsumentverkets hemsida går dock att se vilka brännare som fungerar med vilken panna. En annan viktig detalj att tänka på är dimensioneringen av pelletsanläggningen. Den ska vara utefter husets behov och klimatet man bor i.

– Det krävs också ett förråd som kräver utrymme när bulkbilen kommer och fyller på. Alternativet är att man köper in pellets säckvis, men det kräver mer arbete och blir inte lika bekvämt, säger Anders Odell.
Ett stort förråd, fyra kvadratmeter och uppåt, innebär också att pelletsuppvärmningen blir billigare eftersom man då kan köpa större kvantiteter. Säckvis är dyrare.

Pelletskamin även för eluppvärmda hus

Men det är inte bara för villaägare som vill byta ut sin vattenburna oljeuppeldning som pellets är ett alternativ. För alla med direkteluppvärmning kan pelletskamin vara ett bra komplement, om man vill minska elkostnaderna.

– Då kan man kapa topparna under de kalla årstiderna. Sedan är det mysfaktor och också eftersom man ser elden, säger Anders Odell.
– Man kan faktiskt få ner kostnaderna rejält. Framför allt om man har en öppen planlösning. Då kan man sprida värmen i huset på ett bra sätt.

Fakta pellets:

Pellets är ett inhemskt biobränsle tillverkat av restprodukter från snickeri- och skogsindustrin som till exempel sågspån. Detta torkas och pressas till cylindrar med en diameter på 5-12 millimeter.

En fördel jämfört med ved är att eldningen kan automatiseras och att bränslet är torrt och ger små utsläpp. En viss mängd pellets har också ett bestämt värmeinnehåll. Pellets är ett förädlat biobränsle som inte bidrar till att öka växthuseffekten.

Cirka 55 000 småhusägare i Sverige värmer upp sina villor med pellet.

En pelletspanna, kamin eller en enskild brännare kan vara P-märkt. Bakom märkningen står Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, i Borås. För P-märkningen ställs det högre krav på funktion, miljö, effektivitet och säkerhet än i bygglagstiftningen. Dessutom uppfyller tillverkaren krav på drift- och skötselinstruktioner. Att kraven uppfylls kontrolleras av ett ackrediterat laboratorium.

Källa: Konsumentverket

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
4 januari 2005

0 Kommentarer

0

Det stora värmevalet - pellets

Är det inte väldigt krångligt med pellets? Vi i Villa hjälper dig reda ut myter och missuppfattningar kring pellets som uppvärmningsalternativ.

0

Så väljer du rätt värmesystem - biobränslen

Det hänger på huset när du ska välja värmesystem. Var huset är placerat, hur det är isolerat, hur många som bor där - och inte minst vilka vanor man...

2

10 svar om pellets

Pelletsuppvärmning blir allt vanligare och fördelarna är många. Men vad är pellets egentligen och vad krävs för att kunna övergå till en pelletsanläggni...

1

Stormen ger billigare villavärme

Stormen över Sydsverige har skapat en stor tillgång på råvara. Med största sannolikhet kommer priserna att sjunka rejält på biobränsle.

0

Fel peka ut pelletseldning som brandrisk

Det är fel att peka ut pelletseldning som en generell orsak till ökad brandrisk. Med p-märkt utrustning, standardiserad pellets och rätt handhavande är...

0

Så undviker du brand med pellets

Tänk på detta för att undvika brand med pellets. Allt fler använder pellets för att värma upp sin villa. Bra för både miljö och plånbok. Men på räddning...

0

R & R test av pelletsbrännare

Här kan du kolla in tidningen Råd Röns stora test av pelletsbrännare mars 2002.

0

Elda med biobränsle

I dag utgör biobränslet en viktig resurs och står faktiskt för merparten av vår energiförsörjning.

0

Storsatsning på pellets

Energimyndigheten har dragit igång projektet "Trygg pelletvärme i småhus". Projektets syfte är att underlätta för konsumenten att installera utrustning...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons