Annons

Krönika: Solceller – nytt investeringsstöd snart

Förnybar energi

Under första veckan i februari sände Näringsdepartementet ett utkast till ny förordning om investeringsstöd till solceller till EU-kommissionen för granskning. Denna granskning förväntas ta några månader, vilket betyder att vi lagom till sommaren förhoppningsvis kan ha den nya förordningen i drift.

Annons

Solcellsanläggning i Totana, Spanien. Den 11 december 2008 bsökte Bengt en solcellsanläggning i Totana, Spanien som hade en toppeffekt på 1 MW.

En nyhet i förslaget är att ett investeringsstöd kommer att ges till alla nätanslutna solcellsanläggningar, vilket betyder att stödet även kan sökas av privatpersoner. Det gamla investeringsstödet som fanns 2005-2008 riktade sig enbart till offentliga byggnader. Det nya stödet får därför en betydligt större bredd och det öppnar dörren för att producera sin egen el hemma. I det gamla investeringsstödet kunde man få upp till 70 % i stöd. I utkastet till den nya förordningen är denna nivå sänkt till 60 %. Tanken bakom sänkningen är att det ska främja en utveckling mot sänkta investeringskostnader. Denna tanke ter sig dock optimistisk, för att inte säga orealistisk, eftersom man bara avsätter 50 miljoner kr i stöd under 2009. Huvuddelen av kostnaden för en anläggning är solcellsmodulerna och det är de väldigt mycket större marknaderna som exempelvis Tyskland som har en förmåga att driva modulkostnaderna nedåt.

Det är dock mycket positivt att det nya stödet ger även privata småhusägare som vill producera egen el chansen att sätta upp en solcellsanläggning till ett subventionerat pris. Potentialen för solenergi på våra hustak är mycket större än de flesta kan tro. Vi har 400 miljoner kvadratmeter hustak eller fasader i Sverige som tar emot minst 70 % av maximalt möjlig solinstrålning på årsbasis. Om vi skulle sätta solceller på en fjärdedel av dessa husytor skulle vi kunna producera ca 10 TWh solel per år. Det som jag tycker är mycket attraktivt med denna tanke är att vi skulle klara det utan att exploatera någon ny mark alls. Jämför med bioenergi där det blir en konkurrens om att producera föda, producera virke, producera biobränsle för energiproduktion och en konkurrens med skogens arter. Enligt ArtDatabanken är redan idag 1862 skogslevande arter rödlistade, det vill säga mer eller mindre hotade till sin existens. Deras situation kommer att försämras ytterligare med en ökad press mot ytterligare uttag från våra skogar.

En trevlig sak med en solcellsanläggning hemmavid är att när väl investeringen är gjord kommer den att producera el under en lång tid utan något egentligt behov av service eller underhåll, om inte någon komponent havererar. Leverantörerna av solcellsmoduler garanterar en livslängd på 25 år, eller rättare sagt att toppeffekten efter 25 år är minst 80 % av den ursprungliga toppeffekten.

Mätningar som gjorts på solceller som varit i drift under 25 år på Bullerö i Stockholms skärgård visade att nitton av tjugo moduler hade en uppmätt prestanda som var mindre än 2,0 % under prestanda uppmätta 21 år tidigare. Denna skenbara försämring bedömdes ligga inom felgränserna för mätmetoden. De garantier som ges av modulleverantör är anpassade för alla klimat runt om i världen och i ett svensk klimat kan man därför anta att livslängden för modulerna kommer att vara längre än 25 år. 

En pusselbit som är upplagd men som inte är på plats ännu är nätanslutningsutredningens förslag om nettomätning. En proposition är under framtagande, men det verkar för tillfället som att ett beslut om den kan tas av riksdagen först till hösten och att den kan börja gälla tidigast från 1 januari 2010. Nettomätning kommer att innebär att om du under en månad använder 500 kWh och producerar låta säga 300 kWh solel själv, behöver du bara betala för nettot 200 kWh, oavsett om din solel i praktiken har levererats ut på nätet eller inte.

Lästips

Elisabeth Kjellsson. Potentialstudie för byggnadsintegrerade solceller i Sverige. Rapport 2. Analys av instrålningsnivåer på byggnadsytor.

Jonas Hedström and Linus Palmblad. Performance of old PV modules. Measurement of 25 years old crystalline silicone modules.

Lennart Söder. Bättre kontakt via nätet - om anslutning av förnybar elproduktion ("nätanslutningsutredningen").

ArtDatabanken. Rödlistade arter i Sverige 2005.

En svaghet i förslaget är dock att nettomätning är tänkt att göras på månadsbasis. Denna period borde förlängas till åtminstone ett halvår eftersom en avstämning per månad gör att det inte är lönsamt att sätta upp en större solcellsanläggning än vad som motsvarar elanvändningen under juni eller juli, eftersom det inte kommer att löna sig att sälja små mängder överskottsel. Vi hoppas att den kommande propositionen har detta i åtanke!

Annons

Av Bengt Stridh, viivilla.se mars -09

11. mars 2009
 
Annons
Mer om Förnybar energi
Annons i samarbete med Eon

Just nu gynnsamt läge att investera i solceller

Förnybar energi Har du funderat på att investera i solceller? Med ROT-avdrag, statliga stöd och möjlighet till försäljning av överflödig el är läget just nu fördelaktigt.

Artikeln är ett samarbete med Bixia.

El från grannen – ett smart alternativ

Förnybar energi För att säkra framtiden för vår miljö och våra barn behöver vi satsa mer på klimatsmart energi.

Bidrag för solceller

Förnybar energi Nu kan du söka bidrag för solceller.

Låt dina idéer förändra världen!

Förnybar energi Delta i OECDs tävling Miljöinnovation.

Miljönytt: Hårt tryck på solcellsbidrag

Förnybar energi Pengarna till solcellsstödet räcker inte till alla. Nu fördelas bidraget länsvis.

Gratis el till villaägare?

Förnybar energi Sol vind och vatten… snart är det inte bara tekniknördarna som satsar på förnyelsebara energikällor för det egna hemmet. I takt med stigande elpriser...

Klimatvillan som lagrar solenergi

Förnybar energi Sommarens solenergi fångas på taket, magasineras i marken och återvinns av en värmepump under vintern. Villa Gustafson rymmer en unik lösning för att sänka energiutgifterna och minska klimatpåverkan.

Johans 4 eko-val

Förnybar energi Vår miljöexpert Johan Tell listar sina bästa eko-favoriter!

Energialternativ för gör-det-självaren

Förnybar energi Att tillverka sin egen elektricitet är inte så komplicerat som man kanske först tror. Det är ganska enkelt att bli sin alldeles egen energiproducent...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons