Annons

Se över ditt avlopp

VVS

Tillhör du de drygt 700 000 svenska hushåll som har enskilt avlopp? Av dessa klarar cirka 40 procent inte kraven enligt gällande lagstiftning. Det betyder att sjöar riskerar att övergödas. Många kommuner skärper därför nu kraven på fastighetsägare med enskilda avlopp. Se här vad du kan göra!

Annons

Enligt lagen ska "avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer." Och det är du som fastighetsägare som är ansvarig. Du ansvarar även för att avloppsanläggningen har tillstånd och för att anläggningen sköts och underhålls på ett bra sätt.

– De riktiga värstingarna är de 125 000 hushåll som låter toalett och bad, disk och tvättvatten endast passera en slamavskiljare, berättar Maria Hübinette på Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Toalettavloppet innehåller smittämnen som i värsta fall kan förorena brunnsvatten och sprida bakterier till människor – men också nyttig näring som kan återföras till kretsloppet.

Så hur vet jag att allt fungerar som det ska? Eller om systemet behöver förbättras?

Har du slamavskiljare/trekammarbrunn ansluten till en nyare fungerande infiltration eller markbädd eller annan godkänd anläggning, exempelvis wc med extremt liten spolvattenmängd ansluten till sluten tank? Och har anläggningen skriftligt tillstånd från kommunen? Då har du ett bra avlopp som inte behöver åtgärdas i dagsläget.

Har du däremot en anordning ansluten till infiltration eller markbädd med dålig genomströmning eller en anläggning som är 15-20 år så behöver avloppet åtgärdas. Detsamma gäller om anläggningen saknar tillstånd, eller om slamavskiljare (en-, två- eller trekammarbrunn) saknar efterföljande rening och om avloppsvattnet leds till dike, å, täckdike/dräneringsrör eller stenkista.

– Om anläggningen är 15 år eller äldre börjar det bli hög tid att se över den lite mer noggrant. Börja med att be slamtömmaren göra en bedömning av slamavskiljarens skick, råder Maria Hübinette.

Kontakta sedan miljönämnden i din kommun som bestämmer vilka krav som ställs på din avloppsanläggning. Det är också miljönämnden som ger tillstånd om du tänkt bygga en ny anläggning.

Det finns många tekniker att välja på: wc och infiltration, sluten tank och infiltration av BDT, wc med minireningsverk och efterbehandling, urinsorterande wc och markbädd eller urinsorterande torrtoalett och kompaktfilter, för att nämna några. Känner du dig villrådig, ta hjälp av en konsult.

Din tomts förutsättningar har också betydelse när du ska välja avloppslösning.  Höjdskillnader, jordart, berg och utrymme för eventuell slamavskiljare eller tank liksom avstånd till tomtgräns är några faktorer som spelar roll. Om du eller grannarna har egen brunn ska exempelvis avloppsanläggningen läggas så att dricksvattnet inte blir förorenat. Har du ont om dricksvatten är en torrtoalett eller en snålspolande toalett en bra lösning.

 

Annons
Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Redaktionen rekommenderar

7 augusti 2012

0 Kommentarer

0

För mycket bly i kranen kan skada barn

Tappvattenarmaturer på den svenska marknaden innehåller mer bly än vad som är hälsosamt, enligt uppgifter från Boverket.

0

Stoppa droppandet från duschslangen

I skarven mellan duschhandtaget och slangen kommer det förr eller senare att droppa vatten när duschen används.

0

Undvik onödiga ­vattenskador

Det inträffar 100 000 vattenskador varje år i Sverige och mer än hälften beror på läckande vattenledningar.

0

Regler hindrar vattenskador

Kostnaderna för vattenskador är höga — både för villaägare och för försäkringsbolag. Gör man rätt från början kan man dock simma lugnt.

2

Så rengör du vattenlåset

Att få stopp i avloppet brukar hända alla någon gång. Mycket smuts,skräp och inte minst hår spolas ner och gör att det lätt blir stopp eller dålig...

2

Så sköter du avloppet

Stopp i avloppet kommer alltid olägligt och är väldigt irriterande. Ofta är det ganska enkelt, om än oglamoröst, att fixa själv. Så här gör du.

1

Husdoktorn: Fuktlukt?

Luktar det unket under diskbänken? Eller följer jorddoften med kavajen till jobbet? Då kan det vara hög tid att kontakta en fukttekniker.

3

Husdoktorns recept för ett friskt hus - Våtrum

Kolla golvbrunnen och byt ut gamla rör!

1

Rädda villan från vårfloden

Vinterns stora mängder snö håller på att smälta och smältvattnet riskerar att skapa översvämningar. Hur gör du som villaägare för att minska risken att...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons