Annons

Se över ditt avlopp

VVS

Tillhör du de drygt 700 000 svenska hushåll som har enskilt avlopp? Av dessa klarar cirka 40 procent inte kraven enligt gällande lagstiftning. Det betyder att sjöar riskerar att övergödas. Många kommuner skärper därför nu kraven på fastighetsägare med enskilda avlopp. Se här vad du kan göra!

Annons

Enligt lagen ska "avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer." Och det är du som fastighetsägare som är ansvarig. Du ansvarar även för att avloppsanläggningen har tillstånd och för att anläggningen sköts och underhålls på ett bra sätt.

– De riktiga värstingarna är de 125 000 hushåll som låter toalett och bad, disk och tvättvatten endast passera en slamavskiljare, berättar Maria Hübinette på Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Toalettavloppet innehåller smittämnen som i värsta fall kan förorena brunnsvatten och sprida bakterier till människor – men också nyttig näring som kan återföras till kretsloppet.

Så hur vet jag att allt fungerar som det ska? Eller om systemet behöver förbättras?

Har du slamavskiljare/trekammarbrunn ansluten till en nyare fungerande infiltration eller markbädd eller annan godkänd anläggning, exempelvis wc med extremt liten spolvattenmängd ansluten till sluten tank? Och har anläggningen skriftligt tillstånd från kommunen? Då har du ett bra avlopp som inte behöver åtgärdas i dagsläget.

Har du däremot en anordning ansluten till infiltration eller markbädd med dålig genomströmning eller en anläggning som är 15-20 år så behöver avloppet åtgärdas. Detsamma gäller om anläggningen saknar tillstånd, eller om slamavskiljare (en-, två- eller trekammarbrunn) saknar efterföljande rening och om avloppsvattnet leds till dike, å, täckdike/dräneringsrör eller stenkista.

– Om anläggningen är 15 år eller äldre börjar det bli hög tid att se över den lite mer noggrant. Börja med att be slamtömmaren göra en bedömning av slamavskiljarens skick, råder Maria Hübinette.

Kontakta sedan miljönämnden i din kommun som bestämmer vilka krav som ställs på din avloppsanläggning. Det är också miljönämnden som ger tillstånd om du tänkt bygga en ny anläggning.

Det finns många tekniker att välja på: wc och infiltration, sluten tank och infiltration av BDT, wc med minireningsverk och efterbehandling, urinsorterande wc och markbädd eller urinsorterande torrtoalett och kompaktfilter, för att nämna några. Känner du dig villrådig, ta hjälp av en konsult.

Din tomts förutsättningar har också betydelse när du ska välja avloppslösning.  Höjdskillnader, jordart, berg och utrymme för eventuell slamavskiljare eller tank liksom avstånd till tomtgräns är några faktorer som spelar roll. Om du eller grannarna har egen brunn ska exempelvis avloppsanläggningen läggas så att dricksvattnet inte blir förorenat. Har du ont om dricksvatten är en torrtoalett eller en snålspolande toalett en bra lösning.

 

Annons
Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Redaktionen rekommenderar

7 augusti 2012

0 Kommentarer

0

För mycket bly i kranen kan skada barn

Tappvattenarmaturer på den svenska marknaden innehåller mer bly än vad som är hälsosamt, enligt uppgifter från Boverket.

0

Vad kostar ett nytt avlopp?

Goda råd finns att hämta på www.avloppsguiden.se, en kunskapsbank om enskilda avlopp som ägs och drivs av Avloppsguiden AB, på uppdrag av 195 kommunala...

0

Undvik onödiga ­vattenskador

Det inträffar 100 000 vattenskador varje år i Sverige och mer än hälften beror på läckande vattenledningar.

0

Snabb rörkoll

Se över rör och kopplingar för att undvika läckage.

0

Krönika Annika Marklund: Det kunde varit värre...

Jag vet vad vatten kan göra med ett hem. Men när jag äntligen är hemma och ser förödelsen känner jag ändå lättnad.

1

Så rengör du vattenlåset

Att få stopp i avloppet brukar hända alla någon gång. Mycket smuts,skräp och inte minst hår spolas ner och gör att det lätt blir stopp eller dålig...

0

Så sköter du avloppet

Stopp i avloppet kommer alltid olägligt och är väldigt irriterande. Ofta är det ganska enkelt, om än oglamoröst, att fixa själv. Så här gör du.

1

Byta kranpackning

Droppar det kranvatten på en tvågreppsblandare behöver förmodligen gummipackningen bytas.

1

Rädda villan från vårfloden

Vinterns stora mängder snö håller på att smälta och smältvattnet riskerar att skapa översvämningar. Hur gör du som villaägare för att minska risken att...

Vi i Villas policy
Avbryt

Här kan du bli medlem i Vi i Villa genom att logga in med ett befintligt konto från sociala medier eller genom att skapa ett nytt konto, kopplat till din e-postadress nedan.

Som medlem får du tillgång till erbjudande och rabatter från våra leverantörer. Du kan också enkelt deltaga i våra tävlingar och forum när du är inloggad som medlem på webbplatsen.

Läs mer om medlemskapet och hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Annons