Krönika: Solceller – nytt investeringsstöd snart

Förnybar energi

Under första veckan i februari sände Näringsdepartementet ett utkast till ny förordning om investeringsstöd till solceller till EU-kommissionen för granskning. Denna granskning förväntas ta några månader, vilket betyder att vi lagom till sommaren förhoppningsvis kan ha den nya förordningen i drift.


Solcellsanläggning i Totana, Spanien. Den 11 december 2008 bsökte Bengt en solcellsanläggning i Totana, Spanien som hade en toppeffekt på 1 MW.

En nyhet i förslaget är att ett investeringsstöd kommer att ges till alla nätanslutna solcellsanläggningar, vilket betyder att stödet även kan sökas av privatpersoner. Det gamla investeringsstödet som fanns 2005-2008 riktade sig enbart till offentliga byggnader. Det nya stödet får därför en betydligt större bredd och det öppnar dörren för att producera sin egen el hemma. I det gamla investeringsstödet kunde man få upp till 70 % i stöd. I utkastet till den nya förordningen är denna nivå sänkt till 60 %. Tanken bakom sänkningen är att det ska främja en utveckling mot sänkta investeringskostnader. Denna tanke ter sig dock optimistisk, för att inte säga orealistisk, eftersom man bara avsätter 50 miljoner kr i stöd under 2009. Huvuddelen av kostnaden för en anläggning är solcellsmodulerna och det är de väldigt mycket större marknaderna som exempelvis Tyskland som har en förmåga att driva modulkostnaderna nedåt.

Det är dock mycket positivt att det nya stödet ger även privata småhusägare som vill producera egen el chansen att sätta upp en solcellsanläggning till ett subventionerat pris. Potentialen för solenergi på våra hustak är mycket större än de flesta kan tro. Vi har 400 miljoner kvadratmeter hustak eller fasader i Sverige som tar emot minst 70 % av maximalt möjlig solinstrålning på årsbasis. Om vi skulle sätta solceller på en fjärdedel av dessa husytor skulle vi kunna producera ca 10 TWh solel per år. Det som jag tycker är mycket attraktivt med denna tanke är att vi skulle klara det utan att exploatera någon ny mark alls. Jämför med bioenergi där det blir en konkurrens om att producera föda, producera virke, producera biobränsle för energiproduktion och en konkurrens med skogens arter. Enligt ArtDatabanken är redan idag 1862 skogslevande arter rödlistade, det vill säga mer eller mindre hotade till sin existens. Deras situation kommer att försämras ytterligare med en ökad press mot ytterligare uttag från våra skogar.

En trevlig sak med en solcellsanläggning hemmavid är att när väl investeringen är gjord kommer den att producera el under en lång tid utan något egentligt behov av service eller underhåll, om inte någon komponent havererar. Leverantörerna av solcellsmoduler garanterar en livslängd på 25 år, eller rättare sagt att toppeffekten efter 25 år är minst 80 % av den ursprungliga toppeffekten.

Mätningar som gjorts på solceller som varit i drift under 25 år på Bullerö i Stockholms skärgård visade att nitton av tjugo moduler hade en uppmätt prestanda som var mindre än 2,0 % under prestanda uppmätta 21 år tidigare. Denna skenbara försämring bedömdes ligga inom felgränserna för mätmetoden. De garantier som ges av modulleverantör är anpassade för alla klimat runt om i världen och i ett svensk klimat kan man därför anta att livslängden för modulerna kommer att vara längre än 25 år. 

En pusselbit som är upplagd men som inte är på plats ännu är nätanslutningsutredningens förslag om nettomätning. En proposition är under framtagande, men det verkar för tillfället som att ett beslut om den kan tas av riksdagen först till hösten och att den kan börja gälla tidigast från 1 januari 2010. Nettomätning kommer att innebär att om du under en månad använder 500 kWh och producerar låta säga 300 kWh solel själv, behöver du bara betala för nettot 200 kWh, oavsett om din solel i praktiken har levererats ut på nätet eller inte.

Lästips

Elisabeth Kjellsson. Potentialstudie för byggnadsintegrerade solceller i Sverige. Rapport 2. Analys av instrålningsnivåer på byggnadsytor.

Jonas Hedström and Linus Palmblad. Performance of old PV modules. Measurement of 25 years old crystalline silicone modules.

Lennart Söder. Bättre kontakt via nätet - om anslutning av förnybar elproduktion ("nätanslutningsutredningen").

ArtDatabanken. Rödlistade arter i Sverige 2005.

En svaghet i förslaget är dock att nettomätning är tänkt att göras på månadsbasis. Denna period borde förlängas till åtminstone ett halvår eftersom en avstämning per månad gör att det inte är lönsamt att sätta upp en större solcellsanläggning än vad som motsvarar elanvändningen under juni eller juli, eftersom det inte kommer att löna sig att sälja små mängder överskottsel. Vi hoppas att den kommande propositionen har detta i åtanke!


Av Bengt Stridh, viivilla.se mars -09

11 mars 2009
 
Mer om Förnybar energi
Artikeln är ett samarbete med Bixia.

El från grannen – ett smart alternativ

Förnybar energi För att säkra framtiden för vår miljö och våra barn behöver vi satsa mer på klimatsmart energi.

Så funkar lågenergihusen!

Förnybar energi Passivhus, nollenergihus, plusenergihus. Vad är egentligen vad? Och hur mycket energi sparar egentligen dessa miljövänliga nybyggen? Vår skribent och...

Johans 4 eko-val ViV nr 2/2011

Förnybar energi Vår miljöexpert Johan Tell listar här sina bästa eko-favoriter!

Laila är egen elleverantör

Förnybar energi Villaägaren Laila Nilsson bestämde sig för att göra en insats för miljön – och investerade i solceller. Nu levererar hon egen förnybar el till sitt hushåll och det allmänna elnätet.

Ledare: Smarta värmeval är hett!

Förnybar energi En dag i somras åkte vi fram till ett av vindkraftverken som ligger nära sommarstället i Västerbotten.

Egenproducerad energi - så funkar det

Förnybar energi Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk vinst. Men det är alltid en vinst för miljön. Sol eller vind är möjligheterna.

Gratis el till villaägare?

Förnybar energi Sol vind och vatten… snart är det inte bara tekniknördarna som satsar på förnyelsebara energikällor för det egna hemmet. I takt med stigande elpriser och rejäla subventioner börjar allt fler att snegla på möjligheten att bli självförsörjande.

Klimatvillan som lagrar solenergi

Förnybar energi Sommarens solenergi fångas på taket, magasineras i marken och återvinns av en värmepump under vintern. Villa Gustafson rymmer en unik lösning för att...

Energialternativ för gör-det-självaren

Förnybar energi Att tillverka sin egen elektricitet är inte så komplicerat som man kanske först tror. Det är ganska enkelt att bli sin alldeles egen energiproducent...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor och medlemskap i Vi i Villa-klubben

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till en mängd olika förmåner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

 

Användarvillkor

1. Allmänna riktlinjer och regler

 1. Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum.
 2. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala).
 3. De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
 4. Du får inte publicera länkar till din blogg på viivilla.se.

2. Etikett

 1. Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
 2. Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
 3. Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas.
 4. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

 

3. Upprätta en profil

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du automatiskt Vi i Villas policy och villkor, som du kan läsa här. När du använder någon av de andra tjänsterna på Viivilla.se godkänner du också villkoren.
 2. Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil samt allt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videor, ljud och texter, inlägg i gästböcker, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.
 3. Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected]
 4. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.
 5. Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

4. Din profil

 1. Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se.
 2. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.
 3. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.
 4. Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.
 5. Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.
 6. Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.
 7. Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

5. Uppladdning av och länkar till material

 1. Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.
 2. Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:
  1. Du själv har producerat materialet.
  2. Du har fått i uppdrag att sprida materialet av den ursprungliga upphovsmannen.
  3. Materialet har en öppen licens, som till exempel GNU, Creative Commons osv.
 3. Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.
 4. Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.
 5. Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.
 6. Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

6. Åsikter

 1. Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter.
 2. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötande material är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

7. E-post- och mobil-aviseringar

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på ’Avanmäl’ längst ned i nyhetsbrevet.
 2. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att vi skickar aviseringar till dig via e-post och/eller sms, när du mottar personliga meddelanden, någon har börjat följa dig, någon har svarat på något av dina inlägg etc. Du kan när som helst avbeställa aviseringarna i inställningarna på din profil.

8. Personuppgiftsbehandling

 1. När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se - mycket nöje!

Viivilla.se publiceras av Bonnier Publications, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.

Villkoren uppdaterades den 17 november 2017.