Annons
Foto: Istockphoto

Gjut en platta på mark

Bygga nytt

Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din egen platta på mark.

Annons

Innan du börjar


De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter med entreprenörer och myndigheter.Du ska även utse en kvalitetsansvarig. Befintligt ledningsnät i mark måste kontrolleras och utmärkas. Denna redovisning är en enkel beskrivning av de olika momenten i arbetet att skapa den färdiga grunden - platta på mark.

Maskiner och verktyg för grunden

Vissa verktyg och maskiner kan du hyra. Det här behöver du:

Spade
Asfaltsraka
Vibrator (padda)
Spett
Tumstock
Spritpenna
Timmermanspenna
Bågfil
Morakniv
Fogsvans
Rotationslaser inkl. stativ
Vinkelslip, med skiva för betong
Snöre/Profiltråd
Stakkäppar
Najtång
Bultsax
Måttband 30 m
Vattenpass

1. Markförberedelser

• Börja med utsättning av byggnadens läge och höjd. Sätt ut käpparna efter husets linjer ca 1 meter från hörnen, så att du kommer åt att schakta.

• Tag bort matjorden för huset och ca 80 cm extra. Gör djupare schaktning för dräneringen. Förlägg rör för vatten, avlopp och el.

• Lägg ut fiberduk och lägg samtidigt ned dräneringsröret, som läggs med fall mot dräneringsbrunnen och täcks med fiberduk för att hindra finkornigt material att tränga in.

• Lägg ut 150 mm makadam.

• Avjämna och komprimera. Lägg ut ett tunt lager av fint stenmaterial (flis) som förenklar montaget.

•Här kan du välja att bygga en form av trä eller av färdiga element.

• Sätt upp profiler, väg av i rätt höjd och sätt ut huset med profiltråd.

• Efter montage av element, armering och vattenburen golvvärme läggs randisolering av 50 mm cellplast i bredd 60 cm runt grunden för att hindra tjälen att krypa under huset. Isoleringen läggs med svag lutning från huset. Glöm ej dagvattenledningen.

Läs mer: Inspiration och råd till altanbygget

2. Montering av kantelement

• L-element finns som standard i två höjder, 300 mm och 400 mm (vid 400 mm skall tre lager cellplast användas).

• Votens bredd bestäms av lasterna från vägg och tak. Kontrollera med konstruktör (normalbredd ca 300-400 mm).

• Börja montera hörnelementen och placera sedan ut de hela raka elementen utmed den profiltråd som är uppsatt enligt ovan. Fixera elementskarvarna med skarvplåt. Kontrollera måttet diagonalt från hörn till hörn så att det blir vinkelrätt.

• Vid montage av innerhörn ställs elementen “kant i kant” med viss överlappning. Balkbotten kompletteras med en skiva cellplast som klarar belastningen.

• Elementet kan användas som underlag för avdragsbalken vid gjutning.

Annons

3. Lägg ut isoleringen

• Cellplast läggs ut. Skivorna läggs med förskjutna skarvar mellan skikten. Du använder två eller tre lager cellplast beroende på tjocklek och val av L-profil. Tjocklek för varje lager är 100 mm.

• Vid punktlaster använder du cellplast med en högre kvalitet (XPS), tex.bärande innerväggar eller öppna spisar. De olika lagren sammanbinds och fästs till L-elementen med särskilda plastspikar. Cellplastskivorna bör överlappa L-elementen med minst 100 mm.

4. Montera vattenburen golvvärme

• Lägg ut slangen, 17 mm alternativt 20 mm, enligt tillverkarens ritning på c/c 300 mm. Ritning tillhandahålles vid ordertillfället.

• Slangen monteras antingen i en fästprofil på cellplasten eller med strips som fästs i armeringsnätet. Slangen dras till fördelare där den kopplas ihop samt provtrycks. Glöm ej eventuell matarledning till fördelare från värmekällan. Tänk på frysrisken vid frost när du monterar. Systemet kan fyllas med 30 procent glykol. Minsta cellplasttjocklek 200 mm. Minsta täckskikt av betong 50 mm.

Läs mer: Så gör du rent huset

5. Armering

• Börja med att naja ihop armeringen till kantbalken. Enklast gör du detta arbete med hjälp av bockar enligt skiss, se bild A. Tag tre stycken Ø 12 mm armeringsjärn som skall vara i botten av kantbalken och trä på det antal villabyglar som krävs för ett c/c-mått på 600 mm. Börja och sluta med en bygel 600 mm från respektive ände. Vid skarvning av den längsgående armeringen skall överlappet vara 600 mm. Sätt på 40 mm markkloss med c/c 1200 mm på armeringen.

I överkant sätter du två stycken armeringsjärn Ø 12 mm. Du väljer villabyglar efter vilket kantelement du använder. Vid L-element 300 an vänds VB12 och vid L-element 400 används VB20. Den färdiga kantbalksarmeringen lägger du ner i voten.

• Ska du ha vattenburen golvvärme monteras den enligt
4:e punkten.

• När detta är gjort läggs längsgående armering ut (monte-
ringsjärn Ø 12 mm) på markklossar 30 mm med c/c- avstånd 600 mm. Avståndet mellan monteringsjärnet är 600 mm. Alternativt kan du lägga nätet direkt på markklossarna men då mycket tätare, max c/c 300 mm. Lägg ut armeringsnätet med en överlappning på 220 mm räknat från den yttre tråden. Kapa nätet vid behov och fortsätt med den kapade delen. Fixera villabyglarna vid nätet. Klart för gjutning.

6. Gjutning

Du bör anlita en fackman vid gjutning för bästa resultat.

• Betong är en färskvara som kräver utläggning och vibrering inom 1-2 timmar efter blandning.

• Efter utläggning och vibrering ska ytan behandlas genom rivning och, om man vill ha en väldigt slät yta, även glättning. Rivning sker antingen för hand med en rivbräda eller med en maskin. Även glättningen kan ske för hand med ett glätt-
ningsstål eller med maskin.

• För ett bra resultat bör dessa moment utföras av en fackman. Normalt tar det 2-4 timmar efter gjutning innan man kan gå på och riva ytan. Efter ytterligare 2-3 timmar är det möjligt att glätta ytan. En hög temperatur i betongen ger
kortare tid innan rivning och glättning, medan en låg temperatur förlänger tiden.

• Gjuter man vintertid, får temperaturen i betongen ej sjunka under 0°C innan den uppnått tillräcklig hållfasthet. Den kan ta permanent skada av för tidig frysning. Efter 2-3 dygn med minst +5°C i betongen har tillräcklig hållfasthet uppnåtts för att betongen ska kunna tillåtas en temperatur under noll grader.

OBS! Vid gjutning får pumpning av betong ej ske mot kantelementets stående del.

Rengör elementen från betongspill direkt efter gjutningen.

7. Härdning

• Betongen måste skyddas mot kyla och för snabb uttorkning. Anledningen är att om fukten försvinner så avstannar den kemiska reaktionen mellan cement och vatten. Det är denna reaktion som ger hållfasthet och täthet i betongen. Avdunstningen är störst under vår- och sommarmånaderna när temperaturen är hög och luftfuktigheten låg.

• Skyddet mot uttorkning är viktigast under det första dygnet
efter gjutning. Den bästa metoden för att skydda betongen är att vattna ytan, men detta kan utföras när ytan är tillräckligt hård för att inte skadas. Vattna ej vid temperaturer runt nollstrecket, utan täck med plastfolie, som försvårar avdunstningen. Som skydd mot kyla använder du betongtäckmattor eller koppla in värmeaggregat.

Läs mer: Så murar du en nya veranda

8. Blandning

• Betong består av sand, grus och sten samt av vatten och bindmedlet cement. Till detta sätts speciella tillsatsmedel för
att förbättra betongens egenskaper.

• En normal betongfabrik har ett stort antal recept för att kunna tillgodose olika önskemål vad gäller t ex hållfasthet och beständighet.

9. Transport

• Köper du fabriksblandad betong kommer den i sk. roterbil.
Dessa tar 4-6 m3 åt gången.

• Bilarna är i regel försedda med en ränna, normalt minst 6 m
lång, så att betongen kan tippas direkt i gjutformen på
marken. (Marken måste tåla minst 10 tons axeltryck/16 tons boggitryck.)

• Vid behov kan betongen också placeras i gjutformen med
hjälp av en betongpump som normalt klarar av avstånd på ca 40 meter.

Visste du att...

Armeringsjärn finns i det hanteringsvänliga formatet 2, 3 och 6 meter.De är även färgkodade för att under-lätta val av dimension.

Du kan även köpa armeringsnät i det smidiga formatet 80 cm x 120 cm (rotnät) eller flexnät, 250x150 cm, för enkla transporter och trånga utrymmen. De fungerar även som en trevlig detalj i trädgården.

Randisolering
Cellplast XPS
Dräneringsrör
Längsgående armering
Markdistans 40 mm
Kantelement
Makadam
Monteringsjärn
Cellplast EPS
Golvvärme
Betong

Ordlista

Vot
Balk som upptar lasterna från konstruktionen.

Randisolering
Utvändig isolering mot grund, förhindrar tjäle.

Rivning
Grovavjämning av betongen vid gjutning.

Glättning
Maskinell eller manuell finsputsning av betongytan. Slätar ytan efter rivning.

Balkbotten
Kantelements botten.

EPS
Vit cellplast med öppen porstruktur för olika trycklaster.

XPS
Färgad cellplast med helt sluten porstruktur för olika trycklaster.

Källa: AT Grund

12 oktober 2004
 
Annons
Mer om Bygga nytt

Jag & huset - Maria Montazami

Bygga nytt Maria Montazami. Aktuell med: Hollywoodfruar på TV3 säsong 4

Att längta bort. Eller till: Krönika Annika Marklund

Bygga nytt Men alltså, hur känns det egentligen? Att flytta till ett ställe som är så… litet?” Samma fråga, om och om igen. Snart har alla jag känner ställt den....

Passivhus blir byggnorm på sikt

Bygga nytt Allt fler småhusleverantörer har energieffektiva hus i sina kataloger. Det visar en färsk marknadsöversikt från Energimyndigheten och det står klart...

9 frågor om gåvor och arv

Bygga nytt Vi får många frågor som handlar om gåvor och arv. Ingrid Kindahl, ekonomiskribent och Vi i Villas ekonomiexpert hjälper till att reda ut begreppen.

Jag & huset - Peter Barlach

Bygga nytt Peter Barlach, Vi i Villas egen vardagsrumstrubadur. Aktuell med: Fifteen Love, en kritikerrosad ungdomsroman

Krönika: Vem ska besiktiga och varför

Bygga nytt Jag skulle vilja dra till med en gamla klyscha – om det tvista de lärda! Besiktiga före visning, före kontrakt. Efter köpekontrakt med besiktningsförbeh...

Jag & huset - Jonas Jonasson

Bygga nytt Jonas Jonasson, författare till succé-debutboken ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”.

Kan du din Rut och Rot?

Bygga nytt Hoten mot Rut och Rot är borta. Efter allianssegern i valet vet vi att både hantverksjobb och hushållsarbete i villan ger skatterabatt i åtminstone...

Ledaren: Välkommen till Vi i Villa!

Bygga nytt Jag upptäcker möjligheter med ny teknik nästan varje dag – i min mobil, på min dator, hemma vid teven.

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor och medlemskap i Vi i Villa-klubben

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till en mängd olika förmåner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

 

Användarvillkor

1. Allmänna riktlinjer och regler

 1. Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum.
 2. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala).
 3. De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
 4. Du får inte publicera länkar till din blogg på viivilla.se.

2. Etikett

 1. Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
 2. Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
 3. Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas.
 4. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

 

3. Upprätta en profil

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du automatiskt Vi i Villas policy och villkor, som du kan läsa här. När du använder någon av de andra tjänsterna på Viivilla.se godkänner du också villkoren.
 2. Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil samt allt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videor, ljud och texter, inlägg i gästböcker, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.
 3. Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected]
 4. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.
 5. Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

4. Din profil

 1. Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se.
 2. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.
 3. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.
 4. Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.
 5. Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.
 6. Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.
 7. Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

5. Uppladdning av och länkar till material

 1. Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.
 2. Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:
  1. Du själv har producerat materialet.
  2. Du har fått i uppdrag att sprida materialet av den ursprungliga upphovsmannen.
  3. Materialet har en öppen licens, som till exempel GNU, Creative Commons osv.
 3. Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.
 4. Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.
 5. Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.
 6. Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

6. Åsikter

 1. Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter.
 2. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötande material är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

7. E-post- och mobil-aviseringar

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på ’Avanmäl’ längst ned i nyhetsbrevet.
 2. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att vi skickar aviseringar till dig via e-post och/eller sms, när du mottar personliga meddelanden, någon har börjat följa dig, någon har svarat på något av dina inlägg etc. Du kan när som helst avbeställa aviseringarna i inställningarna på din profil.

8. Personuppgiftsbehandling

 1. När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se - mycket nöje!

Viivilla.se publiceras av Bonnier Publications, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.

Villkoren uppdaterades den 17 november 2017.

Annons