Annons

Välj rätt ved- och pelletspanna

Kaminer och kakelugnar

Hur stor skillnad är det mellan en ny vedpanna och den gamla trotjänaren med 20-30 år på nacken? Och hur stora är skillnaderna mellan nya ved- och pelletspannor som säljs? Räcker det med att pannan är "Miljögodkänd" för att spara pengar och miljö? Här ger vi dig goda råd inför bytet av den gamla vedpannan.

Annons

Utvecklingen av den gamla vedpannan har dröjt. Inte förrän man i slutet av 80-talet införde gränsvärden för hur stora utsläpp pannor och kaminer får ge upphov till inom tätort, blev det fart på utvecklingen. Det medförde att en helt ny generation pannor utvecklades. Tekniska framsteg som blålågeteknik, keramiskt foder, omvänd förbränning med fläktstyrd primär och sekundär lufttillförsel förvandlade den gamla gjutjärnspannan till högteknologi. Fördelarna blev lägre vedförbrukning och mindre emissioner. Pelletspannan har utvecklats parallellt med vedpannan under samma tidsperiod.

Pellets har som bränsle en jämnare kvalitet (form, storlek, fukthalt) än ved som gör att förbränningen är lättare att styra. Därför är utsläppen från pelletspannor i allmänhet lägre än utsläppen från de bästa vedpannorna.

Miljövänligt, eller

Biobränslen som ved och pellets bidrar inte till att koldioxidhalten ökar i atmosfären, och därför heller inte till växthuseffekten. Visserligen bildas koldioxid vid förbränningen av ved, men det motsvarar den mängd som en gång bands i trädet när det växte. Ur ett ekologiskt perspektiv är alltså ved och pellets utomordentligt bra bränslen. Men även solen har sina fläckar. När det gäller de utsläpp som bildas vid förbränning (förutom koldioxid) är pellets, och i synnerhet ved, ett sämre alternativ i jämförelse med t ex olja. Utsläppen i form av rökgaser har en viss negativ påverkan på miljön. Det är främst med tanke på människors hälsa som det finns skäl att begränsa dem. Rökgasen från eldning av ved och pellets innehåller ämnen som kan framkalla astma och som ger skador på luftvägarna men även ämnen som är cancerframkallande. Det handlar i första hand om kolväten och partiklar som bör minskas. Problemen märks mest kalla vindstilla vinterdagar i tät bebyggelse där man använder gamla vedpannor. Som vid all förbränning bildas vid ved- och pelletseldning även kväveoxider som är skadliga för både människa och miljö. Än finns det dock ingen kommersiellt tillgänglig teknik för att reducera kväveoxiderna.

Välj miljögodkänd panna

En modern panna som installeras i tätort skall vid provning klara de utsläppskrav som omfattas av Boverkets byggregler (BSF 1993:57 med tillägg BSF 1998:38). Detta benämns ibland som att pannan är "Miljögodkänd". Vid installation av ny panna skall anmälan göras till kommunens byggnadsnämnd. Då får man också reda på om det finns särskilda bestämmelser om vedeldning inom kommunen. Nivån på Boverkets gränsvärden gör att de sämsta pannorna på marknaden sållas bort - huvuddelen av pannorna på marknaden klarar i dag utsläppskraven. Detta är naturligtvis bra, men det innebär samtidigt att det saknas incitament för tillverkarna att utveckla ännu renare ved- och pelletspannor. Även om stora framsteg gjorts så är det en bit kvar till de låga utsläppsnivåer som gäller för oljepannor.

Svanenmärkt vedpanna från Baxi.

Gör allt rätt från början

Men även om du köper en panna som ger mycket låga utsläpp så är det bara en bra början. Det gäller verkligen att pannan installeras, sköts och eldas på rätt sätt för att utsläppen även i praktiken skall vara låga. Är skorstenen rätt dimensionerad? Klarar den temperaturen? Finns det ackumulatortank och är den tillräckligt stor? Det är några av de frågor som bör besvaras innan installationen sker. Det finns idag inte någon vedpanna som klarar ens Boverkets gränsvärden utan ackumulatortank. Genom att värmen lagras i vattnet i ackumulatortanken kan veden eldas med överskott av syre. Det ger en effektiv förbränning med låga utsläpp. Utan ackumulatortank blir man tvungen att strypa syretillförseln för att veden skall räcka hela dagen. Det kallas för att man "pyreldar" vilket ger hög rökutveckling och hög förbrukning av ved i förhållande till den värme som avges till huset.

Sparar man några pengar då?

Om man jämför en gammal traditionell dubbelpanna utan ackumulatortank så kan man faktiskt spara upp till 50 procent av vedåtgången om man byter till en ny panna med tank. Mycket av vinster beror på att de moderna pannorna är effektiva och fördelar värmen jämnt. Eldar man i en gammal panna fyller man ju på ved lite då och då och kanske inte helt effektivt alla gånger. Men om du är en riktigt duktig eldare så blir inte den ekonomiska vinsten så stor. Däremot får du en mycket bättre komfort. Den nya pannan behöver du bara elda i en gång om dagen, och ändå har du varmt på morgonen och varmvatten direkt när du vaknar. Så risken finns att du kanske gör av med mer energi och varmvatten än du brukar., och då äta energivinsten upp. Men det kan det kanske vara värt för att få bättre miljö - både inomhus och utomhus!

Annons

Miljövänlig vägledning

För konsumenten kan det vara svårt att välja mellan utbudet av olika fabrikat på marknaden. Även om nästan alla pannor klarar Boverkets gränsvärden är man naturligtvis intresserad av vilka som klarar kraven bäst. Det kan skilja så mycket som tio gånger mellan den bästa och den sämsta pannan vad gäller utsläppsmängder, trots att båda produkterna klarar Boverkets gränsvärden. För att underlätta valet för köparen har därför den nordiska miljömärkningen Svanen tagit fram miljökrav som är strängare än Boverkets gränsvärden. Det är bara de allra bästa pannorna avseende utsläpp och verkningsgrad som klarar Svanens krav. Syftet med Svanen är också att stimulera tillverkarna att hela tiden göra bättre produkter genom att kraven blir strängare vart tredje år.

Svanens miljökrav

Hög verkningsgrad (låg vedförbrukning)

Låga utsläpp av kolväten, koloxid och partiklar

Tungmetaller och giftiga ämnen i pannans delar begränsas

Installationshandbok, drift- och skötselinstruktioner kontrolleras

Elda med torr ved

Att veden är ordentligt torr påverkar också utsläppsnivåerna såväl som vedförbrukningen. Den bör ha legat och torkat en hel sommar innan den används. Då är fukthalten ca 18-20 % vilket är ungefär en tredjedel av fukthalten i den nykapade veden.

Bidrag för byte från elvärme

Du vet väl att du kan få bidrag med 6000 kronor eller mer om du byter bort elvärmen och installerar ackumulatortank, pelletskamin och/eller skorsten?

Mer information hittar du på www.boverket.se telefon 0455-35 30 00.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
17 september 2002

0 Kommentarer

0

5 tips: Elda rätt för låga utsläpp

Modern vedeldning kan fungera bra även i tätbebyggt område genom att använda en modern vedpanna, ackumulatortank och torr ved. Här är råden för att...

5

Vedeldning – mysigt eller hälsoskadligt?

Vedeldning må vara mysigt, men faktum är att det också bidrar till utsläpp av olika luftföroreningar. Här är tipsen för att elda rätt – och råden för...

1

Rökfria kaminer – fördelar och nackdelar

De nya skorstensfria kaminerna blir alltmer lika vanliga braskaminer. Här förklarar experten fördelarna och nackdelarna med en braskamin utan skorsten.

2

Så maxar du effekten av din braskamin

Nya tester visar att moderna braskaminer är överlägsna äldre när det gäller verkningsgrad och utsläpp. Så här får du ut det bästa av din braskamin i...

3

"Vår eldning stör grannen – vilket alternativ ska vi välja?"

Vi i Villas läsare Johnny får inte elda när det blåser åt grannens håll. Här listar vår expert alternativa lösningar för uppvärmningen.

0

Hur lägger jag gnistskydd?

Framför en eldstad måste det finnas en eldstadsplan, men hur långst ut ska gnistskyddet gå, och hur går man tillväga för att installera en braskamininsa...

0

Brasvärme för alla plånböcker

Att elda med ved eller briketter i en braskamin är både mysigt och ett komplement till den vanliga uppvärmningen. Braskaminer fnns i alla prisklasser,...

0

Mysig brasa utan ved

När kvicksilvret står lågt och snön yr runt husknuten är det skönt att krypa upp i soffan framför en värmande brasa. Och brasa kan man ha, utan att...

0

Ska du installera ny eldstad?

Här får du veta vad du bör tänka på innan du installerar en ny eldstad hemma.

Vi i Villas policy
Avbryt

Här kan du bli medlem i Vi i Villa genom att logga in med ett befintligt konto från sociala medier eller genom att skapa ett nytt konto, kopplat till din e-postadress nedan.

Som medlem får du tillgång till erbjudande och rabatter från våra leverantörer. Du kan också enkelt deltaga i våra tävlingar och forum när du är inloggad som medlem på webbplatsen.

Läs mer om medlemskapet och hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Annons