Annons

Bygglov - behövs det?

Bygglov

Behöver jag bygglov om jag vill byta fönster, riva garaget eller hägna in tomten? Vi reder ut begreppen i bygglovsdjungeln.

Annons

Att man får sätta upp en friggebod på maximalt 10 kvm på tomten utan bygglov, känner de flesta till. Men hur är det om jag vill byta fönster, riva garaget eller hägna in tomten med ett högt plank? Vi reder ut begreppen i bygglovsdjungeln.

Generellt kan man säga att det är alltid bättre att fråga byggnadsnämnden en gång för mycket än en för lite! Det är inte roligt om det dyker upp en byggnadsinspektör precis när man har avslutat det krävande uterumsbygget, som säger att man måste riva hela rasket. Det finns också lokala traditioner och bestämmelser som kan variera från kommun till kommun. Speciella regler kan också gälla längs stränder, nära kraftledningar, vägar och fornlämningar. De exempel vi tar upp här berör alla småhus, såväl en- som tvåbostadshus samt fritidshus och tillhörande uthus.

Ändringar inomhus kräver sällan bygglov

Att ändra rumsindelningen, tex genom att flytta eller ta bort väggar, inomhus krävs normalt inget bygglov. I stort sett kan man göra vad som helst interiört, så länge man inte ger sig på bärande delar eller ändrar eller installerar eldstäder, rökkanaler, ventilationsanordningar, vatten och avlopp, då ska du tala med byggnadsnämnden. Du behöver kanske inte ett bygglov, men du kommer troligen att behöva göra en anmälan, så att ombyggnaden dokumenteras . Det samma gäller om du har tänkt att göra väldigt stora förändringar som påverkar hela husets planlösning, till exempel flytta köket, bygga till ett loft eller inreda vinden.

Det här kan du göra utan bygglov

När det gäller småhus finns det en hel del du kan göra utomhus också, utan att begära bygglov. Till exempel:

Måla om huset i en annan färg, om inte byggnadens karaktär ändras väsentligt. Vad som menas med väsentlig förändring kan vara en knivig fråga, eftersom bedömningen ofta blir subjektiv. Därför är det alltid bäst att rådgöra med stadsarkitekten - och grannarna! - om du tänkt ge dig på att måla huset i en avvikande färgställning.

Uppföra skyddad uteplats, mur eller plank med en höjd på maximalt 1,8 meter, som inte placeras närmare än 4,5 meter från grannen. Uteplatsen ska ligga i anslutning till bostadshuset och inte sträcka sig mer än 3 meter ut från huset.

Sätta upp max två "friggebodar" med sammanlagd totalyta på högst 10 m2, samma regel om minst 4,5 meter till grannens tomtgräns gäller även här. Boden får inte vara högre är 3 meter till taknock.

Sätta upp en normalstor parabolantenn

Ordna skärmtak över uteplats, altan, balkon eller entré, om takets yta inte är större än 12 m2. 4,5-metersregeln beträffande avståndet till granntomten gäller här också.

Här krävs bygglov

Förenklat kan man säga att bygglov alltid krävs när du ska:

Uppföra en ny byggnad (större än 10 m2) eller anläggning. Är tomten obebodd behövs bygglov även om byggnaden är mindre än 10 m2.

Annons

Bygga till en byggnad eller annan anläggning, oavsett hur stor tillbyggnaden är och i vilken riktning (t ex lägga till en våning, bygga till ett uterum, bygga in en balkong eller gräva ur för att göra källarförråd).

Ändra användningen av en byggnad, till exempel från bostad till kontor, ladugård till verkstad etc. Detta gäller även om du inte gör några om- eller tillbyggnader på huset.

Ändra en byggnad för att inreda någon ytterligare bostad eller ordna en lokal för handel, hantverk eller industri.

Exempel på vad som menas med anläggning är tex, markparkeringar, cisterner och permanent upplag för förvaring av exempelvis båtar eller material. Däremot behöver du inget bygglov för en enstaka båt eller husvagn som ställs upp på tomten under vintersäsongen. Däremot bör du tala med byggnadsnämnden om förvaringen är av mer permanent karaktär.

Du behöver också tillstånd för att:

Byta till större fönster, eller sätta in fönster där det inte funnits fönster förut.

Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

Genom schaktning eller fyllning avsevärt ändra tomtens höjdläge, sk marklov.

Riva byggnader helt eller delvis. Att man måste ha tillstånd för att riva en byggnad, så kallat rivningslov, beror på att man är mån om att ta tillvara återanvändbart material samt se till att eventuellt miljöfarligt avfall hanteras på rätt sätt.

Mindre strängt utanför detaljplan

Om du bor utanför detaljplanen, eller har ditt hus en bit utanför samlad bebyggelse (10-20 hus på tomter som gränsar mot varandra eller åtskiljs endast av väg, park eller liknande - fråga kommunen för säkerhets skull!) - är reglerna inte fullt så stränga. Här kan man till exempel få göra mindre tillbyggnader, uppföra byggnader större än 10 m2 och bygga närmare tomtgräns om grannarna ger sitt samtycke, utan bygglov.

Bygglov behöver inte vara krångligt

Att du måste begära bygglov för någonting du tänkt göra, behöver inte betyda en massa krångel och pappersarbete. Ibland räcker det med att göra en bygganmälan, och tillstånd för enklare ändringar kan man ofta få muntligt eller över disk. Men se till att du får det skriftligt också så småningom. Och som sagt, det skadar aldrig att tala med byggnadsnämnden innan du börjar med ditt projekt, oavsett om det är bygglovspliktigt eller inte. Du kan ofta få värdefulla råd och tips om hur du utför arbetet på både det mest estetiska, praktiska och ekonomiska sättet.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
07. oktober 2002
 
Annons
Mer om Bygglov

Bygga nytt och bygga ut – din guide till bygglov

Bygglov Funderar du på att bygga nytt eller bygga ut? Lars Brask på Boverket reder ut regler kring attefallshus, friggebod, uterum och bastu.

25 kvm hus utan bygglov

Bygglov I höstas kom förslaget att friggeboden skulle bli större. Den idén slopas nu och istället införs en ny typ av komplementshus som tillåter ett extra...

Ny skatt på bygglov

Bygglov Nyligen presenterades reglerna kring de omdebatterade kommunala gatukostnaderna. Avgifterna blir en ny skatt på bygglov.

Enklare att bygga ut

Bygglov Nu kan det bli enklare att bygga ut utan bygglov.

Behövs bygglov om friggeboden står på hjul? - Läsarbrevet

Bygglov Februari månads läsarbrev ställer frågan om man behöver söka bygglov för en friggebod som står på hjul eller lösa stenar.

Att teckna servitut

Bygglov Såklart de trevliga grannarna får ha båten vid din brygga. Ni tecknar ett servitut och allt är frid och fröjd – tills nya, mindre trevliga grannar...

Bygglov - när behövs det?

Bygglov Behöver man verkligen söka bygglov när man ska måla om villan – eller vill bygga tak över uteplatsen? Vi i Villa reder ut begreppen.

Behöver jag bygglov?

Bygglov Byggherre är den som för egen räkning själv eller med hjälp av andra bygger, river eller utför markarbeten. Men för vad behöver man bygglov?

Större hus: Arkitektens bästa råd

Bygglov Tydlighet, avtal och realistiska förväntningar på hur lång tid allting tar. Bra råd att hålla sig till när du bestämt dig för att bygga ut.

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons