Annons

Ändra uppvärmning och ventilation

Ventilation

När man står inför beslutet att förändra uppvärmningssätt i sitt hus är det mycket som ska beaktas.

Annons

När man står inför beslutet att förändra uppvärmningssätt i sitt hus är det mycket som ska beaktas. Kostnadsaspekten är den faktor som avgör valet i de flesta fall.

Yttre och inre miljöfördelar, bekvämlighet, lättskötthet och andra positiva effekter får inte resultera i att vi glömmer att ställa oss frågorna: Hur reagerar huset på denna förändring? Kan det bli följdeffekter som kan skada huset? Förändras inomhusmiljön? Fungerar allt som det ska?
Dessutom - hur mycket kan och vet du om husets "sätt att arbeta"? Det handlar om dess ursprungligt regelrätta och fackmannamässiga funktion, som ska resultera i ett hälsosamt inomhusklimat och ett i övrigt friskt och beständigt hus.

Man kan spara pengar, miljö och främja god hälsa genom att lära sig hur huset som system ska underhållas och vårdas. Det är du som bor och äger huset som har odelat ansvar för brukandet. Fråga dig hur aktiv du är i den rollen! Brukaransvaret omfattar även hur du påverkar din omgivning och yttre miljö genom uppvärmningssättet - det får inte skapa olägenheter för kringboende. Om du eldar, så elda rätt. Där din kunskap inte räcker till bör du ta hjälp av någon sakkunnig.

Hur mår ditt hus?

Har uppvärmnings- och ventilationssystemen ändrats sedan huset byggdes? Vilka energisparåtgärder har gjorts? Många oövertänkta förändringar i sättet att värma och ventilera har förorsakat ohälsa för såväl hus som människor. Uppvärmningssättet t ex har då ändrats eller styrts enbart med hänsyn till värmekostnaden. Annars har förändringarnas verkan på och konsekvens för inomhusmiljön sällan beaktats, med undantag för dem som vägt in alternativets grad av miljöanpassning och kretsloppsengagemang.

Byts inomhusluften minst varannan timme?
Det är vanligt i äldre hus med självdrag att man anslutit en spisfläkt över spisen till den så viktiga imkanalen vid taket. Detta utan att förstå att det kontinuerliga självdraget då spolieras. Spisfläkten fungerar tillfredsställande som punktutsug när den är igång, men när den är avstängd är flödet från köket i det närmaste noll. Den naturliga vägen via imkanalen vid taket är spärrad! Os och fukt som samlas mot taket trycks av värmen från spisen ut i hela bostaden. Är badrum, dusch och WC dessutom försedda med besöksstyrda fläktanordningar i frånluftsöppningar blir oddsen små att ventilationskravet uppfylls!

Hur kan man förbättra det ursprungliga ventilationssystemet?
Man kan installera en köksfläkt till imkanalen vid taket, som förstärker evakueringen vid dåligt självdrag och lämnar fri öppning för detta när fläkten är avstängd.

Observera skillnaden i funktion mellan köks- och spisfläkt! Spisfläkten är ett punktutsug och inget annat! Köksfläkten däremot sörjer för evakuering av hela köket och evakuerar dessutom ofta luft (överluft) från omkringliggande bostadsrum. Också när man bygger hus i dag ventilerar man kök efter detta "mönster", så varken gamla eller nya regelverk har gett avkall på att denna viktiga funktion ska finnas. Får du s k bakdrag är det ofta tecken på att tilluftsöppningar saknas eller är för små.
Enbostadshus med självdragsventilation är utelämnade från den obligatoriska ventilationskontrollen. Detta är mycket olyckligt, för här finns många hus som behandlats så illa, att de inte längre är friska och hälsosamma för sina brukare.

Vad kan hända med gamla "pipdragslösningar" om man slutar elda?
Den tidigare varma skorstenen har aktivt sörjt för att enkelt utjämna skillnader i tryck mellan ute och inne. Draget i de varma och torra ventilationspiporna hjälper till med tryckutjämning och evakuering av begagnad luft, fukt och os ut i det fria, så att friskluft kommer in via tilluftsventiler och otätheter.

Är rökstocken kall ändras tryckförhållandet i huset. Ett övertryck byggs upp när hjälpmotorn i skorstenen stannat. Pipdraget minskar eller upphör helt, och det blir risk för kallras. Luftomsättningen hämmas, och fuktig och förbrukad luft trycks ut "fel väg" i otätheter till utrymmen, där den kan skapa otrevliga överraskningar i form av mögelangrepp och röta.

Kan det bli fuktproblem?
Vindsutrymmen är speciellt utsatta. Har vindsbjälklaget också tilläggsisolerats är risken ännu större för skadlig fuktutfällning på t ex takspont, med början på tak som vetter mot norr. Man kan ofta se tecken på övertryck och låg luftomsättning i och på 2-glasfönster i vindsvåningar, där trycket är som störst. Skallrande, lösa och läckande rutor i inre fönsterbågen läcker ut luft, som kondenserar på ytterglasets insida. Finns även kondens på innerglasets insida är det ett ganska säkert tecken på att luftomsättningen är för liten.

Blir det kallare i någon del av huset?
Om skorstenens och pannrummets avsiktliga värmeavgivning till källar- och våtutrymmen klipps av, är det inte svårt att begripa att det blir ett annat "klimat". Temperatursänkningen påverkar upp- och uttorkning i källarutrymmena och kringliggande våtutrymmen. Från att ha varit en strålkälla, som gett värme till bostadsutrymmena, förvandlas kroppen till en kall strålningskälla, som suger åt sig värme, en "vertikal köldpelare". Detta märks speciellt på vindsvåningen, där skorstenen inte har lång väg till kallt utrymme. Den varma omfamningen släpper, ett faktum som många erfarit!

En princip att slå vakt om
Med eftertanke, kunskap, motivering och vilja kan vi bruka, förändra och bygga hälsosamma bostäder hand i hand med ambitionen att skapa kretsloppssamhället. Vi måste också lära oss att leva efter enkla, trygga och ej konjunkturkänsliga naturvetenskapliga sanningar. I alla tider, när klokskap byggt hus, så har man sett till att anordna en säker väg ut genom taket för rök, dålig luft och fukt. En princip som vi inte får gå ifrån.

 

Annons
Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
27. juni 2002
 
Annons
Mer om Ventilation

Snickar-Björns bästa ventilationstips!

Ventilation Vi i Villas hussnickare Björn Christiernsson luftar sina tankar om ventilation.

Sänk radonhalten

Ventilation Varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer som orsakats av radon i bostäder. Störst risk att drabbas har den som röker.

Läskiga listan: Så slipper du radonet

Ventilation Är du rädd för vad ditt hus ska ställa till med? Här guidar vi dig genom alla läskiga saker som kan hända. Denna gång: det osynliga radonet.

Besiktning för frisk skorsten

Ventilation Lär känna ditt hus och se till att de vitala delarna fungerar felfritt! Hur står det till med rökkanalen och skorstenen? Små fel kan ge stora skador.

Fart på fläkten!

Ventilation En köksfläkt kan vara allt från en enkel osuppfångare till ett komplett ventilationssystem för hela huset. Här får du tips på åtta olika modeller.

Husdoktorns recept för ett friskt hus - Ventilation

Ventilation Se upp vid renovering och rengör FTX-system ofta.

Isolering och ventilation går hand i hand

Ventilation Är energikostnaderna för ditt hus oroande höga? Funderar du på att byta värmesystem? Lugn i stormen, börja med att se över isoleringen. Redan här kan du spara tusenlappar. Och glöm inte att bra isolering och god ventilation går hand i hand.

Mögel i hemmet

Ventilation Mögelsporer förekommer naturligt överallt och orsakar normalt inte några problem. Först när den omgivande miljön är tillräckligt fuktig finns förutsättn...

Kontrollera om du har fuktproblem i källaren

Ventilation Orolig för fukt i källaren? Vår Webb-TV visar dig hur du enkelt kontrollerar om du har ett fuktproblem i källargolvet.

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons