Annons

Skydda ditt hus mot insektsangrepp

Byggmaterial

Det går att förebygga insektsangrepp, och är man någorlunda vaksam kan attacken stoppas innan skadorna blir alltför allvarliga.

Annons

Husbock och hästmyra kan bli en obehaglig överraskning för trähusägaren. Oftast omärkligt kommer de för att äta, bo och föröka sig inne i trävirket. Angreppen kan pågå i många år utan att något märks.
Men det går att förebygga angreppen, och är man någorlunda vaksam kan attacken stoppas innan skadorna blir alltför allvarliga.

Hästmyrans angrepp påträhus förekommer i hela Sverige. Husbocken finns bara i vissa områden; utmed ostkusten, från Dalälven och söderut, samt utmed skånska västkusten upp till Halland. Gotland och Öland är också utsatta, berättar Jan Jungerstam, biolog vid ett av de större saneringsforetagen. Dessutom bör man se upp för strimmig trägnagare, mer om den senare. Är det då möjligt att förekomma ett insektsangrepp?

Hindra hästmyran från att komma in

Så här säger Jan Jungerstam om hästmyran:

- Den lever i samhällen, vilka tillväxer. När dessa vuxit till sig anläggs separata satellitsamhällen för larver och puppor, vilket ofta blir i byggnader.

För att försvåra för hästmyran att etablera sig i närheten, bör man hålla rent från gammalt trä. Gamla stubbar, kullfallna träd, träslipers och vedhögar kan locka till sig hästmyror, som där får bra boplatser.

Hästmyrans satellitsamhällen kan anläggas i friskt trä, och de ger sig även på isoleringsmaterial som mineralull och frigolit, som är lätta att gnaga i.

För att hindra myran att ta sig in i huset bör man täta springor och öppningar, samt gärna täcka för ventiler med skyddsgaller. Tukta även grenar på träd och buskar som är i direkt kontakt med huset.

Att hästmyror fått fotfäste i husets trädelar kan vara ganska svårt att upptäcka. De är mest aktiva om natten, men kan även dyka upp under dagen. Någon enstaka hästmyra behöver inte vara anledning till oro, men ser man dem återkommande måste man ta det på allvar. Hästmyrans angrepp kan avslöjas genom att man hör deras gnagande och att man hittar gnagmjöl.

- Ofta finns myrsamhället där det är lite varmare, exempelvis intill ett kylskåp eller element, berättar Jan Jungerstam.

Husbock kan finnas också i gamla byggnader

Husbocken, eller rättare sagt dess larver, verkar i också det dolda. Under uppväxt-tiden äter de sina gångar inne i trävirket - och det finns exempel på att de kan vara kvar ända upp till 30 år! Husbocken är lömsk så till vida att den gärna håller till på husets vind och i takkonstruktionen, där det är varmt under sommaren.

- Det här kan hålla på i flera år utan att något syns på ytan. Först när skalbaggen är färdigutvecklad och tar sig ut ur veden genom de s k flyghålen blir förekomsten synlig, säger Jan Jungerstam. Flyghålen är ovala, ca 3 x 6 - 7 m.m.

Borrmjöl från träet bör man också ge akt på. Det kan finnas i stor mängd under det tunna ytskikt som lämnas kvar, och suger mjölet upp fukt och sväller kan det spräcka träet.

För att husbocken sedan ska kunna fortplanta sig krävs en någorlunda varm sommar. Honan lägger då hundratals ägg i veden, och så är nästa generation på plats.

Misstänker man husbock bör man inspektera; genom att köra in en kniv eller yxa i virket upptäcker man om det är genomgnagt. Är hus i grannskapet angripna får man se upp, eftersom insekterna gärna sprider sig vidare.

Mest i riskzonen för husbocksangrepp är moderna hus, enligt Jan Jungerstam, vilket beror på att de oftast är byggda med trä av mindre motståndskraftig splintved. I riktigt gamla hus är det mycket kärnved, som är mer svårforcerad för insekterna.

En generation husbockslarver är ingen katastrof. Det krävs i allmänhet flera generationers angrepp under flera decennier innan virket är allvarligt skadat. Men när trävirket börjar bli gammalt, så där 60 - 70 år, försämras näringsinnehållet och det finns inte mycket näring kvar för husbocken, vilket gör att angreppet dör ut. Men ett riktigt gammalt hus är ingen garanti mot husbock, eftersom äldre hus ofta är ombyggda med nytt virke, som kan angripas.

Annons

Strimmig trägnagare

Den strimmiga trägnagaren finns över hela landet och kan etablera sig när betingelserna är de rätta. Dess larver lever inne i virke med högre fukthalt än normalt, vilket i praktiken är byggnader som står ouppvärmda delar av året. Utsatta är alltså främst fritidshus, ladugårdar och kyrkor, men även ouppvärmda kryputrymmen i åretrunthus.

- Det kan alltså löna sig att hålla uppe värmen, eftersom fuktigheten är styrande.

Jan Jungerstam berättar att den strimmiga trägnagaren gärna söker sig mot ljus, vilket innebär att den först brukar dyka upp vid fönster. När man upptäcker insektshål i gamla trämöbler - populärt kallat trämask - så är det strimmiga trägnagaren som varit framme. Att ta in sådana möbler med insekter i ett uppvärmt hus i innebär faktiskt ingen risk för spridning. - Angreppet dör ut om virket torkar ut, säger han.

Sanering

När väl ett insektsangrepp är konstaterat så handlar det om kemisk bekämpning eller värmebehandling, vilken man bör låta en saneringsfirma ta hand om.

- Först försöker vi konstatera hur omfattande angreppet är, om man kanske måste förstärka byggnaden eller byta ut trädelar. Därefter behandlar vi virket med insektsmedel - mot husbocken använder vi pyretroid, som skyddar 25 - 30 år framåt.

Vid sanering av träskadeinsekter är det viktigt att lokalisera var de finns och att göra dessa platser åtkomliga för bekämpningsmedel.

- Många gånger måste byggnadskonstruktioner friläggas för att avslöja insekternas förekomst, så att en lyckad sanering ska vara möjlig. Detta kan i många fall vara besvärligt.

Lyckas man alltid vid husbocksbekämpningen?
Det finns ju en risk att insektsmedlet bara täcker den yttre delen av trävirket. Larverna lever då kvar och blir husbockar, men de kan inte återangripa, eftersom det finns ett kemiskt skydd, lugnar oss Jan Jungerstam.

Försäkringsskydd
Med rätt försäkringsskydd kan man få hjälp om insekter angriper huset. Jan Jungerstam rekommenderar s k husbocksförsäkring, som även gäller hästmyra. Det är ett tillägg till villaförsäkringen, som brukar kosta runt 50 kr om året. Försäkringen täcker sanering, och oftast också eventuella reparationer.

Foto Anticimex

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
3 juli 2002

1 Kommentarer

2008-11-09
Seth Larsson
0

Fem frågor och svar om skruvar

Varför ska jag välja en dyr skruv och är träskruv för utomhusbruk rostfria? Christian Löf Thuresson, försäljningschef på Grabber, svarar på fem frågor...

0

Årets bästa sajt

Internet World gav Byggmax.com utmärkelse för bästa E-handel.

2

Presentkort på rut och rot - Håll koll på

Nu kan man ge bort husarbete med ett presentkort.

0

Var hittar jag mirakeltejpen? - Läsarbrevet

En läsare frågar var han kan köpa mirakeltejpen från Tesa.

0

Är ditt hus välisolerat?

Efter en kall vinter har tilläggsisolering ryckt upp till toppen på våra önskelistor över förbättring och renovering av våra hus. Men om du inte vet...

0

Läskiga listan: Så slipper du möglet

Är du rädd för vad ditt hus ska ställa till med? Här guidar vi dig genom alla läskiga saker som kan hända. Denna gång: mögel.

1

Läskiga listan: Så slipper du hussvamp

Är du rädd för vad ditt hus ska ställa till med? Här guidar vi dig genom alla läskiga saker som kan hända. Denna gång: äkta hussvamp.

1

Johan Tells 4 ekoval, LTO, ViV nr 6/2010

Vi i Villas miljöexpert listar sina bästa eko-sidor.

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons