Annons
Foto: Illustration: Leif Qvist

Rent vatten med eget reningsverk

VVS

Hans Lönns smarta reningsverk kostar inte mer än ca 20 000 kronor och vattnet blir glasklart och så rent att det går att bada i.

Annons

Miljö- och energifilosofen civilingenjör V o V Hans Lönn bor på Älgö strax sydost om Saltsjöbaden. Han bor i ett vinterbonat fritidshus med alla moderna bekvämligheter, men spartanskt och naturnära. Hans smarta reningsverk kostar inte mer än ca 20 000 kronor och vattnet blir glasklart och så rent att det går att bada i.


Hans Lönn luktar noga på vattenprovet. Dess bouquet är som källvattens, det är inte drickbart men går utmärkt att vattna med.

Hans Lönn är ingenjör ut i fingerspetsarna och en person som tillämpar teoretiska resultat praktiskt och tänker och jobbar rationellt. I sin ungdom var han assistent i vattenbyggnad på Kungliga Tekniska Hög-skolan (KTH) i Stockholm och fick i arbetslivet tidigt ansvarsfulla befattningar bl a som teknisk sekreterare för Vattenvårdsbyrån på Naturvårdsverket. Idag verkar han som konsult främst inom energiområdet.

Lever som han lär

Själv lever Hans Lönn verkligen som han lär. Eftersom han bor i ett område ute på Älgö invid en vik av Östersjön, där kommunalt vatten- och avlopp saknas, har han själv installerat ett multrum i huset för avföring (fekalier) och urin. Slutprodukten efterkomposteras under ca ett år för att bli hygieniserad. Överskottsurin ca 70 liter per år blandar han med torvmull i en tunna. Även den fuktiga torvmullen kan sedan läggas på komposten och blir verklig "turbojord" enligt Hans Lönn.  

Huset värms med el. En braskamin typ "Hugo Larsson" används för att snabbt kunna värma upp huset efter lång bortovaro eller kraftiga nattsänkningar av inomhustemperaturen. Braskaminen drar ca en kubikmeter ved per år. Energiförbrukningen årligen hos Hans Lönn är ca 5.500 kWh.

1. Vattenpump
2. Hydrofor
3. Varmvattenberedare
4. Avloppsrör med självfall
5. Slamavskiljare
6. Sandfilterbädd
7. Rör för vattenprov
8. Makadam 15 cm
9. Geotextilduk
10. Sand 70 cm
11. Ärtsingel 15 cm
12. Geotextilduk
13. Luftningsrör
14. Golvregel
15. Frigolit 10 cm
16. Värmeisolering
17. Golvbrädor, lösa
Murad lecavägg
18. Kompostjord
19. Växthus
20. Spridningsrör mitt på sandbädd

Borrade från källaren

Hans Lönn har en av de mest bergiga tomterna ute på Älgö, därför var det nödvändigt att både borra och spränga ut för själva reningsverket. Ett hål genom berget från husets källare borrades ca 20-30 meter med en lutning av 19 grader till trekammarbrunnen.

Något som Hans Lönn anser det vara av stor vikt att påpeka är att slamsugning bör ske så sällan som möjligt. Reningsförmågan försämras nämligen under lång tid, vilket tydligt kan kännas genom att det luktar illa från trekammarbrunnen. Det finns idag lösningar för att endast ta bort bottenslammet.

Viktigt återvinna slamvattnet

Det andra steget i anläggningen är ett konventionellt sandfilter. Från botten bygger man upp med 15 cm kraftig makadam sedan följer 70 cm sand och överst 15 cm ärtsingel. Ovanpå ärtsingeln läggs så en s k geotextilduk på vilken en filterhud byggs upp av naturen (växt av nyttiga mikrober).

Den har dels en renande förmåga dels gäller det framförallt att vattnet sprids jämnt över hela sandfiltret. För att den biologiska reningsprocessen inte helt skall avstanna under vinterhalvåret har Hans Lönn kommit på idén att bygga ett växthus ovanpå sandfiltret. Golvet bildar ett tak till sandfiltret bestående av en 10 cm tjock frigolitisolering.

Annons

Kristallklart och luktfritt vatten

I en särskild provtagningsbrunn kan vattenprover tas. Vattnet har efter analys visat vara med tvekan godkänt som badvatten, men är ändå kristallklart och luktfritt, vilket kan konstateras under besöket ute hos Hans Lönn. Det renade vattnet leds ut till en resorptionsanläggning. I botten på denna ligger en kraftig plastfolie plus ett makadamlager.

