Annons

Fel peka ut pelletseldning som brandrisk

Pellets

Det är fel att peka ut pelletseldning som en generell orsak till ökad brandrisk. Med p-märkt utrustning, standardiserad pellets och rätt handhavande är pelletseldning brandsäker, säger Nils-Erik Westermark, ordförande i Pelletsindustrins Riksförbund (PiR).

Annons

- Det är fel att peka ut pelletseldning som en generell orsak till ökad brandrisk. Med p-märkt utrustning, standardiserad pellets och rätt handhavande är pelletseldning brandsäker. Räddningsverket bekräftar ju också att det inte finns några spår i statistiken av ökad brandrisk med pelletseldning. Det säger Nils-Erik Westermark, ordförande i Pelletsindustrins Riksförbund (PiR) med anledning av en artikel som publicerats i Vi i Villas nätupplaga.

Det gäller naturligtvis, som också framgår av artikeln, att utrustningen hanteras enligt de instruktioner som finns. De gånger man fått problem med sin pelletseldning har det i allmänhet handlat om brister i handhavandet.

En kontroll med försäkringsbolagen visar att dessa inte känner till att det skulle finnas några brandskyddsproblem med pellets. Göran Hansson i Örebro har gått igenom tusentals skaderapporter från åren 1999 – 2003 från villaägare för Folksams räkning. Han säger att han inte kan erinra sig en enda rapport om brandskada i samband med pelletseldning. Han säger också att utrustningen idag är av hög kvalitet. Folksam står för omkring 25 procent av villaförsäkringarna. Inte heller från Länsförsäkringar har vi fått fram några uppgifter om brandskador vid pelletseldning. Däremot påpekar man att det kan finnas problem med äldre vedpannor och skorstenar.

När det gäller p-märkning kan man konstatera att höga krav ställs på brandskyddet. För att förhindra bakbrand, d v s att brand sprider sig från eldstaden till bränsleförrådet, ställs krav på minst tre spärrar. Alla de etablerade brännartillverkarna har idag av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) p-märkt utrustning.

Pellets av svensk standard (SS 187120) är en garanti för att pelletsen håller rätt kvalitet, vilket också är en viktig förutsättning för att utrustningen ska fungera som avsett.

För Pelletsindustrins Riksförbund (PiR)
Kjell Andersson, informationssekreterare

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
Annons
21 januari 2005

0 Kommentarer

0

Det stora värmevalet - pellets

Är det inte väldigt krångligt med pellets? Vi i Villa hjälper dig reda ut myter och missuppfattningar kring pellets som uppvärmningsalternativ.

6

Pellets – ett bekvämt alternativ

Har huset bara tillräckligt med plats och vattenburen värme är pelletspannan det bekvämaste alternativet. Vid byte från olja till pellets kan det räcka...

0

Så väljer du rätt värmesystem - biobränslen

Det hänger på huset när du ska välja värmesystem. Var huset är placerat, hur det är isolerat, hur många som bor där - och inte minst vilka vanor man...

2

10 svar om pellets

Pelletsuppvärmning blir allt vanligare och fördelarna är många. Men vad är pellets egentligen och vad krävs för att kunna övergå till en pelletsanläggni...

0

Så undviker du brand med pellets

Tänk på detta för att undvika brand med pellets. Allt fler använder pellets för att värma upp sin villa. Bra för både miljö och plånbok. Men på räddning...

0

Stort projekt för pelletseldning

Nationella pelletsdagar ska få villaägarna att välja pellets för uppvärmning av huset, hoppas branschen. Och det finns också en hel del pengar i att...

0

R & R test av pelletsbrännare

Här kan du kolla in tidningen Råd Röns stora test av pelletsbrännare mars 2002.

0

Elda med biobränsle

I dag utgör biobränslet en viktig resurs och står faktiskt för merparten av vår energiförsörjning.

0

Storsatsning på pellets

Energimyndigheten har dragit igång projektet "Trygg pelletvärme i småhus". Projektets syfte är att underlätta för konsumenten att installera utrustning...

Vi i Villas policy
Avbryt

Här kan du bli medlem i Vi i Villa genom att logga in med ett befintligt konto från sociala medier eller genom att skapa ett nytt konto, kopplat till din e-postadress nedan.

Som medlem får du tillgång till erbjudande och rabatter från våra leverantörer. Du kan också enkelt deltaga i våra tävlingar och forum när du är inloggad som medlem på webbplatsen.

Läs mer om medlemskapet och hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Annons