Annons

Mer boyta, tack!

Bygga nytt

Känns huset för trångt, har familjen vuxit? I så fall kanske det är dags att börja fundera på en tillbyggnad. Här får du arkitektens tips och goda råd.

Annons

Ny luftig entré. Den gamla entrén saknade utrymme för att hänga kläder och ställa skor. Och trappan upp till övervåningen började precis där man kom in, vilket var en dålig lösning. Med denna tillbyggnad på 2,3x 5,9 meter fick man en funktionell och rymlig hall med full takhöjd, en möblerbar hall ovanför trappan och mycket ljus och luft.

Före ombyggnad såg huset ovan ut så här.

Om man trivs med sitt hus för övrigt, eller har svårt att flytta, kan en tillbyggnad vara lösningen för trångbodda. Men det finns många olika sätt att öka sin boyta, det gäller därför att tänka till ordentligt innan för att hitta den bästa lösningen, både praktiskt och ekonomiskt.

Se över huset som helhet

Vill du bara förstora ett rum lite grann, för att få exempelvis några extra kvadratmeter i badrummet, eller för att släppa in mer ljus, är en takkupa en vanlig, och relativt enkel, lösning.

- Men det gäller att inte bygga för stora takkupor, varnar Per Hemgren, arkitekt SAR/MSA på Brygghusets Arkitekter i Stockholm. Blir kuporna för stora kan de räknas som en extra våning. Dessutom är det förstås viktigt att takkuporna passar in i husets arkitektur för övrigt, så att det inte ser klumpigt eller disharmoniskt ut. Det lönar sig också alltid att se över huset som helhet innan man bestämmer sig för vilken typ av tillbyggnad man vill ha, konstaterar Per Hemgren.

Välj placering med omsorg

Till de flesta hus passar en utbyggnad på mark, men placeringen ska väljas med omsorg. Det gäller att inte bygga bort ljus, eller på annat sätt förstöra ursprungsarkitekturen eller planlösningen. Glöm heller inte trädgården eller eventuell utsikt som kan skymmas, eller att man måste ta hänsyn till markens beskaffenhet, eventuellt berg, träd med stora rötter eller liknande. Om man behöver många extra kvadratmeter kan det också vara en bra lösning med två typer av tillbyggnad, exempelvis både en utbyggnad på mark och en takkupa, för att ge balans och harmoni åt huset.

Bygglov krävs alltid

En tillbyggnad kräver alltid bygglov, och det gäller att vara ute i god tid. I normalfallet tar det en till två månader, men ibland upp till ett halvår att få ritningarna godkända. En enklare skiss kan du kanske göra själv, men när det gäller ritningen anser Per Hemgren att man ska anlita en arkitekt.

- Korrekt utförda bygghandlingar (ritningar och beskrivningar) är en försäkring mot missförstånd och misstag. Förutom att alla mått är exakta och konstruktionen är korrekt ska de även innehålla detaljer som materialval, typ av glas i fönster, belysning och färger. Man brukar räkna med att det kostar cirka 20 000 kronor per kvadratmeter boyta att bygga till. Om en tillbyggnad på 10 kvadrat då kostar runt 200 000 kr och bygglovsritningen för den ungefär 10 000 till 15 000 kronor, är det en billig kvalitetsförsäkring.

Efter att du fått bygglov ska en bygganmälan göras och du kallas till möte med kommunens bygginspektör. För projektet måste du anlita en så kallad "kvalitetsansvarig". Dennes uppgift är att göra vissa kontroller under byggets gång enligt en upprättad "kontrollplan", som ska godkännas av kommunen. Den kvalitetsansvarige ska uppfylla vissa kompetenskrav gällande bygglagstiftning samt ha erfarenhet av byggentreprenader med mera.

Diskutera med kommunen

Även om många regler är generella skiljer de sig från kommun till kommun och från område till område. I nyare områden är det ofta tillåtet att bebygga upp till en femtedel av tomtarean inklusive garage och andra uthus, medan man i områden med äldre detaljplan ofta inte tillåter en avvikelse från planen med mer än cirka tio procent. En detaljplan reglerar i allmänhet även byggnadernas våningsantal, hushöjd, ändamål samt ibland även takvinkel, material på tak och fasad och annat. Diskutera dina idéer med kommunens rådgivare på ett tidigt stadium.

Annons

Göra det själv?

Att själv ge sig på en större tillbyggnad avråder Per Hemgren ifrån, om man inte är mycket snickarkunnig och har gott om tid.

