Annons
Värm poolen med solens hjälp! Det är både billigt och effektivt. Foto: Folkpool.
Värm poolen med solens hjälp! Det är både billigt och effektivt. Foto: Folkpool.

Solen värmer

Förnybar energi

Solen som energikälla för villaägaren intresserar allt fler i takt med att intresset ökar både för klimatfrågor och plånboksfrågor. ”Gratis” varmvatten till huset, värme direkt i poolen, el till stugan i skogen – solens strålar går att använda till mycket.

Annons
- Intresset stiger för solvärme även om man inte kan se en markant ökning i försäljningen av produkter ännu. Utom för bassängvärmesystem - där är det en radikal ökning i försäljningen, säger Lars Andrén på DrivKraft och ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi.

Som bassänguppvärmning har solen fått ett rejält genomslag. Enkla och billiga system som värmer upp badvattnet effektivt.

- Det finns nog inte något billigare sätt att värma en utomhuspool egentligen. Det är enkla typer av solfångare som ansluts till det befintliga systemet med cirkulationspump och som använder poolvattnet direkt som värmebärare.


Lars Andrén Foto: Magnus Selander.

Samma princip - olika system

Principerna är lika för alla solenergisystem men systemen skiljer sig åt. Dels mellan de som genererar el och de som omvandlar solinstrålningen till värme men även inom de systemen finns flera modeller. Mycket handlar om vad man har för befintligt system eller om man ska bygga nytt. I princip alla hus med vattenburna värmesystem kan tämligen enkelt integrera solvärme med befintligt system. Har man direktverkande el kan man värma tappvattnet med solvärme.

- Om du ändå ska byta system kan det vara intressant att titta på en överdimensionering och ta ut överskottsvärmen för att värma poolen men det är en investeringsfråga och det ställer andra krav på systemet än de enkla bassängvärmesystemen.

- Men man får ett större solvärmetillskott till huset vår och höst och poolen fungerar som en bra buffert under sommaren.

Gratis varmvatten borde väl locka alla husinnehavare, poolägare eller ej.

- Solenergin är intressant ur den aspekten att man inte har några kostnader för energibäraren och väldigt låga, för att inte säga försumbara, driftkostnader. Den el som genereras eller värme som tillförs sker i sin omvandling helt utan miljöpåverkan, vad kan vara bättre än detta?

- Solvärmen integreras i allt större utsträckning hos värmeföretagen. Idag kan villaägare köpa såväl värmepumpar som bränslepannor som har all solvärmeutrustning monterad från fabrik. Det här sänker investeringskostnaden för solvärmen och ökar därmed dess konkurrenskraft.

När du föreläser om solenergi, vad är de vanligaste frågorna från vanliga konsumenter?

- De vanligaste frågorna jag får är nog: Tillförlitlighet - funkar det? Vad kostar det? Hur ansluter jag solvärmen optimalt till min befintliga utrustning? Märkbart är att allt fler börjar intressera sig för tekniken och det märks också genom att försäljningen ökar.

El direkt från solen

Men varför bara värma huset med solen, varför inte ta ström direkt från solen också.

- Solel kostar mellan 3-5 kronor /kwh så det är klart att den enskilda villaägaren kanske har en berättigad fråga om det är värt att investera i det. Men som fritidshusägare där det inte finns ledningsdragen el är det ett väldigt intressant alternativ. Likaså bör man komma ihåg att man i princip binder priset för solelen i drygt 20 år genom garantitider och ur det tidsperspektivet får nog konkurrenskraften ses som intressant.

Annons

- Omvandlingen från sol till el direkt på plats är miljömässigt oslagbar.

För stugan kan man installera ett system med solcellspaneler och laddningsregulator kopplade till batterier. På så sätt säkras elförsörjningen även på kvällar och natten eller när det är mulet. I andra delar av världen finns det lösningar där solcellssystemet kopplas till det allmänna elnätet. Det innebär i princip att varje fastighetsägare blir sin egen elproducent där levererad el räknas av från köpt el.

I flera andra länder verkar byråkratin vara enklare rörande egen småskalig elproduktion. Här i Sverige verkar det mest vara förbehållet för stora företag eller stora sportanläggningar som Båstads tennisanläggning med hotell.

- Intresset för solel har ökat dramatiskt - nu diskuteras nya former av bidrag där anläggningsägaren ska kunna söka - men inget är klart ännu. Vi får se hur det slår men principiellt kan det öppna dörren för villaägare som egna elproducenter.

Tips om vidare läsning:

Solvärmeboken - Lars Andrén
ICA bokförlag
Konsumentbok, för villaägare, privatpersoner.

Solvärmeboken är en heltäckande bok om solfångare för både villaägare och rörinstallatörer. Boken ger en grundlig information om olika solfångarkonstruktioner och solvärmesystem för villor. Läsaren får tips om kombinationsmöjligheter samt olika systemkopplingar med ackumulatortank och andra energislag. Vidare ger boken värdefulla tips för att planera solvärmeinstallationen på bästa sätt och också räkna ut lönsamheten på investeringen. En praktisk lathund gör att läsaren snabbt kan söka svar på sina frågor.

Länktips:

Svenska solenergiföreningen är en branschorganisation som med drygt 50 professionella medlemsföretag och institutioner som representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.
http://www.svensksolenergi.se/

Bidrag:

Sedan 1 juni, 2000, finns det så kallade solvärmebidraget för installation av solvärmeanläggningar. Nytt för i år är att anläggningsägaren söker bidraget, vilket öppnar upp för helt nya målgrupper. En villaägare kan maximalt få 7 500 kronor i bidrag för ett småhus medan däremot andra objekt har en objektsgräns som ligger på 3 000 000 kr.

Solfångare för värme:

Solfångarna kan sorteras i två huvudtyper; plana eller vakuumrör. Där de första oftast är billigare och ofta bedöms vara mer estetiskt tilltalande är vakuumrör som är något dyrare men samtidigt har lite högre prestanda sett till den verksamma arean.

Solel:

Det finns idag flera framgångsrika projekt i Sverige. Bland andra försörjs IKEAs kontor i Älmhult till viss del med solel och tennisstadion i Båstad är den första idrottsarenan som blir självförsörjande på el under evenemangstid.
Källa: Soluppgång i Väst, http://www.soluppgangivast.se/

 
31 mars 2009

2 Kommentarer

2009-04-30
melker
2009-12-15
Proj: "Alla Tiders Boende" Gbg /Kjell Mott
Annons i samarbete med Eon

Just nu gynnsamt läge att investera i solceller

Har du funderat på att investera i solceller? Med ROT-avdrag, statliga stöd och möjlighet till försäljning av överflödig el är läget just nu fördelaktig...

Artikeln är ett samarbete med Bixia.

El från grannen – ett smart alternativ

För att säkra framtiden för vår miljö och våra barn behöver vi satsa mer på klimatsmart energi.

0

Bidrag för solceller

Nu kan du söka bidrag för solceller.

0

Låt dina idéer förändra världen!

Delta i OECDs tävling Miljöinnovation.

0

Miljönytt: Hårt tryck på solcellsbidrag

Pengarna till solcellsstödet räcker inte till alla. Nu fördelas bidraget länsvis.

0

Gratis el till villaägare?

Sol vind och vatten… snart är det inte bara tekniknördarna som satsar på förnyelsebara energikällor för det egna hemmet. I takt med stigande elpriser...

3

Klimatvillan som lagrar solenergi

Sommarens solenergi fångas på taket, magasineras i marken och återvinns av en värmepump under vintern. Villa Gustafson rymmer en unik lösning för att...

7

Johans 4 eko-val

Vår miljöexpert Johan Tell listar sina bästa eko-favoriter!

7

Energialternativ för gör-det-självaren

Att tillverka sin egen elektricitet är inte så komplicerat som man kanske först tror. Det är ganska enkelt att bli sin alldeles egen energiproducent...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons