Annons
Solceller som buskar. Placeringen av solceller är viktig. Mer och mer förespråkas placering på marken.
Solceller som buskar. Placeringen av solceller är viktig. Mer och mer förespråkas placering på marken.

Energialternativ för gör-det-självaren

Förnybar energi

Att tillverka sin egen elektricitet är inte så komplicerat som man kanske först tror. Det är ganska enkelt att bli sin alldeles egen energiproducent utifrån klimatsmarta och energieffektiva metoder. Men det finns en del att tänka på.

Annons
För dig som vill producera egen energi finns en del att ta hänsyn till. Dels finns det olika tekniker men det finns också olika förutsättningar i olika delar av landet. Har man mycket sol men lite vind är det kanske ingen större idé att satsa på vindkraft och vice versa. Det väsentliga är dock att man noga överväger teknikernas olika fördelar och styrkor samt att man kontrollerar lokala föreskrifter och regler som också kan påverka valet av energikälla.

Här nedan listar vi några av alternativen samt lite tips på vad som kan vara bra att tänka på.

SOL

Solceller har lång livslängd och är i princip helt underhållsfria. Detta gör dem till pålitliga energiproducenter. Men det är väldigt viktigt med korrekt placering vad gäller vinkeln – framförallt om man väljer traditionell placering på taket. Den placering som alltmer börjar förespråkas är att montera dem på marken.

- Många lägger solpanelerna på taket dels för att det är enkelt och dels för att det i vissa fall helt enkelt inte går att placera dem någon annanstans. Men med en traditionell placering på taket blir solpanelerna för varma och då försvinner väldigt mycket av effekten. Sen är det väldigt viktigt med vinkeln mot solen. Så det bästa sättet att montera dem är på en solföljare, en motorstyrning som ser till att vinkeln mot solen alltid är rätt. Dessutom slipper man få dem täckta av snö på det viset, säger Ulf Bolumlid, chef för produktutveckling Windforce.

Med optimal vinkel mot solen kan solceller producera 50-60% mer energi mitt på sommaren och 30-40% mer vintertid än om de varit fast monterade.

VIND

Vindkraft är ett alternativ som kommer allt mer i takt med att det börjar komma små men ändå väldigt effektiva minikraftverk. Men här är det viktigt att lägga lite tid på en analys. Du bör först göra en allmän bedömning om det område där du vill sätta upp ett vindkraftverk är lämpligt eller ej.

För vindkraftverk under tre meter i diameter och under 20 meter höga krävs inget bygglov, dessa klassas som miniverk. Men det kan vara bra att informera berörda myndigheter om dina planer innan du genomför en installation.

På Vindlov.se som är ett samarbete mellan olika myndigheter finns en mycket bra beskrivning av bedömningar, definitioner och tillstånd kring etablering av miniverk.

Hos Energimyndigheten finns utförliga vindkartor men här är viktigt att tänka på att sådana kartor baseras på mätningar på högre höjder, från 49 meter och uppåt, så de kanske inte går att översätta direkt till just dina förhållanden. Vid uppförande av mindre vindturbiner är det istället viktigare att titta på just dina lokala förhållanden på den höjden du har tänkt dig.

Hybridsystem – Sol och vind

De system som alltfler förespråkar är en kombination av vind och sol som samverkar för att på det sättet komplettera och minska de dagar då du blir helt utan egen elproduktion. Här finns det planer på ett kombinerat system där både solpaneler med solföljare och vindturbin sitter på samma mast – ett plug and play system så att säga. Oavsett om det sitter i samma enhet eller ej består det i huvudsak av fyra olika huvudkomponenter: Vindkraftverk, Solpanel, Batteripaket och Växelriktare, sammankopplade med tåliga kablar dolda i masten och nedgrävda i marken.

Annons

Fakta:
Nettodebitering
Med nettomätning/debitering menas att man skickar ut den el man producerar direkt ut på elnätet via vägguttaget. På så sätt kan man själv använda den el man producerar samtidigt som man får kompensation för det överskott man tillverkar sett över viss tid. Till exempel de dagar då det är soligt och blåser mycket. Det krävs dock en överenskommelse med din el-leverantör för att detta skall vara möjligt, så hör med dem först. Energimyndigheten har i uppdrag att utreda frågan och ska lämna förslag till Näringsdepartementet i höst.

Batteripaket
Där nettomätning inte är möjlig behövs ett batteripaketet. I batteripaketet lagras den energi du producerar i vindkraftverket och solpanelerna. Batteripaketet fungerar även som en back-up. De dagar du producerar ett överskott lagras energin i batteripaketet så att du kan använda den de dagar ditt system inte kan producera tillräckligt med energi.

Växelriktare

Vindkraftverket och solpanelerna genererar vanligtvis elektricitet i 24V eller 48V. För att du skall kunna använda elektriciteten i ditt hem behövs en växelriktare som automatiskt omvandlar all ingående elektricitet till 230V.

Redaktionen rekommenderar

6 september 2010

7 Kommentarer

2010-09-24
elkraft/värmeingenjören
2010-09-27
Jonas da Silva Larsson
2010-09-29
Lars Modig
2010-09-29
Allmänt intresserad
2010-09-29
Daniel
0

PA Gullö låter solen värma berget

Familjen Gullö valde en kombination av sol och bergvärme när det var dags att pensionera den gamla oljepannan.

0

Bygg så att solen värmer huset

Efter denna underbart soliga sommar ligger det nära till hands att man börjar fundera på att värma sitt hus med gratis flödande solvärme. Idag känner...

0

Vi slipper elräkningarna!

De betalar ingen energiskatt, ingen moms, inga nätavgifter och, framför allt, inte heller de allt högre kilowattpriserna. Familjen Gustafsson, är självf...

0

Solvärmen blir billigare med ny teknik

Solvärmen har under många år kommit litet i skymundan i energidebatten.

0

Låt solen värma tappvattnet

Funderar du på att köpa ny elektrisk varmvattenberedare? Med hjälp av solfångare kan en normalfamilj spara ungefär 2000 kilowatt-timmar om året.

0

Frågor o svar om sol- och bergvärme

Här svarar energiexperten Lars Andrén på 5 grundläggande frågor om sol- och bergvärme.

Artikeln är ett samarbete med Bixia.

El från grannen – ett smart alternativ

För att säkra framtiden för vår miljö och våra barn behöver vi satsa mer på klimatsmart energi.

0

"Solpaneler och bilbatterier fixar vår el"

Peter Sareklints solcellspaneler är kopplade till begagnade bilbatterier som kommer från en krockad bil – och har gjort familjen i stort sett självförsö...

0

Mer om familjen Gustavssons elsystem

Läs mer om familjen Gustavsson som varken betalar energiskatt, moms eller nätavgifter.

Vi i Villas policy
Avbryt

Här kan du bli medlem i Vi i Villa genom att logga in med ett befintligt konto från sociala medier eller genom att skapa ett nytt konto, kopplat till din e-postadress nedan.

Som medlem får du tillgång till erbjudande och rabatter från våra leverantörer. Du kan också enkelt deltaga i våra tävlingar och forum när du är inloggad som medlem på webbplatsen.

Läs mer om medlemskapet och hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Annons