- Visserligen kommer man kanske ned i arbetskostnad med ungefär hälften, men som amatör tar ju allting mycket längre tid. Dessutom har byggföretagen ofta rabatt på virke, färg och så vidare. Ytterligare en risk är att projektet aldrig blir riktigt färdigt. Har du ändå hyfsat med tid kan en lösning vara att vara med som hantlangare, det spar en del arbetstimmar och du får chansen att lära dig massor.


 

Vi i Villas byggexpert!

Per Hemgren arbetar sedan 1970 som arkitekt. Han driver Brygghuset Arkitekter AB som är specialiserade på småhus - ny, om- och tillbyggnader. Han har även skrivit böcker i ämnet hus och byggande, bland annat storsäljaren Husets ABC.

Per Hemgrens bästa tips för ombyggnationen

  • Sök bygglov i god tid.
  • Leta inspiration i grannskapet, i hus- och inredningsmagasin eller på olika arkitekters hemsidor.
  • Håll dig till grundarkitekturen. Välj helst samma typ av material och stil.
  • Välj byggfirma med omsorg och skriv kontrakt.
  • Tänk på att varje extra kvadratmeter ger högre uppvärmningskostnad.

Här är Pers hus som han ritat och byggt! Fint va?

Miljötänk!

  • Bygg så miljövänligt som möjligt. Välj ett energisnålt uppvärmningssystem - gärna med solvärme och ackumulatortank som bas.
  • I energibehovsberäkningen som görs vid nybyggen är tillräcklig isolering och fönster med lågt U-värde självklarheter. Bygger du om eller till, tänk i samma banor.
  • Till god miljö hör också en till huset anpassad ventilation. Välj energisnåla vitvaror och försök i första hand välja miljömärkta material.

Nyare regler!

En tillbyggnad måste uppfylla vissa tekniska krav. Exempel på nyare regler är att väggisoleringen inte får underskrida 300 mm samt att ett nybyggt badrum måste vara rullstolsanpassat och utrustat med dusch om det ligger på entréplanet och det inte finns något annat rullstolsanpassat WC/duschrum.

Vad kostar det?

Generellt brukar man säga att det kostar cirka 20 000 kronor per kvadratmeter boyta att bygga till. Ungefär hälften av detta är arbetskostnader.

Lästips:

Boverkets och Konsumentverkets svar på konsumentfrågor: www.omboende.se
Konsumentvägledning: www.konsumentvagledare.konsumentverket.se
Konsumenternas Bank- och finansbyrå: www.konsumentbankbyran.se
Konsumenternas Försäkringsbyrå: www.konsumenternasforsakringsbyra.se
Arkitekter: www.arkitekt.nu
Byggfelsförsäkringar: www.bostadsgaranti.se och www.gar-bo.se
Riksbehöriga kvalitetsansvariga: www.boverket.se
Bygglov och bygganmälan: Boverkets broschyr "Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?". Kan beställas eller laddas ner från www.boverket.se
Rotavdraget: www.regeringen.se/sb/d/11257

Redaktionen rekommenderar

9 mars 2009

1 Kommentarer

2009-03-24
Tingeltangel
0

Vi har gjort om allt!

En trädstam i köket är snart det enda som återstår av Ulf och Annies 30-talsvilla. Barnen kände inte ens igen sig i huset de bott i hela sitt liv när...

0

Jag & huset - Adam Alsing

Adam Alsing, programledare i TV4 och Mix Megapol.

0

Krönika: Att sälja eller inte sälja

Är villapriserna på väg upp eller ned? Ingen kan vara säker, men här får du hjälp att bilda dig en egen uppfattning.

0

Krönika: Gott förhandlingsläge

Äntligen har spelreglerna för villaägarna klarnat. Nu vet vi hur det blir med både boräntan och skattereglerna.

0

Om villan får rösta!

Allians eller rödgrönt? Hur ska vi rösta i höst om vi låter villan få avgöra? Vi frågade Villapanelen. Här är vår unika undersökning.

0

Krönika: Vem ska besiktiga och varför

Jag skulle vilja dra till med en gamla klyscha – om det tvista de lärda! Besiktiga före visning, före kontrakt. Efter köpekontrakt med besiktningsförbeh...

1

Jag & huset - Jonas Jonasson

Jonas Jonasson, författare till succé-debutboken ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”.

0

Kan du din Rut och Rot?

Hoten mot Rut och Rot är borta. Efter allianssegern i valet vet vi att både hantverksjobb och hushållsarbete i villan ger skatterabatt i åtminstone...

0

Ledaren: Välkommen till Vi i Villa!

Jag upptäcker möjligheter med ny teknik nästan varje dag – i min mobil, på min dator, hemma vid teven.

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons