Annons

Så undviker du brand med pellets

Pellets

Tänk på detta för att undvika brand med pellets. Allt fler använder pellets för att värma upp sin villa. Bra för både miljö och plånbok. Men på räddningsverket är man rädd för fler bränder.

Annons

Det finns en tydlig trend när det gäller villauppvärmning: biobränsle ökar. Allt fler byter ut oljan till förmån för pellets, men även kombinationen el och biobränsle har ökat, något som Viivilla.se skrivit om tidigare.

Vi har också visat att det finns en hel del pengar att tjäna på att byta till pelletseldning. Men det finns en baksida. Risken för brand ökar.

– Risken för brand är högre med pellets än olja. Framför allt gäller det handhavandet runt anläggningen, säger Håkan Sten på Räddningsverket.

Verket har inte sett någon direkt ökning i sin egen statistik. Men det betyder bara att utryckningarna inte ökat nämnvärt. Försäkringsbolagens siffror säger något annat. Bränderna behöver inte blivit så stora att räddningstjänsten ryckt ut. I stället släcker fastighetsägaren själv eller så självsläcks branden.

Ibland blir det inte mer än rökutveckling. Men rökskador kan ändå uppgå till betydande värden.

I och med att pellets ökar i popularitet kommer också en ny kategori användare än de entusiastiska pionjärerna.

– De första pelletseldarna var intresserade. När man kom ut förut visste folk precis allt om sin anläggning. Men med den nya generationen finns det risk att det är fler som inte är intresserade av annat än att minska sina uppvärmningskostnader, säger Håkan Sten.

– Pellets är inte självgående som olja. Men tror man det kommer risken för brand att öka.

Från årsskiftet kom dock en förbättring som på sikt minskar risken för bränder. Tidigare ingick inte kontroll av eldningsapparaten i brandskyddskotrollen.

– Nu ska också hela eldningsapparaten på anläggningen kollas, säger Håkan Sten.

En annan riskminimerare som han hoppas komma till är en utökad P-märkning. Bakom märkningen står Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, i Borås, och för att en anläggning ska få kvalitetsstämpeln måste den ha släckningssystem.

Håkan Sten vill att det också ska vara krav på att släckningssystemet är lättkontrollerat.

– Det ska inte behövas en ingenjör för att klara av det. Fastighesägaren ska klara det själv.

Det finns flera anledningar till bränder i samband med pelletsanläggningar. Ofta är det inte konstruktionsfel. Bränslet kan ha förvarats fel, ägaren har inte askat ur med jämna mellanrum eller så har säkerhetssystemen hanterats fel.

Vanligt är att det är något lättsmält material i en plugg i släckningssystemet. När temperaturen blir för hög smälter materialet och vatten rinner från en behållare och släcker.

– När sotaren har gjort kontroller har vi sett anläggningar där ägaren tyckt att pluggen smälter lite väl ofta och pluggat igen med annat material. Men då fungerar ju inte säkerheten. I andra fall kan en brand ha släckts, men så har inte ägaren fyllt på med nytt vatten.

Vad är viktigast att tänka på när man har en pelletsanläggning?

– Läs bruksanvisningen. Det är noga att man känner sin anläggning. Känner man den har man också koll på släcksystemen.

Annons

Risker med pelletseldning

Den största risken med pelletseldning är så kallad tillbakabrand. Med det menas att systemet är öppet bakåt där det kan börja brinna. Man kan jämföra med vanlig vedeldning. Då lägger man in veden i pannan och stänger luckan. Det kan egentligen bara brinna åt ett håll, ut genom skorstenen.

Men med ett system där pellets ska matas på automatiskt är systemet öppet bakåt.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
11 januari 2005

0 Kommentarer

0

Det stora värmevalet - pellets

Är det inte väldigt krångligt med pellets? Vi i Villa hjälper dig reda ut myter och missuppfattningar kring pellets som uppvärmningsalternativ.

0

Så väljer du rätt värmesystem - biobränslen

Det hänger på huset när du ska välja värmesystem. Var huset är placerat, hur det är isolerat, hur många som bor där - och inte minst vilka vanor man...

2

10 svar om pellets

Pelletsuppvärmning blir allt vanligare och fördelarna är många. Men vad är pellets egentligen och vad krävs för att kunna övergå till en pelletsanläggni...

1

Stormen ger billigare villavärme

Stormen över Sydsverige har skapat en stor tillgång på råvara. Med största sannolikhet kommer priserna att sjunka rejält på biobränsle.

0

Fel peka ut pelletseldning som brandrisk

Det är fel att peka ut pelletseldning som en generell orsak till ökad brandrisk. Med p-märkt utrustning, standardiserad pellets och rätt handhavande är...

0

Stort projekt för pelletseldning

Nationella pelletsdagar ska få villaägarna att välja pellets för uppvärmning av huset, hoppas branschen. Och det finns också en hel del pengar i att...

0

R & R test av pelletsbrännare

Här kan du kolla in tidningen Råd Röns stora test av pelletsbrännare mars 2002.

0

Elda med biobränsle

I dag utgör biobränslet en viktig resurs och står faktiskt för merparten av vår energiförsörjning.

0

Storsatsning på pellets

Energimyndigheten har dragit igång projektet "Trygg pelletvärme i småhus". Projektets syfte är att underlätta för konsumenten att installera utrustning...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons