Annons

Intervju med Mona Sahlin om villaoljan

Energiberäkning

Mona Sahlin i intervju för Vi i Villa - oljan borta från villor när jag slutat som politiker.

Annons

Vi i villa ger dig allt inom kök, bad och inredning.

Foto: Per Westergård

-Det blir ingen energiskatt på biobränslen inom överskådlig tid. Vi kommer att fortsätta använda skatter och andra styrmedel för att fördyra det som är dåligt men också, mer än hittills, stimulera det som är bra!

Energiminister Mona Sahlin tänker avveckla beroendet av olja.
I en intervju för Vi i Villa säger hon, utan att tveka, att olja som energikälla för bostäder kommer att vara överspelad redan under hennes egen aktiva tid som politiker.

Konverteringsstödet

Marknaden tycks ju vara på väg att klara avvecklingen på egen hand, men Mona Sahlin tycker ändå inte att konverteringsstödet är att slå in öppna dörrar.

- Det är möjligt att omställningen till stor del är självgående. Men vi vill även nå de grupper som kanske inte haft råd att investera i ett nytt värmesystem. Därmed vill vi också skynda på utvecklingen.

Mona Sahlin ser alltså ett ganska snart slut på oljeepoken för värme. De alternativ som står till buds är fjärrvärme, värmepump och biobränsle i form av pellets eller ved, och solvärme som komplement. Att många villaägare hittills har gått från olja till värmepump, och därmed ökad elanvändning, ser hon inte som något stort problem.

-Konverteringsstödet stimulerar ju även avvecklingen av direktverkande elvärme, och övergång från elvärme till värmepump minskar elbehovet. Det anser vi kompenserar den ökade elanvändningen som övergången från olja till värmepump skapar.

Industrin och transporter

För byggnader och inom industrin rullar omställningen på. Det stora problemet är transporterna. Idag används fortfarande 92 TWh (miljarder kWh) olja för transporter, medan uppvärmningen är nere i 27 TWh. Och alternativen är inte lika självklara, även om både etanol, biogas och dme-bränslen (från industriell biomassa) tillsammans förväntas kunna ersätta en hel del bensin och diesel.

-Omställningen kommer inte att vara färdig år 2020, men snålare bilar och konkurrenskraftiga alternativa bränslen kommer att ha tagit oss en bra bit på väg. Även i det fallet blir de politiska styrmedlen viktiga; trängselskatterna i Stockholm är ett lysande exempel, som jag kan vakna mitt i natten och glädjas åt!

Politiska styrmedel blir alltså viktiga; de styrmedel som redan finns kommer att utvecklas: grön skatteväxling, koldioxidskatt, elcertifikat… Någon återvändo eller några sänkta skattesatser är inte aktuella. Ändå kan Mona Sahlin ibland stämma in i kritiken mot energibolagen och kraven på ”rimliga el- och energipriser”.

- Jag håller med om att det kan uppfattas som en motsättning att både hålla priserna nere för konsumenternas skull, men samtidigt önska sig höga energipriser och en minskad förbrukning för miljöns skull. Och jag tror att enskilda människors höga energikostnader i första hand ska motverkas genom att energianvändningen effektiviseras och att var och en ökar sin medvetenhet och ser kopplingen mellan förbrukning och kostnader.

Annons

Ett exempel på det är att införa individuell mätning av värme och varmvatten i lägenheter.

Sverige har förutsättningarna

Mona Sahlin tror att vi i Sverige måste bereda oss på högre energipriser, på olja på grund av minskad tillgång och världsläget, och på el på grund av att hela Europa håller på att bli en enda gemensam elmarknad.

- Då kommer även vi i Sverige, som ändå fortfarande har relativt låga elpriser, att få anpassa oss till en högre prisnivå. Sverige har goda, för att inte säga unika, förutsättningar att ersätta oljan med förnyelsebar energi. Vi har biobränsle i skogarna, vi har tillgänglig åkermark för energiproduktion och vi har den pålitliga vattenkraften.

- Och redan på kort sikt har även vindkraften en stor potential, säger Mona Sahlin.

Men frågan är vilken kraft Sverige har att som ensamt land driva en avveckling av olja om resten av världen fortsätter använda olja, eller övergår till att kanske göra flytande bränsle av kol till ett lägre pris än vår egen miljövänligare bränslemix; kolreserverna är ofantligt mycket större än oljereserverna.

- Jag är övertygad om att även resten av världen måste, och kommer att, minska sin oljeanvändning och sina utsläpp av koldioxid. Allt fler länder tar växthuseffekten på allvar, och även i USA uppmanas folk att köra bil mindre, även om amerikanen i gemen fortfarande är ganska omedveten och okunnig om sambanden mellan livsstil och miljö.

- Största hindret för en omställning av världens, och särskilt USA:s, energisystem är politisk feghet. Men det kommer att svänga, säger Mona Sahlin. Och då blir det en utveckling av sol, vind, vågkraft och andra förnyelsebara energikällor, i kombination kanske med ”clean coal” och fossila bränslen där man återför koldioxiden till underjorden.

- Och framför allt, tror jag, kommer energin att användas betydligt effektivare i framtiden än den gjort hittills.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
10 april 2006

0 Kommentarer

1

Johan Tells 4 ekoval

Vår miljöexpert Johan Tell listar sina bästa eko-favoriter!

0

Krönika: Spara energi med nya vanor

Vad slukar mest energi i ett hem; elektronik, dålig isolering eller tonårsbarn? Vi i Villas miljöskribent Johan Tell delar här med sig av sina fundering...

0

Huskompisar: Krönika Annika Marklund

”Alltså”, säger Mattias och snurrar på sin espressokopp, ”vad gick er senaste elräkning på egentligen?”

0

Boktips - ekonomitips

Vinterkyla och lågkonjunktur biter hårt i plånboken. Då kan det löna sig att investera i en bok som hjälper dig att hantera dina slantar klokt.

0

Miljönytt: Svenskarna medvetna elkonsumenter

Enligt en rapport från Energimyndigheten är det fler och fler hushåll som byter elleverantör.

0

Välj rätt uppvärmning: tabell

Att byta uppvärmningssystem kan ge besparingar, både för plånboken och miljön. Här är checklistan som hjälper dig att se vad som passar just dig och...

0

Välj rätt uppvärmning

Att byta uppvärmningssätt kan ge besparingar för både plånboken och miljön. Vilket alternativ som är bäst för dig är dock högst personligt. Vår guide...

0

Nytt & Nyttigt januari 2010

Slut ett eget klimatavtal! En elmätare redovisar din exakta förbrukning.

1

Effektivisera elvärmen

Värmer du upp huset med direktverkande el? I så fall finns det troligen många dyra kilowattimmar att spara. Här får du exempel på energismarta investeri...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons