Foto: iStockphoto

Sänk radonhalten

Ventilation

Varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer som orsakats av radon i bostäder. Störst risk att drabbas har den som röker.

Annons

Radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige, vilket motsvarar ungefär 15 procent av alla lungcancerfall. Störst risk är det för den som röker eftersom det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon i inomhusluft. Det tar i regel mellan 15 och 40 år innan den som utsatts för radonet blir sjuk.

Genom att sänka radonhalten i hus med radonvärden över 200 Bq/m3 går det på sikt att undvika omkring 200 lungcancerfall om året skriver Strålsäkerhetsmyndigheten på sin webbplats. Om du röker är den mest effektiva åtgärden för att minska din radonrisk att sluta röka, men du bör också se till att radonhalten i bostaden understiger 200 Bq/m3.

02 december 2013
 
Annons
Mer om Ventilation

Allt om ventilation

Ventilation Mängden faktorer som måste räknas in vid installation av ett ventilationssystem kan vara överväldigande. Därför har vi samlat den mest nödvändiga informationen när det kommer till ventilation i ett enfamiljshus. 

Så slipper du röta

Ventilation Förr eller senare händer det alla träfasader som inte renoveras. Och har du otur, tak eller bjälklag.

Ventilationssystemet - så kontrollerar du det

Ventilation Kontrollera ventilationssystemet regelbundet för frisk luft inomhus. Här listar vi tre olika typer av ventilationssystem och hur de fungerar.

Köksfläkt - dags att byta fläkten

Ventilation Utbudet av köksfläktar är större än någonsin. Men fall inte handlöst för en fräck kåpa – viktigast är fläktens förmåga att fånga upp os. Här får du tips om köksfläktar.

Torrt på fötterna!

Ventilation Även ett hus som fungerat i årtionden kan drabbas av fuktskador. Ett ökat duschande ställer högre krav på badrummets fuktskydd. Och förhöjda fuktvärden...

Svalka med luftkonditionering

Ventilation Med varma somrar i färskt minne har ordet komfortkyla plötsligt blivit ett aktuellt ämne även i svenska hem. Vissa typer av värmepumpanläggningar är...

Montera tilluftsventil

Ventilation För att få bättre ventilation krävs mer luft. Här visar vi hur du själv kan montera en ny tilluftsventil genom ytterväggen.

Upptäck din skorsten

Ventilation Fast du kanske inte tänker på den så mycket i vardagslag bör du försöka förstå dig på din skorsten. Skorstenen är en bra partner när den fungerar, men...

Ny teknik gör det enkelt att bygga skorsten!

Ventilation Nu finns det lätta stålskorstenar som gör skorstensmonteringen betydligt enklare.