Annons

Energimyndigheten i kritisk rapport - kunden i underläge

Elavtal

Elkunden har hamnat i underläge. Elbolagen dikterar villkoren och har tagit monopol på att tolka tvister mot sina kunder. Och bolagen sitter på makten; om inte kunden betalar blir det mörkt och kallt i huset. Energimyndigheten har för första gången analyserat konsumentens situation på elmarknaden.

Annons

Energimyndighetens rapport innehåller en anmärkningsvärd beskrivning av en ojämlik marknad. Ibland skickar elbolagen ut felaktiga fakturor; sammanblandning av kunder och andra misstag är inte helt ovanliga.

Alla kan göra misstag, men just på elmarknaden är det mycket svårt för en kund att få upprättelse. Det har till och med hänt att grundlösa och rent felaktiga fakturor lett till tvister där elbolaget enväldigt tagit till sitt starkaste vapen och släckt ljuset.

Kunden är då nästan rättslös eftersom det heller inte finns någon oberoende myndighet eller instans som kan pröva ärendet och avgöra om elbolagets tolkning och åtgärder är rimliga. I de flesta andra branscher såsom hyresmarknaden, försäkringar och banker finns sådana oberoende prövningsinstanser. Bolagets tolkning gäller som sanning.

Risken för felaktiga fakturor tycks heller inte minska; svårigheterna snarare ökar när reformen om månadsvis avläsning ska vara genomförd i juli 2009.

En vanlig felkälla är att nätbolagen sköter avläsningen som mellanhand i affären mellan kunden och elleverantören. När nätbolagen byter ägare eller kunden byter elleverantör ökar risken för sammanblandningar och andra fel.

Obehagliga överraskningar

Konsumenterna kan hamna i kläm på flera sätt. När elbolagen skickar ut räkningar som grundar sig på uppskattad och preliminär förbrukning kan det leda till obehagliga överraskningar när avläsningen avstämningen för den verkliga förbrukningen till slut görs. Avstämningsfakturor på åtskilliga tusenlappar är inte ovanligt. Och inte nog med det; det förekommer att bolaget tar ut ett högt dagsaktuellt pris för hela förbrukningen, trots att strömmen i själva verket förbrukats under perioder bakåt i tiden med betydligt lägre elpriser.

Energimyndigheten anser att elbolagen själva har skuld till att avläsning och korrigering av elfakturorna sker med så stor eftersläpning. Man kan inte begära att kunderna ska hålla reda på avvikelserna mellan preliminär fakturering och verklig förbrukning. Ändå kan stora avstämningsfakturor (fakturor på mellan 20 000 och 50 000 kronor är inte ovanliga) leda till att kunderna till slut får sin el avstängd därför att de inte kunnat betala. Bolagets tolkning gäller som sanning.

En klassfråga

Ställt på sin spets, menar Energimyndigheten, har rätten till el blivit en klassfråga. El är en nödvändig förutsättning för ett normalt liv och därför borde kunden ha en starkare ställning. Istället har kunden hamnat i en anmärkningsvärt svag ställning på marknaden, och den som saknar ekonomiska marginaler riskerar att bli utan ström.

I rapporten "Konsumenten i centrum eller i kläm" föreslår Energimyndigheten 15 åtgärder som på olika sätt kan stärka kundens ställning på elmarknaden, bland annat regler för hantering av tvister, stopp för osunda försäljningsmetoder, att det inrättas en instans som prövar alla avstängningsärenden och att även se över socialtjänstens hantering av elkunder som inte klarat att betala sina räkningar.

Energimyndigheten vänder sig även till elbolagen med en direkt uppmaning, eller snarare vädjan, att ta ett större ansvar för sina kunder.

 

Annons
Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
27. april 2004
 
Annons
Mer om Elavtal

"Vår kompis drog om all el hemma"

Elavtal Vår vän drog om all el – hur funkar det försäkringsmässigt, undrade Vi i Villas läsare. Läs vår expert Peter Bratts svar här.

Elnätsdom ger dyrare elräkningar

Elavtal Hushållen får dyrare elräkningar efter dom om prisreglering i elnät.

Skydda dig mot felaktiga fakturor - tre goda tips

Elavtal Har du fått en faktura på en vara eller tjänst du inte beställt är du inte ensam. Men budskapet är tydligt: Bestrid, och betala inte!

Så sänker du elnotan

Elavtal Hur ser ditt elavtal ut? Rörligt pris löpande, rörligt ett år, fast pris eller tills vidarepris? Lägg en stund på att se över ditt elavtal – du kan tjäna tusentals kronor per år.

Elbolagen vill återupprätta förtroendet

Elavtal Nu ska det bli slut på krångliga fakturor, försenade leverantörsbyten och otydliga avtal. Det lovar energibranschen som nu drar igång en storoffensiv...

Hur mycket betalar du för elcertifikatet?

Elavtal Det skiljer nästan två öre per kWh mellan högsta och lägsta konsumentpris på elcertifikat.

Så får du rätt mot elbolaget

Elavtal Så här går du tillväga om du råkar ut för problem med eljättarna.

Så här byter du elbolag

Elavtal När kvicksilvret kryper nedåt ökar kostnaden för elen. Du kan spara massor av pengar genom att omförhandla ditt elpris eller genom att byta elleverantör...

Vad har elbolaget i min trädgård att göra?

Elavtal Oftast är det yttre faktorer som orsakar störningar i distributionen av el. Det kan vara åska, blåst eller snö.

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons