Annons

P-märkt pelletsutrustning – säker uppvärmning!

Pellets

Att köpa P-märkta pelletskaminer minimerar riskerna vid eldning. Här förklarar SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut varför det lönar sig att köpa P-märkt.

Annons

I en artikel, publicerad på viivilla.se i januari 2005, uttrycker Håkan Sten, Räddningsverket en oro för att den ökade pelletseldningen kan medföra flera villabränder. Han säger också att någon sådan ökning inte går att utläsa i verkets egen statistik, men att försäkringsbolagen ser en ökning i tillbuden. Detta tillbakavisas av Kjell Andersson, Pelletsindustrins Riksförbund, som kontrollerat med flera stora försäkringsbolag.

De flesta pelletsbrännare och pelletskaminer på marknaden är P-märkta av SP – Sveriges provnings- och Forskningsinstitut. Det innebär att produkterna uppfyller höga krav på säkerhet, effektivitet och miljöegenskaper. Bl.a. krävs tre oberoende säkerhetssystem för att hindra att bakbrand uppstår. Minst ett av dessa skall fungera oberoende av om ström finns eller ej. Det krävs också att förbränningen inte kan startas om något säkerhetssystem löst ut utan att orsaken undersökts och detta återställts.

P-märkningen är en grundbult i utvecklingen av pelletseldningen i Sverige. Håkan Sten lyfter också fram P-märkningen som en riskminimerare. Ingenting är dock så bra att det inte kan bli bättre, och systemet utvärderas och utvecklas kontinuerligt. SP har bl.a. genomfört en fältstudie av erfarenheter och eventuella risker vid pelletseldning. Slutsatsen var att tillbuden var relativt få och att de oftast orsakades av eftersatt underhåll och/eller tveksamma installationer. I ett annat projekt har olika säkerhetssystems funktion på laboratorium undersökts vid ett antal simulerade felfall. Systemen fungerade genomgående bra, men försöken kunde också identifiera viktiga faktorer för funktionen.

P-märkningen innebär också krav på effektivitet och användarvänlighet. Utsläppen är klart lägre än vad myndigheterna kräver. I systemet ingår också kvalitetssäkring av tillverkningen och uppföljning vid regelbundna kontroller. Inte minst viktigt är att installations- och skötselanvisningar ska godkännas före P-märkningen.

En bra pelletseldning innebär dock att hela kedjan tillverkare – installatör – bränsleleverantör – användare måste fungera. Kvalitetssystem både för installatörer och för bränslet är på väg och kommer att komplettera produktmärkningen till fördel för alla.

Just nu är generation nummer tre av P-märkningsreglerna för pelletsbrännare ute på remiss. Erfarenheter från tillverkare, myndigheter, försäkringsbolag och andra intressenter liksom från SP: s egna projekt tas därmed tillvara i de krav som ställs. P-märkningen är den bästa garantin för en säker pelletseldning. Köp P-märkt, det lönar sig!

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
16 februari 2005

0 Kommentarer

0

Det stora värmevalet - pellets

Är det inte väldigt krångligt med pellets? Vi i Villa hjälper dig reda ut myter och missuppfattningar kring pellets som uppvärmningsalternativ.

2

10 svar om pellets

Pelletsuppvärmning blir allt vanligare och fördelarna är många. Men vad är pellets egentligen och vad krävs för att kunna övergå till en pelletsanläggni...

1

Stormen ger billigare villavärme

Stormen över Sydsverige har skapat en stor tillgång på råvara. Med största sannolikhet kommer priserna att sjunka rejält på biobränsle.

0

Fel peka ut pelletseldning som brandrisk

Det är fel att peka ut pelletseldning som en generell orsak till ökad brandrisk. Med p-märkt utrustning, standardiserad pellets och rätt handhavande är...

0

Så undviker du brand med pellets

Tänk på detta för att undvika brand med pellets. Allt fler använder pellets för att värma upp sin villa. Bra för både miljö och plånbok. Men på räddning...

0

Stort projekt för pelletseldning

Nationella pelletsdagar ska få villaägarna att välja pellets för uppvärmning av huset, hoppas branschen. Och det finns också en hel del pengar i att...

0

R & R test av pelletsbrännare

Här kan du kolla in tidningen Råd Röns stora test av pelletsbrännare mars 2002.

0

Elda med biobränsle

I dag utgör biobränslet en viktig resurs och står faktiskt för merparten av vår energiförsörjning.

0

Storsatsning på pellets

Energimyndigheten har dragit igång projektet "Trygg pelletvärme i småhus". Projektets syfte är att underlätta för konsumenten att installera utrustning...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons