Så blir din boendeekonomi 2005

Bygga nytt

Som småhusägare ska man alltid ha beredskap för ökade kostnader. Här ger Nordeas Familjeekonom Anna Bäcklund en sammanfattning över några nyheter för 2005.

Annons

Höjda energiskatter och högre driftskostnader gör att villaekonomin inte förbättras 2005. Hur stor förändringen blir beror också till stor del på hur räntan och oljepriset kommer att utvecklas. Rusar uppvärmningskostnaderna i höjden? Om du installerar bergvärme före 30 juni 2005 kan du få skattereduktion för del av arbetskostnaden. Reglerna gäller också om du ska reparera, bygga om eller bygga till ditt hus.

ROT-avdrag

Du kan få skattereduktion för byggnadsarbete som avser reparation, underhåll samt om- eller tillbyggnad på din villa om du anlitar en hantverkare med F-skattsedel. Skattereduktionen är 30 procent av arbetskostnaden. Du kan få skattereduktion upp till 10 500 kronor för småhus och 5 000 kronor för bostadsrättslägenhet. Arbetskostnaden måste vara minst 2000 kronor för att du ska kunna ansöka. Arbetet måste vara utfört mellan 15 april 2004 och 30 juni 2005.

Ansöker gör du på blankett SKV 4500. Blanketten kan du beställa från Skatteverket eller hämta på www.skatteverket.se. Du ska inte lämna in ansökan om skattereduktion tillsammans med din inkomstdeklaration, utan den ska lämnas separat på närmaste skattekontor. Du ska bifoga kopior av fakturan/fakturorna. På dem måste det framgå vilka arbeten som har gjorts, specificerade arbets- och materialkostnader inklusive moms samt att den som har gjort arbetet har F-skattsedel.

Om du vill att skattereduktionen ska räknas av på skattebeskedet för 2005 måste du lämna ansökan senast 1 mars 2005. Sista ansökningsdag är annars den 1 mars 2006.

Fullständig information om ROT-avdraget hittar du i Skatteverkets broschyr SKV 322 utgåva 5 som också finns på Skatteverkets hemsida

Energiskatter

Sedan 1994 sker det varje år en automatisk indexuppräkning av skatterna på energiområdet. Förändringen av skattesatserna baseras på förändringen i Konsumentprisindex mellan juni månad två år före beskattningsåret och juni månad före beskattningsåret. För eldningsolja är höjningen 14 kronor per kubikmeter och på el 0,1 öre per kWh. Utöver denna indexuppräkning höjs dessutom energiskatten på el med 1,2 öre per kWh från och med 1 januari 2005.

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatten ligger kvar oförändrad på 1,5 procent. Däremot höjs fribeloppet för sambeskattade par från 2 till 3 miljoner kronor. Det innebär att ett par som har en förmögenhet på över 2 miljoner kronor kan tjäna upp till 15 000 kronor per år i minskad förmögenhetsskatt. Dessvärre sker ingen lindring för alla de ensamstående som bor i högt taxerade hus med stor förmögenhet. För dem ligger fribeloppet kvar på 1,5 miljoner kronor. Sambeskattningen kvarstår också, vilket gör att gåvor till omyndiga barn inte minskar förmögenhetsskatten.

I regeringens budgetproposition säger man att förmögenhetsskatten ska utredas vidare. Jag tror inte att sista ordet är sagt, men gissningsvis dröjer det innan det kommer något mer genomgripande förslag på området.

Planera på nytt sätt med nya arvs- och gåvoskatteregler
Arvs- och gåvoskatten försvinner från och med den 1 januari 2005. Det innebär framför allt ett helt nytt sätt att planera för framtiden. Det är dödsfallsdagen som avgör vilka regler som ska gälla. Det går inte att slippa arvsskatt genom att skjuta på bouppteckning och arvsskifte utan dödsfallet måste ha ägt rum 1 januari 2005 eller senare.

Behövs testamenten?

Ja, de fyller en viktig funktion även i framtiden. De behövs till exempel om man vill ändra den legala arvsordningen, om man vill att viss egendom ska tillfalla visst barn eller person eller om man vill att den ärvda egendomen ska vara enskild egendom. Särskilt viktiga är de för sambor eftersom de saknar arvsrätt efter varandra.

Gåvor

Vi man ge gåvor är de också helt skattefria och man får istället kanske fundera på rättviseaspekter. Äger man aktier eller aktiefonder och man vet att barnen ska behålla dem är det fördelaktigare att överlåta dessa istället för att först sälja och sedan ge pengarna. På så sätt skjuter man upp eventuell kapitalvinsskatt och barnen kan få värdetillväxt på ett större belopp.

Med skattefria gåvor finns också möjligheten att planera för lägre förmögenhetsskatt. Man bör då komma ihåg att omyndiga barn sambeskattas med föräldrarna och därför är det ingen idé att ur den aspekten ge bort tillgångar till mindre barn. Däremot kan man ju överväga att bli lite mer generös till sina äldre barn för att jämna ut tillgångarna inom familjen. Det är dock viktigt att gåvan ges på ett riktigt sätt och att du inte har några krav på att den ska betalas tillbaka. Då räknas den inte som en gåva och kan underkännas av skattemyndigheten.

Annons

Reverser

Har ni sedan tidigare överlåtit fast egendom mot revers finns det anledning att se över dessa. I princip kan de rivas, men det är viktigt att man innan man gör det tar hänsyn till bland annat rättviseaspekter mellan syskon. En revers reglerar ju ett skuldförhållande. Detta gäller under förutsättning att Riksdagen antar förslagen enligt regeringens proposition 2004/05:25.

 

9 november 2004
0

Så blir du Sveriges bästa granne

Sveriges bästa grannar, pappa Ulf Skoog, mamma Ewa Magnusson och barnen John och Ida, berättar hur du blir nästa Sveriges bästa granne.

0

Drömaltaner

Stort eller litet. Sten eller trä? Det spelar egentligen ingen roll — men ett är säkert. En altan behöver man. För att leka, festa och vila på. Spana...

1

15 steg till ett miljövänligare villaliv

Att vara miljösmart är ofta också synonymt med att vara ekonomiskt klok. Här får du 15 enkla tips att följa.

0

Ny i Villa!

Vi i Villa gratulerar dig till ditt bostadsval! Som nybliven villaägare kanske du inte har kommit i kontakt med Vi i Villa och viivilla.se tidigare....

0

Vi är Sveriges bästa grannar 2006

Tävlingen avgjord! Sveriges bästa granne är utsedd! De heter Ulf och Ewa och de bor i Bispgården.

0

Hur blir det 2007?

Ökande framtidstro i kombination med ett fortsatt lågt utbud kan leda till fortsatt uppgång på fastighetsmarknaden under 2007.

1

Välj rätt hus

Går du i nybyggartankar? Besök Nybygget – en samlingsplats för olika visningshus.

0

Köpa hus på osäker marknad

Ibland måste man förändra sitt boende, vare sig marknaden är på topp eller inte. Vår expert Titti Öhrn, kundombundsman på Mäklarsamfundet, ger goda råd...

0

Ledare: Nu satsar vi på Vi i Villa!

2012 blir ett spännande år för oss. Vi kommer oftare, vi har nya satsningar och – EN HELT NY TIDNING!