Annons

P-märkt pelletsutrustning – säker uppvärmning!

Pellets

Att köpa P-märkta pelletskaminer minimerar riskerna vid eldning. Här förklarar SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut varför det lönar sig att köpa P-märkt.

Annons

I en artikel, publicerad på viivilla.se i januari 2005, uttrycker Håkan Sten, Räddningsverket en oro för att den ökade pelletseldningen kan medföra flera villabränder. Han säger också att någon sådan ökning inte går att utläsa i verkets egen statistik, men att försäkringsbolagen ser en ökning i tillbuden. Detta tillbakavisas av Kjell Andersson, Pelletsindustrins Riksförbund, som kontrollerat med flera stora försäkringsbolag.

De flesta pelletsbrännare och pelletskaminer på marknaden är P-märkta av SP – Sveriges provnings- och Forskningsinstitut. Det innebär att produkterna uppfyller höga krav på säkerhet, effektivitet och miljöegenskaper. Bl.a. krävs tre oberoende säkerhetssystem för att hindra att bakbrand uppstår. Minst ett av dessa skall fungera oberoende av om ström finns eller ej. Det krävs också att förbränningen inte kan startas om något säkerhetssystem löst ut utan att orsaken undersökts och detta återställts.

P-märkningen är en grundbult i utvecklingen av pelletseldningen i Sverige. Håkan Sten lyfter också fram P-märkningen som en riskminimerare. Ingenting är dock så bra att det inte kan bli bättre, och systemet utvärderas och utvecklas kontinuerligt. SP har bl.a. genomfört en fältstudie av erfarenheter och eventuella risker vid pelletseldning. Slutsatsen var att tillbuden var relativt få och att de oftast orsakades av eftersatt underhåll och/eller tveksamma installationer. I ett annat projekt har olika säkerhetssystems funktion på laboratorium undersökts vid ett antal simulerade felfall. Systemen fungerade genomgående bra, men försöken kunde också identifiera viktiga faktorer för funktionen.

P-märkningen innebär också krav på effektivitet och användarvänlighet. Utsläppen är klart lägre än vad myndigheterna kräver. I systemet ingår också kvalitetssäkring av tillverkningen och uppföljning vid regelbundna kontroller. Inte minst viktigt är att installations- och skötselanvisningar ska godkännas före P-märkningen.

En bra pelletseldning innebär dock att hela kedjan tillverkare – installatör – bränsleleverantör – användare måste fungera. Kvalitetssystem både för installatörer och för bränslet är på väg och kommer att komplettera produktmärkningen till fördel för alla.

Just nu är generation nummer tre av P-märkningsreglerna för pelletsbrännare ute på remiss. Erfarenheter från tillverkare, myndigheter, försäkringsbolag och andra intressenter liksom från SP: s egna projekt tas därmed tillvara i de krav som ställs. P-märkningen är den bästa garantin för en säker pelletseldning. Köp P-märkt, det lönar sig!

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
16 februari 2005

0 Kommentarer

0

Det stora värmevalet - pellets

Är det inte väldigt krångligt med pellets? Vi i Villa hjälper dig reda ut myter och missuppfattningar kring pellets som uppvärmningsalternativ.

6

Pellets – ett bekvämt alternativ

Har huset bara tillräckligt med plats och vattenburen värme är pelletspannan det bekvämaste alternativet. Vid byte från olja till pellets kan det räcka...

0

Så väljer du rätt värmesystem - biobränslen

Det hänger på huset när du ska välja värmesystem. Var huset är placerat, hur det är isolerat, hur många som bor där - och inte minst vilka vanor man...

2

10 svar om pellets

Pelletsuppvärmning blir allt vanligare och fördelarna är många. Men vad är pellets egentligen och vad krävs för att kunna övergå till en pelletsanläggni...

0

Så undviker du brand med pellets

Tänk på detta för att undvika brand med pellets. Allt fler använder pellets för att värma upp sin villa. Bra för både miljö och plånbok. Men på räddning...

0

Stort projekt för pelletseldning

Nationella pelletsdagar ska få villaägarna att välja pellets för uppvärmning av huset, hoppas branschen. Och det finns också en hel del pengar i att...

0

R & R test av pelletsbrännare

Här kan du kolla in tidningen Råd Röns stora test av pelletsbrännare mars 2002.

0

Elda med biobränsle

I dag utgör biobränslet en viktig resurs och står faktiskt för merparten av vår energiförsörjning.

0

Storsatsning på pellets

Energimyndigheten har dragit igång projektet "Trygg pelletvärme i småhus". Projektets syfte är att underlätta för konsumenten att installera utrustning...

Vi i Villas policy
Avbryt

Här kan du bli medlem i Vi i Villa genom att logga in med ett befintligt konto från sociala medier eller genom att skapa ett nytt konto, kopplat till din e-postadress nedan.

Som medlem får du tillgång till erbjudande och rabatter från våra leverantörer. Du kan också enkelt deltaga i våra tävlingar och forum när du är inloggad som medlem på webbplatsen.

Läs mer om medlemskapet och hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Annons