Annons
Solcellsanlägning i Totana, Spanien.
Solcellsanlägning i Totana, Spanien.

Krönika: Nytt investeringsstöd till solceller klart

Förnybar energi

Den 11 juni meddelade regeringen att det nya investeringsstödet till solceller är klart. Stödet innebär att nätanslutna solcellsanläggningar kan få upp till 60% i investeringsstöd eller maximalt 55% om den sökande är ett stort företag. Det maximala stödbeloppet är 2 miljoner kr per anläggning och det beräkningsgrundade beloppet får vara högst 75 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt för solcellsanläggningar. En nyhet i detta nya stöd är att även hybridsystem som producerar både solel och solvärme kan söka stöd.

Annons
Från början var det tänkt att stödet skulle kunna erhållas retroaktivt för anläggningar installerade från och med 1 januari 2009 men EU-kommissionen sade nej till detta och stödet kommer därför att gälla anläggningar som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011.

Stödet söker man via sin länsstyrelse. Företag måste söka före projektet påbörjas medan övriga kan söka inom sex månader från projektstart.

Under 2009 har regeringen budgeterat med 50 miljoner till investeringsstödet. Under 2010-2011 är budgeten inte helt klar men den förväntas bli minst 50 miljoner per år.

Det som är bra med det nya stödet i förhållande till det som fanns under 2005-2008 är att detta stöd kan sökas av alla, medan det gamla var förbehållet offentliga byggnader. Det som är mindre bra med det nya stödet är att det tog så lång tid att få till. Under perioden 1 januari – 1 juli i år fanns inget investeringsstöd, vilket gjorde att byggandet av nya solcellsanläggningar helt avstannade, vilket är ödesdigert för företag som satsas på att bli systemleverantörer av solcellsanläggningar. Inför kommande stöd från 2012 och framåt krävs att arbetet med att förbereda detta stöd startar betydligt tidigare än vad det gjorde nu.

Är då det nya investeringsstödet till nytta för en småhusägare? Nja, blir svaret. Det finns nämligen en hake. Låt säga att du sätter upp en 25 m2 stor solcellsanläggning på ditt hustak. Din årliga solelproduktion om du bor i Mälardalen skulle bli cirka 2700 kWh/år antaget att modulerna ger 850 kWh/kW installerad toppeffekt, vilket kräver att de sitter orienterade rakt mot söder, har en lutning på 30-50 grader mot markplanet och att de inte skuggas någon gång under dagen. Om vi antar en maximal solinstrålning på 1000 W/m2 och en modulverkningsgrad på 13% blir toppeffekten 25 m2 * 1000 * 13% = 3250 W.

Solcellsmodulerna ger likström. För att kunna använda solelen i ditt hus behöver du en växelrikare för att göra om solelen till växelström. Detta ger en del energiförluster. Låt säga att toppeffekten därför blir maximalt 3000 W efter växelriktaren. Ett problem i sammanhanget är att en normal småhusägare under sommarhalvåret inte skulle kunna använda all producerad solel från en sådan anläggning i sitt eget hus. Överskottselen måste då skickas ut på elnätet utanför huset till användning för andra elanvändare. Som solelproducent vill du inte skänka bort din solel gratis. Om du idag skulle vilja sälja den el du skickar ut på elnätet behöver du ett så kallat inmatningsabonnemang hos nätägaren. Ett sådant abonnemang kostar hos de flesta nätägare i storleksordningen 2000-4000 kr per år, där priset beror på vilken nätägare du har. Den el du säljer kan du inte räkna med att få lika mycket betalt för som priset på den el du köper. Typiskt skulle du förmodligen få månadsmedelspotpriset hos den nordiska elbörsen Nord Pool, som under januari-maj i år var 34-44 öre/kWh exkl. moms. Med andra ord skulle det för en normal småhusägare bli en ren förlust att sälja överskottselen eftersom det fasta priset på inmatningsabonnemanget kostar för mycket.


En bild är tagen på de solceller vi har på vårt hustak en aprilmorgon när det var rimfrost på dem.

Du kan då välja att sätta upp en solcellsanläggning som har högst den toppeffekt som ditt hus använder under sommarmånaderna för att slippa att skicka ut överskottsel på nätet. För vårt hus, som har solfångare som minskar och FTX-ventilation som ökar behovet av köpt energi under sommarhalvåret, ligger medeleffekten under ett dygn sommartid på 400-500 W. Det betyder att för oss och de flesta småhusägare skulle det bli tal om mycket små solcellsanläggningar. Vår nuvarande solcellsanläggning har 300 W i toppeffekt.

Det finns dock ett hopp om en rätt snar förbättring för småhusägare. Den så kallade nätanslutningsutredningen har föreslagit ett genomförande av månadsvis nettodebitering. Du behöver då bara betala för nettot av din användning minus egen elproduktion, oavsett om du skickar ut all el på nätet eller inte. Vårt hus använder ca 300-400 kWh per månad under juni-juli. Vi skulle därmed kunna sätta upp en solcellsanläggning som producerar lika mycket utan att få något nettoöverskott under en månad. Då skulle en solcellsanläggning på ca 25 m2 bli lagom för vår del. Utan den skuggning vi har under morgon och kväll skulle det bli några kvadratmeter mindre.

Näringsdepartementet håller på med en proposition där nettodebitering ingår. Med ett riksdagsbeslut i höst kan nettodebitering förhoppningsvis bli verklighet från 1 januari 2010. Vi kommer därför att avvakta propositionen och kanske riksdagens beslut innan vi slår till med en större solcellsanläggning. Priset på solcellsmoduler har gått ner internationellt under senaste halvåret, men eftersom priserna oftast görs upp i andra valutor har det tyvärr inte lett till några prissänkningar i Sverige. Såg att en svensk leverantör till och med höjt sina priser med hänvisning till en svag svensk valuta.

En brist i nätanslutningsutredningens förslag är att nettodebitering är tänkt att göras enbart på månadsbasis.

Detta skulle ge en onödig begränsning av solcellsanläggningarnas storlek, eftersom det skulle ge en dimensionering efter elanvändningen under juni eller juli, med tanke på att det inte lönar sig att sälja små mängder överskottsel. Det borde vara möjligt att välja en nettodebiteringsperiod på upp till ett år. Vi hoppas att den kommande propositionen kommer att innehålla denna möjlighet!

Annons

 

Av Bengt Stridh. viivilla.se juni -09

Bengts lästips:

Nytt investeringsstöd för solceller. Pressmeddelande från regeringen 2009-06-11. 

Stöd till solceller. Information från Energimyndigheten.

Nord Pool. System price. Spotpriset för el kan väljas för vald period och i vald valuta.

Energiberäkningar.

”Nätanslutningsutredningen”. Lennart Söder. Bättre kontakt via nätet - om anslutning av förnybar elproduktion. SOU 2008:13.

 

 

18 juni 2009

8 Kommentarer

2009-07-29
Janne
2009-07-30
Bengt Stridh
2009-07-30
Janne
2009-07-31
Bengt Stridh
2009-08-14
Mvh Tommy
Annons i samarbete med Eon

Just nu gynnsamt läge att investera i solceller

Har du funderat på att investera i solceller? Med ROT-avdrag, statliga stöd och möjlighet till försäljning av överflödig el är läget just nu fördelaktig...

Artikeln är ett samarbete med Bixia.

El från grannen – ett smart alternativ

För att säkra framtiden för vår miljö och våra barn behöver vi satsa mer på klimatsmart energi.

0

Bidrag för solceller

Nu kan du söka bidrag för solceller.

0

Låt dina idéer förändra världen!

Delta i OECDs tävling Miljöinnovation.

0

Miljönytt: Hårt tryck på solcellsbidrag

Pengarna till solcellsstödet räcker inte till alla. Nu fördelas bidraget länsvis.

0

Gratis el till villaägare?

Sol vind och vatten… snart är det inte bara tekniknördarna som satsar på förnyelsebara energikällor för det egna hemmet. I takt med stigande elpriser...

3

Klimatvillan som lagrar solenergi

Sommarens solenergi fångas på taket, magasineras i marken och återvinns av en värmepump under vintern. Villa Gustafson rymmer en unik lösning för att...

7

Johans 4 eko-val

Vår miljöexpert Johan Tell listar sina bästa eko-favoriter!

7

Energialternativ för gör-det-självaren

Att tillverka sin egen elektricitet är inte så komplicerat som man kanske först tror. Det är ganska enkelt att bli sin alldeles egen energiproducent...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons