Annons

Hur mycket betalar du för elcertifikatet?

Elavtal

Det skiljer nästan två öre per kWh mellan högsta och lägsta konsumentpris på elcertifikat.

Annons

Elbolagen har tagit ut allt från drygt 2 öre till över 4 öre per kWh för de nya elcertifikaten. Men från och med halvårsskiftet är samtliga 170 leverantörer nu skyldiga att redovisa sitt pris på certifikaten till Energimyndigheten.

-Kunderna kan på så sätt enklare jämföra priserna mellan de olika elbolagen, säger Catrine Granö, informatör på Energimyndigheten.

Elbolagen förhandlar åt konsumenten

Sedan drygt ett år består villaägarens elräkning av ytterligare en komponent, utöver nätavgifter, skatter och själva energipriset, nämligen avgiften för elcertifikat.

Elcertifikat är något som samtliga elkonsumenter måste köpa av de elproducenter som framställer miljövänlig, förnyelsebar el (se faktarutan). Men eftersom enskilda villaägare och andra småkunder inte tjänar något på att själva handla sina elcertifikat så överlåter man åt Fortum, Vattenfall, Sydkraft och de andra cirka 170 elleverantörerna att hantera certifikaten.

-Elkunder i villa eller lägenhet har inget att vinna på att själv hantera certifikaten, säger Catrine Granö. Troligen krävs en årsförbrukning upp emot 100 MWh, alltså cirka fyra gånger så mycket som en elvärmd villa, för att det ska vara någon idé att köpa sina egna certifikat. Var och får då göra sina egna kalkyler och kan i så fall diskutera frågan med sin elleverantör.

De kunder som låter sitt elbolag sköta certifikaten märker detta som ytterligare en post på elräkningen, Vanligtvis kostar certifikaten, uträknat per kWh, mellan två och tre öre.

Jämför både kilowattpris och certifikatavgift

Från det att elcertifikaten infördes 1 maj 2003 har Konsumentverket redovisat frivilligt inlämnade uppgifter från elbolagen i en jämförande prislista över det sammanlagda elpriset, inklusive certifikaten. Men efter riksdagsbeslut i våras blir rapportskyldigheten till Energimyndigheten obligatorisk, och där ska det också framgå hur stor administrationskostnad elbolagen tar ut av småförbrukare för att hantera certifikaten.

Det finns goda skäl för villaägare och andra elkunder att jämföra elbolagens priser på certifikat. Om ett bolag är ett öre billigare på elpriset, men ett öre dyrare på certifikaten, så blir det i slutänden samma pris. Den villaägare som funderar på att byta elleverantör bör alltså även granska leverantörernas pris på certifikaten.

-Nu är ju certifikaten ett relativt liten del av hela elpriset, säger Catrine Granö, och certifikatens syfte är vällovligt för att skapa en miljövänligare elproduktion för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Kyotoavtalet. 

Annons

Vad är elcertifikat?

Elcertifikaten infördes som ett politiskt marknadsinstrument för att öka utbyggnadstakten för förnyelsebar elproduktion. Det övergripande målet är att öka miljövänlig elproduktion från dagens 7 TWh (miljarder kWh) till 17 TWh år 2010 (drygt tio procent av Sveriges beräknade elbehov).

Ska gynna förnyelsebar energi

Kärnkraften och den storskaliga vattenkraften, alltså de dominerande elproducenterna, får inga pengar från certifikaten. Pengarna gynnar biobränslen, vindkraft och småskalig vattenkraft. Fortfarande går merparten till elproduktion från biobränslen i kraftvärmeverk och i processindustrin. Småskalig vattenkraft får en mindre del och vindkraften har fortfarande en marginell andel i certifikatsystemet. Men syftet är alltså att få fart på både vind och vatten. För vattenkraften handlar det till stor del om att effektivisera befintliga kraftverk och därmed producera mer el utan att bygga ut fler vattendrag. Systemet har dock fått kritik för att det också lockar till utbyggnad av minikraftverk i orörda bäckar och åar.

Alla elkunder måste betala

Modellen fungerar så att den som producerar miljövänlig el, enligt definitionen, har rätt att sälja ett certifikat per producerad MWh (tusen kWh) el. Så ”uppstår” ett certifikat i producentledet.
Certifikaten bjuds sedan ut på marknaden antingen via elbörsen NordPool, via mäklare eller i direkt handel mellan två parter.
På köparsidan finns samtliga elkunder, i de flesta fall företrädda av sina elleverantörer. Elkunderna har en lagstadgad kvotplikt, ett köptvång, som i år uppgår till 0,081 certifikat per MWh konsumerad el. En genomsnittlig villaägare med elvärme, som förbrukar 25 MWh el per år, måste sålunda köpa ungefär två certifikat.

För att öka stimulansen till förnyelsebar el höjs kvotplikten varje år. I fjol när systemet infördes var kvotplikten 0,074 certifikat per MWh. År 2010 kommer plikten att vara uppe i 0,169. Det betyder att villaägaren med elvärme då måste köpa drygt fyra certifikat via sin elleverantör.

Rejäla påslag vanligt

Konsumenternas efterfrågan möter elproducenternas utbud på marknaden. Tillgång och efterfrågan skapar ett pris. Under förra året, 2003, svängde priset mellan som lägst 93 kronor och som högst 325 kronor per certifikat, med ett genomsnittspris på mellan 210 och 220 kronor. Om priset är 220 kronor får elproducenten får ett extra tillskott på 22 öre per producerad kWh. För konsumenten, som ska betala i andra änden, blir priset i detta fall 1,6 öre per kWh.

1,6 öre per kWh är alltså hittills den verkliga kostnaden i genomsnitt för elcertifikaten. Likväl tar elleverantörerna ut, om inte det dubbla så i vart fall ett rejält påslag för sin administration av certifikaten. Och det är alltså detta som nu ska bli mer genomlyst i Energimyndighetens jämförelse av de olika leverantörernas pris för certifikaten till sina slutkunder.

Veta mer?

Läs jämförelserna av kostnaderna för elcertifikat på www.elpriser.konsumentverket.se eller www.stem.se

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
9 september 2004

0 Kommentarer

0

"Vår kompis drog om all el hemma"

Vår vän drog om all el – hur funkar det försäkringsmässigt, undrade Vi i Villas läsare. Läs vår expert Peter Bratts svar här.

2

Elnätsdom ger dyrare elräkningar

Hushållen får dyrare elräkningar efter dom om prisreglering i elnät.

0

Skydda dig mot felaktiga fakturor - tre goda tips

Har du fått en faktura på en vara eller tjänst du inte beställt är du inte ensam. Men budskapet är tydligt: Bestrid, och betala inte!

3

Så sänker du elnotan

Hur ser ditt elavtal ut? Rörligt pris löpande, rörligt ett år, fast pris eller tills vidarepris? Lägg en stund på att se över ditt elavtal – du kan...

0

Elbolagen vill återupprätta förtroendet

Nu ska det bli slut på krångliga fakturor, försenade leverantörsbyten och otydliga avtal. Det lovar energibranschen som nu drar igång en storoffensiv...

1

Elarbeten du får göra själv

Det är för din säkerhets skull. Här följer Elsäkerhetsverkets regler om vad man får göra själv när det handlar om elinstallationer.

0

Så får du rätt mot elbolaget

Så här går du tillväga om du råkar ut för problem med eljättarna.

3

Så här byter du elbolag

När kvicksilvret kryper nedåt ökar kostnaden för elen. Du kan spara massor av pengar genom att omförhandla ditt elpris eller genom att byta elleverantör...

1

Vad har elbolaget i min trädgård att göra?

Oftast är det yttre faktorer som orsakar störningar i distributionen av el. Det kan vara åska, blåst eller snö.

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons