Att angöra en brygga

Bygg

Funderar du på att skaffa dig en brygga i sommar? Här är reglerna du behöver ha koll på.

Hallå där Fredrik Ingmarson, utredare på Boverket. Finns det några särskilda byggregler för den som vill bygga en brygga för enskilt bruk?

– En brygga är en form utav anläggning som räknas som ett byggnadsverk enligt Plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att en brygga ska uppfylla de generella krav som ställs på byggnadsverk enligt PBL. Dessa generella krav har sedan preciserats genom Plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) samt Boverkets konstruktionsregler (EKS). Det finns dock inte några specialregler för bryggor idessa regler. BBR gäller också i stort sett bara för byggnader, förutom avsnitt 8:9 som behandlar skydd mot olyckor på tomter. EKS gäller däremot för byggnadsverk generellt, men reglerna i EKS är avsedda att träffa byggnadsverk som har en viss omfattning. Det innebär att enkla bryggor för privat i bruk i de flesta fall inte träffas av reglerna i EKS. Sammanfattningsvis kan man därför säga att det inte finns några specialregler för enkla bryggor för privat bruk i PBL-lagstiftningen. Det ska också ganska mycket till för att en enkel brygga ska anses strida mot de generella reglerna som gäller för byggnadsverk.

– Om platsen där bryggan är tänkt att uppföras ligger inom detaljplanelagt område så kan det dock finnas särskilda regler för byggnadsverk eller bryggor. Kontakta därför den kommun där bryggan är tänkt att uppföras och kolla vad gällande detaljplan anger.

Behöver jag bygglov eller annat godkännande?

– Du behöver generellt sett inte söka ett bygglov eller göra en anmälan för att bygga en enskild brygga för privat bruk. En brygga av en större omfattning som ska användas för att förankra flera småbåtar kan dock vara lovpliktig som en småbåtshamn. Detsamma kan även gälla om en större brygga skulle anläggas för att skapa ett friluftsbad. Kontakta den kommun som bryggan ska uppföras i för att kontrollera om den är lovpliktig eller inte.

Se följande text för generell information om lovplikten för:

Småbåtshamnar

Friluftsbad

Är det något annat man behöver ta hänsyn till eller kontrollera? 

–  Förutom det som angetts om PBL enligt ovan så finns det regler enligt Miljöbalken (MB) som är aktuella för bryggor. Exempelvis kan det krävas en dispens från strandskyddet enligt MB, om det finns ett sådant skydd där bryggan är tänkt att uppföras. För mer information om strandskydd, se svaret på nästa fråga.

– Det kan också krävas en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Se följande information från Havs- och vattenmyndigheten som är vägledande myndighet inom detta område.

– Det är också viktigt att kontrollera vem som äger marken och att man har tillstånd från fastighetsägaren för att få uppföra bryggan. När man själv inte äger marken kan det i vissa fall även vara aktuellt att ansöka om servitut. Detta gör man då hos Lantmäteriet. Se här för mer information.

Läs mer: Att teckna servitut

Vad innebär strandskyddet?

– Det har som syfte att dels långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och dels bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom ett strandskyddat område får man inte bygga en brygga utan att först ansöka om dispens. Dispens kan man få om man har särskilda skäl. Regler om och dispens från strandskyddet regleras i MB och handläggs av den kommun eller länsstyrelse där strandskyddet gäller. Kontakta därför den kommun eller länsstyrelse som har hand om strandskyddet för aktuellt område. Det är även bra att läsa följande information som tagits fram om strandskydd från bland annat Boverket och Naturvårdsverket.

Kan jag nyttja rot-avdraget?

– Rot-avdrag hanteras inte av Boverket utan i stället av Skatteverket. Kontakta därför Skatteverket för att få svar på denna fråga. Du kan även läsa följande information.

 

 

28 april 2018
Mer om Bygg
Medlems-
innehåll

Experten: "Din golvbrunn kan vara felmonterad"

Bygg Golvbrunnar som sitter fel är vanligare än man kan tro – och kan leda till stora och kostsamma skador. Så här kontrollerar du om din brunn är rätt monterad.

Medlems-
innehåll

"Byta dörrar och fönster – hur gör vi?"

Bygg Vi planerar att byta ut fönster och ytterdörr hemma hos oss, men hur går vi tillväga, undrar en läsare. Vi i Villas expert ger en konkret guide.

Annons

Håll takmossan borta med vaxbehandling

Bygg Takexperterna Decatak förespråkar behandling istället för att lägga pengar på ett nytt tak. Med rätt behandling håller tak betydligt längre än många...

Annons

Så bygger du trädäck på betongplattor

Bygg Att bygga en altan kan öppna upp för fantastiska möjligheter. Långa sommarkvällar på ett stabilt trädäck, där du kan grilla, äta, sola, slappna av och njuta av den hemtrevliga förlängningen av huset tillsammans med vänner och familj, är en riktig ynnest.

Annons

Så förlänger du livslängden på ditt tak – utan att byta ut det

Bygg I många fall behöver du inte lägga ett helt nytt tak. Nyproducerade takpannor har inte den kvalitet som gamla pannor besitter, så var istället rädd om...

Medlems-
innehåll

"Vad är det som luktar?"

Bygg Efter en källarombyggnad luktar det ruttet hö. Vad beror det på och vad ska vi göra åt det, undrar Vi i Villas läsare. Läs vår expert Ken Kennards svar...

"Locka själen tillbaka in i husen"

Bygg Byggnadsantikvarien Göran Gudmundsson vill väcka husets själ när han tar sig an renoveringar. Här får du hans bästa tips för byggnadsvård. 

Gammalt blir nytt – inspiration för byggnadsvård

Bygg Han väcker själen i gamla byggnader och ger slitna golv och väggar nytt liv – här är några av byggnadsantikvarien Göran Gudmundssons mästerverk. Se...

6 saker att tänka på innan du köper nytt tak

Bygg Att välja nytt tak till huset kan vara överväldigande – det finns oändligt många varianter att välja mellan, och det omfattande arbetet kan kännas...