Foto: Istockphoto

Sotning och brandskyddskontroll – så funkar det

Säkerhet

Har du koll på hur ofta din skorsten ska sotas och vad som händer om det inte görs på rätt sätt? Vi i Villa har svaren!

Annons

Det är viktigt att din skorsten sotas regelbundet eftersom det bildas beläggningar i den när du eldar. Om du inte tar hand om din skorsten kan det börja brinna. 

– Oavsett hur bra ved du har bildas sotprodukter, säger Jan Tomtin, brandinspektör.

Hur ofta bör det sotas?

– Det beror på hur ofta du eldar. Det finns olika frister som myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram när det gäller sotning. Om du bor i villa och enbart eldar någon gång då och då, rekommenderar de att du sotar vart tredje år. 

Ska jag själv hålla reda på hur ofta jag måste sota?

– Ja. Allmänna råd och föreskrifter för vad som gäller för lokaleldstäder hittar du på Msb.se. Sök på MSBFS 2014:6.

Om jag inte vet när det är dags att sota – hur gör jag då?

– Gå in på din kommuns hemsida och läs vad som gäller där du bor, eller kontakta brandförsvaret så hänvisar de till vilken sotarmästare de har avtal med. Det enklaste är att därefter kontakta sotarföretaget där du får de senaste uppgifterna för din fastighet. 

 

Läs även: Så brandsäkrar du hemmet

 

Vad innebär en brandskyddskontroll?

Annons

– Villaägare har tre valmöjligheter när det gäller sotning: att låta kommunens sotare utföra sotningen, att anlita en annan behörig sotare som har rätt kvalifikationer, eller att sota själv. De två sista alternativen kan man välja om man söker dispens hos brandförsvaret först. I lagstiftningen står det att kommunen ansvarar för att sotningen utförs, och då tecknar vi avtal med sotaren. Men om du som fastighetsägare väljer att anlita en annan sotare eller att sota själv har vi ingen kontroll på det som görs. Ett sätt att kontrollera detta är att vi skickar ut en sotare som gör en brandskyddskontroll – alltså en okulär besiktning som innebär att vi tittar på om din anläggning är brandsäker och inte har några brister som kan leda till brand samt att vi får en indikation på om din sotning är bra gjord. Brandskyddskontrollen görs även fast det är kommunens sotare som utför rengöringen. 

Vad händer om jag inte får godkänt på brandskyddskontrollen?

– Om sotningen inte blir godkänd måste du åtgärda det, annars träder ett förbud för att använda eldstaden in.

 

Elda rätt

  • Ha så hög förbränning som möjligt, alltså torr ved och hög temperatur. Röken som kommer ur skorstenen ska vara så ljus som det bara går. 
  • Förvarar askan i något obrännbart, som en plåthink med lock. Ställ den på en plats där den inte har möjlighet att ta eld i något runtom.
  • Det finns regler för att byta ut eldstäder som är viktiga att följa. Kontakta Byggnadsnämnden för att se om de kräver en anmälan innan du köper en ny eldstad.
  • Ta även hem en sotare innan du börjar elda i din nya eldstad för att kontrollera att du har installerat den rätt.


Om Jan

Namn: Jan Tomtin.
Ålder: 55 år.
Bor: I Stockholm.
Gör: Är brandinspektör.

1 september 2017

1 Kommentarer

1

Stoppa trädgårdstjuven – här är alla knepen

Har du ställt fram grillen, utemöblerna och robotgräsklipparen? Tänk på att det här är värdesaker som i värsta fall lockar till sig tjuvar. Här är...

0

Så brandsäkrar du hemmet!

Vad ska du göra om det börjar brinna i ditt hem och vem ska du kontakta efter en brandolycka? Brandinspektör Jan Tomtin släcker alla frågetecken.

5

Vilka eljobb får man göra själv?

1 av 4 villaägare gör fel med el, vilket kan leda till både olyckor och brand. Vi listar enkla elinstallationer du får göra själv, och de elarbeten du...

2

Förebygg inbrott i din villa – polisens bästa knep

Antalet inbrott ökar när mörkret sänker sig över Sverige. ”Bästa sättet att skydda sig är att tänka som tjuven”, säger Lennart Levander, brottsförebygga...

0

Så skyddar du villan

Antalet anmälda villainbrott i Sverige har ökat med över 30 procent de senaste fyra åren. För att minska risken spelar det stor roll hur du själv agerar...

5

Låsa, larma, resa!

Nu stundar semestertider. Dags att se över hur inbrottssäkert huset är.

0

Så semestersäkrar du huset

Orolig för inbrott under semestern? Lura tjuven med halvdruckna kaffekoppar och ostädad tomt.

0

Stanna inne när åskan går

När väderkartan är täckt av otäcka åskmoln gör du bäst att hålla dig inomhus. På Skyddsnätet.se tipsar man om hur du håller dig säker under ett åskoväde...

0

Så får du ett säkrare hem

Hemmet är vår lugna vrå och vår trygghet. Men hemmet är också en plats där vi utsätts för många faror. Allt från eldsvådor till fallolyckor och brännska...