Annons
Foto: Istockphoto

Gjut en platta på mark

Bygga nytt

Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din egen platta på mark.

Annons

Innan du börjar


De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter med entreprenörer och myndigheter.Du ska även utse en kvalitetsansvarig. Befintligt ledningsnät i mark måste kontrolleras och utmärkas. Denna redovisning är en enkel beskrivning av de olika momenten i arbetet att skapa den färdiga grunden - platta på mark.

Maskiner och verktyg för grunden

Vissa verktyg och maskiner kan du hyra. Det här behöver du:

Spade
Asfaltsraka
Vibrator (padda)
Spett
Tumstock
Spritpenna
Timmermanspenna
Bågfil
Morakniv
Fogsvans
Rotationslaser inkl. stativ
Vinkelslip, med skiva för betong
Snöre/Profiltråd
Stakkäppar
Najtång
Bultsax
Måttband 30 m
Vattenpass

1. Markförberedelser

• Börja med utsättning av byggnadens läge och höjd. Sätt ut käpparna efter husets linjer ca 1 meter från hörnen, så att du kommer åt att schakta.

• Tag bort matjorden för huset och ca 80 cm extra. Gör djupare schaktning för dräneringen. Förlägg rör för vatten, avlopp och el.

• Lägg ut fiberduk och lägg samtidigt ned dräneringsröret, som läggs med fall mot dräneringsbrunnen och täcks med fiberduk för att hindra finkornigt material att tränga in.

• Lägg ut 150 mm makadam.

• Avjämna och komprimera. Lägg ut ett tunt lager av fint stenmaterial (flis) som förenklar montaget.

•Här kan du välja att bygga en form av trä eller av färdiga element.

• Sätt upp profiler, väg av i rätt höjd och sätt ut huset med profiltråd.

• Efter montage av element, armering och vattenburen golvvärme läggs randisolering av 50 mm cellplast i bredd 60 cm runt grunden för att hindra tjälen att krypa under huset. Isoleringen läggs med svag lutning från huset. Glöm ej dagvattenledningen.

2. Montering av kantelement

• L-element finns som standard i två höjder, 300 mm och 400 mm (vid 400 mm skall tre lager cellplast användas).

• Votens bredd bestäms av lasterna från vägg och tak. Kontrollera med konstruktör (normalbredd ca 300-400 mm).

• Börja montera hörnelementen och placera sedan ut de hela raka elementen utmed den profiltråd som är uppsatt enligt ovan. Fixera elementskarvarna med skarvplåt. Kontrollera måttet diagonalt från hörn till hörn så att det blir vinkelrätt.

• Vid montage av innerhörn ställs elementen “kant i kant” med viss överlappning. Balkbotten kompletteras med en skiva cellplast som klarar belastningen.

• Elementet kan användas som underlag för avdragsbalken vid gjutning.

Annons

3. Lägg ut isoleringen

• Cellplast läggs ut. Skivorna läggs med förskjutna skarvar mellan skikten. Du använder två eller tre lager cellplast beroende på tjocklek och val av L-profil. Tjocklek för varje lager är 100 mm.

• Vid punktlaster använder du cellplast med en högre kvalitet (XPS), tex.bärande innerväggar eller öppna spisar. De olika lagren sammanbinds och fästs till L-elementen med särskilda plastspikar. Cellplastskivorna bör överlappa L-elementen med minst 100 mm.

4. Montera vattenburen golvvärme

• Lägg ut slangen, 17 mm alternativt 20 mm, enligt tillverkarens ritning på c/c 300 mm. Ritning tillhandahålles vid ordertillfället.

• Slangen monteras antingen i en fästprofil på cellplasten eller med strips som fästs i armeringsnätet. Slangen dras till fördelare där den kopplas ihop samt provtrycks. Glöm ej eventuell matarledning till fördelare från värmekällan. Tänk på frysrisken vid frost när du monterar. Systemet kan fyllas med 30 procent glykol. Minsta cellplasttjocklek 200 mm. Minsta täckskikt av betong 50 mm.

5. Armering

• Börja med att naja ihop armeringen till kantbalken. Enklast gör du detta arbete med hjälp av bockar enligt skiss, se bild A. Tag tre stycken Ø 12 mm armeringsjärn som skall vara i botten av kantbalken och trä på det antal villabyglar som krävs för ett c/c-mått på 600 mm. Börja och sluta med en bygel 600 mm från respektive ände. Vid skarvning av den längsgående armeringen skall överlappet vara 600 mm. Sätt på 40 mm markkloss med c/c 1200 mm på armeringen.

I överkant sätter du två stycken armeringsjärn Ø 12 mm. Du väljer villabyglar efter vilket kantelement du använder. Vid L-element 300 an vänds VB12 och vid L-element 400 används VB20. Den färdiga kantbalksarmeringen lägger du ner i voten.

• Ska du ha vattenburen golvvärme monteras den enligt
4:e punkten.

• När detta är gjort läggs längsgående armering ut (monte-
ringsjärn Ø 12 mm) på markklossar 30 mm med c/c- avstånd 600 mm. Avståndet mellan monteringsjärnet är 600 mm. Alternativt kan du lägga nätet direkt på markklossarna men då mycket tätare, max c/c 300 mm. Lägg ut armeringsnätet med en överlappning på 220 mm räknat från den yttre tråden. Kapa nätet vid behov och fortsätt med den kapade delen. Fixera villabyglarna vid nätet. Klart för gjutning.

6. Gjutning

Du bör anlita en fackman vid gjutning för bästa resultat.

• Betong är en färskvara som kräver utläggning och vibrering inom 1-2 timmar efter blandning.

• Efter utläggning och vibrering ska ytan behandlas genom rivning och, om man vill ha en väldigt slät yta, även glättning. Rivning sker antingen för hand med en rivbräda eller med en maskin. Även glättningen kan ske för hand med ett glätt-
ningsstål eller med maskin.

• För ett bra resultat bör dessa moment utföras av en fackman. Normalt tar det 2-4 timmar efter gjutning innan man kan gå på och riva ytan. Efter ytterligare 2-3 timmar är det möjligt att glätta ytan. En hög temperatur i betongen ger
kortare tid innan rivning och glättning, medan en låg temperatur förlänger tiden.

• Gjuter man vintertid, får temperaturen i betongen ej sjunka under 0°C innan den uppnått tillräcklig hållfasthet. Den kan ta permanent skada av för tidig frysning. Efter 2-3 dygn med minst +5°C i betongen har tillräcklig hållfasthet uppnåtts för att betongen ska kunna tillåtas en temperatur under noll grader.

OBS! Vid gjutning får pumpning av betong ej ske mot kantelementets stående del.

Rengör elementen från betongspill direkt efter gjutningen.

7. Härdning

• Betongen måste skyddas mot kyla och för snabb uttorkning. Anledningen är att om fukten försvinner så avstannar den kemiska reaktionen mellan cement och vatten. Det är denna reaktion som ger hållfasthet och täthet i betongen. Avdunstningen är störst under vår- och sommarmånaderna när temperaturen är hög och luftfuktigheten låg.

• Skyddet mot uttorkning är viktigast under det första dygnet
efter gjutning. Den bästa metoden för att skydda betongen är att vattna ytan, men detta kan utföras när ytan är tillräckligt hård för att inte skadas. Vattna ej vid temperaturer runt nollstrecket, utan täck med plastfolie, som försvårar avdunstningen. Som skydd mot kyla använder du betongtäckmattor eller koppla in värmeaggregat.

8. Blandning

• Betong består av sand, grus och sten samt av vatten och bindmedlet cement. Till detta sätts speciella tillsatsmedel för
att förbättra betongens egenskaper.

• En normal betongfabrik har ett stort antal recept för att kunna tillgodose olika önskemål vad gäller t ex hållfasthet och beständighet.

9. Transport

• Köper du fabriksblandad betong kommer den i sk. roterbil.
Dessa tar 4-6 m3 åt gången.

• Bilarna är i regel försedda med en ränna, normalt minst 6 m
lång, så att betongen kan tippas direkt i gjutformen på
marken. (Marken måste tåla minst 10 tons axeltryck/16 tons boggitryck.)

• Vid behov kan betongen också placeras i gjutformen med
hjälp av en betongpump som normalt klarar av avstånd på ca 40 meter.

Visste du att...

Armeringsjärn finns i det hanteringsvänliga formatet 2, 3 och 6 meter.De är även färgkodade för att under-lätta val av dimension.

Du kan även köpa armeringsnät i det smidiga formatet 80 cm x 120 cm (rotnät) eller flexnät, 250x150 cm, för enkla transporter och trånga utrymmen. De fungerar även som en trevlig detalj i trädgården.

Randisolering
Cellplast XPS
Dräneringsrör
Längsgående armering
Markdistans 40 mm
Kantelement
Makadam
Monteringsjärn
Cellplast EPS
Golvvärme
Betong

Ordlista

Vot
Balk som upptar lasterna från konstruktionen.

Randisolering
Utvändig isolering mot grund, förhindrar tjäle.

Rivning
Grovavjämning av betongen vid gjutning.

Glättning
Maskinell eller manuell finsputsning av betongytan. Slätar ytan efter rivning.

Balkbotten
Kantelements botten.

EPS
Vit cellplast med öppen porstruktur för olika trycklaster.

XPS
Färgad cellplast med helt sluten porstruktur för olika trycklaster.

Källa: AT Grund

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
12 oktober 2004

0 Kommentarer

0

Vi har gjort om allt!

En trädstam i köket är snart det enda som återstår av Ulf och Annies 30-talsvilla. Barnen kände inte ens igen sig i huset de bott i hela sitt liv när...

0

Jag & huset - Adam Alsing

Adam Alsing, programledare i TV4 och Mix Megapol.

0

Krönika: Att sälja eller inte sälja

Är villapriserna på väg upp eller ned? Ingen kan vara säker, men här får du hjälp att bilda dig en egen uppfattning.

0

Krönika: Gott förhandlingsläge

Äntligen har spelreglerna för villaägarna klarnat. Nu vet vi hur det blir med både boräntan och skattereglerna.

0

Om villan får rösta!

Allians eller rödgrönt? Hur ska vi rösta i höst om vi låter villan få avgöra? Vi frågade Villapanelen. Här är vår unika undersökning.

0

Krönika: Vem ska besiktiga och varför

Jag skulle vilja dra till med en gamla klyscha – om det tvista de lärda! Besiktiga före visning, före kontrakt. Efter köpekontrakt med besiktningsförbeh...

1

Jag & huset - Jonas Jonasson

Jonas Jonasson, författare till succé-debutboken ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”.

0

Kan du din Rut och Rot?

Hoten mot Rut och Rot är borta. Efter allianssegern i valet vet vi att både hantverksjobb och hushållsarbete i villan ger skatterabatt i åtminstone...

0

Ledaren: Välkommen till Vi i Villa!

Jag upptäcker möjligheter med ny teknik nästan varje dag – i min mobil, på min dator, hemma vid teven.

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons