Det finns både för- och nackdelar med att producera egen energi.
Det finns både för- och nackdelar med att producera egen energi.

Producera egen energi

Förnybar energi

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av egenproducerad energi. Fördelarna ligger såklart i att man tar vara på naturens resurser som sol och vind istället för att belasta naturen och därmed påverka miljön negativt. Nackdelen är att man ibland får vara beredd att lägga ut en del pengar.

De allra flesta hus ingår idag i något elnät men det finns fortfarande fritidshus och permanenta boenden som saknar anslutning till något elnät. Där kan egenproducerad energi vara ett bättre och billigare alternativ än att koppla sig till än ett elnät.

Nyttja kraften i vinden

Vindkraft utnyttjar luftens rörelsenergi och vindens energi omvandlas till el. Ett vindkraftverk producerar el när vindhastigheten är mellan
4 och 25 meter per sekund. Under de bästa förutsättningarna kan ett vindkraftverk producera el under mer än 80 procent av årets timmar.

Det är få villaägare idag som har ett eget vindkraftverk, men däremot är det mer vanligt förekommande att man som villaägare går ihop med andra och köper ett större vindkraftverk eller att man själv köper andel i ett redan befintligt vindkraftverk.

- Om du bor på ett ställe med god infrastruktur och har ett bra elavtal så tjänar du inte på det. Du bör kontrollera vad ett mindre vindkraften kommer att kosta och vad det kan ge. Kostnaden bör inte hamna på över 1 kr per kWh inom en rimlig tid, säger Fredrik Dahlström på Energimyndigheten.


Ett vindkraftverk kan producera el under mer än 98 procent av årets timmar.

Solens strålar värmer

Av alla förnyelsebara energikällor är solen störst. Ur miljösynpunkt är den också den avgjort bästa. Den har också fördelar som andra energikällor inte kan konkurrera med, den sinar aldrig och den finns tillgängliga för alla.

Solfångare är ett exempel på en förnyelsebar energikälla. Solfångare kan användas av alla hushåll. Vanligast är att solfångare finns i samband med att villaägaren har egen eldstad, så att solfångaren fungerar som ett komplement. Det innebär att solvärmen bidrar till uppvärmning av huset under vår och höst och dessutom förser hushållet med merparten av tappvarmvattnet under den ljusa årstiden.

Det är en vanlig missuppfattning att solvärme inte skulle kunna fungera i ett land som Sverige därför att vi har så lång vinter. Men instrålningen av solenergi i Sverige är fullt tillräcklig för att motivera solvärmens självklara plats. Solfångare ger ett utbyte av 400-700 kWh per kvadratmeter och år, beroende av vilken typ man installerar.

Solvärme är lönsamt i ett längre perspektiv men lönsamheten varierar beroende på vilken uppvärmningsform den egna villan har.  Återbetalningstiden ligger på mellan sju och tolv år beroende på vad installationen kostar.

Solvärmen är bra ur flera perspektiv och är dessutom ingen belastning för miljön då anläggningarna dessutom är fullt återvinningsbara.


Solfångare ger ett utbyte av 400-700 kWh per kvadratmeter och år.

Stöd för solvärme

Det finns investeringsstöd för dem som vill installera solvärme. Du söker bidraget hos länsstyrelsen i det län du bor. Stödet är 2,50 per årskilowattimme med ett takbelopp på 7 500 kronor per villafastighet. Det är också en ny förordning på väg ut som innebär att alla som investerar i en solanläggning kan söka stödet och inte bara den som äger villan eller fastigheten.

Solens strålar blir till el

Solceller skiljer sig från solfångare då solcellerna omvandlar solljus direkt till el. Det vanligaste i Sverige idag är att man använder solceller på båtar eller i sommarstugor där el inte finns och man kan klara sig bra på solens energi under sommarmånaderna.

Vissa menar att detta ännu är ett ganska dyrt sätt att producera el då vissa faktorer runt detta gör det dyrt. Till exempel så producerar solcellerna mer el under sommarmånaderna än vad man gör av med. Men för att få ut något för elen som blir över, krävs det administrativa avgifter som i slutändan ändå inte gör det speciellt lönsamt. Du kan kvitta el som blir över mot el du köper, men då krävs speciella avtal med nätägaren.


Du kan söka investeringsstöd hos länsstyrelsen om du vill installera solvärme.

Världsunik kombination av solfångare och solceller

Joakim Byström på företaget Absolicon har länge arbetat med solens energi och har nu framställt en produkt som är en kombination av både solfångare (solvärme) och solceller (solel). Genom att producera el och värme i samma system, gör den produkten världsunik.

Produkten, som är en solfångaren, heter x10 och den bidrar till att byggnader ska kunna bli självförsörjande på energi. Efter 30 år av forskning är produkten äntligen klar och kommer nu ut på marknaden. Solfångaren kommer att lanseras både i Sverige och utomlands och Joakim ser ljust på solfångarens framtid.