En perforerad slang leder ut vattnet. I jordutfyllnaden, där också en del sprängsten ligger, har Hans Lönn planterat ett antal vinbärsbuskar - en s k markzonan-läggning, där växtligheten kan ta upp vatten och det lilla näringsöverskottet, som ännu finns kvar i vattnet.

Såpa ersätter fosfater

Ytterligare en viktig detalj, är att när Hans Lönn tvättar eller gör rent använder han alltid miljövänlig Grummes tvättsåpa, för att undvika fosfater, som annars kan vara mycket svåra att avlägsna från avloppsvattnet. Fosfor är f ö en ändlig resurs, som det inte borde slösas så mycket med i vårt samhälle, anser Hans Lönn.

En person som är ansluten till Käppalas reningsverk (Nackas avloppsvatten renas numera av Käppala) förorenar ca 10 gånger mer med BOD7 (ett mått på syreförbrukningen för att bryta ner organiska föroreningar) och ca 6 gånger mer kväve och COD-CR än vad Hans Lönn gör i sitt lilla "reningsverk". Likaså förbrukar Hans Lönn bara ca 60 liter vatten per dygn, jämfört med ca 165 liter man i genomsnitt förbrukar per person och dygn.

Investerat ca 20.000 kronor

Systemet för rening av BDT- (Bad, Disk, Tvätt) vatten, har kostat endast cirka 20.000:- exklusive eget arbete. Trekammarbrunnen kostar 7.000, resten av pengarna gick till sprängningsarbetena för själva trekammarbrunnen, sandfiltren och till uppmurning av lecablock samt gjutning av själva bottenplattan.

Stora fördelar med lokala mikroreningsverk

Enligt Hans Lönn så passar denna typ av små, effektiva lokala reningsverk, utmärkt i sparsamt bebyggda och särskilt starkt kuperade områden, både för permanentboende och fritidsboende.

Han uppmanar därför alla politiker, tekniker och allmänheten att på allvar börja förstå att den här typen av avloppsrening kan fungera lika bra eller t o m bättre åtminstone för miljön än storskaliga lösningar. Att genomföra stora satsningar på ett nät av avloppsledningar kan ibland i onödan höja taxeringsvärdena, så att vanligt folk inte kan bo kvar längre.

Med hjälp av lokalt anpassade, okomplicerade mikroreningsverk fås dessutom en betydligt mindre vattenåtgång genom att en konventionell vattentoalett drar mellan 40 till 60 liter per person och dygn.

Vill du veta mer om detta projekt i detalj?

på www.vvs-forum.com finns en mer utförlig och teknisk beskrivning av detta projekt.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
7 februari 2002

0 Kommentarer

0

För mycket bly i kranen kan skada barn

Tappvattenarmaturer på den svenska marknaden innehåller mer bly än vad som är hälsosamt, enligt uppgifter från Boverket.

0

Stoppa droppandet från duschslangen

I skarven mellan duschhandtaget och slangen kommer det förr eller senare att droppa vatten när duschen används.

0

Undvik onödiga ­vattenskador

Det inträffar 100 000 vattenskador varje år i Sverige och mer än hälften beror på läckande vattenledningar.

0

Regler hindrar vattenskador

Kostnaderna för vattenskador är höga — både för villaägare och för försäkringsbolag. Gör man rätt från början kan man dock simma lugnt.

2

Så rengör du vattenlåset

Att få stopp i avloppet brukar hända alla någon gång. Mycket smuts,skräp och inte minst hår spolas ner och gör att det lätt blir stopp eller dålig...

2

Så sköter du avloppet

Stopp i avloppet kommer alltid olägligt och är väldigt irriterande. Ofta är det ganska enkelt, om än oglamoröst, att fixa själv. Så här gör du.

1

Husdoktorn: Fuktlukt?

Luktar det unket under diskbänken? Eller följer jorddoften med kavajen till jobbet? Då kan det vara hög tid att kontakta en fukttekniker.

3

Husdoktorns recept för ett friskt hus - Våtrum

Kolla golvbrunnen och byt ut gamla rör!

1

Rädda villan från vårfloden

Vinterns stora mängder snö håller på att smälta och smältvattnet riskerar att skapa översvämningar. Hur gör du som villaägare för att minska risken att...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons