Stugan Lage är 25 kvm och kommer från Skånska Byggvaror.
Stugan Lage är 25 kvm och kommer från Skånska Byggvaror.

Det händer med förslaget om slopat bygglov

Bygglov

Vi i Villa har tidigare rapporterat om regeringens förslag om slopat krav på bygglov för utbyggnader på 15 kvm och komplementbostadshus på 25 kvm. Nu har regeringen röstat ja till förslaget – det här är vad det kommer innebära för dig som är småhusägare.

Annons

Regeringen har röstat ja det nya förslaget om slopat krav på bygglov. Förslaget innebär att kravet på bygglov försvinner för utbyggnader på upp till 15 kvm för hus som redan har bygglov. Det blir dessutom möjligt att bygga ett 25 kvm stort komplemetbostadshus för permanentboende på tomten, även det utan bygglov.

Så funkar det

För alla tillbyggnader gäller regeln att det inte får placeras närmre än 4,5 meter från tomtgränsen utan grannarnas tillåtelse. Alla tillbyggnader måste också anmälas till byggnadsnämnden.

Skillnaden från tidigare blir att det inte krävs någon bygglovsprövning som avgör om byggnaden är lämpligt placerad i förhållande till detaljplan och andra bestämmelser. Det kommer även att gå snabbare att få besked om byggstart.

Tillbyggnad om 15 kvm

Max 15 kvm får byggas till på en- och tvåbostadshus. I normalfallet ska tillbyggnaden kunna ske även om det strider mot detaljplanen. Tillbyggnader får dock inte överstiga bostadshusets tacknockshöjd eftersom man vill undvika tornlika byggnader.

De 15 kvm avser bruttoarea, vilket innebär att de utgår från tillbyggnadens yttermått. Om tillbyggnaden ska göras i två plan kan markytan alltså bara vara hälften så stor.

Altan, två extra takkupor och inredning av ytterligare en bostad i huset får göras utan bygglov.

Komplementbostadshus

Arean för komplementbostadshuset föreslås kunna delas upp i delar, exempelvis 20 kvm bostad och 5 kvm förråd på annat ställe. Taknockshöjden för denna hustyp är 4 meter.

Du kan bygga ett komplementbostadshus med källare så länge det inte överskrider 25 kvm.

Reglerna gäller både för permanentboende och fritidsboende.

 

Annons

Nu tas ärendet upp i riksdagen som väntas fatta beslut den 4 juni. Samtidigt utreder Boverket hur regelverket ska se ut när tomten gränsar till allmänning.

Läs även 25 kvm utan bygglov och Nu blir det enklare att bygga till

24 mars 2014
10

Nu blir det enklare att bygga till

Bostadsministern Stefan Attefall presenterade i år ett förslag om att slopa bygglov på tillbyggnader under 15 kvadratmeter, vilket gör det enklare att...

4

25 kvm hus utan bygglov

I höstas kom förslaget att friggeboden skulle bli större. Den idén slopas nu och istället införs en ny typ av komplementshus som tillåter ett extra...

1

Enklare att bygga ut

Nu kan det bli enklare att bygga ut utan bygglov.

0

Behövs bygglov om friggeboden står på hjul? - Läsarbrevet

Februari månads läsarbrev ställer frågan om man behöver söka bygglov för en friggebod som står på hjul eller lösa stenar.

3

Bygga nytt eller bygga till?

På vissa platser är det fritt fram att bygga under vissa kvadrat, medan man i andra fall inte får bygga alls. Men var gäller egentligen de olika reglern...

1

Vi flyttar - och tar huset med oss

Intresset för att flytta på hus är stort och åkerierna får ofta förfrågningar från privatpersoner som vill placera hus i bättre lägen. Husflytt är en...

3

Bygglov - behövs det?

Behöver jag bygglov om jag vill byta fönster, riva garaget eller hägna in tomten? Vi reder ut begreppen i bygglovsdjungeln.

1

Behöver jag bygglov?

Byggherre är den som för egen räkning själv eller med hjälp av andra bygger, river eller utför markarbeten. Men för vad behöver man bygglov?

0

Större hus: Arkitektens bästa råd

Tydlighet, avtal och realistiska förväntningar på hur lång tid allting tar. Bra råd att hålla sig till när du bestämt dig för att bygga ut.