Stugan Lage är 25 kvm och kommer från Skånska Byggvaror.
Stugan Lage är 25 kvm och kommer från Skånska Byggvaror.

Det händer med förslaget om slopat bygglov

Bygglov

Vi i Villa har tidigare rapporterat om regeringens förslag om slopat krav på bygglov för utbyggnader på 15 kvm och komplementbostadshus på 25 kvm. Nu har regeringen röstat ja till förslaget – det här är vad det kommer innebära för dig som är småhusägare.

Annons

Regeringen har röstat ja det nya förslaget om slopat krav på bygglov. Förslaget innebär att kravet på bygglov försvinner för utbyggnader på upp till 15 kvm för hus som redan har bygglov. Det blir dessutom möjligt att bygga ett 25 kvm stort komplemetbostadshus för permanentboende på tomten, även det utan bygglov.

Så funkar det

För alla tillbyggnader gäller regeln att det inte får placeras närmre än 4,5 meter från tomtgränsen utan grannarnas tillåtelse. Alla tillbyggnader måste också anmälas till byggnadsnämnden.

Skillnaden från tidigare blir att det inte krävs någon bygglovsprövning som avgör om byggnaden är lämpligt placerad i förhållande till detaljplan och andra bestämmelser. Det kommer även att gå snabbare att få besked om byggstart.

Tillbyggnad om 15 kvm

Max 15 kvm får byggas till på en- och tvåbostadshus. I normalfallet ska tillbyggnaden kunna ske även om det strider mot detaljplanen. Tillbyggnader får dock inte överstiga bostadshusets tacknockshöjd eftersom man vill undvika tornlika byggnader.

De 15 kvm avser bruttoarea, vilket innebär att de utgår från tillbyggnadens yttermått. Om tillbyggnaden ska göras i två plan kan markytan alltså bara vara hälften så stor.

Altan, två extra takkupor och inredning av ytterligare en bostad i huset får göras utan bygglov.

Komplementbostadshus

Arean för komplementbostadshuset föreslås kunna delas upp i delar, exempelvis 20 kvm bostad och 5 kvm förråd på annat ställe. Taknockshöjden för denna hustyp är 4 meter.

Du kan bygga ett komplementbostadshus med källare så länge det inte överskrider 25 kvm.

Reglerna gäller både för permanentboende och fritidsboende.

 

Annons

Nu tas ärendet upp i riksdagen som väntas fatta beslut den 4 juni. Samtidigt utreder Boverket hur regelverket ska se ut när tomten gränsar till allmänning.

Läs även 25 kvm utan bygglov och Nu blir det enklare att bygga till

24 mars 2014
1

Bygga nytt och bygga ut – din guide till bygglov

Funderar du på att bygga nytt eller bygga ut? Lars Brask på Boverket reder ut regler kring attefallshus, friggebod, uterum och bastu.

18

Ny skatt på bygglov

Nyligen presenterades reglerna kring de omdebatterade kommunala gatukostnaderna. Avgifterna blir en ny skatt på bygglov.

1

Enklare att bygga ut

Nu kan det bli enklare att bygga ut utan bygglov.

0

Behövs bygglov om friggeboden står på hjul? - Läsarbrevet

Februari månads läsarbrev ställer frågan om man behöver söka bygglov för en friggebod som står på hjul eller lösa stenar.

4

Att teckna servitut

Såklart de trevliga grannarna får ha båten vid din brygga. Ni tecknar ett servitut och allt är frid och fröjd – tills nya, mindre trevliga grannar...

0

Bygglov - när behövs det?

Behöver man verkligen söka bygglov när man ska måla om villan – eller vill bygga tak över uteplatsen? Vi i Villa reder ut begreppen.

3

Bygglov - behövs det?

Behöver jag bygglov om jag vill byta fönster, riva garaget eller hägna in tomten? Vi reder ut begreppen i bygglovsdjungeln.

1

Behöver jag bygglov?

Byggherre är den som för egen räkning själv eller med hjälp av andra bygger, river eller utför markarbeten. Men för vad behöver man bygglov?

0

Större hus: Arkitektens bästa råd

Tydlighet, avtal och realistiska förväntningar på hur lång tid allting tar. Bra råd att hålla sig till när du bestämt dig för att bygga ut.