Skräm bort tjuven med larm!

Säkerhet

Det är bättre att ha ett billigt inbrottslarm än inget larm alls - under förutsättning att larmet är kopplat till någon form av åtgärd.

Annons

Det är bättre att ha ett billigt inbrottslarm än inget larm alls - under förutsättning att det billiga larmet är kopplat till någon form av åtgärd. Det är vår bedömning sedan vi gjort en inventering av alla de olika larm som finns på marknaden.

All erfarenhet visar att effektiva villalarm minskar risken för inbrott. Men ett larm kan inte ersätta ett bra skalskydd, det vill säga godkända lås på dörrar och fönster. När larmet går indikerar detta bara att det finns en objuden gäst i huset. Det finns också många olika typer av larm som alla fyller sin funktion, men det är inte säkert att de är godkända av försäkringsbolagen.

Krav på godkänt larm

För den som har anmodats av försäkringsbolaget att installera larm finns det bara en lösning - att skaffa ett godkänt larm från början. Ett larm är godkänt av Försäkringsförbundet om det är installerat av certifierad installatör och om alla delar i larmet är certifierade enligt Försäkringsförbundets SSF-regler.

- Om man vänder sig till en certifierad installationsfirma får man ett godkänt larm. Till detta kan kopplas brandindikering och överfallslarm, säger Leif Ahnström, kanslichef på SWELARM, som organiserar de flesta larminstallatörerna i landet.

Larmet består av en centralenhet med uppringare, en kontrollenhet där man knappar in en kod för att aktivera eller stänga av larmet. Vidare består det av magnetkontakter, rörelsedetektorer, sirener etcetera.

Affektionsvärden kan aldrig ersättas

Men det är inte bara försäkringsbolagen som kan kräva larm. Till exempel kan den som hyr en dyr utrustning anmodas av uthyraren att installera godkänt larm.

Den som har många saker med affektionsvärde bör också installera ett kraftfullt larm. Ingen försäkring i världen kan ersätta släktsmycken, fotografier eller personliga tavlor. Larmet har trots allt en avskräckande effekt - risken att bli upptäckt ökar, speciellt i dag när fler och fler områden ingår i Grannsamverkan. I ett villaområde är det ofta lätt att mobilisera de boende tack vare att man äger sin bostad själv. (Läs mer om hur Grannsamverkan mot Brott fungerar på www.viivilla.se.)

Icke godkända larm

Till kategorin icke godkända larm hör vakbolagens inbrottslarm, som ofta hyrs ut av bolagen men monteras av inhyrda entreprenörer. Det gäller även försäkringsbolagens egna larm. Eftersom de inte är sålda och installerade av samma certifierade företag är de inte godkända enligt Försäkringsförbundets SSF-regler. Därmed inte sagt att de ger dåligt skydd. Larmen gör sin plikt om de knyts till larmcentral och väktartjänster.

Paketlösningar vanligast

De flesta larm på marknaden säljs som paketlösningar. Vill man ha fler detektorer eller någon annan utrustning än den som finns i paketet får man betala extra.

Kostnaden för installation av vaktbolagens larm är från 4 000 kronor. Till detta kommer en hyra från 165 kronor per månad. Kostnaden varierar beroende på åtgärd. I hyran ingår kostnad för eventuell utryckning.
Försäkringsbolagens larm kostar från cirka 8 000 kronor. Därtill kommer en avgift till larmcentral från cirka 100 kronor. Här gäller också att vaktbolag tar betalt för eventuell utryckning.

Annons

Det är dock inte alla försäkringsbolag som tillhandahåller larm. Vissa bolag sänker självrisken eller försäkringspremien om det finns larm i villan. Hur stor sänkningen blir varierar från bolag till bolag. Tag kontakt med ditt försäkringsbolag innan du installerar larm för att få veta vilka krav som ställs för att försäkringspremien eller självrisken skall sänkas.

Kameror och dimma

Larm kan även kompletteras med kameraövervakning. Kostnaderna för detta är från 10 000 kronor och uppåt. Det finns också i marknaden en dimgenerator som gör att rök väller ut så snart larmet går. Den täta dimman gör att tjuven inte kan orientera sig i fastigheten. Kostnaderna för detta är mellan 10 000 och 15 000 kronor.

Vad kostar det?

Det kan vara idé att jämföra vad larmen kostar per år under exempelvis en sjuårsperiod. (se tabell). Det är inte säkert att det larm som initialt är dyrt att installera blir så mycket dyrare utslaget på flera år.

Notera att de priser som larmleverantörerna uppger endast är kostnaden för ett standardpaket. Ofta behöver man köpa till ytterligare rörelsedetektorer för att få ett fullgott skydd. Hur stor anläggning som behövs beror på villans storlek och planlösning. De larm som man hyr betingar ofta en högre kostnad per månad än de som man äger själv.

På marknaden finns också trådlösa larm. De är så enkla att montera att den händige kan göra det själv. Dessa larm kan kopplas till vaktbolag eller till den egna mobiltelefonen. Inte heller dessa larm är godkända enligt Försäkringsförbundets SSF-regler. Larmen säljs av vissa installationsfirmor och teknikaffärer.

17 februari 2003

1 Kommentarer

2013-04-10
Robert Hållén
5

Vilka eljobb får man göra själv?

1 av 4 villaägare gör fel med el, vilket kan leda till både olyckor och brand. Vi listar enkla elinstallationer du får göra själv, och de elarbeten du...

0

Grannsamverkan stoppar tjuven

Grannsamverkan är en mycket bra metod för att minska risken för brott i villaområdet. Men det finns gränser för vad man får och bör göra inom ramen för...

0

10 knep som håller tjuven borta

När familjen åkt på semester och huset är tomt kan tjuven passa på. Här får du tio bra råd för hur du undviker inbrott och hur du kan skydda dig om...

0

Skydda ditt hem

Mitt hem är min borg, heter det. Alltför ofta kan man dock läsa i tidningarna att det inte är alla som tycker likadant. Under 2003 inträffade drygt 17...

0

Olika typer av larm

Det finns olika typer av larm. Allt från att komponera ditt eget larmsystem till att ansluta dig till något säkerhetsföretag.

1

Bekvämt åldrande i villan

Många ägnar med åren allt mer tid i hemmet och kraven på bekvämlighet och säkerhet ökar ju äldre man blir.

0

Hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag

Primärvården kan ge råd om vilka hjälpmedel som kan underlätta i hemmet och kan också hjälpa till med att skaffa dessa.

0

Planera för elsäkert hem

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju äldre villa desto större är risken att något händer. Hur elsäkert är ditt hem?

0

Tryggare ska ingen vara-så gör du hemmet säkrare för barnen

Så fort man landar i familjelivet med småungar blir trygghet mer än viktigt. Här visar vi några detaljer som gör ditt hus mer barnsäkert.