Välja rätt bastuaggregat

Bastu

Funderar du på att köpa ett bastuaggregat? När vintern nu kommer allt närmare känns det skönt att krypa in i bastuvärmen och värma sig. Vi hjälper dig att välja rätt bastuaggregat.


Att bada bastu är faktiskt inget finskt påfund. Azteker, romare och greker - hos de flesta kulturfolk har bastun använts för både hygien och umgänge. Sedvanan kom till Norden via Ryssland. Under 1500-talet var bastubad särskilt populärt hos tsarerna och bruket spreds över hela Europa tills påven grep in med förbud, eftersom prostitution förekom i anslutning till badanläggningarna.

I Sverige har det badats bastu åtminstone sedan 1100-talet med ett abrupt totalförbud 1725, då kungen av sedlighetsskäl beslöt att alla bastustugor skulle brännas. Men bastubadarna gav sig inte och i framför allt Norrland fortgick badandet mer eller mindre öppet.

Hett eller fuktig bastu?

En bastu är enligt uppslagsboken ”lokal för svettdrivande bad i het luft”. Fuktig, skulle man också kunna tillägga. För en alltför torr bastu är ingen skön upplevelse - trenden går snarare mot allt fuktigare bad där ångbadet är det ultimata med 100 procents luftfuktighet. Här kan det räcka med 45 graders värme. Vill du ha det riktigt hett, upp till 90 grader, får du däremot dra ner ordentligt på luftfuktigheten.

Men var och en får själv pröva sig fram. Det finns inga givna regler vad gäller temperatur och luftfuktighet, vanligt är dock 55-75 grader i kombination med en luftfuktighet på omkring 30 procent. Bastubadet inleds med att stenar läggs för upphettning på en värmekälla, elektrisk eller vedeldad.

Genom den så kallade badkastningen, då vatten kastas över de heta stenarna och förångas, ökar luftfuktigheten och därmed svettningen. I den finska bastutraditionen ingår dessutom risbastu, det vill säga risning med björkruskor i syfte att massera huden. Avslutningsvis kyls kroppen av med en dusch - alternativt dopp i isvak eller rullande i snö för den djärve.

Många varianter av bastuaggregat

Idag finns det många varianter av bastuaggregat i handeln. Elektriska eller vedeldade i material som täljsten eller rostfritt stål, mer eller mindre utrustade med exempelvis vattentank och behållare för örter och doftessenser.Installation av elaggregat ska göras av behörig elektriker. För vedeldad bastu, kontakta sotare eller skorstensfirma.

Fråga din handlare om han har instruktioner för hur långt från väggpanelen bastuaggregatet ska monteras och om det behövs ett strålningsskydd, råder Anders Johansson, brandingenjör på Boverket.
– Se till att du får ett besiktningsintyg! Ett ordentligt, godkänt brandskydd är också viktigt ur försäkrings- och säkerhetssynpunkt om något händer, säger Stig Wikström på Botnia Bygg & Bastu som bygger kompletta basturum och timrade bastustugor.

Var noga med att välja rätt aggregat till rätt basturum

– Om du överdimensionerar jobbar aggregatet på fel sätt. Mät höjd, bredd och djup på ditt basturum och fråga sedan din handlare vad du behöver. Till ett rum på mellan 5-9 kubikmeter är det exempelvis lagom med ett aggregat på 6 kWhtipsar Roger Karlsson, Exacta Sweden AB. Sen kan man förstås kosta på det hur mycket man vill. Hur ofta du kommer att använda bastun är ju också avgörande för hur mycket pengar du vill lägga på det. Men oavsett standard - glöm inte bort att miljön i basturummet är nog så viktig. För hur kul är det att gå in och bada om där hänger en massa tvätt?

Vad gäller basturummet finns det egentligen inga specifika regler för hur detta ska se ut, berättar Anders Johansson.
– Här gäller istället detsamma som för installation av braskaminer och andra varianter av eldstäder - bland annat får temperaturen på omkringliggande brännbart material inte överstiga 85 grader. Vilket i och för sig kan vara en svår ekvation i en bastu...
Den som bygger om ett befintligt rum i sitt hus till bastu kan också behöva göra en bygganmälan hos kommunens byggnadsnämnd.

God ventilation förhindrar mögel i bastun

Inredningen i basturummet består av lavar, det vill säga trappstegsformade bänkar av ribbor. Nytt på området är kroppsformade lavar för bekvämare bad.

Det traditionella materialet i lavarna brukar vara asp.

– Undvik furu, som avger kåda. Asp är ett beprövat träslag och rekommenderas till både väggar och lavar eftersom det inte blir så hett, berättar Carl von Gerber, Vedkaminer AB.
Den som tänkt använda rummet till ångbad bör dock tänka på att välja väggar och tak av plast, klinker eller kakel som bättre står emot den drypande fukten.
Botnia Bygg & Bastu rekommenderar framför allt för ändamålet färdiggjutna väggblock i plast. Kakel, som är vanligt i traditionella ångbad i många länder, har nackdelen att fogarna kan släppa igenom fukt.
Kontakta gärna ditt försäkringsbolag och hör om de har synpunkter på materialvalet.

Den som tänkt bada ångbastu bör dock tänka på att välja väggar och tak av plast, glas eller kakel som bättre står emot den drypande fukten.
Många är oroliga för just fukt - och därmed mögel - i basturummet.

– Bastun brukar få skulden, men det är faktiskt duschen som är den största fuktboven, säger Stig Wikström.
– Den ånga som uppstår i bastun när man kastar vatten på heta stenar förbränns inom tio sekunder. När du öppnar dörren till bastun blir det dock en stor temperaturkontrast. Kondens uppstår när 70-gradig bastuvärme möter 20-gradig inomhusluft. Skaffa därför en fuktstyrd fläkt som ventilerar rummet utanför ordentligt. Det har även betydelse om huset har mekanisk ventilation eller självdrag.

I själva basturummet gäller det också att ha en effektiv luftcirkulation. Den inkommande friskluften bör komma nära golvytan intill bastuaggregatet, medan luftuttaget placeras högre och så avlägset som möjligt från intaget.

Har du tänkt ha bastun i en separat stuga på tomten? I allmänhet krävs inget bygglov om byggnaden är under tio kvadratmeter, men hör för säkerhets skull efter med byggnadsnämnden i din kommun.
Här bidrar Carl von Gerber också med ett par tips som ibland glöms bort i hastigheten:

– Tänk på att stugan bör ha ett förrum där du kan klä om, så slipper du ha kläderna inne i basturummet. En golvbrunn därinne är också praktiskt om du vill slänga över dig en spann vatten.

Veta mer:
Läs mer i Boverkets broschyr ”Behöver jag bygglov, behöver jag bygganmälan” som kan beställas kostnadsfritt från Boverket.
På Boverkets hemsida, www.boverket.se, kan du gå in på rubriken Bygga, där du väljer länken Boverkets byggregler, kap 5:4 och 3:1.

Värmelagrande täljsten


Produktnamn: Mondex 2000 Steel 6 kW
Tillverkare: Mondex OY, tel +06-8312600, www.mondex.fi (svensk text). Distribueras bland annat via Bastuspecialisten Ragnar Frunck AB, tel 08-4451410
Typ av bastu: Elektriskt bastuaggregat i täljsten
Bastuvolym: 5-8 m3
Mått (höjd, bredd, djup): H 800 mm, B 415 mm, D 260 mm
Effekt: 6 kW (finns även i 2,1 och 8 kW)
Övrig utrustning: Fastmonterad styranordning på framsidan med värmereglerare, begränsare och timer, kan flyttas till höger eller vänster sida. 8 timmars förval för inställning, 4 timmars användningstid. Kan användas med utomstående styranordning.
Vikt (utan sten): 46 kg
Stenmängd, vikt: 31 kg
Konsumentpris: 8 790 kr

Rejäl bastuugn i gjutjärn


Produktnamn: Kota gjutjärnsugn
Tillverkare: Wood heat, tel +358283872300, www.puulamposuomi.fi (svensk text). Distribueras bland annat via Bastuspecialisten Ragnar Frunck AB, tel 08-4451410
Typ av bastu: Vedeldad bastuugn i gjutjärn, tillverkad i sektioner som ställs på varandra.
Bastuvolym: 8-18 m3
Mått (höjd, diameter): H 800 mm, D 500 mm
Övrig utrustning: Kan kompletteras med varmvattencistern (30 liter), vilken då ersätter den rostfria manteln som ingår som standard.
Vikt (utan sten): 120 kg
Stenmängd, vikt: 35 kg
Konsumentpris: 7 575 kr

Runt aggregat i rostfritt


Produktnamn: Veto SK 7
Tillverkare: Muko Oy, Helsingfors. Distribueras via Hornabo Maskin AB, tel 0370-92408, www.lantbruksnet.se/vetobastu
Typ av bastu: Elektriskt bastuaggregat
Bastuvolym: 6-9 m3
Mått: (höjd, diameter): H 650 mm, D 320 mm
Effekt: 6,6 kW (finns även i 4,9, 8,3 samt 1o kW)
Övrig utrustning: Luftfuktare, manöverpanel SYLA 2 med termostat och timer.
Vikt (utan sten): 13 kg
Stenmängd, vikt: 21 kg
Konsumentpris : 9 625 kr (fraktfritt). För rostfri mantel tillkommer 1 244 kr.

För mindre basturum


Produktnamn: Helo Polar 6,0 kW
Tillverkare: Saunatec (Helo). Distribueras via Exacta Sweden AB, tel 016-137000, www.exacta-sweden.com
Typ av bastu: Elektriskt bastuaggregat, väggmodell
Bastuvolym: 5-9 m3
Mått: (höjd, bredd, djup): H 520 mm, B 410 mm, D 280 mm
Effekt: 6 kW
Övrig utrustning: Inbyggd styrcentral och timer placerad på aggregatets nederdel. Dessa kan flyttas till aggregatets högra eller vänstra kortsida.
Vikt (utan sten): Uppgift saknas
Stenmängd, vikt: Upp till 23 kg
Konsumentpris : 2 275 kr

Örtdoftande ångbastu


Produktnamn: Tylö Combi 6
Tillverkare: Tylö AB, tel 035-100080, www.tylo.com
Typ av bastu: Elektriskt bastuaggregat som förutom traditionella bastubad också kan användas till ång- och örtbastubad. Väggmonteras.
Bastuvolym: 4-8 m3
Mått: (höjd, bredd, djup): H 435 mm, B 310 mm, D 355 mm
Effekt: 6,6 kW (finns även som 8 kW)
Övrig utrustning: Inbyggd elektronisk manöverpanel på aggregatets front. Inbyggda behållare för örtväxter och flytande doftessenser. Elektroniskt program för badform, tid, fuktighet och temperatur. Vattentank i rostfritt stål. Upp till 10 timmars förinställning och tre timmars badtid. Automatisk lufttorkning av bastun efter avslutat ångbastubad.
Vikt (utan sten): 16 kg
Stenmängd, vikt: 12 kg
Konsumentpris : 9 250 kr

Väggaggregat i rostfritt stål


Produktnamn: Tylö Mega-Line WM 10
Tillverkare: Tylö AB, tel 035-100080, www.tylo.com
Typ av bastu: Elektriskt bastuaggregat i ristfritt stål. Väggmonteras.
Bastuvolym: 8-15 m3
Mått: (höjd, bredd, djup): H 590 mm, B 370 mm, D 450 mm
Effekt: 10 kW
Övrig utrustning: Manöverpanel på baksidan. Timer och termostat. Kan förinställas 0-8 timmar innan önskad inkoppling, upp till 4 timmars badtid.
Vikt (utan sten): 16 kg
Stenmängd, vikt: 22 kg
Konsumentpris: 7 750 kr

Bastuugn med stort stenmagasin


Produktnamn: KL-20
Tillverkare: Tylö AB, tel 035-100080, www.tylo.com
Typ av bastu: Vedeldad bastuugn
Bastuvolym: 8-20 m3
Mått: (höjd, bredd, djup): H 780 mm, B 480 mm, D 500 mm
Övrig utrustning: En luftstyrningsskiva på eldstadens bakvägg ger effektivare förbränning och lägre vedförbrukning. Kan även levereras med rostfri vattenbehållare som placeras innanför ugnens mantel.
Vikt (utan sten): 62 kg
Stenmängd, vikt: 60-65 kg
Konsumentpris: 4 375 kr

Mycket sten för sköna bad


Produktnamn: Harvia Forte
Tillverkare: Harvia OY, www.harvia.fi (svensk text). Distribueras bland annat av ByggCompaniet AB, tel 0290-270 40, www.byggcompaniet.se
Typ av bastu: Elaggregat
Bastuvolym: 5-8 m3 (upp till 16 m3 beroende på effekt)
Mått: (höjd, bredd, djup): H 820 mm, B 495 mm, D 530 mm
Effekt: 4 kW (finns även i 6 och 8 kW)
Övrig utrustning: Upplyst, digital kontrollpanel på aggregatets framsida där du enkelt ställer in temperatur och effekt. Finns i färgen titan (borstat stål).
Vikt (utan sten): 35 kg
Stenmängd, vikt: 120 kg
Konsumentpris: Från 9 995 kr beroende på utförande och effekt

Stort stenmagasin

Produktnamn: Harvia 20 PRO
Tillverkare: Harvia OY, www.harvia.fi (svensk text). Distribueras bland annat av ByggCompaniet AB, tel 0290-270 40, www.byggcompaniet.se
Typ av bastu: Vedeldad bastuugn
Bastuvolym: 8-20 m3
Mått: (höjd, bredd, djup): H 760 mm, B 430 mm, D 510 mm
Övrig utrustning: Glaslucka med gjutjärn. Stort stenmagasin och en formad värmeluftledare i rostfritt stål. Ställbara ben som förenklar monteringen och gör det lättare att exempelvis justera rököppningen till rätt höjd. Kan förses med separat vattenvärmare av sido- eller skorstensmodell.
Vikt (utan sten): 60 kg
Stenmängd, vikt: Max 45 kg
Konsumentpris: Cirka 2 500 kr


Fotnot: Alla priser är inklusive moms. Alla faktauppgifter kommer från tillverkare eller distributörer.

 

Hos Prisjakt kan du jämföra priser på bastuaggregat. 

 
06 oktober 2004
Mer om Bastu

Sköna bastustugor

Bastu Koppla av med en egen bastu på tomten! Här presenterar vi ett urval av fina stugor och tunnor.

Bygga bastu – så funkar det

Bastu Ska du bygga bastu? Så här års är vi många som drömmer om en alldeles egen bastu. Är du en av oss? Så här bygger du en egen bastu – och så mycket kostar...

Renovera gammal bastu

Bastu I det gamla badrummet fanns en bastu, som inte använts på mycket länge. Den var både instängd och ful. Så här blev den en riktig pärla. Här får du 7...

Välj rätt bastuvärme

Bastu Aggregat som aggregat kanske du tycker. Men det finns många saker att ta hänsyn till när det är dags att välja värmekällan till avkopplande och värmande bastubad.

Nya heta basturum

Bastu Bastun är het! Glasade ytor och trendiga ljusa träslag kompletterar den traditionella bastun av nordisk gran. Här visas några exempel.

Liten bastu med stor känsla

Bastu Med lite fantasi och händighet kan du skapa ditt personliga rum för vila och avslappning, utan att det behöver bli för dyrt. Här får du tips om hur du...

Glasad bastu - vilket lyft!

Bastu Bastun är "hetare" än någonsin. Utvecklandet av nya funktioner och intressanta lösningar gör att utbudet blivit mer varierat. Framför allt är det lösningar med glasytor som blivit det verkliga lyftet. Glaset gör att även den minsta bastu känns luftigare.

Bygga bastu i ett uthus

Bastu Det gamla lusthuset kan med fördel inredas så att det fungerar både som bastu och trevlig gäststuga. Eller varför inte bygga en bastu i sjöboden?

Bygga bastu på vinden

Bastu Funderar du på att bygga en bastu? Finns det vindsyta som står oanvänd ger den möjligheter till att bygga en ovanlig och spännande bastu.

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor och medlemskap i Vi i Villa-klubben

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till en mängd olika förmåner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

 

Användarvillkor

1. Allmänna riktlinjer och regler

 1. Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum.
 2. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala).
 3. De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
 4. Du får inte publicera länkar till din blogg på viivilla.se.

2. Etikett

 1. Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
 2. Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
 3. Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas.
 4. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

 

3. Upprätta en profil

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du automatiskt Vi i Villas policy och villkor, som du kan läsa här. När du använder någon av de andra tjänsterna på Viivilla.se godkänner du också villkoren.
 2. Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil samt allt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videor, ljud och texter, inlägg i gästböcker, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.
 3. Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected]
 4. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.
 5. Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

4. Din profil

 1. Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se.
 2. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.
 3. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.
 4. Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.
 5. Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.
 6. Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.
 7. Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

5. Uppladdning av och länkar till material

 1. Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.
 2. Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:
  1. Du själv har producerat materialet.
  2. Du har fått i uppdrag att sprida materialet av den ursprungliga upphovsmannen.
  3. Materialet har en öppen licens, som till exempel GNU, Creative Commons osv.
 3. Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.
 4. Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.
 5. Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.
 6. Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

6. Åsikter

 1. Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter.
 2. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötande material är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

7. E-post- och mobil-aviseringar

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på ’Avanmäl’ längst ned i nyhetsbrevet.
 2. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att vi skickar aviseringar till dig via e-post och/eller sms, när du mottar personliga meddelanden, någon har börjat följa dig, någon har svarat på något av dina inlägg etc. Du kan när som helst avbeställa aviseringarna i inställningarna på din profil.

8. Personuppgiftsbehandling

 1. När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se - mycket nöje!

Viivilla.se publiceras av Bonnier Publications, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.

Villkoren uppdaterades den 17 november 2017.