- Vi gör den här solfångaren för att kunna förändra världens energiförsörjning. Det finns fantastiska marknader för det här. Om man tittar på Indien, där en halv miljon människor lever utan el så är det här en enorm tillgång, säger Joakim Byström.
- Utvecklingen för solceller går sanslöst snabbt just nu. Globalt sett är solenergi den enda lösningen på världens energiförsörjning, men även i Sverige kommer många producera sin egen energi.


Joakim Byström (t.h) på företaget Absolicon har framställt en produkt som kan producera el och värme i samma system. Till vänster om Joakim syns Johan Nilsson, teknisk chef.

Fakta:

 • I Sverige finns idag ca 300 000 kvadratmeter solfångare installerade. De varierar i storlek från anläggningar på 10 000 kvadratmeter som är anslutna till fjärrvärmesystem ned till anläggningar på villor på fyra - fem kvadratmeter.
 • För att ett vindkraftverk ska bli ekonomiskt lönsamt får det högst kosta omkring 1 kr per kWh.
 • Det finns cirka 900 vindkraftverk i Sverige.
 • Att installera solfångare på en normalstor villa som ska täcka uppvärmning av vatten och en del av värmen under mars - november kostar ungefär 100 000 kronor. Man sparar då in 5000 - 10 000 kWh per år.
 • En anläggning med solceller på 1 kW som är placerad rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige cirka 850 kWh per år.

Fakta: Energimyndigheten

Mer information om solfångaren x10 finns på www.absolicon.se

14 januari 2009
 
Mer om Förnybar energi
Artikeln är ett samarbete med Bixia.

El från grannen – ett smart alternativ

Förnybar energi För att säkra framtiden för vår miljö och våra barn behöver vi satsa mer på klimatsmart energi.

Så funkar lågenergihusen!

Förnybar energi Passivhus, nollenergihus, plusenergihus. Vad är egentligen vad? Och hur mycket energi sparar egentligen dessa miljövänliga nybyggen? Vår skribent och...

Johans 4 eko-val ViV nr 2/2011

Förnybar energi Vår miljöexpert Johan Tell listar här sina bästa eko-favoriter!

Laila är egen elleverantör

Förnybar energi Villaägaren Laila Nilsson bestämde sig för att göra en insats för miljön – och investerade i solceller. Nu levererar hon egen förnybar el till sitt hushåll och det allmänna elnätet.

Ledare: Smarta värmeval är hett!

Förnybar energi En dag i somras åkte vi fram till ett av vindkraftverken som ligger nära sommarstället i Västerbotten.

Egenproducerad energi - så funkar det

Förnybar energi Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk vinst. Men det är alltid en vinst för miljön. Sol eller vind är möjligheterna.

Gratis el till villaägare?

Förnybar energi Sol vind och vatten… snart är det inte bara tekniknördarna som satsar på förnyelsebara energikällor för det egna hemmet. I takt med stigande elpriser och rejäla subventioner börjar allt fler att snegla på möjligheten att bli självförsörjande.

Klimatvillan som lagrar solenergi

Förnybar energi Sommarens solenergi fångas på taket, magasineras i marken och återvinns av en värmepump under vintern. Villa Gustafson rymmer en unik lösning för att...

Energialternativ för gör-det-självaren

Förnybar energi Att tillverka sin egen elektricitet är inte så komplicerat som man kanske först tror. Det är ganska enkelt att bli sin alldeles egen energiproducent...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor och medlemskap i Vi i Villa-klubben

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till en mängd olika förmåner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

 

Användarvillkor

1. Allmänna riktlinjer och regler

 1. Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum.
 2. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala).
 3. De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
 4. Du får inte publicera länkar till din blogg på viivilla.se.

2. Etikett

 1. Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
 2. Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
 3. Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas.
 4. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

 

3. Upprätta en profil

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du automatiskt Vi i Villas policy och villkor, som du kan läsa här. När du använder någon av de andra tjänsterna på Viivilla.se godkänner du också villkoren.
 2. Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil samt allt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videor, ljud och texter, inlägg i gästböcker, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.
 3. Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected]
 4. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.
 5. Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

4. Din profil

 1. Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se.
 2. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.
 3. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.
 4. Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.
 5. Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.
 6. Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.
 7. Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

5. Uppladdning av och länkar till material

 1. Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.
 2. Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:
  1. Du själv har producerat materialet.
  2. Du har fått i uppdrag att sprida materialet av den ursprungliga upphovsmannen.
  3. Materialet har en öppen licens, som till exempel GNU, Creative Commons osv.
 3. Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.
 4. Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.
 5. Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.
 6. Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

6. Åsikter

 1. Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter.
 2. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötande material är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

7. E-post- och mobil-aviseringar

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på ’Avanmäl’ längst ned i nyhetsbrevet.
 2. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att vi skickar aviseringar till dig via e-post och/eller sms, när du mottar personliga meddelanden, någon har börjat följa dig, någon har svarat på något av dina inlägg etc. Du kan när som helst avbeställa aviseringarna i inställningarna på din profil.

8. Personuppgiftsbehandling

 1. När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se - mycket nöje!

Viivilla.se publiceras av Bonnier Publications, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.

Villkoren uppdaterades den 17 november 2017.