Annons
Foto: Fotoakuten

Effektivisera elvärmen

Energiberäkning

Värmer du upp huset med direktverkande el? I så fall finns det troligen många dyra kilowattimmar att spara. Här får du exempel på energismarta investeringar.

Annons

Över en halv miljon småhus har direktverkande el som huvudvärmekälla. Ett faktum som vittnar om en svunnen tid då elvärme var både bekvämt och billigt. Idag återstår bara bekvämligheten: elvärme är praktiskt men räkningarna gräver djupa hål i många villaägares hushållskassa.

Den stora lösningen är att byta uppvärmningssystem. Det går att söka statligt bidrag för konvertering, och tusentals villaägare har idag ersatt elvärmen med vattenburen fjärrvärme, biobränsle eller värmepump.

Alternativet till den stora lösningen är att behålla den direktverkande elen och göra en översyn av husets energianvändning. Vid sidan av traditionella energisparåtgärder som tätning och tilläggsisolering bör du börja med att kontrollera hur uppvärmningen i ditt hus fungerar, säger Mats Danielsson, energi- och klimatrådgivare i Göteborg.

- Om elementen är i dåligt skick och inomhustemperaturen är ojämn bör du överväga att byta elementen eller sätta in nya elektroniska termostater som snabbt och exakt anpassar uppvärmningen efter inställd temperatur.

Reglera värmen centralt

Vill du inte byta alla element eller termostater kan du istället installera en reglercentral som övertar styrningen av värmen. Reglercentralen består av en liten låda som ansluts till elementens säkringar i proppskåpet. Själva inkopplingen bör göras av en behörig elektriker. När systemet är inkopplat pulserar strömmen ut till elementen i olika intervaller, beroende på hur mycket tillskottsvärme som huset behöver. Du sköter övervakningen enkelt via en display.

- Ett reglersystem kan ge en energibesparing på 10-15 procent som en följd av att temperaturregleringen justeras och förbättras, säger Mats Danielsson.

Det finns olika typer av reglersystem från cirka 7000 kronor och uppåt. Med ett lite dyrare system får du mer flexibilitet och kan styra värmen i olika delar av huset. Du ställer då in temperaturen i ”zoner” från din reglercentral. Ett annat alternativ är ett decentraliserat system med separata reglerenheter som i princip gör det möjligt att ha en temperaturzon för varje rum.

I ett reglersystem finns ofta extrafunktioner som spar energi, till exempel ”vädringslås” som innebär att elementen inte slås på när du tillfälligt öppnar en dörr eller ett fönster. Det är även enkelt att tidsprogrammera systemet så att temperaturen ändras under natten eller när du är på jobbet.

- Det lönar sig att sänka temperaturen periodvis, men du bör också tänka på att det tar tid och extra energi att värma upp huset igen. Det bästa är att testa sig fram och bedöma hur sparfunktionerna påverkar elförbrukningen och boendekomforten, säger Mats Danielsson.

Under senare år har utvecklingen inom trådlös kommunikation banat väg för smidiga reglersystem som kan styra och övervaka hela husets apparatur. Ännu så länge appliceras tekniken mest vid nybyggnation. Men det går även göra installationer i befintliga hus.

- Mitt förslag är vända sig till elektriker som har erfarenhet av den här typen av installationer och be dem titta på de specifika förutsättningarna i huset, säger Mats Danielsson.

Annons

Värmepump lönar sig i regel

Luft/luftvärmepumpen, även kallad komfortvärmepump, har blivit en allt populärare värmekälla i kombination med direktverkande el. Enligt beräkningar hos Energimyndigheten kan värmepumpen täcka uppemot 25-40 procent av det årliga elvärmebehovet. Kostnaden för värmepumpen brukar ligga kring 15 000-25 000 kronor, inklusive installation.

- Bäst nytta gör värmepumpen i ett hus med öppen planlösning, där varmluften kan fördelas över stora ytor, säger Anders Odell på Energimyndighetens Testlab.

Värmepumpen dimensioneras utifrån hushållets energibehov och monteras på lämplig plats av en behörig installatör. Det är viktigt att el-elementens termostater är rätt inställda, så att värmeregleringen slår på endast när värmepumpen inte klarar att hålla inomhustemperaturen, framhåller Anders Odell.

- När värmepumpen sedan tagits i bruk bör du se till att rengöra pumpens filter enligt anvisningarna. Smutsiga filter kan nämligen försämra värmeutbytet efterhand.

Luft/luftvärmepumparnas effektivitet brukar minska i takt med att det blir kallare utomhus. Ändå är värmeutbytet förhållandevis bra ända ner mot 15 minusgrader, visar Energimyndighetens test.

– Med tanke på att värmepumpens kapacitet varierar efter temperaturförhållanden bör man i första hand titta på pumpens årsvärmefaktor. Denna uppgift ger en fingervisning om hur mycket energi man kan spara i huset.

Hos en genomsnittlig luft/luftvärmepump ligger årsvärmefaktorn en bit över 3 i södra Sverige, vilket innebär att den avger drygt tre gånger mer värmeenergi än den el som tillförs pumpen. Alla etablerade märken har numera även en funktion för underhållsvärme som spar energi och tillval för fjärrstyrning.

Under sommartid kan värmepumpen även ställas in för luftkonditionering (”komfortvärme”).

- Tänk dock på att denna funktion inte spar energi eftersom kylning ger en högre strömförbrukning än uppvärmning.

Energimyndigheten har hittills testat ett 30-tal modeller av luft/luftvärmepumpar och kommer att genomföra ytterligare tester kontinuerligt.

- Alla resultat läggs ut på Energimyndighetens hemsida, tipsar Anders Odell.

Lönsam mix av värmekällor

Med flera värmekällor i huset har du möjlighet att välja vilken uppvärmning som för tillfället är mest praktisk och kostnadseffektiv. Även om varje värmekälla innebär en extra utgift kan en smart kombinationslösning bli lönsam på sikt. Följande produkter fungerar i regel bra med direktverkande el:

Solvärme: bidrar med större delen av varmvattenförsörjningen under sommarhalvåret. Passa på när du ska byta den gamla varmvattenberedaren och välj då en ny modell med solslinga. Ett solfångarpaket för tappvarmvattnet kostar cirka 25 000-35 000 kronor.

Braskamin: erbjuder både en mysig brasa att titta på och en snabb uppvärmning av rummen under kyliga dagar. Passar bra om du har tillgång till egen ved. Prisintervallet för braskaminer varierar mellan 10 000-30 000 kronor.

Pelletskamin: håller värmen betydligt längre än braskaminen och sköter eldningen automatiskt via en termostat. Kaminens pelletsförråd brukar räcka 1-2 dygn under vintern. Priset brukar ligga kring 25 000-40 000 kronor, inklusive installation.

Spiskassett: är en självklar energiinvestering om du har en öppen murad spis i huset. Kassetten tillvaratar upp till 70 procent av brasvärmen. Låt en sotare undersöka skorstenen före installation. Cirkapris: 7 000-16 000 kr.

13. oktober 2010
 
Annons
Mer om Energiberäkning

Johan Tells 4 ekoval

Energiberäkning Vår miljöexpert Johan Tell listar sina bästa eko-favoriter!

Krönika: Spara energi med nya vanor

Energiberäkning Vad slukar mest energi i ett hem; elektronik, dålig isolering eller tonårsbarn? Vi i Villas miljöskribent Johan Tell delar här med sig av sina fundering...

Huskompisar: Krönika Annika Marklund

Energiberäkning ”Alltså”, säger Mattias och snurrar på sin espressokopp, ”vad gick er senaste elräkning på egentligen?”

Boktips - ekonomitips

Energiberäkning Vinterkyla och lågkonjunktur biter hårt i plånboken. Då kan det löna sig att investera i en bok som hjälper dig att hantera dina slantar klokt.

Miljönytt: Svenskarna medvetna elkonsumenter

Energiberäkning Enligt en rapport från Energimyndigheten är det fler och fler hushåll som byter elleverantör.

Miljönytt: Lättare välja energisnåla produkter

Energiberäkning Energimyndigheten hjälper dig att välja energisnålt.

Välj rätt uppvärmning: tabell

Energiberäkning Att byta uppvärmningssystem kan ge besparingar, både för plånboken och miljön. Här är checklistan som hjälper dig att se vad som passar just dig och ditt hus.

Välj rätt uppvärmning

Energiberäkning Att byta uppvärmningssätt kan ge besparingar för både plånboken och miljön. Vilket alternativ som är bäst för dig är dock högst personligt. Vår guide...

Nytt & Nyttigt januari 2010

Energiberäkning Slut ett eget klimatavtal! En elmätare redovisar din exakta förbrukning.

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons