Annons
Solceller som buskar. Placeringen av solceller är viktig. Mer och mer förespråkas placering på marken.
Solceller som buskar. Placeringen av solceller är viktig. Mer och mer förespråkas placering på marken.

Energialternativ för gör-det-självaren

Förnybar energi

Att tillverka sin egen elektricitet är inte så komplicerat som man kanske först tror. Det är ganska enkelt att bli sin alldeles egen energiproducent utifrån klimatsmarta och energieffektiva metoder. Men det finns en del att tänka på.

Annons
För dig som vill producera egen energi finns en del att ta hänsyn till. Dels finns det olika tekniker men det finns också olika förutsättningar i olika delar av landet. Har man mycket sol men lite vind är det kanske ingen större idé att satsa på vindkraft och vice versa. Det väsentliga är dock att man noga överväger teknikernas olika fördelar och styrkor samt att man kontrollerar lokala föreskrifter och regler som också kan påverka valet av energikälla.

Här nedan listar vi några av alternativen samt lite tips på vad som kan vara bra att tänka på.

SOL

Solceller har lång livslängd och är i princip helt underhållsfria. Detta gör dem till pålitliga energiproducenter. Men det är väldigt viktigt med korrekt placering vad gäller vinkeln – framförallt om man väljer traditionell placering på taket. Den placering som alltmer börjar förespråkas är att montera dem på marken.

- Många lägger solpanelerna på taket dels för att det är enkelt och dels för att det i vissa fall helt enkelt inte går att placera dem någon annanstans. Men med en traditionell placering på taket blir solpanelerna för varma och då försvinner väldigt mycket av effekten. Sen är det väldigt viktigt med vinkeln mot solen. Så det bästa sättet att montera dem är på en solföljare, en motorstyrning som ser till att vinkeln mot solen alltid är rätt. Dessutom slipper man få dem täckta av snö på det viset, säger Ulf Bolumlid, chef för produktutveckling Windforce.

Med optimal vinkel mot solen kan solceller producera 50-60% mer energi mitt på sommaren och 30-40% mer vintertid än om de varit fast monterade.

VIND

Vindkraft är ett alternativ som kommer allt mer i takt med att det börjar komma små men ändå väldigt effektiva minikraftverk. Men här är det viktigt att lägga lite tid på en analys. Du bör först göra en allmän bedömning om det område där du vill sätta upp ett vindkraftverk är lämpligt eller ej.

För vindkraftverk under tre meter i diameter och under 20 meter höga krävs inget bygglov, dessa klassas som miniverk. Men det kan vara bra att informera berörda myndigheter om dina planer innan du genomför en installation.

På Vindlov.se som är ett samarbete mellan olika myndigheter finns en mycket bra beskrivning av bedömningar, definitioner och tillstånd kring etablering av miniverk.

Hos Energimyndigheten finns utförliga vindkartor men här är viktigt att tänka på att sådana kartor baseras på mätningar på högre höjder, från 49 meter och uppåt, så de kanske inte går att översätta direkt till just dina förhållanden. Vid uppförande av mindre vindturbiner är det istället viktigare att titta på just dina lokala förhållanden på den höjden du har tänkt dig.

Hybridsystem – Sol och vind

De system som alltfler förespråkar är en kombination av vind och sol som samverkar för att på det sättet komplettera och minska de dagar då du blir helt utan egen elproduktion. Här finns det planer på ett kombinerat system där både solpaneler med solföljare och vindturbin sitter på samma mast – ett plug and play system så att säga. Oavsett om det sitter i samma enhet eller ej består det i huvudsak av fyra olika huvudkomponenter: Vindkraftverk, Solpanel, Batteripaket och Växelriktare, sammankopplade med tåliga kablar dolda i masten och nedgrävda i marken.

Annons

Fakta:
Nettodebitering
Med nettomätning/debitering menas att man skickar ut den el man producerar direkt ut på elnätet via vägguttaget. På så sätt kan man själv använda den el man producerar samtidigt som man får kompensation för det överskott man tillverkar sett över viss tid. Till exempel de dagar då det är soligt och blåser mycket. Det krävs dock en överenskommelse med din el-leverantör för att detta skall vara möjligt, så hör med dem först. Energimyndigheten har i uppdrag att utreda frågan och ska lämna förslag till Näringsdepartementet i höst.

Batteripaket
Där nettomätning inte är möjlig behövs ett batteripaketet. I batteripaketet lagras den energi du producerar i vindkraftverket och solpanelerna. Batteripaketet fungerar även som en back-up. De dagar du producerar ett överskott lagras energin i batteripaketet så att du kan använda den de dagar ditt system inte kan producera tillräckligt med energi.

Växelriktare

Vindkraftverket och solpanelerna genererar vanligtvis elektricitet i 24V eller 48V. För att du skall kunna använda elektriciteten i ditt hem behövs en växelriktare som automatiskt omvandlar all ingående elektricitet till 230V.

Redaktionen rekommenderar

6 september 2010

7 Kommentarer

2010-09-24
elkraft/värmeingenjören
2010-09-27
Jonas da Silva Larsson
2010-09-29
Lars Modig
2010-09-29
Allmänt intresserad
2010-09-29
Daniel
Annons i samarbete med Eon

Just nu gynnsamt läge att investera i solceller

Har du funderat på att investera i solceller? Med ROT-avdrag, statliga stöd och möjlighet till försäljning av överflödig el är läget just nu fördelaktig...

Artikeln är ett samarbete med Bixia.

El från grannen – ett smart alternativ

För att säkra framtiden för vår miljö och våra barn behöver vi satsa mer på klimatsmart energi.

8

Krönika: Nytt investeringsstöd till solceller klart

Den 11 juni meddelade regeringen att det nya investeringsstödet till solceller är klart. Stödet innebär att nätanslutna solcellsanläggningar kan få upp...

0

Bidrag för solceller

Nu kan du söka bidrag för solceller.

0

Låt dina idéer förändra världen!

Delta i OECDs tävling Miljöinnovation.

0

Miljönytt: Hårt tryck på solcellsbidrag

Pengarna till solcellsstödet räcker inte till alla. Nu fördelas bidraget länsvis.

0

Gratis el till villaägare?

Sol vind och vatten… snart är det inte bara tekniknördarna som satsar på förnyelsebara energikällor för det egna hemmet. I takt med stigande elpriser...

3

Klimatvillan som lagrar solenergi

Sommarens solenergi fångas på taket, magasineras i marken och återvinns av en värmepump under vintern. Villa Gustafson rymmer en unik lösning för att...

7

Johans 4 eko-val

Vår miljöexpert Johan Tell listar sina bästa eko-favoriter!

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons