Hur stor friggebod kan du bygga utan bygglov?
Hur stor friggebod kan du bygga utan bygglov? Foto: Friggebod Flex 15 funkis från Jabo.

Bygga nytt och bygga ut – din guide till bygglov

Bygglov

Funderar du på att bygga nytt eller bygga ut? Lars Brask på Boverket reder ut regler kring attefallshus, friggebod, uterum och bastu.

Annons

Växthus, uterum, bastu eller kanske en tillbyggnad på huset? När du ska bygga finns det flera saker att tänka på. Även om vi idag kan bygga flera olika byggnader utan bygglov så krävs det i flera fall en anmälan till byggnadsnämnden. Det finns också andra saker att ta hänsyn till, som till exempel detaljplan och grannar.

– Mitt råd är att alltid ta en dialog med kommunen för att vara säker på att du inte förbiser något, säger Lars Brask från Boverket.

Bygglov för fristående byggnader i Attefallshusstorlek – max 25 kvm

Du får idag uppföra en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter med en taknockshöjd på 4 meter på tomten, utan bygglov. Det kan till exempel vara en mindre bostad, ett uterum, växthus eller en bastustuga. Det krävs dock en anmälan till byggnadsnämnden – bygget får inte påbörjas förrän du fått startbesked. Du får heller inte bygga något närmare 4,5 från tomtgränsen utan medgivande från grannar.

Bygglov för fristående byggnader i Friggebodsstorlek – max 15 kvm

En byggnad på högst 15 kvadratmeter med en taknockshöjd på 3 meter får uppföras utan bygglov och eventuellt också utan anmälan till byggnadsnämnden. De gånger det behövs en anmälan är om du exempelvis ska installera avlopp, vattenförsörjning, eldstad eller skorsten.

Bygglov för rum eller uterum anslutet till huset (tillbyggnad)

Om du ska bygga ett till rum eller uterum som är anslutet direkt till huset räknas det som en tillbyggnad, och tillbyggnader kräver normalt sett bygglov. Men det finns undantag. En tillbyggnad med en bruttoarea om högst 15 kvadratmeter får göras utan bygglov till en- och tvåbostadshus. Du måste dock även här göra anmälan till byggnadsnämnden.

Bygglov för bastu inomhus

Bygglov krävs normalt sett inte för att bygga en bastu inomhus, så länge inte husets yttre utseende påverkas mycket. Däremot kan du behöva göra en anmälan till byggnadsnämnden i kommunen. Det gäller främst om du behöver installera eller väsentligt ändra avlopp, vattenförsörjning, eldstad eller skorsten.

 

Lars Brask, Boverket.

Annons
16 april 2015
10

Nu blir det enklare att bygga till

Bostadsministern Stefan Attefall presenterade i år ett förslag om att slopa bygglov på tillbyggnader under 15 kvadratmeter, vilket gör det enklare att...

4

25 kvm hus utan bygglov

I höstas kom förslaget att friggeboden skulle bli större. Den idén slopas nu och istället införs en ny typ av komplementshus som tillåter ett extra...

1

Enklare att bygga ut

Nu kan det bli enklare att bygga ut utan bygglov.

0

Behövs bygglov om friggeboden står på hjul? - Läsarbrevet

Februari månads läsarbrev ställer frågan om man behöver söka bygglov för en friggebod som står på hjul eller lösa stenar.

3

Bygga nytt eller bygga till?

På vissa platser är det fritt fram att bygga under vissa kvadrat, medan man i andra fall inte får bygga alls. Men var gäller egentligen de olika reglern...

1

Vi flyttar - och tar huset med oss

Intresset för att flytta på hus är stort och åkerierna får ofta förfrågningar från privatpersoner som vill placera hus i bättre lägen. Husflytt är en...

3

Bygglov - behövs det?

Behöver jag bygglov om jag vill byta fönster, riva garaget eller hägna in tomten? Vi reder ut begreppen i bygglovsdjungeln.

1

Behöver jag bygglov?

Byggherre är den som för egen räkning själv eller med hjälp av andra bygger, river eller utför markarbeten. Men för vad behöver man bygglov?

0

Större hus: Arkitektens bästa råd

Tydlighet, avtal och realistiska förväntningar på hur lång tid allting tar. Bra råd att hålla sig till när du bestämt dig för att bygga ut.